Lietuvių kalbos sklaida – pociūnėliečių prioritetas

Pociūnėlių pagrindinės mokyklos bendruomenė keturis mėnesius (vasarį-gegužę) ypatingą dėmesį skyrė lietuvių kalbos sklaidai. Valstybinei lietuvių kalbos komisijai pakvietus dalyvauti Lietuvių kalbos dienose (LKD), pociūnėliečiai numatė nemažai įdomių veiklų.

Aktyviausiai veiklose dalyvavo meninės raiškos ir jaunųjų kūrėjų būrelių vaikai bei kiti 5-10 klasių mokiniai, konsultuojami lietuvių kalbos mokytojų.

Renginiai sekė vienas po kito: Metų žodžio ir Metų posakio rinkimai, interaktyvių kryžiažodžių konkursas (skirta Marijos Gimbutienės metams), ,,Man Lietuva – tai lietuviškas žodis“ (Vasario 16-ajai), diktantas ,,Kaip prakalbinti praeitį?“ (Archyvų metams), virtuali senųjų lietuviškų spaudinių paroda (Knygnešio dienai), lietuviškų mįslių, patarlių ir priežodžių rinkimas bei iliustravimas, Knygos pristatymo šventė (Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai), ,,Įdomioji perskaityta knyga“, poezijos skaitymai, skirti poeto Vytauto Mačernio metams. Kartu su Pociūnėlių miestelio biblioteka dalyvauta Nacionalinėje bibliotekų savaitėje, įsijungta į Radviliškio viešosios bibliotekos surengtas varžytuves ,,Piešiu gražiausią lietuvišką žodį“.

Nemažai mokinių pasitikrino lietuvių kalbos žinias, dalyvaudami respublikiniame projekte ,,Kalbų Kengūra“, respublikiniame edukaciniame konkurse ,,Olympis 2021 – Pavasario sesija“, ,,Mokslo-Lab 2021“ nacionalinėje olimpiadoje penktokams, tarptautinėje ,,Kings“ olimpiadoje (pavasario sesija). Vaikams įsiminė kūrybinių darbų rengimas tarptautinei virtualiai parodai ,,Pažink kalbos dalis“. Apie dalyvavimą ir laimėjimus minėtuose renginiuose liudija diplomai, sertfikatai, padėkos.

Mokyklos atstovai ketvirtadieniais platformos ,,Zoom“ pagalba klausėsi virtualių paskaitų apie lietuvių rašytojus (organizavo Maironio lietuvių literatūros muziejus, Radviliškio rajono savivaldybė ir Radviliškio rajono lietuvių kalbos mokytojai). Penkiolikos paskaitų ciklas leido plačiau susipažinti su žymiais lietuvių rašytojais: Jonu Mačiuliu-Maironiu, Jonu Biliūnu, Salomėja Nėrimi, Baliu Sruoga, Kristijonu Donelaičiu, Vincu Kudirka, Šatrijos Ragana, Martynu Mažvydu, Žemaite, Antanu Baranausku, Ignu Šeiniumi ir kitais. Paskaitose klausytojams pateikta įdomios žodinės ir vaizdinės informacijos.

Mokykloje organizuoti LKD renginiai prisidėjo prie lietuvių kalbos sklaidos mūsų krašte, stiprino lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją, didino gimtosios kalbos prestižą.

Pociūnėlių pagrindinės mokyklos

lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos
Roma Buivydienė, Aušrelė Slabokienė

Total
1
Dalinasi
Related Posts