„Bočiai“ šventė 15 – ąją „Tėvų namų“ šventę

„Kaip sunkiai skiriamės su slenksčiu numintu ir gėlėmis pražydusiais langais,
Nemokančiais išsekti šuliniais,
Taip sunkiai skiriamės su jais, gimtais tėvų namais“.

Šiais žodžiais šventę pradėjo ir ją vedė pati  „Bočių“ pirmininkė Rimantė Radavičienė. Pristačiusi gausų būrį „Bočių“ bendrijos ir svečių iš Radviliškio rajono savivaldybės, vedančioji paklausė, kas yra tėvų namai.

Tai namai,  kuriuose gyvena tėtis ir mama, tai namai, kuriuose savaitgaliais kvepia kepamais blynais su įvairia uogiene, kur siaučia, pešasi vaikai, kur gyvena šuo ir katė. Tai ne namai, o tikras rojus.

Tylos minute buvo pagerbti visi išėję Anapilin tėvai ir bočiai. Prieš 15 metų radviliškiečiai bočiai nutarė Motinos ir Tėvo dienas sujungti į vieną šventę ir pavadino „Tėvų namai“. Prieš 10 metų Kelmės rajono Liolių bendruomenės moterų kvartetas šiai šventei sukūrė dainą  „Kur gimtoji sodyba“.  Tai tapo tradicija šia daina pradėti renginį. Šiemet šventė buvo pavadinta kiek kitaip – „Tradicijos ir papročiai tėvų namuose“.

Radviliškiečiai prisiminė, kad tėvų namuose visi sunkūs darbai buvo dirbami pasiprašius talkininkų. Taip ir padarė. Talkon pasikvietė seną pažįstamą Bronių Kisielių ir Edmundo Gaubo sūnų pedagogą Lauryną. Muzikantų sąstatas gavosi puikus.

Tradicija buvo ir vardadienių šventimas. Taigi ir daina „ Ir Joninių šventą naktį“  buvo tokia.  O miškininkas Bronius Kisielius savo mylimą „Miškininko valsą“ dainavo net du kartus.

13 kartą į šventę atvyko ir Naujosios Akmenės bočiai – tai vieni iš seniausių radviliškiečių draugų. Pirmininkė Ana Žakienė pasidžiaugė, kad vėl galime susitikti, apsikabinti, šventes švęsti drauge. Smagu, kad radviliškiečiai tęsia savo gražią  tradiciją. Akmenės ansamblio vizitinė kortelė – daina „Orkestras grojo Bachą“. Kai skamba muzika, žodžių nereikia.

Joniškio „Bočiai“, vadovaujami Vandos Malūkienės, atvyko su gražiais sveikinimais, linkėjimais ir dainomis. Jiems vadovauja nauja vadovė, skambėjo dar negirdėta graži daina apie kaštonus.

Jauniausias, tik dvejų metų Pakruojo „Bočių“ kolektyvas, su vadove Vanda Mončiauskiene padovanojo gražių linkėjimų ir dainų.

Savo 20 metų gimtadienį atšventę Utenos bočiai sakė: „Tegul renginys „Tėvų namai“ užima garbingą vietą, atveria kelius nuoširdžiam bendravimui, tarpusavio supratimui ir pagalbai. 

Kartu su jų 20 – mečiu vyko ir tarptautinio festivalio „Paribio daina“ atranka. Jie atvežė diplomą, kuriuo Radviliškio „Bočiams“ skirta 3 vieta ir lapkričio mėnesį Vilniuje vyks šventė.

Utenos „Bočiai“ dainuoja labai gražią dainą apie duonos riekę – „Gimtinės pamiršt negaliu“:
„Toj šaly, kur augom,
Klevas kelią saugo
Į gimtus tėvų namus.
Mes čionai žydėjom,
Mes iš čia išėjom
Pro plačius svajų vartus“.

Keturiolika kartų išėjo ir  penkioliktą kartą sugrįžo patys artimiausi ir patys seniausi mūsų draugai šiauliečiai. Jie subūrė labai puikią muzikantų grupę, dainos linksmos, melodingos. 

Šventę vainikavo Pasvalio mišrus ansamblis „Rudenėlis“, turintis tiek moterų, tiek ir vyrų. Mes pavydime, baltai pavydime ir vadovo Giedriaus. Jų dainos, atrodo, plaukia iš kažkur tyliai, vienodai, tikrai dainingai.
Šventės dalyvius sveikino Radviliškio rajono savivaldybės vicemeras Vytautas Krikščiūnas, palinkėjęs visiems didelės stiprybės ir energijos, noro būti kartu.

Sveikinimo žodį tarė ir „Radviliškio krašto bendruomenės“ pirmininkas bei Tarybos narys  Gediminas Lipnevičius. Jis pasidžiaugė, kad dalyvauja jau penktoje šventėje, kurioje susirinko tiek daug dainos entuziastų bei mylėtojų ir palinkėjo visiems geros sveikatos.

Radviliškio verslo ir technologijos centro direktoriui Jonui Praviloniui žodžiai liejosi iš širdies apie gimtinę, apie tėvų namų meilę. 

„Bočius“ sveikino ir Silpnaregių bendrijos pirmininkė Janina Aižinienė, dėkojo už sugebėjimą suburti tokią šventę ir sukviesti didelį būrį radviliškiečių žiūrovų.

Šventę baigėme daina „Giminės“.

Ačiū visiems, padėjusiems ir prisidėjusiems prie šventės rengimo. Ačiū už gražias gėles ir gausias dovanas.

Visi  kolektyvai išvyko dėkodami  už gražų, šiltą priėmimą, už ilgametę draugystę. Džiaugiamės, kad mes jauni, tai kartojame jau daugelį metų.

Pensininkų bendrijos „Radviliškio bočiai“ informacija

Total
0
Dalinasi
Related Posts