Socialiniai tinklai

Aktualijos

Apžvalgos

Avatar

Paskelbta

data

Rytiniai rūkai, pagirdyta žemė, šutra, lietūs ir perkūnija, pro šalį einantis gyvenimas it automobilių srautas plentu. Garsai ir kvapai, taip, atrodo, buvo ir bus visada,tik kaip paaiškinti norą pažvelgti į veik pusės amžiaus senumo laikraštį. Galų gale nesvarbu, pradedam.

Pradžia

Prieš mano akis 1971 m. sausio 1d. penktadieninis pamėlynavęs „Komunizmo aušros“ („Ka“) pirmasis ir antrasis numeris. Kaina 4 kapeikos, 8 puslapiai. Jų užnugaryje – visų 1971 m. komplektas. Pirmasis puslapis papuoštas Lenino nuotrauka ir rusišku užrašu (S novym godom)-Su naujais metais. Vedamasis „Su Naujaisiais, pirmaisiais penkmečio metais“ baigiasi žodžiais „Su partijos XXIV suvažiavimo,su pirmais penkmečio metais, su didžių laimėjimų metais, brangūs draugai!“ Sveikinimai pagardinti auto šaržais, žinutėmis iš Suomijos, Japonijos, Panamos, Čitos ir Kalinino (Rusija). Įspūdingas,12.523 egzempliorių tiražas. Atkreipiu dėmesį, jog du redakcijos telefonai tapo triženkliais (474 ir 464), o dar neseniai buvo dviženkliai. Ergo, telefonų skaičius rajone artėjo link pirmojo tūkstančio. Tuoj po naujametinio numerio žemdirbių socialistiniai įsipareigojimai: „Darbininkai ir kolūkiečiai, visi rajono darbo žmonės, pirmuosius naujojo penkmečio metus pažymėkime spartuolišku darbu!“ Šalia ir socialistinio lenktyniavimo biuletenis. Pirmaujantis melžėjas P. Gulšokas, kiaulininkas A. Grembauskas, paršelių augintoja K. Čepaitienė, veršininkas P. Švėgžda, apsėklintojas J.Poškus. Šiandien įsivaizduoti panašius dalykus – sudėtinga, prireiktų istorikų ir to meto gyventojų komentarų. Pradžiai užteks. Toliau išrinksiu tik įdomesnius epizodus.

Atranka

Nr.6 . Prisimenamas J. Uborevičius. Jam pilietinio karo didvyriui,apdovanotam trim Raudonosios Vėliavos ordinais ir auksiniu garbės ginklu, būtų suėję 75 m. I. Stalino rūpesčiu sušaudytas 1937 m., bet apie tai „Ka“ nerašoma. Ir E. Skipičio poezijos paįvairinimui: „Piktas vėjas/ Paukštį iš lizdo išgins. Vaikščios mėnuo po kiemą-/ žvaigždžių šilumą žvirbliams dalins“. Nr.9. „Ūkių, įmonių partinėms organizacijoms, apylinkių taryboms būtina suaktyvinti draugiškųjų teismų veiklą, kelti jų autoritetą, teikti visokeriopą pagalbą“ S. Proškinas. Rajono prokuroras, jaunesnysis teisių patarėjas. Pasižymėjo ne dėl pavardės, o todėl, kad nors ir gyvenau minėtu laikotarpiu, apie tokią patarėjo specializaciją nebuvau girdėjęs. Įdomu, koks nūdienos atitikmuo, jei apskritai toks yra? Yra ir kitas pavyzdys. J. Bolcaitė, rajono prokuratūros 2 klasės teisininkė. Man t. p. mįslė, bet žinutė apie savavališkų priestatų griovimą Daukanto g. aiški, tą nors itin vangiai šiandien propaguoja ir praktikuoja mūsų valdžiažmogiai. Beje, aš žinau, kas yra anodija, šamurlakas, bet „Ka“radau dar vieno alkoholinio gėrimo pavadinimą – churniakas, tad „durninokime“ toliau.

Toliau

Kritikuojami geležiniai vainikai, esą jų amžius neilgas, po to voliojasi kapinių pakraštyje. Šiandien tokie vainikai muziejų ar privačių kolekcijų eksponatai, taip vadinami „vaškiniai“ vainikai dar retesni. Numeriuose vis daugiau a. a. A. Sukožausko nuotraukų ir bibliotekininkės P. Kazlauskaitės eilių. A. Mikelis rašo, jog stotyse knibžda (kaip utėlės?) senų, paliegusių, rachito ar poliomielito išsukinėtomis galūnėmis keleivių, kurie veržiasi į Šiluvą. Aš kažkodėl prisimenu parazitus, kurie darydavo viską, kad tikintieji ten nepatektų. Atsipūskime V. Butėno eilėmis: „Po didžių darbų ir mūšių/ Ir tikėjimas, kad bus/ Ko nebuvo niekada “. Pavyzdžiui, Z. Froido „vaginos dentatos“. Viename numeryje pagerbtas dailininkas, keliautojas, „šaknimis“ radviliškietis V. Vaicekauskas, sužinojau, kad šis originalus mąstytojas buvo vertėjas ir jaunimo dramos būrelio vadovas apžiūrose pelnydavęs prizus. Kino teatre „Kosmosas“ filmas „Paskutinioji relikvija“. Nuotykiai, truputį erotikos ir estiško mentaliteto apraiškos. S. Bulzgio eilės „Kieno ranka nuo skruosto/ Tau snaudulį nušluosto“. Tikrai įdomu, nors, tiesą pasakius, daug įdomesnis jo užrašytas pavadinimas apie Prūdelį ir Bažnyčkalnį. Niekaip nesibaigia ateistinė A. Mikelio apybraiža „Gyvenimas įtikino“. Gal kalta J. Korsakienės aprašyta snukio liga? Vėl atsigaukime tūlo V. Vaitonio eilėmis: „Ir kokios laimingos tos motinos būna/ Jei sūnūs gerais bus Tėvynės sargais“.Tai apie sovietinę armiją, bet, mano nuomone, motinos nebuvo tiek iškrypusios, žinodamos, kur papuolė vaikas. Literaturmenio puslapyje V. Gužausko, A. Burnio, A. Kaminsko, R. Storpirštienės, G. Jankauskaitės ir D. Survilaitės eilės. Rašė, spausdino „o už lango gelsvos pievos/ Mėlyna padangė“. Kas šiandien prisimena šiuos taip vadinamus poetus? Tarp pirmaujančių  karvių apsėklintojų – J. Budrys, į trečiąją vietą nusirito J. Poškus. Pasveikinkime pirmūnus.

Pasveikinimas

Nr. 20 apie girtuoklių  įvykdomus nusikaltimus rašo VRS tardymo poskyrio viršininkė A. Valiuvienė. Kaip ir anuomet,taip ir šiandien daugiausiai nusikaltimų įvykdo alkoholikai, bet situacija keičiasi – gausėja nusikalstančių narkomanų. Nr. 20. M. Augaitės miniatiūros, kino filmo „Vyrų vasara“ anonsas“, bet praleisiu taip vadinamas miniatiūros ir lietuvišką filmą, nes tuo metu kino teatre „Kosmosas“  rodė žaisminga vokiečių komediją „Nuostabūs laikai Špesarte“. Skiltyje „Gyvenimas ir mintys“-tatuiruotės,esą kultūringiems žmonėms tatuiruotės nereikalingos. Pritarčiau, bet tuomet iš ko nacistai būtų gaminę gaubtus stalinėms lempoms. Kalendoriuje minimas rašytojas A. Morkus(1921-1967). Iš nežinios atėjo, ten ir iškeliavo. Pagerbta žurnalų kiosko pardavėja J. Čivienė. Kai prisimeni, tokių spaudos kioskų buvo daugiau, liko vienas. Pagerbtas geležinkelio stoties dispečeris A. Bukantis. Stotis liko, žmogus, ilgus metus buvęs „Paplentės“ sodų bendrijos pirmininku, – tik istorijos pėstininkas, išėjo ir nebesugrįš. „Gyvenimas ir mintys“ – „Jei mažiau tektų braidyti purvo, pavasaris būtų dar gražesnis“, bet kaip neįmynus į „š“ pajusti gyvenimo kvapą?Pagerbta Radviliškio centrinės ligoninės akių gydytoja A. Gudonienė. Yra G. Zdanienės eilėraštis „Pavasaris“ – „Tai didelių siekimų ir troškimų/ Pirmasis penkmečio Pavasaris“. Tinka prie knygyno siūlomo „Pasakojimų apie Leniną“. Arba, kaip rašoma, „Tarybų darbo gerinimas – visų deputatų, nuolatinių komisijų, visų tarybinių darbuotojų uždavinys“. Nr.44. „Valsiuškėje“ viešėjo aktorius V. Tomkus. Įdomu tai, kad niekad neturėjome garsių rašytojų, poetų, bet vieną aktorių tikrai. Į pabaigą einant šimtabučio statybai (Gedimino 1), aš pradėsiu eilinę apžvalgos dalį.

Eilinė dalis

Vieną „Ka“ numerį puošia tipinio sovietmečio kiosko nuotrauka prieš buvusią baldų parduotuvę (nūnai griūnančius evangelikų maldos namus). Nr. 53 yra reportažas iš Gegužės 1-osios demonstracijos, įdomų tai, jog nuotraukose galima atpažinti daugiau žmonių veidų. „Gyvenimas ir mintys“- neigiama nuomonė apie „tranzistoriais apsikarsčiusius jaunuolius“.Vėl M. Ainienės poezija: „Tegul bus švaru ir gera /Aš einu. Ir beldžiasi į skėčio viršų/ Vėsoki lietaus pirštai“.Taigi „aš slyvos kauliukas kišenėj“. Yra ir R. Lipskytės eilių, bet aš ne žvėris. Nr.60 papuoštas Vyt. Šenausko, Šeduvos kraštotyros muziejaus vedėjo, straipsniu „Šilaikonių senkapiai“. Trepsutis rašo apie Antros vidurinės mokinių surinktą laužą, kuris gerokai užsibuvo mokyklos teritorijoje. Tokios buvo tradicijos, tvirtinat, jog lėšos už parduotą metalo laužą bus panaudotos kokios Etiopijos mokinių sąsiuvinių pirkimui. Nr.71. Rašoma apie naujos universalinės parduotuvės (dabar centrinė „Norfa“) statybos darbus ir nykstantį Mankiškio dvaro parką. Pagalvojote apie kaimą, esantį tarp Kutiškių ir Šilėnų? Ne šis buvo netoli Šaukoto. A.Valiuvienė, VRS tardymo poskyrio viršininkė, milicijos kapitonė straipsnyje „Gervės pienas brangus“ aprašo charakteringus to meto grobstytojus. Tarp vietos poetų apsireiškia V. Brajinskas. Gėda prisipažinti, bet savo laiku t.p. eiliavau. Eiles spausdino „Šeimininkė“. Vėl žemdirbių soc. lenktynių biuletenis. Tarp karvių apsėklintojų į pirmą vietą iškopė S. Šiaučiulis. J. Budrys liko tik trečias. Pagerbtas lokomotyvų depo meistras E. Chodosovskis, vėliau tapęs ir depo viršininku, ir Tyrulių vaistininkė R. Andriulienė. Vaistinės minėtoje miesto tipo gyvenvietėje jau daug metų kaip nėra. Kad neužmigtumėte, truputis E. Skipičio eilių: „Širdis dar tuksena ryžtu,/Norėdama, kad džiaugsmas/ Vėl sugrįžtų“.Pabudome, grįžkime prie apžvalgos.

Sugrįžimas

Partinės įtakos šaknys, Sibiras, gamyklos, pieno ir mėsos supirkimas,silosas, Latvija, Estija, Alytus, Tauragė, bebrai, pagerbiamas laikrodininkas P. Martišius. Tarp komplekto puslapių žaisminga „Lietuviško giros“ etiketė. Nurodoma talpa ,033litro, gamintojas „Tauras“, kaina be butelio vertės – 7 kapeikos, galiojimo laikas – 5 dienos. Suintrigavo užrašas kitoje pusėje „Tomai, čia šūdas!“ Ką tai galėtų reikšti – nežinau, bet pacituosiu eilinį vedamąjį: „Geri žodžiai, nuotaikingos dainos aidi po šventinėmis vėliavomis. Tvirtas ir darnus visos mūsų šalies, mūsų gausių ir ištikimų draugų žingsnis. Vėliavas laiko tvirtos rankos. Pagarba ir šlovė joms!“ Nr. 93. Trepsutis aprašo „Savanorius per prievartą“. Apie ŽŪMG renkamus mokesčius Raudonajam kryžiui ir pan., knygų platinimą, pateikiamas ir platinimo metodas: „Cecho viršininkas S. Černiauskas atsakė trumpai – Jokios fantastikos. Neimsi knygos, negausi ir atlyginimo”. Tokie laikai ir papročiai tvirtai laikėsi „ dainuojančiame konclageryje“. Tarp puslapių ir „šunizacijos“ problema. Čia nepasikeitė niekas. Ir vėl prasiblaškom. B. Senulytė: „Tu miegok,/ Pasapnuok/ Mažąją pelytę. /Tik tik tik-,Greit užmik./Miega jau lėlytės“. Arba V. Bagušytės: Jei norėsit- sugausiu erelį/ Arba mėtysiu rankose ežį./Pasakyk man formulę laimės-/Aš jums pažadu viską,viską“… Ir vėl etiketė tarp puslapių „Gėrimas – „Citrina“. Saugojimo laikas 7 d. „Tauro“ gamyba, talpa 0,5 litro, kaina be butelio vertės 10 kap.Ir užrašas tas pats, tik pridėtas telefono numeris 4-19-51. Įdomi detalė  A. Mikelio reportažas „Radviliškiečiai“ – apie laivo „Radviliškis“ įgulos viešnagę mūsų mieste. Vėl detalė – žuvies parduotuvėje dažnai trūksta vyniojamojo popieriaus. Kaip nori, taip neškis. Yra puikus Vyt. Šenausko straipsnis „Sulinkių pelkėse – akmens amžiaus pėdsakai? Vėl eilėraščio? V. Būtėnas: „O kelio atgal nėra,/Kai vasara aižėja lūpose ir delnuose“. Trepsučio foto feljetone – sunykę stačiatikių kapinių vartai ir „Gulbių ežeras“ prie poliklinikos. Aprašomi ir kiti darbai.

Kiti darbai

Nr 125.Talkos metu mieste pasodinta 470 medelių, spėju, tam, kad dabartinė mero šutvė turėtų ką iškirsti, bet neatsodinti. „Tarybų Sąjungos darbo žmonės! Kovokite už komunistinę pažiūrą į darbą! Stiprinkime drausmę ir organizuotumą! Šventai tausokite ir gausinkite visuomeninę nuosavybę!“ Pagerbta Radviliškio skalbyklos vedėja A. Tautvydaitė. Šiandieniniai vaikai, ko gero, ir nežino, kad dabartinių „Halių“ vietoje buvo skalbykla. Nr.132. Paraudonavęs su rusiškais užrašais „Leninskim kursom k komunizmu“ (Lenininiu kursu į komunizmą). Vėliau demonstracijos nuotraukos, netgi pamanomos, net nepalyginamos su tūlos J. Ginulytės nuotrauka „Lenininė talka“. Jei norite ką nors pašiurpinti – rekomenduoju. Įdomu tai, kad virš šios nuotraukos radau pirmą tikrai gerą P. Kazlauskaitės eilėraštį (ne eiles) „Ruduo“. Jo necituosiu. „Gyvenimo ir minčių“ skiltyje įdomus pastebėjimas. Apie baimę mirti to meto daugiabutyje, kur laiptinės tokios siauros, jog išnešti karstą problema. Apie reidą į kultūros įstaigas pasakoja mano kaimynė I. Utkuvienė. Puslapiuose vėl pasirodo kažkur pražuvusio rajono vyr. autoinspektoriaus A. Adomavičiaus pavardė. Nr.142 pranešama, jog metalo laužas iš Antros vid. mokyklos teritorijos pagaliau išvežtas. O kur skubėti?Atsižvelgdama į dr. Č. Kantausko pastabas „Ka“ pradėjo rašyti apie darbininkiškas dinastijas. Rajono knygynas skaitytojams pasiūlė H. Mevilio romaną „Mobis Dikas“ Amžinoji klasika, jei neapsirinku, iliustruota R. Kento piešiniais, bet man metas paskelbti pabaigą.

Pabaiga

Išrinktasis ar palaimintasis V. Būtėnas pradeda „Skandinaviškų reportažų“ciklą. Paprastiems mirtingiesiems tokios kelionės buvo neįmanomos. Rubrikoje „Gyvenimas ir mintys“ apžvelgiama vėliavų neiškėlimo problema sovietinės konstitucijos dienos proga. Naujojoje g., ties namu Nr.6, į ryšininkų iškastą tranšėją įkrito senukas. Knygynai pasiūlė K. Paulausko mokslinę fantastinę apysaką „Dorado“. Trečiarūšė, bet kitokios ir nebuvo. Nr.152. Aprašomas priverstinės darbininkų mankštos ŽŪMG paruošimo cecho antrajame bare, kur dirbo suvirintojai ir nebuvo normalios ventiliacijos. Įdomu, kuo baigėsi, į kritiką anuomet reaguodavo. Apžvalgą pabaigiau 1971m. Gruodžio 31 d. Nr.154. Redaktorius S. Kazlauskas, redakcijoje jau keturi triženkliai telefonai. Redakcija iš Šeduvos persikėlė į Radviliškį. Adresas: Lauko g.6 (Dabar Tėvo Stanislovo g.).

Paruošė Vytautas MIKALAUSKIS

Komentarai

Jūsų komentaras

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Aktualijos

Apžvalgos

Avatar

Paskelbta

data

Ši prasidėjo nuo 1981 m. sausio 7 d. (trečiadienis) Nr.1.  Akivaizdu, kad rašanti brolija ilsėjosi, bet ir pailsėję tematikos nekeitė, nuo to ir pradėsiu.

Pradžia

Kolchozai, melžimai, trąšos, net spenių storumas. Kažkokia  M. Markulienė  dalinasi įspūdžiais iš Meksikos (o kas tais laikais važinėjo po užsienius!?). Bibliotekos siūlė „Lietuvos TSRS žemės ūkio tvarkymo sistemą“, knygynai „Kombinuotų pašarų gamybą ūkiuose“. Kino teatre „Kosmosas“ buvo demonstruojamas M. Gorkio studijos filmas „Kriminalinės paieškos duomenimis“. Priminsiu, kad sovietiniai filmai buvo skirstomi į kategorijas: šlamštas, visiškas šlamštas ir Gorkio studijos absoliutus šlamštas. Tų laikų ir filmų gerbėjai su manimi nesutiks, bet pagrindines pajamas kinoteatrai gaudavo už užsienio filmų demonstravimą. Trepsutis rašo apie Naujųjų šventimo ypatumus, pvz., kažkokia J. Jankuvienė subadė vyrą šakute. Gyvenimo mintyse – apie profesinį mokinių orientavimą. Gal kam ir padėjo. Pagerbtas juvelyras K. Verenka, geležinkelininkas V. Gimžauskas ir penki medikai – komunistai, tarp jų A. Pauliukas. Mieste siautėjo plėšikai A. Masiulis ir A. Varkulevičius. Noragai, ateistai, gėlininkai ir kita pastraipa.

Kita  pastraipa

Trepsutis rašo apie vandalų nuniokotą senąjį banko pastatą, gyvenimo mintyse – paukštelių lesinimas. Į Lietuvos komunistų partijos suvažiavimą ruošėsi ŽŪMG šlifuotoja A. Petraitienė ir dar 13 kitų rajono komunistų. M. Stankūnavičienė rekomendavo spyglių kiaulėms, o V. Šenauskas grasinosi pagerinti Šeduvos muziejaus darbą. E. Chodosovskis pasakoja apie lokomotyvų depo veiklą. Pagerbtos: siuvėja V. Skulmienė, pedagogė B. Astrauskienė. Literatūros puslapyje A. Tipelienės eilės, A. Čalnario novelė ir B. Jauniškio mintys. Vieną pacituosiu: „Literatūros jėga – milžiniška, todėl silpni žmonės jos vengia“. Nors, tiesą pasakius, tai kvailystė. Rajono knygynai siūlė „Ekonominę socialistinio gyvenimo būdo apybraižą“. Apie kelionės įspūdžius į Leningradą (Sankt – Peterburgas, Rusija), rašo mokytoja V. Petkevičienė. Gyvenimo mintyse – apie eiles  poliklinikoje. Nieko naujo. Pagerbtas staklininkas A. Kauklys. Prie apvalaus stalo – ekskursijų tema. V. Paliūnis siūlo „daugiau bendrauti su pirminių organizacijų sekretoriais, profsąjungų vietų komitetais, komjaunimo aktyvistais“. Be to, esą pamiršti žygiai pėsčiomis, slidėmis, dviračiais. Matyt, leptelėjo nepagalvojęs. ŽŪMG turizmo entuziastai rengdavo savaitgalinius žygius dviračiais, pvz., maršrutu Radviliškis – Šiauliai – Kelmė – Tytuvėnai – Radviliškis.

Pasiekdavo Palangą, Papilę ir t. t. Šių komentarų autorius dalyvavo ir slidžių žygyje po Ignalinos apylinkes (140 kilometrų). Jo metu patekome į legendinę 1980 m. pūgą. Tais metais Radviliškio remonto mechaninis cechas tapo Radviliškio mechanizacijos priemonių gamykla. Direktoriumi paskirtas F. Veseckas. Pasakojime apie komunistus – šilumvežio mašinistas A. Paurys, o konkurso „Jei tu – komunistas“ nugalėtoja tapo A. Česnulevičienė. Pagerbtas ŽŪMG tekintojas J. Stankus. Beje, geriausi tekintojai ŽŪMG dirbo įrankiniame ceche. Kiekvienas iš jų iš įvairiausių metalų ištekindavo išskirtinio grožio, originalias taures, taureles ar pan. Suvirintojai pusautomačiu meistriškumą galėjo įrodyti užvirindami  atidarytą konservų skardinę. Tai padaryti 1,2 milimetrų suvirinimo viela ne taip jau ir paprasta. Tačiau paprasta pereiti į kitą pastraipą.

Perėjimas

Gyvenimo mintyse smerkiamas vairuotojas, išgelbėjęs šuns gyvybę, bet sukėlęs avarinę situaciją. Todėl siūlo pagalvoti, kas geriau – šuns ar žmogaus gyvybė. Demagogija, nes niekas nenukentėjo. Liaudies tarėjas R. Petrikas aprašo grūdų vagystės istoriją.

Pagerbtas geležinkelininkas V. Terebeiza. Apie slidžių turizmą, žygį slidėmis Karpatuose rašo anuomet išskirtinio grožio moteris, mokytoja Birutė Adomaitytė. „Ka“  pradėjo veikti foto – meno sekcija. Tūla S. Alinkaitė pateikė ištraukų iš V. Lenino laiškų motinai rinktinę. Man įdomi jų geografija: Šušenskoje, Pskovas, Paryžius, Miunchenas, Londonas, Lozana, Ciurichas. Jam užgrobus valdžią, kelionės panašiais maršrutais užsidarė daugumai.

Literatūriniame puslapyje. A, tiek to, bet yra iškirstos miesto  parko alėjos nuotrauka. Autorius D.S. Stankevičius. Apie didingą partijos veiklos programą pasakoja A. Paurys. ŽŪMG konkursas, nugalėtojai – šaltkalvis B. Gusevas, frezuotojas J. Žilinskas, suvirintojas V. Babilevas. Pagerbta melioratorių Buračų šeima. Akademikas, anuomet dar tik architektūros kandidatas A. Miškinis rašo apie Šiaulėnų paminklą baudžiavos panaikinimui atminti. Nugriautas 1915 m. vokiečių kareivių. Partijos rajono komiteto sekretorius, Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Radviliškio rajono skyriaus tarybos pirmininkas Valentinas Paliūnis rašo, kad vykdant partijos nutarimus „turime dar geriau ir plačiau panaudoti kraštotyrinę medžiagą, įtraukdami į jos kaupimą, panaudojimą ir vertinimą ne tik ideologinius darbuotojus“…

Įdomu, ar buvo ką nors surinkę apie Radviliškio kautynes? Nors, spėju, tai buvo nepageidautinai nemadinga. 21 radviliškietis apdovanotas ordinais ir medaliais. Ir…

Ir…

Balandžio 1 d. specialiai „Ka“ pasirodo K. Daraškos straipsnis „Kada gi įkurtas Radviliškis?“ Aprašomas paplentėje ekskavatorininko P. Daubariūno rastas lobis buvusios Radviliškio smuklės vietoje. Įdomu, ar kas nors patikėjo?

Rajono knygynai siūlė opusą „Socializmo keliu“. Dar gyvas buvo ir to kelio vedlys, rašytojas L. Brežnevas. Trepsutis aprašo sąvartynus prie buitininkų, turguje ir Sodų (Laisvės) alėjoje. Pagerbtas geležinkelininkas J. Naumovas, siuvėja L. Zikaraitė, kraštotyrininkės S. Žiaunytė ir P. Kazlauskaitė. Reportažas iš komunistinės talkos, į darbo šlovės knygą įrašyta 20 radviliškiečių, tuzinas įstaigų. A. Skribliauskas štampuoja kelionės įspūdžius „Šiaurės Dvina – Baltoji jūra“. „Žengia ir žengia pro tribūną kolonos. Aidi šventiniai maršai, plazda vėjyje vėliavų šilkas“. Tikriausiai supratote, jog tai iš „gegužinės“ demonstracijos. Aptinku antrą rajono galvos P. Šidlausko nuotrauką. Baisogalos medžiotojai „su kaupu“ įvykdė planus. „Ka“ kieme – gegužinė, skirta Spaudos dienai. Radviliškyje dvi dienas vyko pučiamųjų orkestrų konkursas „Atsiliepkite, trimitai -81“ ir kino šventė, Garbės raštus gavo tuzinas radviliškiečių. Trečia P. Šidlausko nuotrauka – jau rekordas. Trepsutis rašo apie Gedimino g. 19 ir ligoninės kiemo sąvartynus. Pagerbta gydytoja V. Petravičienė. Ketvirta P. Šidlausko nuotrauka. Puslapis medikams, apdovanota 17 daugiavaikių motinų. Pagerbtas milicininkas K. Malčiauskas. Antaniškiuose vyko rajoninė liaudies meno ir verslų šventė. Trys šventės dalyviai apdovanoti garbės raštais. Aš skaitytojams dovanoju eilinę pastraipą.

Eilinė

Literatūriniame puslapyje ekskursija į Tolminkiemį, yra eilių, minčių. N. Kunkulevičienė aprašo susitikimą su menininku J. Lisausku. Trepstutis rašo apie žygiuojančias karves ir dainuojančius sargus. Trepsutis rašo apie Žaliosios gatvės purvynus-šiukšlynus. Gyvenimo mintyse – apie suaugusiuosius, perkančius vaikams cigaretes. Įdomus gyd. V. Buivienės tekstas apie psichologinį kolektyvo klimatą.

Antaniškiuose – rajono pirmūnų šventė. Pagerbtos: pasininkė L. Savickienė, pardavėja N. Povilaitytė ir daug geležinkelininkų. J. Česnulevičius dalinasi kelionės įspūdžiais iš Moldavijos. Keturis kartus iš eilės išdaužyti kiosko Žalgirio gatvėje langai. Apie ateinančius į partiją žmones rašo V. Ruževičiūtė. Pagerbta prekybininkė V. Butavičienė. Trepsutis rašo apie nesibaigiantį Eglių gatvė remontą. Gyvenimo mintyse – netvarkinga Šiaulėnų valgyklos aplinka. Prasidėjusi sėja dalykas neskaitomas, bet padedantis praversti daug numeriu. Apie dviračių turizmą ŽŪMG

rašo V. Stugytė, apie ŽŪMG kasdienybę – profsąjungos pirmininkas K. Utkus, vėliau tapęs Mechanizacijos priemonių gamyklos vadovu ir išsivedęs paskui save geriausius  ŽŪMG specialistus. Rajono knygynai siūlė „Augalininkystę“. Javapjūtė, pirmaujančios melžėjos, rugsėjo 1-oji, gyvulininkystė, nesutvarkyta naujojo banko aplinka.

Literatūros puslapis (be komentaro, nors knieti). „Prasidėjo lemiamas mūšis cukrinių  runkelių plantacijose“. Pagerbti 5 ŽŪMG darbuotojai. Garbės raštus gavo 13 radviliškiečių. O ką? Geras skaičius.

Skaičius

Ne dėl skaičiaus, o dėl įdomumo. Anuomet „Draugo“ kolūkyje dirbo architektė V. Gusarovienė, šiandien net kai kurios savivaldybės trūksta šio profilio specialistų. Pagerbta sargė M. Budreckienė. Gyvenimo mintyse – mokiniai įleidžiami į dieninius kino seansus. Esą, tai siaubingas blogis, nes jaunieji žiūrovai bėga iš pamokų (sakydavome šarina, fugina). Pagerbti fotografai V. Banaitis ir J. Galinis ir geležinkelininkas B. Stankus. Radau 5 P. Šidlausko nuotrauką. Pagerbti šeši vairuotojai

ir trys liaudies kontrolieriai. „Saulutės“ sodų bendrijoje siautėjo vandalai. Pagerbti du ŽŪMG darbininkai: tekintojas P. Kavalskis, gręžėja  A. Giedrikienė.

„Revoliucinis Lenino žvilgsnis/ Klausdamas smelkia mūs kasdienybę:/Ar platėjančiais penkmečių

žingsniais/ Stiprinam savo Tėvynę?“ Autorius… „Draugo“ pirmininkas A. Malinauskas  pritaria partijos darbui, mieste – spalinė demonstracija. Grupė radviliškiečių keliauja Kryme. Knygynai siūlo „Socialistinę ideologiją“. Pagerbti geležinkelininkai V. Kazėnas, V. Janušas ir siuvėja S. Nevedomskienė.  Akademikas A. Miškinis rašo apie Šaukotą prieš 113 metų. Rajone vyko akušerių konkursas. Trepsutis rašo apie apleistus stendus ir skelbimų lentas. Pagerbta dispečerė G. Rozenvaldienė ir ŽŪMG dažytoja Z. Spūdienė. Talkininkaujantys mokiniai svarstė, ar galima pradurti traktoriaus padangą. Pabandė praktiškai – pavyko. 66 radviliškiečiai apdovanoti medaliais, vienas – garbės raštu. Pagerbtas geležinkelininkas P. Grigolavičius, ŽŪMG santechnikas V. Kaklauskas ir kt. E. Prascevičius rašo apie Baisogalos dvaro restauracijos darbus.

Draugiškas teismas svarstė bendradarbį K. Paulauską, nuvariusį dviratį. Pasitaikydavo, o dabar pasitaikys pabaiga.

Pabaiga

Į pabaigą artėja 1981 m. komplektas. L.I. Brežnevas ketvirtą kartą apdovanojamas Lenino ordinu ir Tarybų Sąjungos Didvyrio Aukso žvaigždės medaliu. Daug kas įvykdė ir viršijo metų planus (jų tarpe 1980 ŽŪMG darbuotojų).Yra puslapis, skirtas Ukrainai. Toks V. Sasnauskas reklamuoja L. Brežnevo „Atsiminimus“,  „Mažąją žemę“, „Plėšinius“. Makulatūros rinkimo konkurso nugalėtojai nesulaukė žadėto prizo – autobuso ekskursijai. Ir priešpaskutinis tų metų numeris(59), išėjęs gruodžio 25 dieną, penktadienį. Komjaunuolius sveikina partiniai žemdirbių rūpesčiai. Nr. 60, trečiadienis, gruodžio 30 d. sveikinimai, soc. lenktyniavimo tobulinimas. R. Petriko straipsnis konkursui „TSRS-60“. R. Karvelienė rašo apie Nesvyžių (Baltarusija). Reportažas iš knygų šventės rajone, pasakojimas apie komunistus Kairius, baisogaliečių kapelą, madas ateinantiems. Trepsutis-  apie prastą apšvietimą, neįrengtą čiuožyklą, nepastatytus penkis, nors ir planuotus, daugiabučius, neveikiančius telefonus.

Gyvenimo mintyse konkursas (naujametinių puokščių) dėl komisijos ir pliuso. Rašoma, jog kitas numeris išeis 1981m. sausio 6 d., 8 puslapių apimties. Įdomu, kaip planavo sugrįžti metais atgal? Nesvarbu. Taškas.

Paruošė Vytautas MIKALAUSKIS

Skaityti daugiau

Aktualijos

Dėl įvedamo žiemos laiko keičiasi dalies traukinių tvarkaraščiai

Avatar

Paskelbta

data

„Lietuvos geležinkelių“ grupės keleivių vežimo bendrovė „LTG Link“ atkreipia keleivių dėmesį, kad dėl sekmadienį įvedamo žiemos laiko keičiasi dalies traukinių, kursuojančių populiariais maršrutais, tvarkaraščiai.

Nuo spalio 25 d. pokyčių bus maršrutuose Vilnius–Kaunas, Vilnius–Ignalina–Turmantas, Vilnius–Varėna–Marcinkonys. Pasitikrinti naujus tvarkaraščius keleiviai gali internetinėje svetainėje www.traukiniobilietas.lt. Apie visus pokyčius keleiviai taip pat informuojami „LTG Link“ feisbuko paskyroje ir informacijos centro telefonu +370 700 55 111.

Bendrovė primena, kad traukinių stočių pastatuose ir traukiniuose keleiviai privalo dėvėti veidą dengiančias apsaugos priemones. Traukiniuose įrengti dezinfekcinio skysčio dozatoriai, kuriais naudojantis galima reguliariai dezinfekuoti rankas. Patys traukiniai kasdien valomi dezinfekcinėmis priemonėmis, ilgiau vėdinami, o juose dirbantys kolegos rytą pradeda nuo temperatūros matavimų ir apsauginių priemonių komplekto.

„LTG Link“ komanda keleivius, kurie jaučia peršalimo simptomus, negaluoja, prašo atidėti kelionę, nerizikuoti ir pasirūpinti sveikata. Saugokime save ir vieni kitus.

Rūta Atroškaitė

AB „Lietuvos geležinkeliai“

Komunikacijos departamentas

Tel. +370 614 57 183

El. p. ruta.atroskaite@litrail.lt

Skaityti daugiau

Skaitomiausi

Copyright © 2019