D. Nausėdienė Radviliškyje: TAU bendruomenės – pavyzdys, kaip amžėti sveikai ir aktyviai

Pirmoji ponia Diana Nausėdienė trečiadienį susitiko su Radviliškio rajono trečiojo amžiaus universiteto (TAU) bendruomene.

Pirmoji ponia domėjosi universiteto veikla, bendruomenės vykdomais projektais ir užsiėmimais, aktualijomis bei problemomis.

„Rajonuose, kur, kaip ir visoje Lietuvoje, vyresnio amžiaus žmonių daugėja kasmet, to­kia sa­viš­vie­tos or­ga­nizaci­ja, su­grą­ži­nan­ti į bend­ruo­me­nės so­cia­li­nį gy­ve­ni­mą gar­baus am­žiaus žmo­nes, yra la­bai reikalinga. Savivaldos dėmesys vyresnio amžiaus žmonėms ir įsiklausymas į jų poreikį veikti, jaustis reikalingiems ir naudingiems savo bendruomenei yra svarbus veiksnys kurtis vyresnio amžiaus žmonių organizacijoms“, – sakė D. Nausėdienė.

Pasak pirmosios ponios, psichinė sveikata ir rūpinimasis savo asmenybės augimu, nepriklausomai nuo amžiaus, yra svarbus mūsų gyvenimo elementas, todėl švietimas, kultūra ir aktyvus gyvenimo būdas yra geriausias kelias gyventi ilgus gyvenimo metus.

„Man labai svarbu, kad kuo daugiau žmonių Lietuvoje amžėtų sveikai ir kad senatvėje būtume kuo sveikesni, pilni jėgų. Rūpinimasis savo sveikata, judėjimas, dalyvavimas profilaktinėse prevencinėse sveikatos programose yra labai svarbus“, – susirinkusiesiems sakė pirmoji šalies ponia.

D. Nausėdienė dėkojo TAU bendruomenei už išmintį, norą dalintis savo gyvenimiška patirtimi, skirti laiką tobulėjimui ir šalia esančiųjų švietimui. „Taip pat noriu padėkoti savanoriams, kurie dirba ir skiria savo laiką universitetui, vyresnio amžiaus žmonėms. Savanorystės galia dirbant skirtingose savivaldybėse vis nenustoja stebinti ir džiuginti“, – sakė pirmoji šalies ponia.

TAU bendruomenei D. Nausėdienė pristatė Prezidento inicijuotą „Lietuvos galios“ platformą ir pakvietė prie jos prisijungti bei registruoti savo veiklas. „Lietuvos galios“ platforma padeda augti ir jungtis visoje Lietuvoje ir už jos ribų aktyviems žmonėms ir organizacijoms.

Apie 200 narių jungiantis Radviliškio rajono TAU savo veiklą padėjo 2015 metais. Tai savarankiška švietėjiška organizacija, vienijanti rajono savivaldybės senjorus nuo 55 metų amžiaus, neribojant išsilavinimo ir lyties.

Universitete vyksta anglų kalbos, kompiuterinio raštingumo, istorijos ir mobiliografijos paskaitos, meninės raiškos užsiėmimai. Universitetas organizuoja tautodailės, teatro, dailės studijas, yra susibūręs TAU ansamblis, veikia turizmo, dvasinio tobulėjimo grupės. Universiteto lankytojai dalyvauja mankštose, dalijasi mintimis apie sveiką mitybą, lanko linijinius šokius, stalo tenisą ir jogos, šaškių ir šachmatų užsiėmimus.

Prezidento komunikacijos grupė

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotrauka/ Eitvydas Kinaitis

Total
0
Dalinasi
Related Posts