Dėl nesibaigiančių girtuoklysčių ėmė smaugti savo motiną

Ir ko tas alkoholis nepridaro… Štai Radviliškio rajone, Šaukoto seniūnijoje, nedideliame Pakrovkos kaime, brandaus amžiaus sulaukęs Algis Jančenka, gėręs kelias dienas iš eilės, ėmė gąsdinti, gainioti ir galų gale mušti savo 75 metų amžiaus motiną. Ji nuo savo vėliau 3,52 promiles įpūtusio sūnaus gavo bėgti ir kviestis policiją į pagalbą. Kaip dažnai būna tokiais atvejais, po įvykio vyriškis ne viską prisiminė ir savo mamos atsiprašinėjo.

Gėrė beveik du mėnesius

Policijos pareigūnams Algio J. mama O. J. papasakojo, kad gyvena su dviem sūnumis – vienas visiškai nevartoja alkoholio, o kitas – pila ištisai nuo 2021 m. spalio 30 d. Tą dieną Algis J. grįžo iš uždarbiavimo ir nuo to laiko, turėdamas pinigų, girtauja. Esą nebuvę dienos, kad Algis J. būtų blaivus. Jis tai parsigabendavęs alkoholio ir gerdavęs namuose vienas, tai išeidavęs pas draugus. Girtaudamas žmogus keikdavo savo motiną bei brolį, tačiau kurį laiką muštis nepuolė.

Elgėsi neadekvačiai

Turbūt nuolatinis girtavimas padarė savo, kad 2021 m. lapkričio 23 d. Algis J. ėmė rėkauti ir net nebesiorientavo aplinkoje. Jis įbėgo į kambarį, kuriame buvo motina, šaukdamas: „Ką jūs iš manęs padarėte?”. Vėliau pusamžis vyras griebė motinai už rankos, kita ranka – už gerklės ir ėmė spausti. Paleidęs, jis dar sudavė garbaus amžiaus motinai per pakaušį. Vėliau vyras ėmė siautėti namuose – spardė baldus, išmėtė vaistus. Senolė išsigando ir vienomis kojinėmis pasileido bėgte į viralinę, kur gyvena kitas sūnus.

Kol blaivus – viskas gerai

Kaip sakė kaltinamojo brolis, kai Algis J. geria per daug, nebeatpažįsta žmonių, elgiasi neadekvačiai. Taip su juo atsitiko jau ne kartą. Vyriškis smurtavo ir prieš savo brolį bei dėl to yra teistas. Vos motina spėjo pabėgti ir užsidaryti viralinėje, kai girtuoklis atbėgo jai iš paskos ir ėmė daužyti duris. Pasak artimųjų, kol Algis J. blaivus, jis elgiasi normaliai, gerai sutaria su namiškiais, o išgėręs tampa agresyvus.

Dingusi atmintis

Kitą dieną po įvykio Algis J. sakė atsimenąs tik tiek, kad namuose labai rėkavo, kumščiu daužė stalą ar duris, o po to atvažiavo policija ir išvežė į areštinę. Jis nebeprisiminė, kad mamą griebė už gerklės, spaudė ranką ir sudavė į galvą. Jis pripažino, kad mama geriau žino, kaip viskas buvo, kadangi ji alkoholio nevartoja ir be reikalo jo nekaltintų.

Laisvės apribojimo laikotarpiu turės negirtauti

Bausmė Algiui Jančenkai buvo skirta, 2021 m. gruodžio 7 d. priimant teismo baudžiamąjį įsakymą. Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų teisėja Daiva Šabanskienė šiam smurtautojui skyrė 10 mėnesių laisvės apribojimo bausmę. Šiuo laikotarpiu jam uždrausta  įsigyti ir vartoti psichiką veikiančias medžiagas (tame tarpe ir alkoholį), jis įpareigotas neatlygintinai išdirbti 40 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, senyvo amžiaus asmenimis ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis. Taip pat Algis J. įpareigotas dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose. Teismo baudžiamasis įsakymas nėra įsiteisėjęs, dėl jo nuteistasis gali pateikti teismui prašymą surengti žodinį bylos nagrinėjimą teisme. Laisvės apribojimo bausmės vykdymą prižiūrės Probacijos tarnyba. Ar pavyks alkoholį mėgstančiam Pakrovkos kaimo gyventojui atsisakyti stipriųjų gėrimų ir laikytis skirtų įpareigojimų, parodys laikas.

Rita Grigalienė

Asociatyvi nuotrauka

Total
0
Dalinasi
Related Posts