Kontrolės ir audito tarnyba dirba radviliškiečiams ar konservatoriams?

Radviliškio rajono savivaldybė turi savo „prievaizdą“, arba, kitaip tariant, kontrolierių, kuris turėtų prižiūrėti, kad nebūtų be reikalo švaistomi ar savinamiesi biudžeto pinigai, tai – savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, kuriai vadovauja Giedrė Sinkevičienė.

Nuo steigėjo priklausoma ar nepriklausoma įstaiga?

Neatsitiktinai parašėme, kad savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba turėtų prižiūrėti, kaip „teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai“.

Tik  įdomumas tas, kad ši tarnyba – savivaldybės biudžetinė įstaiga. Tiesa, pabrėžiama, kad ji yra nepriklausoma. Kontrolės ir audito tarnyba atskaitinga Tarybai, o Tarybai pirmininkauja konservatorius meras A. Čepononis, kuris su savivaldybės administracijos direktore J. Margaitiene yra  kolegos bendrapartiečiai.  Turbūt niekam nekyla abejonių, kad ši nepriklausomybė – tik formalumas. Juk, kaip dirbdamas tame pačiame pastate, vaikščiodamas tais pačiais koridoriais su meru, administracijos direktore  grūmosi jiems, kad bereikalingai, o gal ir nesąžiningai, švaistomos biudžeto lėšos? Turbūt  rimto patikrinimo valdininkai ne tik kad nėra turėję, bet ir sapne nesapnavo.

Ataskaita – atsiskaityti ir informuoti, ar tik formalumas?

Kontrolės ir audito tarnyba savivaldybės Tarybai pateikė tvirtinti savo ataskaitą, tiesa, labai formalią. Šioje ataskaitoje rašoma, cituojame: „Biudžetinių įstaigų vadovai ir finansininkai, būdami asignavimų valdytojai ir jausdami teisės aktais nustatytą atsakomybę už efektyvų ir teisėtą asignavimų panaudojimą, vertino audito paslaugas, operatyviai teikė dokumentus audito procedūroms atlikti, skubiai ir tinkamai taisė neatitikimus (klaidas). Patikrinimų metu pateikta 15 rekomendacijų, 13 rekomendacijų įgyvendinta, kitų rekomendacijų įvykdymas tęsiamas“.

Tik, deja, konkrečiai nenurodyta, kokios ir kam rekomendacijos buvo pateiktos, kokios įgyvendintos, o kokių įvykdymas tęsiamas. Įdomu, kaip iš tokios ataskaitos  Tarybos nariai gali spręsti, ką  Kontrolės ir audito tarnyba dirba, cituojame iš ataskaitos: „deda visas pastangas, kad auditai būtų atlikti kokybiškai, kad visos išvados būtų pagrįstos įrodymais, o auditų rezultatai ir teiktos rekomendacijos būtų reikšmingi ir padėtų gerinti savivaldybės administravimo paslaugų kokybę bei užtikrintų savivaldybės lėšų ir turto ekonomiškumą ir efektyvumą“.

Taryboje – „nepatogių“ klausimų lavina

Tarybos narys Gediminas Lipnevičius Tarybos posėdžio metu kreipėsi į savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybą, klausdamas, kokie pažeidimai nustatyti Radviliškio rajono savivaldybės administracijoje ir kodėl Tarybos nariai nėra informuojami apie nustatytus pažeidimus? Taip pat G. Lipnevičius pasiteiravo, kokios rekomendacijos teiktos savivaldybės administracijai, užtikrinančios lėšų ir turto ekonomišką bei efektyvų valdymą? Posėdžio metu Tarybos narys taip pat  prašė detaliau paaiškinti, kurios auditorių rekomendacijos jau yra įvykdytos, kurios vykdomos ir kam jos buvo teiktos. Tiek iš mero, tiek iš administracijos direktorės buvo mirtina tyla, G. Sinkevičienė taip pat pradingo kaip į vandenį. Į paprastus Tarybos nario klausimus nebuvo atsakyta, tik pažadėta, kad pateiks atsakymus raštu.  

Savaitraščio redakcija kreipėsi į Kontrolės ir audito tarnybą raštu, klausdama, kokios rekomendacijos buvo teiktos ir kokios jau įvykdytos. Tačiau savivaldybės kontrolierė G. Sinkevičienė ar apsimetė „buka“, ar  nesuprato klausimo, o gal negavo leidimo „iš viršaus“ viešinti teiktų rekomendacijų, tačiau jos atsiųstą atsakymą galima pavadinti absurdišku, cituojame: „vadovaujantis LR Vietos savivaldos įstatymo nuostatomis audito ataskaitos ir išvados skelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje adresu: https://radviliskis.lt/Savivaldybes-kontroles-ir-audito-tarnyba935530574. Savivaldybės tarybos nariams tvirtinant Savivaldybės konsoliduotų ataskaitų rinkinį išsiunčiama audito ataskaita ir išvada. Audito ataskaitose yra nurodomos rekomendacijos ir jų vykdymo terminai, su kuriomis Jūs taip pat galite susipažinti aukščiau nurodytos internetinės svetainės adresu. Kontrolės ir audito tarnyba nuolat stebi, kaip yra vykdomos rekomendacijos ir apie jų nevykdymą informuoja subjektus LR Vietos savivaldos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 2019-2020 metų periode nėra nustatyta, kad rekomendacijų Savivaldybės administracija ar kiti audituoti subjektai nevykdytų. Jos yra vykdomos pagal rekomendacijų plane nurodytus terminus“. Tačiau apie mistines  rekomendacijas Tarybos nariai net nežino – nei kas buvo nustatyta, nei kas įvykdyta, o kas neįvykdyta.

Po kontrolierės „darbo“ kyla daugiau klausimų nei atsakymų: kodėl baseine buvo pirktos kėdės už 750 eurų už vienetą, kai tokios pat parduotuvėje kainuoja apie 200 eurų? Kodėl  Radviliškio ligoninė pirko kinišką operacinį stalą už 67 tūkst. eurų, kai Šiaulių ligoninė vokišką pirko už 27 tūkst. eurų? Kodėl Kuršėnuose, Raseiniuose, Pakruojyje miesto aikštės su fontanais kainavo  nuo 350  iki  750 tūkst. eurų, o Radviliškyje – 3 milijonai eurų? Kodėl vaikų maitinimas kainavo 167 tūkst. eurų, o dabar už tą patį laikotarpį – net 1 milijonas 120 tūkst. eurų? Galima būtų tęsti ir tęsti… Tad ir lieka klausimas, ką iš tiesų dirba ponia kontrolierė. O kam ji dirba, paliekame spręsti jums, gerbiami mūsų skaitytojai.

P.S. Įdomiausia, kad už tokią mistinę Kontrolės ir audito tarnybos ataskaitą balsavo   23 Tarybos nariai, nepalaikė  tik du nepartiniai Tarybos nariai –  Vilma Aleknienė ir Gediminas Lipnevičius.

(Bus daugiau)

„Radviliškio krašto“ informacijaTotal
0
Dalinasi
Related Posts
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Aplikasi Bambu4d
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Bambu4d
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Prediksi Togel Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Lexitoto
Lexitoto
Aplikasi Lexitoto
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Lexitoto
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Situ Togel Online
Situs Togel Amanah
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Prediksi Togel Lexitoto