Gera žinia senjorams: pensijos nemažės

Gegužės 14 d. „Radviliškio krašto bendruomenės“ namuose pirmininko Gedimino Lipnevičiaus kvietimu  lankėsi VSDFV Šiaulių skyriaus direktoriaus pavaduotojas Dainius Račkys, Pensijų skyriaus vedėjo pavaduotoja Ingrida Zdanienė, Pensijų skyriaus vyriausioji specialistė Nida Simonavičienė, Registro skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Kairienė. Kadangi bendruomenėje nemažai senjorų, aktualūs buvo pensijų perskaičiavimo, indeksavimo klausimai.

Pristatyta „Sodros“ veikla
Susitikimo pradžioje VSDFV Šiaulių skyriaus direktoriaus pavaduotojas Dainius Račkys supažindino susirinkusius su „Sodros“ veikla bei paaiškino apie jos vykdomas funkcijas. „Sodra“ tai viešojo sektoriaus institucija, kuri rūpinasi šalies gyventojų socialiniu draudimu, surenka įmokas, tvarko registrą,  apskaičiuoja išmokas.  „Sodra“ yra perskirstomasis fondas, t.y. įmokos surenkamos ir išmokamos. Surinktos įmokos pervedamos ir į Užimtumo, Sveikatos bei Pensijų kaupimo fondus. 2018 metais yra patvirtintas teigiamas „Sodros“ biudžetas. Šiais metais „Sodra“ planuoja surinkti apie 3,6 mlrd.  draudėjų įmokų, o pensijų draudimui planuoja išleisti 2,9 mlrd. eurų“,- sakė svečias.

Svečiai prašė bendruomenės narių būti supratingiems ir atlaidesniems dėl „Sodros“ darbuotojų kartais pasitaikančių klaidų. Tai lemia didelis darbo krūvis, mastas bei teisės aktų kaita. Šiuo metu „Sodra“ šalyje turi 10 teritorinių skyrių, 2 specializuotus padalinius, 63 klientų aptarnavimo skyrius, visuose skyriuose dirba apie 3 tūkst. darbuotojų.

Gera žinia – pensijos nemažės
Pasak D. Račkio, nors ir nemaža dalis surinktų lėšų skiriama pensijoms išmokėti, šiuo metu Lietuvoje pensija sudaro tik 35-40 proc. buvusio darbo  užmokesčio, kai tuo tarpu kitose išsivysčiusiose ES šalyse – 60-65 proc. nuo buvusių pajamų. Tačiau yra ir gera naujiena esamiems ir būsimiems pensininkams – pensijos nemažės, nes  naujoji pensijų reforma sukurta siekiant mažinti atskirtį tarp senjorų: jei  kils šalies ekonominis lygis, pensijos didės, jei ekonominis lygis kris – pensijos nemažės.

Senatvės pensijos bus perskaičiuojamos
Ingrida Zdanienė bendruomenės narius informavo, kad nuo birželio mėn. pensijos bus perskaičiuojamos ir didės. Kas turi didesnį nei 30 m. darbo stažą, gaus vidutiniškai 9-10 eurų didesnes pensijas jau nuo rugsėjo mėnesio. Nelabai guodžianti žinia būsimiesiems pensininkams – nuo šių metu pradės ilgėti pensinis amžius. Iki 2026 m. ir vyrai, ir moterys į pensiją išeis 65 metų, o kad gautų pilną pensiją 2027 m. reikės turėti 35 m. darbo stažą.

Buvo atsakyta į bendruomenės narių klausimus
Susitikimo pradžioje aptarus aktualiausius klausimus, buvo pereita prie raštu ar žodžiu užduodamų bendruomenės narių klausimų. O jų buvo įvairių

Ar priklauso papildomos išmokos motinai, užauginusiai 11 vaikų?
Daugiavaikėms motinoms skiriamos Valstybinės I ir II laipsnio pensijos, „Sodra“ papildomų išmokų nemoka.

Ar krizės metu bus mažinamos pensijos?
„Sodra“ pradėjo kaupti rezervą, kad krizės metu būtų minimalios pasekmės. „Sodra“ veikia pagal solidarumo principą – iš bendro „katilo“ mokamos darbo biržos, ligos, vaiko auginimo išmokos. Labai svarbu tas išmokas teisingai paskirstyti, o šį administruojamąjį darbą atlieka „Sodra“. Pensijų pokyčius lems ekonominiai rodikliai. Jeigu didės atlyginimai, didės ir pensijos, bet jos negalės būti mažinamos.

Ar verta išeiti į išankstinę pensiją?
Jeigu 2019 metais į išankstinę pensiją išeina asmuo likus 5 metams iki senatvės pensijos, reikalaujama turėti būtinąjį 31 metų darbo stažą (šiais metais jis yra 30 metų 6 mėnesiai ir kasmet bus didinamas 6 mėnesiais, kol pasieks 35 metus). Taip pat asmuo negali gauti periodinių išmokų, negali būti ūkininku, užsiimti individualia veikla. Taip pat reikia žinoti, kad į išankstinę pensiją išėjusio asmens senatvės pensija kas mėnesį bus mažinama iki 24 proc. (po 0,4 proc. už kiekvieną mėnesį, likusį iki senatvės pensijos amžiaus sukakties, skaičiuojant nuo pensijos skyrimo dienos), tačiau ją indeksuojant padidės. Jeigu asmuo įsidarbina, išankstinės pensijos mokėjimas sustabdomas. Reikia atsiminti, kad išankstinės senatvės pensijos gavėjui sukakus senatvės pensijos amžių, skiriama senatvės pensija, kuri taip pat bus mažinama po 0,4 proc. už kiekvieną mėnesį, kuriais asmuo gavo išankstinę pensiją.

Pensija neįgaliam asmeniui
Jeigu asmuo turi netektą darbingumą, nustatytą iki 2018-01-01, jis gauna netekto darbingumo pensiją. Sulaukus  pensinio amžiaus, toks asmuo rašo prašymą senatvės pensijai gauti ir jam mokama didesnė  pensija – arba  netekto darbingumo, arba senatvės. Asmeniui, kuriam netekto darbingumo pensija pirmą kartą arba pasikeitus darbingumo lygiui ar terminui buvo paskirta po 2018-01-01, sukakus senatvės pensijos amžiaus mokama arba senatvės pensija, arba senatvės pensija neįgaliajam.

Kodėl per maža suma padidėjo pensija?
Buvo klausiama, kodėl buvo žadama pensiją padidinti 20 eurų, o padidėjo tik 8? Pasak „Sodros“ darbuotojų, reikia prisiminti, kad pensijos didėja  vidutiniškai, tai yra, priklausomai nuo jos sumos. Tad kuo didesnė pensija, tuo didesnis jos padidėjimas –  pensijos indeksuojamos taikant indeksavimo koeficientą. Nuo 2018 sausio 01 d. patvirtintas indeksavimo koeficientas 1,0694.

Kodėl darbo stažas didelis, o pensija maža?
Buvo paliesta skaudi tema – mažos pensijos. Kadangi pensijos dydis priklauso nuo darbo stažo ir gaunamo atlyginimo, kartais atsitinka taip, kad žmogus turi 31 m. darbo stažą, o pensijos gauna 170 eurų. Pasak D. Račkio, būsima pensija reikia rūpintis jau dabar, kiek leidžia jėgos ir sveikata, neimti iš verslininkų atlyginimo „vokeliuose“, nes ateityje nukentės pensijos dydis.

Kiek turi mokėti savarankiškai dirbantis asmuo?
Savarankiškai dirbantys asmenys t.y. asmenys užsiimantys individualia veikla, individualia žemės ūkio veikla „Sodrai“ turi sumokėti nuo 50 proc. deklaruojamų pajamų, o jeigu turi samdomų darbuotojų, tai moka pilną socialinio draudimo tarifą, kadangi jie draudžiami visomis socialinio draudimo rūšimis. Šiuo metu privalo mokėti nuo ne mažesnės sumos negu minimali mėnesinė alga – 400 eur., o įmokų tarifas sudaro  40,18 proc.

Dėl informacijos teikimo internetu
Bendruomenės nariai domėjosi, kaip „Sodrai“ pateikti informaciją internetu. Teikiant tokią informaciją, reikia naudotis Elektronine gyventojų aptarnavimo sistema arba Elektronine draudėjų aptarnavimo sistema. Galima pasinaudoti Elektroninės bankininkystės prisijungimo priemonėmis ir turėti elektroninį parašą. Asmenims, kurie nesugeba tokios informacijos pateikti internetu, atvykus į teritorinį skyrių visais atvejais „Sodros“ specialistai paaiškins, kaip naudotis terminalu ir padės pateikti elektroninius pranešimus. Šiuo metu pats greičiausias ir efektyviausias būdas gauti informaciją socialinio draudimo klausimais yra skambinti bendruoju „Sodros“ informacijos telefonu 1883.

Mokestis už samdomus darbuotojus
Buvo klausiama, kada darbdaviui netaikomos „grindys“ už samdomus darbuotojus. „Grindys“ netaikomos, jeigu darbuotojas dirba daugiau nei vienoje darbovietėje, darbuotojas jaunesnis nei 24 m., gauna senatvės arba netekto darbingumo pensiją, yra draudžiamas valstybės lėšomis (augina vaikus, slaugo asmenis ir pan.) Visais atvejais, kada nėra tenkinamos anksčiau minėtos sąlygos, darbdaviai privalo mokėti nuo minimalaus mėnesinio atlyginimo net ir tada, jeigu darbuotojai dirba ir nepilną darbo dieną. Pasak „Sodros“ darbuotojų, tokiu būdu bandoma apsaugoti darbuotojus nuo nesąžiningų verslininkų piktnaudžiavimo mokant darbo užmokestį „vokeliuose“ ir bendro „šešėlio‘ mažinimo Lietuvoje.

Apie pensijas, gaunamas iš užsienio
Bendruomenės nariai domėjosi, kokiu būdu gaunamos pensijos iš užsienio. Pensijas, užsidirbtas užsienio šalyse, moka ta šalis, kurioje asmuo dirbo. Tačiau, jeigu Anglijoje pensinis amžius 67 metai, pensija bus pradėta mokėti tik sulaukus tokio amžiaus. Tačiau asmenims reikia pasidomėti, ar atlyginimas užsienio šalyje jam mokamas legaliai – nuo to priklausys būsimos pensijos dydis.

Apie pensijų kaupimą investiciniuose fonduose
Bendruomenės nariai domėjosi apie pensijų kaupimą investiciniuose fonduose – dažniausiai bankuose. Pasak D. Račkio apie 1,28 mln. Lietuvos gyventojų kaupia pensijas privačiuose fonduose. Antrosios pensijų kaupimo pakopos lėšas administruoja „Sodra“, t.y. surenka įmokas ir perveda Pensijų fondams. Ar kaupti fonduose lėšas, žmonės pasirenka patys. Sukauptos lėšos yra paveldimos, o didesnę naudą ateityje patirs tie piliečiai, kurių kaupimo laikotarpis ir pajamos bus didesnės. Kaupiantiems pensijas fonduose, senatvės pensija bus mažesnė, priklausomai nuo to, koks procentas pervedamas į kaupiamąjį fondą.

Apie našlių pensijas
Aktualus klausimas buvo ir apie našlių pensijas. Našlių pensijos mokamos tada, kai miršta vyras ar žmona, o našlys yra sukakęs senatvės pensijos amžiaus. Našlių pensija taip pat mokama, jei našlys pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu iki sutuoktinio mirties ar per 5 metus po jos, taip pat slaugydamas neįgalius mirusiojo vaikus. Beje, našlių pensija mokama tik tuo atveju, jeigu asmenys buvo susituokę ir santuokoje išgyveno ne mažiau kaip vienerius metus.
Klausimams išsekus, svečiams buvo padėkota už išsamius atsakymus į rūpimus klausimus, juos bendruomenės nariai palydėjo aplodismentais.
Susitikimus organizuoja ir dalyvius kava vaišina bendruomenės pirmininkas G.Lipnevičius, prie „Kavos popiečių“ prisideda  bendruomenės nariai: R. Radavičienė, D. Dapkutė, V. Aleknienė, S. Skorkaitė, A. Litinskas, D. Kalaima ir kiti.

„Radviliškio krašto“ informacija

Total
0
Dalinasi
Related Posts
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Aplikasi Bambu4d
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Bambu4d
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Prediksi Togel Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Lexitoto
Lexitoto
Aplikasi Lexitoto
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Lexitoto
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Situ Togel Online
Situs Togel Amanah
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Prediksi Togel Lexitoto