Konservatorių brukamą sprendimą neapgynė ir juristas

Buksuodami savo pačių priimtų norminių aktų labirintuose, Radviliškio rajono politikai galų gale išvargo spendimą dėl sporto arenos panaudos. Šis klausimas sulaukė didžiulės diskusijos ir painios užduoties išsprendimo, kaip eliminuoti vieną naudos gavėją, kurio atsiradimas projekte pasirodė politikams pernelyg abejotinas. Tai kuo gi ypatingas šis sprendimas, dėl kurio diskutuota daugiau nei valandą?

Sukėlė tam tikrus įtarimus

Sprendimo projekto esmė yra ta, kad sureikiama galimybė nemokamai naudotis Radviliškio sporto arena atskiroms grupėms suinteresuotų ir sportuojančių organizacijų narių. Kadangi į nemokamą lankymąsi minėtoje sporto arenoje pretenduoja dviejų rajono prioritetinių sporto šakų atstovai, tai dėl jų klausimų net ir nekyla. Vieningai yra suprantamas futbolo sporto klubo „Radviliškis“ ir krepšinio klubo „BC Radviliškis“ sporto šakų populiarinimo svarba rajono gyventojų tarpe. Tačiau daugiau klausimų kilo dėl sodriečių susivienijimo „Solidare“ ketinimo atsistoti ant vienos panaudos pakylos su šiais klubais ir tokiom pat sąlygom naudotis sporto arena ateinančius trejetą metų. Tarybos nariai atkreipė dėmesį į tai, kad ši organizacija gana netikėtai iškėlė sau tikslus – organizuoti sveikatos gerinimo programas bei skatinti fizinį aktyvumą. Politikų įtarimus sustiprino ir tai, kad minėtoji organizacija atsisakė jiems pateikti duomenis apie ankstesnę analogišką veiklą ir kokių rezultatų buvo pasiekta. Toks žingsnis tik dar labiau sustiprino įtarimus dėl savanaudiškų ketinimų grupei žmonių nemokamai naudotis sporto sale ir jos patalpomis, kai tuo tarpu daugelis radviliškiečių už tokį “malonumą” turi susimokėti.

Proteguoja saviškius?

Kadangi šiam susivienijimui nuo 2017 metų vadovauja stipriai konservatoriams prijaučiantis Radviliškio ligoninės vadovas, tad sunku būtų suabejoti galima politine protekcija. Juk sprendimas taip pat parengtas valdančiųjų konservatorių valdžios koridoriuose.  Ir ši aplinkybė daug ką pasako ir atsako į kai kuriuos klausimus, dėl kurių tarybos posėdyje buvo diskutuota nemažai, bet atsakymų taip ir negauta. Čia turime omenyje politikų pasigesto viešinimo procedūrų ir kitoms organizacijoms teikti prašymus dėl naudojimosi šia miesto sporto meka. Vietoj atsakymo kodėl nebuvo viešinama, savivaldybės juristas, sugebantis vienu metu dirbti keliolikoje darboviečių, paaiškino, kad tokia viešinimo procedūra nebūtina, nes visi ir taip gali prašyti. Žinoma, šis projektas jau komitetuose sulaukė daug klausimų ir netgi jam buvo paruoštas alternatyvus variantas, kuriame susivienijimui „Solidare” vietos neliko.

Aplinkybės dėl partinės protekcijos

Įdomios darosi keletas aplinkybių, kurios atsiskleidžia tarybos posėdyje svarstant šį klausimą. Pirmoji aplinkybė yra keistoka ir stebinanti. Sprendimo projektą paruošė ir komitetuose pristatė Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Agnė Grabauskienė, kurios sutuoktinis yra konservatorių partijos narys. Tačiau jau savivaldybės tarybos posėdyje išaiškėjo, kad sprendimo projektą pristatinės ir į klausimus atsakinės savivaldybės juristas Arnoldas Matuzevičius. Tarybos narių nesuglumino paaiškinimas, kad projekto rengėjas dėl objektyvių priežasčių negali dalyvauti posėdyje. Bet juk projekto rengtas Investicijų ir turto valdymo skyriaus specialistų, bet neatsirado nė vieno, galinčio pristatyti šį klausimą. Tai atrodo gana keistokai, kuomet skyriuje darbuojasi net devyni specialistai. Kodėl buvo patikėtas klausimo pristatymas juristui, galime tik spėlioti, kad buvo iš anksto numatomos juridinio aspektų viršenybės ir jais daryti spaudimą politikams.

Kokių interesų turi juristas?

Tačiau savivaldybės teisininko galimybės yra ribotos ir tik siauru, teisiniu aspektu. Kitų svarbių dokumento vingrybių, tame tarpe ir politinių, jis pakomentuoti neagalėjo. Todėl tas, kuris tikėjosi, kad juristas „ištrauks” šį klausimą taryboje, elementariai prasikišo. Tad ir posėdžio metu į aštrius politikų klausimus A. Matuzevičius negalėjo nieko atsakyti:

„Aš vertinu tarybos sprendimą iš teisinės pusės” – aiškinosi juristas į tarybos nario Gedimino Lipnevičiaus paklausimą: kurie politikai stovi už proteguojamo klubo interesų. Ką galėjo padaryti dėl šio sprendimo protekcijos, tai A. Matuzevičius ir pamėgino netiesiogiai paveikti tarybos narius teisinėmis pasekmėmis, jei nebus balsuojama šios organizacijos nenaudai. Anot „darbštuolio” juristo, jei asociacijai „Solidare” nebus suteikta galimybė nemokamai naudotis sporto arena, tuomet ši organizacija gali skųsti tokį sprendimą teismuose, kurį neabejotinai laimės. Ir sunkios dienos ateityje laukia tas organizacijos, kurios teisinius interesus gina toks teisininkas. Jis arba neišmano kolegialių sprendimų jurisprudencijos arba tikslingai klaidina politikus. Ar tai viena, ar kita tokia juristo pozicija niekaip negina Radviliškio savivaldybės interesų, nors jam ir moka atlyginimą. Lietuvos teismų praktikoje pasisakyta kokiais atvejais ir kas gali skūsti kolegialaus organo sprendimus. Šituo atveju, apie kurį kalba juristas A. Matuzevičius, tokių galimybė nenumatyta. Visus kitus argumentus galime pavadinti lyrika, kurios pagalba galima pasipelnyti iš kliento kišenės. Tačiau tokia išreikšta juristo pozicija galimai suponuoja jo palankumą jau paminėtai organizacijai, apie kurios galimus skundus jis kalba. O iš kur jis tai gali žinoti? Nebent pats ir patarinėja įsivėlęs į konservatorių siūlų kamuolį? O atsižvelgiant į minėto asmens apsukrumą įsidarbinti keliolikoje įstaigų, tai visiškai nenustebintų, jei paaiškėtų konkretūs faktai.

Kam atstovauja „šimtadarbis”?

Dar vienas aplinkybė, pabrėžianti minėto juristo kompetencijas ir dokumentų išmanymą, tai balsavimo procedūra, kurios jis deramai išaiškinti nesugebėjo. Dėl šios priežasties, tarybos nariai sugaišo nemažai laiko bevaisėse diskusijusose ir buvo arti balsavimo procedūros pažeidimo tarybos veiklos reglamentui. Čia padėtį išgelbėjo tarybos narys Jonas Povilaitis, laiku įsikišęs ir išgelbėjęs ne tik pačią procedūrą, bet ir sporto įstaigas nuo papildomų rūpesčių, siekiant naudotis sporto arena. Bet kita vertus, kas gali paneigti, kad tarybos nariams sąmoningai buvo leidžiama padaryti procedūrinius balsavimo pažeidimus. Nes tik tokie pažeidimai suteiktų sunkiai nuneigiamą aplinkybę užginčyti nepalankų kolegialų sprendimą teismo salėje. O gal to ir siekė savivaldybės juristas – tai būtų labai palanku organizacijai, tarybos sprendimu likusiai už sporto arenos durų. Išryškėjusių aplinkybių visuma suteikia pagrindo kilti abejonių vėjeliui dėl savivaldybės administracijos juridinio skyriaus vedėjo lojalumu savo darbovietei.

Konservatoriai vėl „prakišo”?

Tačiau nors ir su tam tikrais trikdžiais balsavimas įvyko. Tarybos nariai absoliučia dauguma nusprendė, kad sodriečių susivienijimui „Solidare” nesuteiks galimybės nemokamai naudotis sporto arena. Tokiam sprendimui nepritarė darbo partijos atstovai, savo nuomonę išreikšdami nedalyvavimu balsavimo procedūroje. Keisčiausias dalykas yra tas, kad sprendimui nepritarė nė vienas valdančiosios daugumos konservatorius, dalyvavęs posėdyje. Kodėl taip yra galime tik spėlioti. Vienas iš tokių spėjimų būtų apie galimas kažkokias nesutarimo kibirkštis pačioje konservatorių partijoje. Juk tai ne pirmas konservatorių proteguojamas sprendimas, kurio nepalaiko jų partijos atstovai taryboje. Tam įtakos gali turėti ir visuomenėje krentantis pasitikėjimas šia politine jėga ir šalies mastu. O kai atsiranda abejonių krislai ir savivaldos sprendimų projektuose, asmenys, patekę į tarybą po šios partijos vėliava, galimai jau bijo save pozicionuoti su abejonėmis, kurios gali sustiprinti nepasitikėjimą ne tik politine organizacija, bet ir konkrečiais asmenimis.

Robertas Samuilis

Total
10
Dalinasi
Related Posts