Kaltinimų patirtį turintis seniūnas reikalauja nuomonių paneigimo

Jau ne pirma diena, kai Radviliškio miesto seniūnas Ernestas Mončauskas atakuoja viešo informavimo priemonę, reiklaudamas paneigti išspausdintą apie jį neva tikrovės neatitinkančią informaciją. Deja, seniūnas nesidalina dokumentais, kurie patvirtintų jo teiginius, išsakytus pretenzijoje, o delikačiai siūlo juos susirasti patiems. O reikalaujama paneigti informaciją, kurioje buvo savo išsakyta nuomonė apie jį straipsnyje „Žiaurus seniūno elgesys su gyvūnais sulaukė bendruomenės reakcijos“. Bet kodėl primygtinai reikalaujama patikėti seniūnu, už kurio nugaros tvyrauja vagysčių šleifas ir kurio pavardė buvo minima teismų procesuose, vykusiuose ir vėliau?

Kas išgelbėjo klubo vadovą?

Tačiau pradėkime pasakojimą nuo to, su kuo nesutinka E. Mončauskas. Juk jis reikalauja paneigti išspausdintą informaciją, kaip neatitinkančią tikrovės. O kokia informacija neatinka Radviliškio seniūno asmenybės? Pamėginsime išsiaiškinti ir pateikti skaitytojui pačiam vertinti ir nuspręsti. E. Mončauskas nesutinka su teiginiu, kad jo vadovaujame sporto klube buvo apgaulingai vedama apskaita:

„Pirmiausia, šiame straipsnyje yra teigiama: ,,E. Mončauskas trejetą su puse metų: nuo 2015 metų sausio l-osios iki 2018 metų birželio l-osios apgaulingai vedė klubo buhalterinę apskaitą. Tyrėjai nustatė faktus, kuomet nebuvo apskaitomos grynųjų pinigų operacijos. Pastarajam sutikus su pateiktais kaltinimais, supaprastinto proceso tvarka byla buvo išnagrinėta ir paskirta piniginė bauda”. – cituojama seniūno atsiųstoje pretenzijoje. Jis teigia, kad: „ši informacija yra klaidinga ir neatitinkanti tikrovės, nes bylą išnagrinėjo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ir savo neskundžiamoje 2020 m.lapkričio 17 d. priimtoje nutartyje pasisakė, kad baudžiamasis procesas dėl šio nusikaltimo nutrauktinas, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Tai reiškia, kad buvo pripažinta, jog apskaita nebuvo vedama apgaulingai.“ – tokią išvadą pateikia Radviliškio miesto seniūnas. Analizuojant šį teiginį, akivaizdžiai matomas E. Mončausko siekis paneigti patį apgaulingos buhalterinės apskaitos fakto egzistavimą.

Nenori pagrįsti dokumentais

Paprašytas pateikti teismo sprendimą, jis atsisako tai padaryti. Tad kaip galima paneigti informaciją niekuo nepagrįstu teiginiu? Juk apie tai, kad E. Mončauskas buvo nuteistas pirmos instancijos teisme, rašė kone visi rajono laikraščiai ir portalai. Ir šie straipsniai nėra paneigti. Tačiau, turimais duomenimis, šioje byloje procesas pakrypo kita linkme ne dėlto, apie ką mus nori įtikinti seniūnas. Ši byla subliuško aukštesnėse teismų instancijose dėl pažeisto baudžiamojo proceso, nes bylos nagrinėjimo metu E. Mončauskas turėjo teisinę neliečiamybę, kaip kandidatuojantis į politinį postą. Todėl ir procesas nebuvo galimas, nepanaikinus tos neliečiamybės. Visos tos aplinkybės, susijusios su teisinės neliečiamybės statusu nėra svarbios aprašomai situacijai.

Apie ką nutyli seniūnas ?

Ankstesnio straipsnio, kaip ir šios nuomonės epicentre yra pačio fakto egzistencija dėl galimai padaryto nusikaltimo ir duomenų paneigiančių jo padarymą niekur nėra, išskyrus E. Mončausko nuomonę. Tad ir paliekame spręsti patiems ar buvo apgaulingai vedama buhalterija E. Mončausko sporto klube ar nuo atsakomybės jį išgelbėjo pažeistas teisinio neliečiamumo statusas, apie kurį jis nutylėjo pirmos instancijos teisme? Tik dar padorumo dėlei pažymėsime, kad pretenzojoje E. Mončauskas nutyli apie tai, kad straipsnyje buvo parašyta, kodėl jame nenagrinėjama tolimesnė bylos eiga.  Nutylėtas straipsnio sakinys ir yra svarbus raktas visame išsakytos nuomonės apie seniūną kontekste: „Nesigilinant į tolimesnius juridinius šio fakto aspektus, turime Radviliškio seniūną charakterizuojančius duomenis, išryškinančius elementarų padorumo lygį.“ Tad ir situacija, aprašyta su E. Mončiausko problemomis dėl buhalterinės apskaitos vedimo sporto klube, yra ne faktinių aplinkybių nustatymas, o asmenybės bruožų aprašymas, kuris priskirtinas tik subjektyviąjai nuomonei ir jis neturi nieko bendro su bylų teisingumo kriterijais, kurių galimai E. Mončauskas siekia.  

Egzekucija, kurios galėjo ir nebūti?

Savo pretenzijoje dėl parašyto straipsnio Radviliškio seniūnas E. Mončauskas nesutinka su išsakytais teiginiais, kurie buvo užfiksuoti baudžiamosios bylos kaltinamojoje išvadoje ir buvo aprašomi kituose visuomenės informavimo priemonėse, dar anksčiau. Jie taip pat nėra paneigti iki šiol, nors buvo rašoma net ir respublikiniuose žiniasklaidos portaluose. Tuos straipsnius ir dabar galima susirasti ir paskaityti. Išspausdintoje autoriaus nuomonėje buvo pateikta glausta informacija, kurios dėka galima susipažinti su nuomone dėl Radviliškio seniūno asmenybės. Tačiau E. Mončauskas itin jautriai reaguoja į savo praėjusių dienų įvykius ir įtikinėja žniasklaidą apie šerno ilčių šalinimo proceso niuansus, kurie visiškai neinformatyvūs šios asmenybės aprašymui. Jo pretenzijos esmėje įžvelgiamas siekis bet kokia kaina paneigti šerno kankinimo faktą, kas jau seniai padaryta teismuose. Beje, apie tai ir nebuvo nutylėta. Tačiau, kaip žinomoje pasakoje šūktelėjus „vagie, kepurė dega“, E. Mončauskas panašiai sureagavo į tuos dalykus ir nusprendė, kad išsakytoje nuomonėje jis buvo apkaltintas tuo, kuo buvo vėliau išteisintas. Bet vis tik kaltinamas tai buvo…

Situacija, kai priežastis svarbesnė už veikimą

Bet visuose dabartinio Radviliškio seniūno asmenybę parodančiuose ir  aprašytuose įvykiuose esmė yra ne teismo proceso pabaigos rezultate: buvo ar nebuvo nuteistas. O tos tikrosios esmės, perskaitęs straipsnį, E. Mončauskas, galimai ir nepastebėjo. Juk ne kokiu būdu ilčių šalinimas vyko iš esmės, o dėl kokios priežasties jos buvo šernui šalinamos?  Kiek yra žinoma iš ankstesnių publikacijų įvairiose informavimo priemonėse, tai buvo daroma dėl medžioklinių šunų saugumo dresūros metu. Tad ir ankstesnėje publikacijoje buvo kreipiamas dėmesys dėl pasirinkto šunų dresūros būdo. Bet dabar medžiotojas E. Mončauskas privertė dar žvilgtelėti ir į medžioklės taisykles. Pasirodo, kad toks medžioklės būdas, kaip medžioklė šunimis turi tam tikrų taisyklių: „su medžiokliniais šunimis žvėrys gaudomi jų urvuose ar nameliuose arba yra šaudomi šunų išvaryti iš urvų ar namelių, ar jie gaudomi atkasant urvą, arba kai šuo pasiveja ir pagauna plėšrųjį žvėrį ar kiškį“. O gal šernas yra plėšrus žvėris ar kiškis ? Tai dėl ko buvo dresuojami šunys aprašomos bylos apimtyje? Šitie keliami niuansai geriausiai ir atspindi esmę. Beje, straipsnyje, su kuriuo nesutinka E. Mončauskas nebuvo nė vieno netiesos žodžio apie jį. Netgi žmonių reakcija dėl gyvūnų kankinimo nebuvo jam tiesiogiai skirta. Ji buvo skirta visiems, kurie kankina gyvūnus. Ar gali būti kalta nuomonė, kuri aprašyta seniūno klystkelių pavyzdyje ? Ar E. Mončauskas galimai kankino ar tik epizodiškai dalyvavo procese, kuris gal ir nebuvo pripažintas kankinimu – tai tik dekoracijos visiškai kito proceso. To proceso smaigalyje seniūnas taip pat yra įsiliejęs į politinį darinį, po savo skvernu vienijantį ir buvusius teisėsaugininkus, ir buvusius nusikaltėlius. Tik klausimas visada bus atviras: kiek jų yra „buvę“? O gal buvusių tikrai nebūna? Kaip tada šį procesą vertinti?

Teisinga tik vienintelė seniūno tiesa?

Tačiau sugrįžkime į nuodėmingą Radviliškio krašto žemę ir pamąstykime: ko siekia E. Mončauskas, reikalaudamas paneigti parašytą nuomonę ? Reikia pažymėti, kad pasirinktas įkyrus reikalavimas primygtinai paneigti informaciją verčia tikrai susimąstyti. Gerai, patikėsime seniūno tiesa, juk toks aukštas valstybės pareigūnas negali sakyti netiesos. Kitap pažeistų valstybės tarnautojo etikos kodeksą. Bet pirmiausia, kaip galima paneigti tai, kas visur jau seniai aprašyta ir neturime duomenų, kad būtų paneigta. Atskleisime paslaptį, viskas, kas parašyta minėtame straipsnyje, apie seniūną susidariusi nuomonė, pasiremta viešai publikuojama informacija. Tad pirmiausia reikėtų paneigti pirminius informacijos šaltinius, o ne ieškoti kraštutinio. Kita vertus, čia galima įžvelgti labai jau tiesmukišką norą priversti visuomenės informavimo priemonę, prisipažinti paskleidus netiesą. Tada jau galima numatyti ir galimą sekantį ėjimą. Bet skubotas seniūno reikalavimas yra pagrįstas ne tik teiginiais ir nuomone, bet dar ir suskubta apkaltinti Įstatymo pažeidimu: „Minėtame straipsnyje buvo pateikta tikrovės neatitinkanti, netiksli bei šališka informacija ir ji padarė didelį neigiamą poveikį visuomenei, nes neužikrino Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnyje numatytos žmogaus teisės gauti teisingą informaciją, taip pat neatitiko Visuomenes informavimo istatymo 3 straipsnyje nustatytų pagrindinių visuomenės informavimo principų. Akivaizdu, kad straipsnio turinyje pateikti faktai nebuvo patikrinti bei buvo iškraipyti nesiremiant bylų medžiagomis.“ O kas nustatė, kad ši informacija tikrovės neatitinkanti ar šališka? Kokie faktai buvo iškraipyti ir kaip tas pasireiškė ? Galų gale, kas nustatė, koks poveikis padarytas visuomenei ir jo dydį ? Kas nustatė Visuomenės informavimo etikos kodekso principų pažeidimą? Na, žinoma, visagalis ir visažinis Radviliškio miesto seniūnas Ernestas Mončauskas. Tik jis vienas turi teisingą informaciją ir vieno jo nuomonė yra teisinga. Visai kaip George Orwello „ Gyvulių ūkyje“ : „Napoleonas visada teisus“ (citata -aut.).

Ko galimai nežino seniūnas?

Tik norisi priminti seniūnui, kuris skaito Visuomenės informavimo etikos kodeksą, kad derėtų paskaityti dar ir Visuomenės informavimo įstatymą ir suprasti elementarius dalykus. Tokius, kaip kiekvieno asmens turimą teisę rinkti ir skleisti informaciją, taip pat draudimą persekioti informacijos skleidėją už kritiką, jei nebuvo pažeisti įstatymai, jis turėtų sužinoti, kad nuomonė gali remtis faktais, pagrįstais argumentais ir paprastai ji yra subjektyvi, todėl jai netaikomi tiesos ir tikslumo kriterijai. Dar turėtų žinoti, kad valstybės tarnautojui yra taikomi visai kitokie kriterijai žiniasklaidos ar nuomonių atžvilgiu. Ir dar daugiau sau įdomių dalykų jis galėtų atskleisti, kurie ateityje tikrai jam praverstų. O gal kaip tik E. Mončauskas politinės kampanijos metu siekia iššaukti skandalą su vietiniu laikraščiu tam, kad vien tik jo pavardė skambėtų visuose laikraščiuose ? Tai taip pat įmanomas variantas, kuris gimsta galvoje, skaitant priekaištus ir reikalavimus dėl nuomonės apie jį.

Šiaulių apygardos teismo informacija

Šiaulių apygardos teismo pirmininko padėjėjas Vytautas Jončas redakciją informavo, kad Radviliškio miesto seniūnas, partijos “Vardan Lietuvos” Radviliškio skyriaus pirmininkas, Ernestas Mončauskas kartu su bendrais teisiamas Šiaulių apygardos teisme dėl žiauraus elgesio su gyvūnais. Jie kaltinami gyvam šerniukui šalinę dantis… Šis teismas kol kas nėra priėmęs galutinio nuosprendžio kaltinamiesiems.

Savaitraščio „Radviliškio kraštas“ redakcija dar kartą kreipėsi su klausimais į rajono politiką E. Mončauską, cituojame:

Radviliškio miesto seniūnui E. Mončauskui,

PAKLAUSIMAS
2023-01-20
Radviliškis

Prašome atsakyti į savaitraščio “Radviliškio kraštas” redakcijos klausimus:

1) 22 metų jūs buvote nuteistas baudžiamojoje byloje už septynias vagystes? Kaip atlyginote Jūsų neteisėtais veiksmais Radviliškio miesto gyventojams padarytą žalą? Kiek jūsų kolegų dalyvavo vagystėse


2) Radviliškio teismo rūmuose esate nuteistas už finansines machinacijas? Teisme pats prisipažinote kaltu? Kodėl teisme nenurodėte, kad turite teisinę neliečiamybę? Ar nemanote, kad tokiais savo veiksmais jūs apgavote (suklaidinote) teisėją bei prokurorą? Dėl kokios priežasties buvote išteisintas aukštesnės instancijos teisme


3) Šiuo metu jūsų baudžiamoji byla dėl žiauraus elgesio su gyvūnais svarstoma Šiaulių apygardos teisme? Ar Šiaulių apygardos teisme priimta nutartis? Ar tiesa, kad esate iš naujo teisiamas dėl to, kad su kolegomis gyvam šernui šalinote iltį (is), dantis? Ar nemanote, kad tokie jūsų veiksmai sukėlė didelius skausmus jaunam šernui? Ar planavote šį šerniuką pjudyti (mokinti) šunimis? Ar tai nėra žiaurus elgesys su gyvūnais jūsų nuomone? Kiek kolegų šiuo metu kartu teisiami (apeliaciniame teisme)


4) Šventėse teko matyti ne kartą jus A. Čepononio draugijoje. Ar jūs pažįstami


5) Kiek jūsų vadovaujamoje partijoje į rinkimus eis teistų asmenų? Kaip tai vertinate


6) Ar jūsų partijos lyderis S.Skvernelis žino apie jūsų bei/ar jūsų bendrapartiečių nusižengimus? Gal žinote kaip vertina?

Atsakymus rašykite po klausimais. Lauksime jūsų kuo išsamesnių atsakymų, kad galėtume pateikti skaitytojams tikslią informaciją.

Pagarbiai,
Savaitraščio  “Radviliškio kraštas” redakcija

Radviliškio miesto seniūno, partijos skyriaus pirmininko E. Mončausko atsakymas į klausimus, cituojame:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 6  straipsnio nuostatomis,kiekvienas asmuo turi teisę gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, kitų biudžetinių įstaigų viešąją informaciją apie jų veiklą, oficialius jų dokumentus (kopijas), taip pat informaciją, kurią minėtos įstaigos turi apie jį patį.

Atkreipiu dėmesį, kad Jūs kreipiatės į mane ne dėl klausimų, kuriuos galiu atsakyti kaip Radviliškio miesto seniūnas, t.y.  Jūsų prašoma suteikti informacija nepatenka į LR Visuomenės informavimo įstatymo 6 straipsnį. Pažymiu, kad Demokratų sąjunga “Vardan Lietuvos” nėra valstybės ar savivaldybės institucija/ įstaiga ar biudžetinė įstaiga.

Robertas Samuilis

Asociatyvi nuotr.

Total
0
Dalinasi
Related Posts
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Aplikasi Bambu4d
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Bambu4d
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Prediksi Togel Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Lexitoto
Lexitoto
Aplikasi Lexitoto
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Lexitoto
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Situ Togel Online
Situs Togel Amanah
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Prediksi Togel Lexitoto