Iš savivaldybės politikų dovanos gydytojams, o slaugytojams – šnipštas. Valdantieji nedega noru padėti mažiau uždirbantiems slaugytojams

Radviliškio ligoninėje jau kuris laikas bręsta skandalas. Didėjant medikų ir slaugytojų trūkumui ligoninei kyla grėsmė prarasti teisę teikti kai kurias sveikatos priežiūros paslaugas. Savivaldybės valdantieji parengė miesto ligoninės ir kitų rajono sveikatos priežiūros įstaigų gelbėjimo planą: žada remti į darbą atvykstančius gydytojus. Opozicijos nariai pasipiktinę, kodėl nekreipiama dėmesio į kelis kartus mažiau uždirbančius, tačiau sveikatos priežiūros įstaigų veiklai ne ką mažiau svarbius, slaugytojus ir slaugytojų padėjėjus?

Iš savivaldybės politikų dovanos gydytojams, o slaugytojams – šnipštas. Valdantieji nedega noru padėti mažiau uždirbantiems slaugytojams

Vasario 28–29 dienomis savivaldybėje vykusiuose tarybos komitetų posėdžiuose užvirė skandalas. Skandalo priežastis – valdančiųjų nenoras lygiomis teisėmis paremti rajono sveikatos priežiūros įstaigų personalą. Administracijos teiktame siūlyme siūloma finansuoti gydytojų atvykimą į darbą, o slaugytojams, jų padėjėjams ir visam kitam personalui, gaunančiam kelis kartus mažesnes pajamas, pagalba nenumatyta. Pasipiktinę opozicijos atstovai pasipriešino buldozeriu stumiamam mero Kazimiero Račkauskio ir jo komandos sprendimo įgyvendinimui ir teikė savo pasiūlymą, kuriuo pagalba būtų teikiama visiems medicinos įstaigų darbuotojams.

Dėl specialistų trūkumo ligoninės veiklos kokybei kyla grėsmė

Tai, kad VšĮ Radviliškio ligoninėje trūksta gydytojų specialistų, yra jau seniai visiems žinoma vieša paslaptis. Oficialiais duomenimis ligoninėje šiuo metu trūksta kone dvidešimties įvairių sričių gydytojų. Vien priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuje šiuo metu ieškoma gausybės sklandžiam ligoninės darbui būtinų specialistų. Esant tokiai situacijai, kyla pagrįstų abejonių, ar ligoninės vadovybei pavyksta užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą ir, ar dirbantys gydytojai iš viso gali išlaikyti sveiką darbo ir poilsio balansą. „Radviliškio krašto“ redakcija paprašė ligoninės vadovės, Aušros Čiudarienės, pakomentuoti susidariusią situaciją.

Ligoninės vadovė neneigia, kad specialistų trūksta

Pasak ligoninės vadovės, gydytojų trūkumas jaučiamas ne tik Radviliškyje, bet ir visoje Lietuvoje. Šiuo metu ligoninėje dirbantys medikai sutinka dirbti didesniais krūviais ir yra pasiryžę savo poilsio sąskaita dengti esamus trūkumus. Ligoninės vadovams nesiseka rasti ne tik gydytojų, bet ir slaugytojų, slaugytojų padėjėjų, A. Čiudarienės redakcijai pateikiamais duomenimis, šiuo metu ligoninei reikia 5 slaugytojų ir 6 slaugytojo padėjėjų. Net patiriant darbuotojų trūkumą, ligoninėje pasilikę specialistai stengiasi užtikrinti paslaugų kokybę. Vadovė redakcijai teigė, kad šiuo metu nėra gauta pagrįstų ligonių skundų dėl teikiamų paslaugų. Tačiau „Radviliškio krašto“ redakciją pasiekė priešinga informacija apie tai, kad pastaruoju metu ligoninėje kaip tik daugėja pacientų skundų. Šiuo metu informacija yra tikslinama, apie tai skaitykite kitame „Radviliškio krašto“ numeryje.

Naujus specialistus ruošiamasi vilioti nieko nestebinančiomis lengvatomis

Siekdama išspręsti gydytojų trūkumo problemą, savivaldybės valdančioji dauguma nusprendė naujus gydytojus vilioti kelionės kompensacijomis. Būtina pabrėžti, kad oficialiais ligoninės duomenimis ligoninėje jau veikia naujai įsidarbinusių gydytojų specialistų rėmimo sistema: gydytojams skiriamos įsikūrimo išmokos, pirmuosius metus apmokamos kelionės iš ir į darbą.

Bendra įsikūrimo išmokų suma vienam gydytojui specialistui iki šiol yra ne daugiau nei 10 000 eurų, kurie išmokami per dvejus metus nuo darbo sutarties sudarymo. Taigi klaidinga būtų teigti, kad valdančiųjų siūlymas galėtų reikšmingai spręsti naujų gydytojų pritraukimo klausimą. Siūlomos kompensacijos priemonės yra nukreiptos į ligoninėje jau dirbančių gydytojų specialistų išlaikymą.

Susidaro įspūdis, kad slaugytojai valdančiųjų yra mažiau vertinami

Išgirdę tokius valdančiųjų planus, savivaldybės opozicijos atstovai liko šokiruoti. Žinoma, gydytojus remti, siekti juos išlaikyti yra gyvybiškai svarbu. Tačiau kodėl pamirštami kelis kartus mažesnes pajamas gaunantys, tačiau sveikatos priežiūros įstaigų darbui pat būtini slaugytojai ir slaugytojų padėjėjai, kitas ligoninės veiklai būtinas personalas? Vasario 28-tą dieną opozicijos atstovai, tarybos nariai, Gediminas Lipnevičius ir Vilma Aleknienė, teikė svarstyti pasiūlymą kompensuoti kelionės išlaidas ne tik gydytojams, bet ir slaugytojams ir visam ligoninės personalui. Pasiūlyme atkreipiamas dėmesys, kad tokia rėmimo sistema potencialiai padėtų išlaikyti jau esamus specialistus ir pritraukti naujų. Pateiktas siūlymas buvo svarstomas tarybos komitetuose. Keista, kad didelei daliai sprendimų priėmėjų visų sveikatos priežiūros specialistų rėmimo klausimas nepasirodė nei svarbus, nei reikalingas.

Kultūros, švietimo ir sporto komiteto balsavimo metu visų ligoninės darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimo siūlymas buvo atmestas. Tiesą pasakius, Vytauto Simelio vadovaujamas komitetas nepalaikė jokios kelionės kompensavimo formos, nei valdančiųjų teikto gydytojų kelionės kompensacijos siūlymo, nei opozicijos teikto visų darbuotojų išlaidų mažinimo siūlymo. Vienintelis minėtojo komiteto narys Paulius Kablys balsavo už.

Biudžeto, ekonomikos ir ūkio reikalų komitetas, vadovaujamas mero dešiniosios rankos socialdemokrato Sauliaus Luščiko, iš viso nepasivargino įtraukti opozicijos siūlymo į darbotvarkę. Socialinių reikalų, sveikatos ir teisėtvarkos komitetas, kuriam vadovauja Zita Žvikienė, balsų dauguma pritarė tik gydytojų ir radiologų rėmimui, o pasiūlymo remti slaugytojus ir kitus, mažesnes pajamas gaunančius darbuotojus, nepritarė. Tik minėtojo komiteto narė Vilma Aleknienė palaikė pagalbą visiems sveikatos priežiūros darbuotojams. Vienintelis Investicijų ir kaimo reikalų komitetas, vadovaujamas Aurimo Gaidžiūno, bendrai palaikė tarybos narių, Gedimino Lipnevičiaus ir Vilmos Aleknienės, teiktą pasiūlymą.

Redakcija domėjosi, dėl kokių priežasčių komitetų vadovai atsisakė remti opozicijos teiktą pasiūlymą. Vytautas Simelis nesiteikė argumentuotai paaiškinti savo sprendimų, veikiau norėjo pasišaipyti, dėl terminų vartojimo klausimų. Pagrindinis V. Simelio atsakymas lakoniškas: „Visada palaikysiu visų gydytojų ir kito medicinos personalo pritraukimą į rajono gydymo įstaigas.“ Beje, nors rašė priešingai, savo balsu V. Simelis nepalaikė pagalbos slaugytojams ir jų padėjėjams. Tarybos narys Vilmantas Petuška pabrėžė, kad prieš sprendžiant dėl galutinio rėmimo projekto sprendimo norima atkreipti dėmesį į išlaidų šaltinių ir siūlymo įgyvendinimui reikalingų išlaidų šaltinių klausimus, šis politikas taip pat nebalsavo už pagalbą mažiausiai uždirbantiems medikams.

Dėl siūlymo svarstymo opozicija kreipėsi ir į merą Kazimierą Račkauskį. Kodėl meras tarybai teiktame sprendimo projekte neįtraukė pagalbos ir mažiausiai uždirbantiems medikams, lieka klausimas. Iki straipsnio išsiuntimo spaustuvei, meras atsakymų nepateikė. Gavę atsakymus, juos mielai paviešinsime kitame numeryje.

Patys gydytojai nesupranta, kodėl nenorima remti mažiau uždirbančių kolegų

Redakcijos žiniomis, patys sveikatos priežiūros įstaigose dirbantys medikai nesupranta, kodėl gailima pinigų daugiau nei tris kartus mažesnius atlyginimus gaunantiems kolegoms. Ypatingas dėmesys turėtų būti teikiamas ne tik medikams, bet slaugytojams ir slaugytojų padėjėjams, kurių pasiaukojantis darbas itin sudėtingomis emocinėmis sąlygomis yra būtinas sklandžiai ligoninės veiklai. Palyginimui galima atkreipti dėmesį į tai, kad VšĮ Radviliškio ligoninės direktorės redakcijai pateiktais duomenimis, gydytojų atlyginimas vidutiniškai siekia 3588,86 eurus, o slaugytojai uždirba daugiau nei tris kartus mažiau, t. y. 1119,86 eurus. Mažiausią atlyginimą gauna laborantai, jų uždarbis vidutiniškai siekia tik 1048,47 eurus.

Ar ligoninei pavyks atsilaikyti prieš konkurenciją, ar neprarasime slaugytojų?

Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad reikšminga Radviliškio mieste ir rajone dirbančių slaugytojų ir slaugytojų padėjėjų dalis į darbą vyksta iš Šiaulių arba gyvena palyginti netoli Šiaulių. Jei ir taip nekonkurencingą atlyginimą gaunantis slaugytojas ar slaugytojo padėjėjas gaus darbo pasiūlymą iš artimesnės ligoninės, mūsų miesto ir sveikatos priežiūros įstaigos ne tik kad neatras naujų darbuotojų, bet ir praras turimus.

Dar yra laiko priimti teisingą sprendimą

Galutinis sveikatos priežiūros specialistų rėmimo klausimo sprendimas bus priimtas Tarybos posėdyje Kovo 7-tą dieną. Tuomet vykstančiame savivaldybės posėdyje valdantieji dar turės galimybę pasielgti sąžiningai visų sveikatos priežiūros darbuotojų atžvilgiu ir paklausyti opozicijos proto balso, patvirtinti opozicijos pateiktą siūlymą. Koks bus priimtas galutinis sprendimas, dėl pagalbos medikams, informuosime kitame savaitraščio „Radviliškio kraštas“ numeryje.

Gertrūda Vileikienė

Total
0
Dalinasi
Related Posts
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Aplikasi Bambu4d
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Bambu4d
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Prediksi Togel Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Lexitoto
Lexitoto
Aplikasi Lexitoto
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Lexitoto
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Situ Togel Online
Situs Togel Amanah
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Prediksi Togel Lexitoto