Meras susidorojo su pedagoge

Kaip jums žinoma, meras Kazimieras Račkauskis su savo patarėju Linu Garbeniu bei kitais sėbrais nusprendė susidoroti su V. Kudirkos progimnazijos vadove – pedagoge Rasa Dagiene. Apie savo tikslus meras buvo užsiminęs jau seniai, dar kovo mėnesį vykusių rinkiminių debatų metu. Direktorė neteko pareigų š.m. sausio 4 dieną.  Apie tai meras džiaugsmingai pranešė savo facebook paskyroje. Tam 2023 m. rugsėjo 1 d. buvo užsakytas atlikti mokykloje neplaninis auditas. Jį atliko savivaldybės administracijos darbuotoja Valerija Znutienė. Ar galima buvo tikėtis nešališko patikrinimo? Manome, kad ne. Šie ponai, nusprendę susidoroti su moterimi, daugelio nuomone, tai darė nuosekliai ir specialiai. Tarybos posėdžiuose plika akimi buvo aišku, kad socialdemokratai itin suinteresuoti susidorojimu su jiems neįtinkančia direktore.

Mero sprendimas atleisti iš darbo – keliaus į teismą

Kadangi šis atleidimas turi akivaizdžių susidorojimo požymių su direktore, neabejojama, kad jis persikels į teismo posėdžių salę, o jau teismas spręs, kas šioje istorijoje teisus – meras ar mokytoja, ėjusi vadovės pareigas mokykloje. Beje, viena byla, susijusi su mero mobingu prieš pedagogus, jau pasiekė teismą, ši turėtų būti antroji.

Atleidęs direktorę išvyko pailsėti

Pasirašęs galimai neteisėtą direktorės atšaukimą iš pareigų ir galutinai sukiršinęs mokyklos bendruomenę, socialdemokratas K. Račkauskis iškart nusprendė paatostogauti su savo pavaduotoju S. Luščiku bei jo drauge, mero veiklos tikrintoja, savivaldybės kontroliere G.Sinkevičiene.

Savivaldybės delegacijai, kurią sudarė vicemerai J. Sidarienė ir V. Krikščiūnas, mero patarėjas L. Garbenis, Lizdeikos gimnazijos direktorė I. Bajarauskaitė ir kiti, atvykus į V. Kudirkos progimnaziją, mokykloje užvirė “mūšis”: pedagogai prieš mero grupuotę. Direktorę ligos metu pavaduojančiai pavaduotojai nepateikę mero potvarkio dėl direktorės atleidimo, pastarosios buvo reikalaujama perduoti mokyklos antspaudą. Pasak pedagogų, mokytojus labiausiai  „draskė“ mero patarėjas L. Garbenis. O merą pavaduojanti vicemerė atrodė net nesuprantanti, kokią košę meras, pats išvykęs poilsiauti, jai paliko srėbti. Ginčo esmė: savivaldybės valdininkai nei raštu, nei fiziškai nepateikė ir nesupažindino mokyklos direktorės pavaduotojos su mero potvarkiais, kurių pagrindu viena mokyklos vadovė atšaukiama iš pareigų, o kita skiriama naująja vadove. Beje, mokyklos vadovės pareigas laikinai eis Lizdeikos gimnazijos direktorė I. Bajarauskaitė.

Merui nesvarbu nei apskundimo terminai, nei žmonių gyvenimai – mokykloje chaosas

Kadangi meras kaip vieną iš atšaukimo priežasčių nurodė padaryto audito išvadas, nusprendėme paklausti K. Račkauskio,  kodėl nebuvo sulaukta Kudirkos progimnazijos Audito išvados apskundimo termino pabaigos (atšaukiant direktorę)?
Meras atsakė, cituojame: „Kadangi direktorė buvo atšaukta ne tik dėl nepalankios audito išvados, bet ir dėl kitų motyvų, nebuvo prasmės laukti audito išvados apskundimo termino pabaigos.“

Tai kaip čia yra – mero darbuotoja surašė „bet ką“, o mokyklos direktorei net neleido apsiginti skundžiant šią išvadą teismui?! Manome, tokie despotiški mero veiksmai jeigu neaplenkė, tai bent jau prilygsta Šiaurės Korėjos lyderiui Kim Čen Unui. Paaiškėjus tokiems drastiškiems ir, galimai, net įstatymus pažeidžiantiems mero veiksmams, dalis pedagogų svarsto palikti darbą. Jei taip atsitiktų, nelabai kam liktų mokyti mūsų vaikus.

Kiti kaltinimai, pateikti direktorei: nesugebėjo užtikrinti komandinio darbo, nesugebėjo palaikyti produktyvių socialinių darbinių santykių… kelia abejonių, o R. Dagienė su jais išvis net nebuvo supažindinta.

Beje, ši mero grupuotė po audito kelia klausimus dėl 120 eurų už knygą (kaip paaiškėjo vėliau – tai ne viena, o 25 vnt. dovanėlių-knygų, vadinasi vienos kaina 4,80 Eur, o ne 120 Eur)! Kai patys, ką tik savo pavaduotojui socialdemokratui S. Luščikui ir jo seseriai bei sugyventinei jau suorganizavo atlygio net už 120 tūkstančių eurų per metus arba daugiau nei 10 000 eurų per mėnesį!

Manoma, kad tikroji šio ginčo ir atleidimo esmė, kad meras nori į mokyklos direktorės vietą pasodinti savą žmogų, kas jau atsitiko su Radviliškio ligonine, kuriai dabar vadovauja šeduvė.

Dėl viešai išsakytų kaltinimų atleista direktorė R. Dagienė dar prieš atleidimą paruošė paaiškinimą, kurį pakartotinai viešiname.

„Norėčiau trumpai sureaguoti į viešai pateiktą informaciją apie V. Kudirkos progimnazijoje atliktą auditą ir jo interpretacijas.

2023 m. rugsėjo 1-osios potvarkiu Radviliškio rajono meras įpareigojo centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus auditorę mūsų progimnazijoje atlikti neplaninę vidaus kontrolės, finansų valdymo, veiklos ir valdymo organizavimo kontrolę. Mano žiniomis, to dar mūsų rajone nėra buvę. Vidaus audito apimtis buvo numatyta 2022 m. sausio 1 d. – 2023 m. rugsėjo 1 d., tačiau kai kurios sritys vertintos nuo 2018 m. Tikrinus šešerių metų laikotarpį (įskaitant Covid-19 pandemijos metus)  rasta neatitikimų. Įvertinus audito išvadas pateikta naudingų rekomendacijų, bet yra ir išvadų, su kuriomis nesutinkame. Neatsižvelgta ne tik į mokyklos pateiktus praktinius paaiškinimus, bet ir į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos išaiškinimus.

Atsakymą į faktinių aplinkybių neatitinkančias, mokyklos vadovę ir mokyklą žeminančias interpretacijas reikėtų rengti ilgą ir išsamų, tokį pat, kokį pateikėme auditorei, todėl pateiksiu kelias, visiems tikrai suprantamas iliustracijas į žurnalistų teiginius:

  1. Mokyklos vadovė už tėvelių suaukotas lėšas išdūmė į Tenerifę. Patikslinu, kad laimėjus Erazmus+ projekto „Tendencijos ir geroji praktika: kaip mokymosi praradimus paversti atradimais?“  finansavimą (22 444 Eur.), 2023 metais devyni pedagogai vyko į Boloniją, Tenerifę ir Siciliją. Kadangi projektas vykdomas iki 2024 m. vasario 29 d., dar tebeįgyvendinat kitą  Erazmus+ „Sciencing Europe“ projektą ir dar negavus visų numatytų lėšų, projekto įgyvendinimui lėšų trumpam pasiskolinta iš mokyklos paramos-labdaros fondo. 2023 m. gruodžio mėn. patvirtinus Erazmus+ projekto ataskaitą,  organizatoriai gražino visą sumą ir lėšos atstatytos.
  2. Už vazoną progimnazija „suplojo“ net 5969 eurus. Patikslinu, kad  vazono ilgis 38,64 m., aukštis 0,95 m. ir yra LED apšvietimai.
  3. Iš vienos juvelyrinių dirbinių parduotuvės už 120 eurų kažkaip pavyko nusipirkti darbo knygą, nors patys šios parduotuvės pardavėjai teigia tokiomis knygomis apskritai neprekiaujantys. Patikslinu, kad UAB „Auksinis opalas“ savininkė atsiprašė progimnazijos dėl 2022 m. gruodžio mėn. (prieš Kalėdas) išrašytos sąskaitos ant PVM sąskaitos faktūros blanko likučio (tik toks gruodžio mėn. buvo likęs) ir perrašė 2022 m. gruodžio 14 d. PVM sąskaitą faktūrą serijos GVSAL Nr. 291 įvardindama prekes „dovanos-darbo knygos“. Buvo įsigytos 25 kalėdinės dovanėlės personalo darbuotojams.
  4. Auditorė suabejojo, ar direktorei tikrai reikėjo pirkti tokį brangų išmanųjį telefoną „Apple“. Patikslinu, kad mokyklos vadovo telefono APPLE iPhone atliekamos funkcijos viršija paprasto telefono funkcijas. Tai kompiuteris ir jis yra įtrauktas į mokyklos ilgalaikio turto apskaitą.  Papildomai informuoju, kad visada telefono mėnesinį mokestį mokėjau ir moku asmeninėmis lėšomis.
  5. Progimnaziją praminė Šiaurės Korėja. Patikslinu, kad  2022 m. darbuotojų kaitos atžvilgiu (iš viso atleistų darbuotojų) progimnazija yra 4-oje vietoje iš 8 lyginamų mokyklų, o 2023 m. progimnazijoje iš visų 7 lyginamų mokyklų yra mažiausia darbuotojų kaita (nors šis rodiklis jau seniai nebenaudojamas ir neiliustruoja mokyklos veiklos kokybės.)
  6. Darbuotojų pareigybių sąrašas ir etatų skaičius tvirtinamas nesivadovaujant Savivaldybės tarybos sprendimais. Patikslinu, kad 2018 m. liepos 27 d. Švietimo ir mokslo ministerija raštu “Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo NR. XIII-198 2, 3,4,7,8,14,17 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymo bei mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo įgyvendinimo” išaiškino, kad mokytojų pareigybių skaičiaus nustatymas yra reglamentuojamas Įstatyme ir Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos apraše, jog papildomas reguliavimas savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos lygmeniu (pareigybių (etatų) normatyvai ir pan.) yra netikslingas. 2022-2023 m. ugdymo planas su Švietimo ir sporto skyriaus vedėju suderintas 2022 m. rugpjūčio 31 d., o 2023-2024 m. m. – suderintas su Meru 2023 m. rugsėjo 5 d. Mokslo metų trukmė 1-4 kl. 35 savaitės, 5-8 kl. yra 37 savaitės. Ugdymo procesą organizuojant nuo spalio 14 d. arba spalio 27 d. (orientuojantis pagal savivaldybės tarybos posėdžių datas) mokslo metai sutrumpėtų 8 savaitėmis ir ugdymo programos nebūtų įgyvendintos.

Norėčiau tikėti, kad audito rekomendacijos mokyklai buvo pateiktos tikslu jas įgyvendinti, bet ne tikslu įgyvendinti rinkiminius pažadus pradėti ir tęsti susidorojimų su įsivaizduojamais priešais.“

Rasa Dagienė

Po susidorojimo kyla klausimų

Po tokio susidorojimo kyla klausimas, kokie pedagogai galės eiti mokyklų vadovų pareigas? Panašu, kad tai turėtų būti įtinkantys, pataikaujantys, teisingos politinės orientacijos, keliaklupsčiaujantys prieš merą ir jo sėbrus. Liūdna perspektyva.

Linkime visiems neprarasti sveiko proto, o merui ir jo sėbrams neužmiršti, kad kiekviena lazda turi du galus!

,,Radviliškio krašto” informacija

Total
0
Dalinasi
Related Posts