Milijoninė parama žemės ūkiui gali būti paskirstyta neskaidriai

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), antikorupciniu požiūriu įvertinusi paramos investicijoms į žemės ūkio valdas įgyvendinimo taisykles, nustatė, kad projektu siūlomos nuostatos gali būti iš anksto pritaikytos galimiems pareiškėjams, todėl sudarytų sąlygas neobjektyvioms paraiškų vertinimo procedūroms, taip pat neužtikrintų, kad finansavimas bus skiriamas skaidriai.

Tokias išvadas teikia STT korupcijos prevencijos specialistai, atlikę Žemės ūkio ministro įsakymo projekto, kuriame numatyta keisti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisykles, antikorupcinį vertinimą.

Parama pagal minėtą veiklos sritį vienam pareiškėjui siektų iki 600 tūkst. eurų, arba iki 1 mln. eurų susijusioms įmonėms, įskaitant sutuoktinius. Ji būtų skiriama naujų žemės ūkio gamybinių statinių statybai, esamų statinių rekonstravimui ar kapitaliniam remontui.

Atliekant antikorupcinį vertinimą nustatyta, kad paraiškoms taikytini reikalavimai, jų vertinimo kriterijai bei itin trumpas paraiškų teikimo terminas galimai sudarytų sąlygas į paramą pretenduoti tik iš anksto apie numatomą paramos skirstymą informuotiems pareiškėjams, taip neužtikrinant procedūrų skaidrumo ir pareiškėjų lygiateisiškumo.

STT nuomone, Projekte nepakankamai aiškiai apibrėžtos pagal priemonę remtinos veiklos, paramos teikimas investuojant į nuosavybės teise nepriklausantį nekilnojamąjį turtą. Be to, iš potencialių pareiškėjų galimai eliminuojami smulkesni žemės ūkiai, numatant ribojimus teikti paraiškas ankstesniu laikotarpiu gavus paramą kitoms veikloms remti. Pavyzdžiui, ūkininkas negalės pretenduoti į paramą žemės ūkio statiniams statyti ar remontuoti, jeigu anksčiau yra gavęs išmoką smulkiesiems ūkiams, skirtą finansuoti žemės ūkio produktų gamybą.

Žemės ūkio ministerija per du mėnesius turi informuoti STT, kaip buvo atsižvelgta ar numatoma atsižvelgti į pasiūlymus.

STT informacija

Total
1
Dalinasi
Related Posts