Baisogalos šauliai sveikino Laisvę dalyvaudami Trispalvės žygyje

Kovo 11-ąją, minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, Baisogalos gimnazijos šauliai entuziastingai atsiliepė į Šiaulių kultūros centro ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės kvietimą sudalyvauti Trispalvės žygyje „Lietuva mūsų širdyse“.

 Šis žygis suvienijo šimtus pilietiškų, istorinę atmintį puoselėjančių vėliavos nešėjų. Juk sakoma, kad vienybėje jėga! Kartu nešdami įspūdingo 400 metrų ilgio Lietuvos vėliavą, skambant patriotinėms dainoms ir Šiaulių pučiamųjų orkestro muzikai, keliavome Šiaulių miesto gatvėmis sveikindami  Laisvę ir vieni kitus. Šir­dis džiau­gėsi, šven­čiant sa­vo my­li­mos ša­lies gim­ta­die­nį. Tiek daug žmo­nių – jau­nų ir se­nų – ne­šėme vieną didelę vėliavą,  Lietuvos valstybės simbolį, dalijomės gera nuotaika su visais šventės dalyviais. Ši ak­ci­ja vie­ni­jo ir į šven­tę net nei­šė­ju­sius žmo­nes  – ir esančius išsipuošusio miesto gatvėse, ir tuos, kurie šventę stebėjo, fotografavo, filmavo pro savo namų langus, ir tuos, kurie mo­jo, plo­jo ei­nan­tiems, ir tuos, kurie vairuodami pypsino garso signalais – visi džiau­gė­si šven­te.

Žygio pabaigoje mus  pasveikinimo skrydžiu pasitiko  Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos, kaip ir Šaulių Sąjunga šiemet mininčios savo veiklos šimtmetį. Bendruomeniškumo nuotaiką kūrė šventinis minėjimas „Lietuva – tai mano kelias“, ,,Tautiškos  giesmės“ giedojimas, grupės „Kitava“ dainos, Jo Ekscelencijos Šiaulių vyskupo E. Bartulio palaiminimas, Krašto apsaugos savanorių pajėgų vaišinama gardi žolelių arbata ir šiai šventei paruoštas masinis šokis.

 Tokią istorinę  dieną  būtina džiaugtis ir švęsti  atiduodant pagarbą mūsų šalies istorijai, jos pamatus stačiusiems ir dėl jų kovojusiems tautiečiams. Šia proga svarbu padovanoti savo laiko Lietuvai, būti aktyviais ir neabejingais piliečiais, patiems kurti malonesnę aplinką ir geresnę nuotaiką.

 Kaip tikri šauliai atlikę pareigą esame laimingi šia prasminga diena. Vienybės žygis baigėsi, o, kad jis tęstusi mūsų kasdienybėje toliau keliaujant Laisvės keliu ir, kad  kitais metais galėtume  džiaugtis nepriklausomos Tėvynės 30- mečiu, telydi mus visada Dievo pagalba.

                            Baisogalos gimnazijos mokytoja,
608-osios kuopos šaulė Giedrė Nakutienė

Total
0
Dalinasi
Related Posts