Ar mieste bus du „Akcentai“?

Skaitytojai rašo

Skulptūrinė kompozicija „Akcentas“. Ji sudaryta iš trijų dalių ir pasakoja apie Radviliškį.
Skulptūroje suvienyti tikri geležinkelio bėgiai, (iš metalo nukaldinti) vilko uodegomis vadinami augalai ir juodi žvirbliukai.

Kai garvežiai būdavo varomi kūrenant anglis, iš kaminų verždavosi tiršti juodi dūmai. Visos apylinkės, pro kurias pravažiuodavo traukiniai, juose skendėdavo. Viskas aplinkui pajuoduodavo – net ir žvirbliai. „Radviliškyje ir žvirbliai suodini“, – sakydavo žmonės anksčiau. Tad skulptūroje prie bėgių pritaikyta šio paukštelio figūra, nes jis tapo geležinkelininkų miesto simboliu.

Prie vandens augančios vilko uodegos byloja, kad Radviliškis pastatytas pelkėtoje vietovėje.
O kylantys į viršų geležinkelio bėgiai simbolizuoja miesto kilimą ir klestėjimą, nutiesus geležinkelį.
Skulptūros autorius – Darius Kazokas. Ji pastatyta 1997 metais, minint miesto 430 metų jubiliejų.
Tai ištraukos iš miesto gidės  Irmos Barkauskienės ekskursijos autorinio teksto („pasiskolinau” be autorės žinios, todėl manęs prašau nepainioti). Geriausiai apie skulptūrinę kompoziciją žino Vytautas Simelis, nes jis tame reikale dalyvavo. Jūsų laikraštis rašė apie būsimą skulptūrą” „Akcentas”. Kaip čia išeina, gal mieste bus du  „Akcentai”?

Pagarbiai Albertas Vitartas

Total
0
Dalinasi
Related Posts