Didžiulį stresą patyrusi moteris dėkinga   jos neįgalų vyrą suradusiems pareigūnams

Didžiulį stresą patyrusi moteris dėkinga jos neįgalų vyrą suradusiems pareigūnams

Liepos 22-osios ryte Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato duris pravėrusi Šiaulių rajono, Bertužių kaimo, gyventoja Gražina Špokienė nedrąsiai paaiškino savo vizito į policiją tikslą: „Labai noriu padėkoti  prieš pora dienų mano sergantį vyrą  suradusiems pareigūnams. Aš net nežinau jų pavardžių, bet labai norėčiau jiems padėkoti viešai. Kaimynai sako, kad aš  čia be reikalo   susigalvojau tokį dalyką. O aš neįsivaizduoju, ką būčiau dariusi, jei policijos pareigūnai nebūtų buvę tokie dėmesingi ir taip operatyviai sureagavę į mano pranešimą.“

Bėda moterį ištiko liepos 19-ąją, apie pietus. Gražina su savo 67 metų vyru, kuris dėl gyvenime patirtos traumos tapo neįgalus ir sunkiai besiorientuojantis aplinkoje, atvažiavo apsipirkti  į Šiaulius. Vilniaus gatvėje moteris vyrą pasodino ant suoliuko ir, liepusi jos čia palaukti, nuėjo į vaistinę. Iš jos išėjusi po keleto minučių, savo vyro ant suoliuko neberado. Pabėgėjo  į vieną gatvės galą, pabėgėjo  į kitą, tačiau   sunkai vaikštančio sutuoktinio  nesimatė. Sūnus, kuriam Gražina pranešė apie ištikusią bėdą, pasiūlė kreiptis į policiją. Moteris nelabai drąsiai pasinaudojo patarimu, mat kažkada seniai buvo girdėjusi, kad tik po trijų parų po žmogaus dingimo policija pradeda paiešką. Bet patruliai atvyko nedelsdami ir kartu  su Gražina pėsčiomis bei automobiliu pradėjo  dingusiojo paiešką. Deja, ji buvo bergždžia. Nusiminusiai moteriai pareigūnai pasiūlė grįžti į namus, o patys, vykdydami įvairias užduotis, kartu tęsė ir paiešką. Važinėdami gatvėmis, vis ieškojo lazdele besiramsčiuojančio pagyvenusio vyro balta kepuraite.

Gražina namuose būti negalėjo ir apie 18 val.  ji vėl  atvažiavo į Šiaulius. Tik  išlipusi iš autobuso moteris sulaukė telefoninio skambučio – patruliai pranešė, kad jos vyras surastas sveikas ir gyvas Dvaro g., ne per toliausiai nuo tos vietos,  kur buvo paliktas sėdėti ant suoliuko.

Gražina sujudo klausti, iš kur dabar jai vyrą pasiimti, ir buvo maloniai nudžiuginta atsakymo, kad tegul laukia autobusų stotyje, o vyrą jie patys atveš. Autobusų stotyje pareigūnai, įvertinę, kad surastojo savijauta ne kokia, nes  ir taip prastos sveikatos  vyras   visą dieną buvo nevalgęs ir negėręs, į savo tarnybinį automobilį  įsisodino   Gražiną ir abu parvežė į Bertužius. Už tokį nuoširdumą  didžiulį stresą patyrusi moteris dėkoja Šiaulių AVPK pareigūnams Tautvydui Skikui ir  Ruslanui Pocevičiui.

31- nerių metų Tautvydas Skikas Šiaulių AVPK dirbti pradėjo  2010 m. kovo 16 d. patruliu, baigęs policijos mokyklą. Šiuo metu jis yra Patrulių rinktinės 2-osios  kuopos 2 -ojo būrio vadas.

Šis pareigūnas savo pavyzdingais poelgiais ne kartą yra sulaukęs žmonių padėkų ir kolegų bei aplinkinių  susižavėjimo. Paskutinis  išskirtinio dėmesio ir pagarbos sulaukęs jo poelgis – briedžiuko gelbėjimo operacija. Birželio 9-osios naktį Šiaulių apskrities policija sulaukė pilietiškų žmonių žinutės, kad kelyje Šiauliai-Radviliškis blaškosi briedžiai. Į įvykio vietą išskubėjęs Tautvydas su kolege pamatė, kad vienoje kelio pusėje stovi briedė, o kitoje, už atitvarų – niekaip pas mamą patekti negalintis briedžiukas. T. Skikas apglėbė jį ir per atitvarus perkėlė į kitą pusę. Šeima tuoj pat nudūmė į mišką.

O štai 2017 me­tų ba­lan­dį Tautvydas, tu­rė­da­mas lais­vą die­ną, su drau­gu iš­vy­ko į žve­jy­bą. Va­žiuo­jant iš Šiau­lių Kur­šė­nų link drau­gai iš to­li pa­ma­tė žvyr­ke­liu at­le­kian­tį au­to­mo­bi­lį, ku­ris, įsu­kęs į pa­grin­di­nį ke­lią, su­sto­jo. Au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jas pra­dė­jo mo­juo­ti pra­šy­da­mas pa­gal­bos. T. Ski­kui pa­si­tei­ra­vus, kas nu­ti­ko, iš­si­gan­dęs vy­ras paaiš­ki­no, kad sku­ba pas me­di­kus, nes ve­ža sken­du­sį sū­nų, o au­to­mo­bi­ly­je pa­si­bai­gė ku­ras. Sup­ra­tę, kad rei­kia sku­bė­ti, šiau­lie­čiai pa­siū­lė pa­gal­bą ir grei­tai į sa­vo au­to­mo­bi­lį įso­di­no mo­te­rį su vai­ku. “Ber­niu­kas vos 3-4 me­tų, įsuk­tas į ple­dą, vi­sas pa­mė­lęs, bi­jo­jom, kad tik spė­tu­mėm nu­va­žiuo­ti”, – apie įvy­kį ta­da kal­bė­jo pa­rei­gū­nas.

Panašių  situacijų T. Skiko tarnybos istorijoje – ne viena. Šio pareigūno  siekis įsigilinti į kiekvieną situaciją ir išspręsti ją iki sėkmingos pabaigos  užkrečia ir kolegas. Kartu su juo  neįgalaus asmens paieškose  liepos 19-ąją dalyvavęs vyriausiasis patrulis Ruslanas Pocevičius seka savo vado pavyzdžiu. Jau beveik penkerius metus policijoje tarnaujančio Ruslano krūtinę puošia 3-ojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklas „Už nepriekaištingą tarnybą“.

                      Atstovė spaudai Gailutė Smagriūnienė

Didžiulį stresą patyrusi moteris dėkinga   jos neįgalų vyrą suradusiems pareigūnams
Total
0
Dalinasi
Related Posts
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Aplikasi Bambu4d
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Bambu4d
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Prediksi Togel Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Lexitoto
Lexitoto
Aplikasi Lexitoto
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Lexitoto
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Situ Togel Online
Situs Togel Amanah
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Prediksi Togel Lexitoto