Jau dreba Pociūnėlių pagrindinės mokyklos pamatai

Ne tik Radviliškio rajoną, bet ir kitus mažesnius Lietuvos rajonus, ištiko mokyklų tuštėjimo metas. Nors ir buvo bandoma pasiūlyti išeitis, ką reiktų padaryti, kad provincijos mokyklos nebūtų likviduojamos (tai yra, naikinamos) ar nesusitrauktų iki vaikų lopšelių – darželių lygio, Radviliškio rajone ant išnykimo skardžio pakibo dar viena mokykla – Pociūnėlių pagrindinė.

Ar tai – tik gandai?

Pirmiausia redakcijos ausis pasiekė gandai – Pociūnėlių pagrindinės mokyklos laukia pokyčiai. Nors oficialių sprendimų dar nėra priimta, tačiau, be abejo, mums rūpi, ar šios kalbos turi pagrindo, todėl užklausėme šios mokyklos vadovą bei visus atsakingus už sprendimus savivaldybės vadovus – merą Vytautą Simelį, administracijos direktorę Jolantą Margaitienę bei Švietimo ir sporto skyriaus vedėją Laisvūną Vaičiūną – kiek tokie gandai turi pagrindo ir kas vyksta minėtoje mokykloje, kad lankančių Pociūnėlių pagrindinę mokyklą mokinukų tėvai yra įsibaiminę.

Pokyčiai – nuo rugsėjo 1 d.

Pociūnėlių pagrindinės mokyklos pavaduotojas ugdymui, einantis direktoriaus pareigas, Zigmas Kačinauskas, atsakydamas į redakcijos klausimus, ėmėsi vardinti skaičius. Pasak Z. Kačinausko, nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. 1-10 klasėse liktų tik 48 vaikai. Dėl Švietimo ministerijos patvirtintų teisės aktų mokykla yra reorganizuojama, jeigu joje mokosi mažiau nei 60 vaikų. Klasėse turi būti ne mažiau nei 8 vaikai, o esant mažesniam vaikų skaičiui, klasė nekomplektuojama. Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. Pociūnėlių pagrindinėje mokykloje gali būti komplektuojamos tik 2 jungtinės pradinės klasės ir 8, 9, 10 klasės (pagal galiojančius teisės aktus 5-10 klasių jungimai negalimi, todėl nebus komplektuojamos 5, 6 ir 7 klasės). Kadangi mažėja mokinių skaičius, yra svarstomas klausimas dėl mokyklos reorganizavimo. Pasak laikinai einančio direktoriaus pareigas Z. Kačinausko, visos priemonės išsaugoti esamas klases mokykloje buvo išnaudotos, nes vaikus ši mokykla vežasi netgi iš kito rajono artimiausių kaimų bei miestelių.

Ar esmė – sąvokose?

Radviliškio rajono meras V. Simelis, administracijos direktorė J. Margaitienė bei Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas L. Vaičiūnas kiekvienas savo atskirų pastebėjimų pareikšti neišdrįso ir savo atsakymus pateikti patikėjo savivaldybės vyriausiajai specialistei, atsakingai už komunikaciją, Simonai Kaštelianovienei. Ji redakcijai pateikė bendrą visų atsakymą. Paklausus, ar turi pagrindo gandai dėl Pociūnėlių mokyklos uždarymo, pirmiausia specialistė „davė velnių“, kad neskiriame sąvokų, nes švietimo įstaigos yra tik steigiamos, reorganizuojamos bei likviduojamos. Duota suprasti, kad mokyklos nebūna uždaromos. Bet ar nuo to, kaip pavadinsime, šito veiksmo esmė bus kita?

Taps Baisogalos mokyklos darželio dalimi

Savivaldybės administracijos ir jos vadovų vardu atsakyta, kad Pociūnėlių pagrindinės mokyklos 2023 metais laukia pokyčiai. Toliau cituojame: „Planuojama, kad nuo rugsėjo 1 d. ji bus reorganizuota ir taps Baisogalos mokyklos darželio pradinio ugdymo Pociūnėlių skyriumi. Vadovaujantis „Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių“ (patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768) 11 punktu „Pradinės mokyklos, progimnazijos ar pagrindinės mokyklos tipo mokyklos, kuriose pagal ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo programas mokosi 60 ir mažiau mokinių, reorganizuojamos arba likviduojamos, išskyrus nevalstybines mokyklas, vaikų socializacijos centrus, specialiąsias mokyklas, specialiojo ugdymo centrus. Rekomenduojama prijungti ar sujungti mokyklas, kuriose bendrojo ugdymo programos vykdomos ta pačia mokomąja kalba. Pradinių mokyklų, progimnazijų ir pagrindinių mokyklų, prijungtų prie kitų mokyklų, vykdančių atitinkamo lygmens bendrojo ugdymo programas, gali būti atliekama struktūros pertvarka ir toliau jos gali veikti tose pačiose patalpose kaip mokyklos struktūrinis padalinys.“

Pociūnėliuose – tik darželinukai bei pradinukai

Pacitavus visus teisės aktus, išverskime juos į paprastų žmonių kalbą ir paaiškės, kad Pociūnėlių pagrindinėje mokykloje mokosi per mažai mokinių, todėl ji bus pertvarkoma. Jeigu mokykloje mokosi 60 ir mažiau mokinių, ji gali būti likviduojama (uždaroma ar naikinama, jeigu paprasčiau), arba reorganizuojama. Tai negalioja privačioms, specialiosioms mokykloms, vaikų socializacijos ar dienos centrams. Deja, Pociūnėlių mokykla – įprasta valstybinė, finansuojama iš biudžeto. Toliau dėstomos prognozės, kodėl ši mokykla nebebus tokia, kokia buvo iki šiol: „Pagal pateiktus mokyklinio amžiaus vaikų duomenis, nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. Pociūnėlių pagrindinėje mokykloje turėjo mokytis 48 mokiniai, iš jų – 22 pradinėse jungtinės klasėse, bei 26 mokiniai 5–10 klasėse. Anksčiau minėtas nutarimas tokio dydžio mokyklos nenumato, todėl mokykla reorganizuojama. Pradinių klasių mokiniai, priešmokyklinio ugdymo bei ikimokyklinio ugdymo vaikai ir toliau bus ugdomi dabartinės Pociūnėlių pagrindinės mokyklos patalpose. Taigi, kalba eina tik apie darželinukų, priešmokyklinukų bei pradinukų ugdymą Pociūnėlių pagrindinės mokyklos patalpose. Nors vaikai bus ugdomi Pociūnėliuose, tai jau nebebus Pociūnėlių mokykla, o vadinsis Baisogalos mokyklos darželio pradinio ugdymo Pociūnėlių skyriumi. Kur dėtis vyresnėliams, tėveliams teks pasukti galvas.

Gerus norus „pamiršo“?

Visų savivaldybės vadovų vardu atsakyta, kad Radviliškio rajono savivaldybės taryba išnaudojo visas priemones mokyklai išsaugoti ir nesiėmė jokių priemonių tol, kol joje buvo reikiamas mokinių skaičius. Tik galbūt neseniai pareigas einanti S. Kaštelianovienė, atsakydama už kitus, „pamiršo“ paminėti, kad Tarybos narys Gediminas Lipnevičius siūlė, ką daryti, kad mokinių ugdymo įstaigose nemažėtų. Viena iš siūlytų priemonių – visiems, atvykusiems į Radviliškio rajoną naujakuriams pirmus trejus metus apmokėti būsto nuomos išlaidas, taip pat taikyti kitas lengvatas, skirti didesnes išmokas vaikų susilaukusioms šeimoms, bet Radviliškio rajono valdininkų Tarybos nario siūlymai nesudomino. Beje, šie G. Lipnevičiaus siūlymai jau yra pripažinti ir įgyvendinami Ukmergės rajono savivaldybėje.

Rita Grigalienė

Total
0
Dalinasi
Related Posts