Socialiniai tinklai

Aktualijos

Kaimui į pagalbą ateina mokslo ir mokymo įstaigos

Avatar

Paskelbta

data

Klaipėdos universitetas jau įgyvendina projektą „Biologinę įvairovę tausojančių, mokslo žiniomis grįstų ir inovatyvių želdinių kūrimas kaimo vietovėse“.

Ūkininkams sėkmingai atlaikyti konkurenciją ir padidinti savo pajamas vien praktinės darbo patirties nepakanka – būtina taikyti naujausias mokslo žinias, įvaldyti inovacines technologijas. Todėl labai svarbu išnaudoti didelį šalies mokslininkų bei specialistų potencialą. Nuo rugsėjo 1. iki spalio 30 d. priimamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“.

Ši priemonė skatina mokslo ir studijų institucijas, profesinio mokymo įstaigas aktyviai rengti parodomuosius bandymus, organizuoti seminarus, lauko dienas ir kitus informavimo renginius kaimo plėtros, žemės, maisto ar miškų ūkio sektoriuose dirbantiems žmonėms.

Įgyvendinti – ir nuotolinės priemonės

Parama pagal KPP veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ skirta parodomiesiems bandymams rengti (įrengti ir vykdyti), informavimo renginiams organizuoti skleidžiant mokslo žinias ir inovacijas žemės, maisto, miškų ūkio ir kaimo plėtros sektoriuose. 

Paraiškas gali teikti mokslo ir studijų institucijos bei profesinio mokymo įstaigos, taip pat kiti juridiniai asmenys, turintys licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą.

Mokymai turi būti skirti ūkininkams, jų partneriams, ūkio darbuotojams ir kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės, maisto ar miškų ūkio veikla, įregistravusiems valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, taip pat kaimo vietovėse ūkine veikla užsiimantiems žemės valdytojams, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojams, tradiciniams amatininkams.

Per paraiškų teikimo laikotarpį pareiškėjas gali pateikti ne daugiau kaip 3 paramos paraiškas parodomiesiems projektams įgyvendinti pagal gyvulininkystės, augalininkystės, sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės ir miškų ūkio sektorius.

Informavimo renginiai galės būti organizuojami tiesioginio kontakto su paramos gavėjais būdu (ūkininko ar miško valdytojo ūkyje, įmonėje, auditorijoje ir pan.). Naujai patvirtintose įgyvendinimo taisyklėse nauja tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino, ekstremaliosios situacijos atvejais, užtikrinant kontrolės galimybę atsakingoms institucijoms, renginius galima organizuoti įvairiais nuotoliniais būdais (interneto telefonijos tinklo ir per kompiuterines „Skype“, „Viber“ ir kt. programas).

Parama – iki 150 000 Eur

Šiam paraiškų priėmimo etapui skirta paramos suma – 2 303 449 Eur. Vienam projektui įgyvendinti galės būti skirta iki 150 000 Eur su PVM, finansuojant iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Paramos lėšomis galės būti kompensuojamas darbo užmokestis arba atlygis lektoriams, seminarų, lauko dienų, grupės susitikimų, konferencijų organizavimas arba seminarų, lauko dienų, konferencijų, grupės susitikimų paslaugų pirkimas, kelionės ar transporto (nuomos ir kitos transporto išlaikymo), komandiruočių (kai į komandiruotes vyksta pareiškėjo darbuotojai) išlaidos, parodomojo bandymo įrengimas ir vykdymas arba parodomojo bandymo įrengimo ir vykdymo paslaugos pirkimas pagal parodomojo bandymo metodiką. Taip pat finansuojami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų ar kitų informavimo priemonių dalyviams gamyba, projektui viešinti skirto informacinio straipsnio parengimas, lankstinuko, rekomendacijų galutiniams naudos gavėjams parengimas ir leidyba, paramos viešinimo išlaidos. Taip pat netiesioginės išlaidos – darbo užmokestis arba atlygis projektą administruojantiems asmenims (ne daugiau kaip 3 etatai).

Paraiškas galima teikti NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose iki spalio 30 d. 

Moksliniai tyrimai pritaikomi ūkiuose

„Labai džiugu, kad turime didelį šalies mokslininkų bei specialistų potencialą, kurie dalijasi žiniomis ir labai džiaugiasi, sulaukdami didelio ūkininkų dėmesio ir stipraus grįžtamojo ryšio. Priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ priemonė padeda mokslinių tyrimų rezultatus praktiškai pritaikyti ūkiuose, pamatyti jų realią naudą, o vėliau šią patirtį išplatinti visuose Lietuvos regionuose“, – priemonės naudą kaimui ir ūkininkams pabrėžia Žemės ūkio ministerijos Žinių plėtros ir perdavimo konsultavimo skyriaus vyr. specialistė Jurgita Veličkienė.

Ji pasakojo, kad vienas iš pagal ankstesnių metų šią paramos priemonę įgyvendinamų projektų Vakarų Lietuvoje – Klaipėdos universiteto Botanikos sodo projektas „Biologinę įvairovę tausojančių, mokslo žiniomis grįstų ir inovatyvių želdinių kūrimas kaimo vietovėse“. Mokslininkai skatina ūkininkus atsakingai rinktis želdinius šalia dirbamų žemių esančiose sodybose ar viešosiose kaimo erdvėse, naudojantis inovatyviomis ir mokslu grįstomis žiniomis.

Pasak Botanikos sodo direktorės Astos Klimienės, pagal naująją ES kaimo plėtros politikos strategiją, siekiama regionų darnaus vystymosi ir sanglaudos. Kaimo vietovės tampa ne tik šiuolaikiškais žemės ūkio produkcijos centrais, bet ir saugo bei turtina natūralų kraštovaizdį, kultūrinį paveldą, kuria konkurencingas ekonomines veiklas ir didina bendruomenės kompetencijas.

„Želdynai dažnai vadinami žaliąja infrastruktūra, jie formuoja miestus, kaimus, miestelius bei jų erdves, praturtina pastatų ir kompleksų architektūrinę kompoziciją, kuria atvirąsias, žaliąsias erdves, užtikrina ekologinį stabilumą“, – pabrėžia A. Klimienė.

Aistės Noreikaitės nuotr.

Užs. Nr. 4

Komentarai

Jūsų komentaras

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Aktualijos

Vitas Tomkus: rinkimus laimėjo vagys, o pralaimėjo Lietuva! Su autoriaus trigrašiu

Avatar

Paskelbta

data

Šių rinkimų rezultatas yra pats blogiausias politinių jėgų pasjansas, kokį tik beįmanoma įsivaizduoti.

Ne dėl to, kad nepralaimėjo konservatoriai su liberalais. Ir ne dėl to, kad nelaimėjo „valstiečiai“ su Guoga. Dėl to, kad Seime bus balsų pusiausvyra ir nebus tvirtos daugumos.

Mano prognozės artimiausiems ketveriems metams būtų tokios: rimto darbo Seime nebus, užtat bus daug parsidavėlių ir „perbėgėlių“ iš vienos frakcijos į kitą; labai daug kompromisų su sąžine ir principais, (pavyzdžiui, dėl vienalyčių santykių su marihuana); dar daugiau užkulisinių susitarimų dėl „otkatų”, skirstant ES du milijardus Lietuvai; o blogiausia, kad pasibaigus kadencijai, kai Lietuva bus galutinai prasiskolinusi, vėl nebus nė vieno konkretaus kaltininko, nes opozicija badys pirštais į valdančiuosius, o konservatoriai į „valstiečius“.

Ką daryti?

Tarkim, „valstiečiams” atsisakyti mandatų. Kartu susimažintų Seimo tranų skaičius. Lai konservatoriai lieka absoliučia dauguma ir akistatoje su savo aferomis ir visa Lietuva. Lai toliau dirba su „ofšorais“, masonų bankais, amerikiečiais, baltarusiais, rusais, Sorošu ir Putinu, ir… kas kartą, po eilinės aferos, lai baikščiai dairosi per Seimo langus, ar dar ramiai ganosi veršių banda? Ar jau, neduok Dieve, renkasi valstiečiai su šakėmis, nes pagaliau suveikė Tautos savisaugos instinktai…

Jei kas mane dabar apkaltins utopija, priminsiu, kad beveik prieš trisdešimt metų buvau tarp tų, kurie nė kiek nedvejodami atsisakė TSRS deputatų mandatų, nes, būdami mažuma aukščiausioje Tarybų Sąjungos valdžioje, mes nieko nebegalėjome supuvusiai sistemai padaryti.

P.S. Tiesa, anuomet mes visi dar buvome jauni, naivūs utopistai, šventai tikėjome, kad Lietuva per amžius bus Laisva ir Nepriklausoma, o visi Lietuvos gyventojai gyvens santarvėje ir petys petin darbuosis vardan Tos… (O ne visai kitos, mums labai labai svetimos!)

Autoriaus trigrašis:

Eureka! Tik dabar prisiminiau, kad turime prisivežę pilną nieko neveikiančių baltarusių, gal derėtų paprašyti Svetkos, kad mums paskolintų jų truputį demonstracijoms. Juk Lietuvoje rinkimai vyko tip top kaip Baltarusijoje!

Skaityti daugiau

Aktualijos

Radviliškio–Tytuvėnų apygardai LR Seime 2020–2024 kadencijoje atstovaus konservatorius

Avatar

Paskelbta

data

2020 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų (II ture) Radviliškio-Tytuvėnų apygardoje dėl mandato į LR Seimą kovojo Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų iškeltas kandidatas Antanas Čepononis ir jau vieną kadenciją LR Seime  išbuvęs „valstiečių“ kandidatas Aurimas Gaidžiūnas.

Įtemptoje bei permainingoje kovoje trapią pergalę laimėjo A. Čepononis. Rezultatas 6445 prieš 5952.

Kadangi  Radviliškio rajono meras A. Čepononis net neištesėjęs savo pažadų  bei palikęs daug neužbaigtų darbų, pasipustė padus į Seimą, rajono gyventojų laukia  nauji  mero rinkimai.

Vyriausioji rinkimų komisija artimiausiu metu spręs, kada jie įvyks, bet labiausiai tikėtina, kad jie vyks 2021 m. kovo pabaigoje – balandžio pradžioje. Rinkimai turi įvykti ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo mero pasitraukimo iš savo posto.

Šis A. Čepononio mero pareigų atsisakymas ir nauji rinkimai mokesčių mokėtojams kainuos apie 400 tūkst. eurų.

Į  mero rinkimus  jau prognozuojami ir nauji kandidatai – savivaldybės užkulisiuose kalbama, jog šias pareigybes galimai bandys užimti: konservatorė J. Margaitienė, nepartinis G. Lipnevičius, socialdemokratas K. Račkauskis ir rinkimus į Seimą  A. Čepononiui „prapylęs“  „valstietis“ A. Gaidžiūnas.

Tikėtina, kad bus ir daugiau kandidatų, o kas jie – parodys laikas.


„Radviliškio krašto“ informacija

Skaityti daugiau

Skaitomiausi

Copyright © 2019