Dėl kaimynų keliamo triukšmo – dar daugiau neramumų: triukšmadariui skirtas areštas

Policijos suvestinės skelbia, kad 2022 m. sausio 2 d. 9.29 val. Radviliškyje, Vasario 16-osios g., gyvenamojo namo laiptinėje 55 metų moterį nepažįstamas asmuo sumušė, sugadino akinius ir buto laukujų durų rankeną. Pasirodo, šis agresyviai nusiteikęs vyrukas – niekur nedirbantis, Užimtumo tarnyboje neregistruotas ir 8 kartus teistas Marius Kairys. Jo atžvilgiu tą dieną pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.

Pripažino tik dalį kaltės

Byla pasiekė teismą ir buvo nagrinėjama viešuose teismo posėdžiuose. Kadangi kaltinamasis Marius K. kaltu prisipažino iš dalies, buvo atliktas pilnas įrodymų tyrimas – apklausti du nukentėjusieji, liudytojai. Kaltinamasis prisipažino tik dėl to, kad sulaužė durų rankeną, beldėsi į duris bei „iškoliojo“ nukentėjusiąją. Civilinį ieškinį jis pripažino tik dalyje dėl durų rankenos sugadinimo. Vyriškis sakė, kad įvykio metu buvo neblaivus, tačiau viską prisimena gerai. Jo teigimu, akinių nukentėjusiajai D. Č. jis nesulaužė, smūgių nesudavė. Iš vakaro Marius K. vartojo alkoholį bute pas E. D., girdėjo, kad kaimynai beldė į duris, tačiau tada durų neatidarė. Vėliau (matyt, kada atsirado tinkama nuotaika) jis vėliau išėjo pasiaiškinti su kaimynais dėl beldimo į duris. Pasak Mariaus K., nukentėjusią moterį jis galėjo nebent pastumti tarpduryje.

Keikėsi, mušėsi, sugadino duris…

Nukentėjusioji D. Č., kurią kaltinamasis Marius K. ne tik iškeikė, bet ir sumušė, parodė, kad sausio 2 d. iš gretimo buto visą naktį sklido triukšmas, kuris suintensyvėjo ryte. Maždaug 09.30 val. ji pabeldė į buto, iš kurio sklido triukšmas, duris, tačiau jų niekas neatidarė. Praėjus šiek tiek laiko, moteris išgirdo triukšmą laiptinėje. Ji tada atidarė duris ir pasakė, kad tai ji beldėsi, ir vėl užsidarė duris. Kaltinamasis pradėjo baladotis į duris, prašė jas atidaryti ir pakalbėti. Vos nukentėjusioji pravėrė duris, Marius K. jai sudavė vieną smūgį kumščiu į veidą, numetė akinius. Besmūgiuojant nukentėjusiajai į veidą, buvo sulankstytas akinių rėmas. Taip pat Marius K. vieną kartą spyrė moteriai į dešinės kojos blauzdą. Besidaužydamas, vyras laikė rankomis suėmęs bei traukė kaimynės buto duris, keikė ją necenzūriniais žodžiais.

Patyrė didelį išgąstį

Moteris sakė, kad ji konflikto metu laikėsi įsitvėrusi buto durų, taip neleisdama agresyviai nusiteikusiam piliečiui pakliūti į butą. Teisme moteris, kurios bute tuo metu buvo vienerių metų anūkė, sakė, kad dėl agresyvių Mariaus K. veiksmų labai išsigando, todėl į pagalbą pasikvietė bute buvusį sūnų. Jis rankomis nuo durų nustūmė betriukšmaujantį kaimyną. Kadangi butas ir jame esantis turtas buvo apdrausti, nukentėjusioji D. Č. gavo išmoką iš draudimo bendrovės. Jai buvo sumokėta 488,80 Eur suma dėl padarytos turtinės žalos, kuri atsirado dėl sulankstytų akinių bei sugadintos buto durų spynos. Liko neatlyginta 57 Eur turtinė žala. Moteris teismo prašė priteisti ir 2000 Eur neturtinę žalą, kadangi dėl įvykio patyrė didelį išgąstį dėl savęs ir dėl bute buvusios vienerių metų anūkės. Taip pat dėl smurtinių veiksmų ji jautė skausmą, vyko pas medikus, kurį laiką gėrė raminamuosius vaistus.

Ginti motinos stojo sūnus

Nukentėjusiuoju buvo pripažintas ir minėtos moters sūnus E. Č., kuris teisme parodė, kad sausio 2 d., jam būnant pas mamą, apie 09.30 val., į buto duris iš laiptinės kažkas pradėjo stipriai belstis, jas daužyti. Mama pravėrė duris, norėdama pasižiūrėti, kas vyksta. Kaip tik tuo metu nepažįstamas vyras be jokios priežasties sudavė mamai kumščiu į veidą, bandė suduoti ir daugiau smūgių, brovėsi į butą. Jaunas vyras pribėgo prie mamos ir pradėjo stumti Marių K.  atgal, neleido jam patekti į butą. Jis matė, kad mamai buvo sutrenkta lūpa, nukritę akiniai. Jis pats pareiškė pretenzijas, nes bestumdamas agresyvų vyrą nuo durų, pasitempė kairės rankos plaštaką, išniro nykštys. Pasak šio nukentėjusiojo, dėl to jis 4-5 mėnesius negalėjo pasirūpinti savimi ir savo dukrele. Kreipėsi į medikus, jam sakė, kad yra rankos sumušimas, tačiau detalesniems tyrimams nukentėjusysis nebesikreipė. Specialistas, vertinęs jo sužalojimo laipsnį, jokių akivaizdžių sužalojimų nematė. Nukentėjusysis E. Č. buvo pareiškęs civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo. Žalą jis įvertino 1000 eurų.

Policiją iškvietė kiti kaimynai

Byloje liudijo ir kita Mariaus K. kaimynė L. A., kuri sakė, kad supykęs vyras beldėsi ne tik į anksčiau paminėtos kaimynės duris, bet ir į jos buto. Ji matė, kaip kaimynei atidarius buto duris, kaltinamasis veržėsi į butą ir prasidėjo konfliktas. Taip pat ji patvirtino mačiusi ir tai, kaip Marius K. spyrė kaimynei, plėšė duris, trenkė kumščiu. Ji visa tai stebėjo pro buto durų akutę. Kadangi vykstančiam smurtui jautėsi neabejinga, moteris iškvietė policijos pareigūnus. Taip pat ji papildė, kad laiptinėje buvo ne tik Marius K., bet ir kitas vyras, kuris stovėjo nuošaliau ir triukšmo nekėlė. 

Teismas kaltinamuoju nepatikėjo

Nors kaltinamasis Marius K. kaltu prisipažino iš dalies tik dėl durų spynos sugadinimo ir aiškino, kad prieš nukentėjusiąją D. Č. nesmurtavo, teismas nusprendė, kad jo kaltė dėl nusikalstamos veikos padarymo įrodyta baudžiamojoje byloje surinktais ir teismo ištirtais įrodymais. Kaltinamojo parodymus, kad jis nenaudojo fizinio smurto, paneigia nukentėjusiųjų ir liudytojos L. A. parodymai, kurie atitinka kitus byloje esančius įrodymus, neprieštarauja tarpusavyje, yra pakankamai nuoseklūs ir jų parodymais teismas neturi pagrindo netikėti. Šias aplinkybes patvirtina byloje pateikta teismo medicinos specialisto išvada, kad D. Č. nustatyti sužalojimai. Be to, vasario 15 d. surengtos akistatos tarp nukentėjusiosios D. Č. ir kaltinamojo Mariaus K.  metu, kaltinamasis pripažino, jog sutinka, kad netyčia įspyrė į koją nukentėjusiajai ir sulaužė buto duris.

Prašė atlyginti žalą

Šiaulių teritorinė ligonių kasa pareiškė civilinį ieškinį dėl 21,32 Eur turtinės žalos. Tokio dydžio suma buvo išleista medicininei pagalbai suteikti. Draudimo bendrovės „Swedbank & Insurance“ AS Lietuvos filialas pareiškė 488,80 Eur dydžio civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo. Ši suma buvo sumokėta nukentėjusiajai dėl sugadintų durų bei akinių. Byloje nukentėjusioji D. Č. pareiškė civilinį ieškinį dėl 57 Eur turtinės ir 2000 Eur neturtinės žalos atlyginimo. Byloje yra pareikštas nukentėjusiojo E. Č. civilinis ieškinys dėl 1000 Eur neturtinės žalos atlyginimo, tačiau žalą įrodančių dokumentų į bylą pateikta nebuvo.

Civilinius ieškinius turės atlyginti

Marius Kairys pripažintas kaltu pagal Baudžiamojo kodekso 284 straipsnį ir dėl šio įvykio paskirta bausmė buvo subendrinta su ankstesniu nuosprendžiu, todėl jam skirta galutinė subendrinta 70 parų arešto bausmė. Teismas visiškai tenkino Šiaulių teritorinės ligonių kasos, nukentėjusiosios D. Č., draudimo bendrovės civilinius ieškinius ir juos priteisė iš kaltinamojo. Nukentėjusiojo E. Č. civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo teismas tenkino iš dalies ir priteisė jam 300 Eur neturtinei žalai atlyginti.

Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų teisėja Edita Jusevičienė nuosprendį priėmė 2022 m. spalio 20 d., jis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmus.

Rita Grigalienė

Asociatyvus nuotraukų koliažas

Total
0
Dalinasi
Related Posts