Socialiniai tinklai

Aktualijos

Apžvalgos

Avatar

Paskelbta

data

Kaip supratote, „Komunizmo aušra” išplasnojo į dausas pakeisdama pavadinimą  „Mūsų kraštas”. Šiaip, nors visai ir neplanavau, nusprendžiau apžvalgas užbaigti 1991 m. Tad pradedu.

Pradžia

Jai 1991-01-03 „Mk“ Nr.1-2. Keliamas klausimas, ar turėsime Šiaulių krašto radiją ir televiziją, buvęs sąjūdietis K. Pakštas publikuoja komunistinės apimties straipsnį „Liberalai? Kodėl?“ Apie invalidus, tuomet žodis neįgalus dar nebuvo atrastas, rašo A. Stugys. Literatūriniame puslapyje naujos pavardės. Neatlaikiusi spaudimo atsistatydina K. Prunskienės vyriausybė. Rašytoją V. Petkevičių į šuns dienas deda J. Chlevickas. Sumažėjo klientų „Žaros“ viešbutyje. Įdomi detalė – pateiktos šunų kainos, brangiausias kažkoks bobteilas – 10 tūkst. rublių, anglų buldogas nuo 7 iki 10 tūkst. rublių, pigiausi foksterjerai nuo 200 iki 1000 rublių. Sausio17 d. fotoreportažas iš mitingo Radviliškyje. Smerkiama sovietų kariuomenė, o mieste paskelbtas gedulas. Atsimenu, kaip skambinau į Sąjūdžio būstinę informuoti apie karinių šarvuočių judėjimą Linkaičių link. Būsiu sąžiningas, balsas drebėjo. Manau, kad visą gyvenimą prisiminsiu laužų dūmų kvapą prie parlamento. Buvusio rajono architekto A. Jelinsko pasakojimai, kai jis, berods nesunkiai sužeistas, prie televizijos bokšto atvyko ir prie Seimo. Vėliau buvo sausio13 d. aukų laidotuvės, bet budėjimas prie Seimo tapo paprastesnis. Vykdavome ne vienu autobusu, budėdavome pamainomis. Įmonių vadovai pademonstravo tikrą pilietiškumą parūpindami transportą, kurą, kažkaip sprendėsi ir darbo bei atlyginimo klausimas. Gyvenimas tęsėsi. Rajone buvo įsteigtas Daugyvenės istorijos muziejus-draustinis. Sausio16-ąją radviliškiečių budėjimo dieną iš Radviliškio išvyko 18 autobusų ir du mikroautobusai. Prie jų prisijungė dar vienuolika autobusų ir mikroautobusų iš Šeduvos, Baisogalos, Skėmių. Galima sakyti, jog buvo net ir savotiškų etatinių budėtojų, kurie Vilniuje praleisdavo savaites. Išpuolį oficialiai pasmerkė net Radviliškio KGB vadas A. Galminas. Rajone vyko ir pasiruošimas gyventojų apklausai dėl Lietuvos respublikos Konstitucijos pakeitimo. Rinkiminėje apylinkėje Nr. 25 darbavosi M. Kamarkevičius, R. Mankutė, R. Radavičienė. Apie tai byloja „Mk“ puslapiai. Bylojo ir apie daug ką.

Bylojimai

Dėl kainų augimo su sunkumais susidūrė daug rajono įmonių. Nežiūrint sunkumų apklausoje, veik 80 proc. gyventoju pasisakė už Konstitucijos pakeitimą skambanti „Lietuvos valstybė yra demokratinė nepriklausoma Respublika“. Rajone svečiavosi rašytojas A. Pocius. Literatūriniame puslapyje pasirodė kunigo A. Valantino eilėraščiai. „Auksinės varpos“ kolūkis pradėjo auginti grybus. Gyvenimą paįvairino ir pinigų keitimas. Kovo mėnesi Radviliškyje pasirodė akademikas E. Vilkas ir prof. V. Radžvilas. Į Šeduvą sugrįžo kraštotyros muziejus, o duris atvėrė darbo birža. Apie šv. Velykas rašo G. Dunauskienė, apie augančias maisto produktų kainas A. Česnulevičienė. Brango ir vaistai. Daugeliui prekių – talonai. Rajono knygynai siūlė A. Šapokos „Lietuvos istoriją“. Brangsta buitininkų paslaugos, masiškai išduodami Lietuvos Respublikos piliečio pažymėjimai. Ant nosies – valstybinio turto privatizavimas. Ir kas pasakys, jog laikai buvo neįdomūs. 1991-04-30 pasirodė „Mūsų krašto“ priedas, leidybai panaudota kompiuterinė technika. Prasidėjo nacionalizuoto turto grąžinimo procesai, kuriasi Krašto apsaugos departamentas. Paminėta poetė S. Nėris, kažkokia M. Ragėnienė apgailestauja, kad panaikinta jos vardo gatvė. Na, ne panaikinta, o grąžintas senasis Kęstučio g. pavadinimas. Nežiūrint to, kad minėta veikėja važiavo Stalino saulės, mylėjo vyrus, man ji – Lietuvos poetė Nr.1 (tą, ką rašė pagal užsakymą sovietams, pamirškime). L. Aganauskienė aprašo, kad dėl prekių viena ponia apkramtė kitą ponią (na, nebe draugę). Savivaldybė priglaudė „Mūsų kraštą“ ir suteikė redakcijai steigėjo ir leidėjo teises. Niekur iš puslapių nedingo šienpjoviai, medonešis, daržinės. Įdomus faktas – už pristatytą pieną ir mėsą – devyni automobiliai rajono žemdirbiams. Šauktinių į sovietų armiją medžiotojas A. Ignašov Pakiršinio kaime buvo gerokai aplamdytas vietinio jaunimo. Kuriasi policijos nuovados. Šiandien dėl kvailų sprendimų panaikintos. Skandalai dėl alaus kioskų prie „Berželio“ ir „Gaivos“. Dingo ir be skandalo ir daug kas dingo dar netolimoje praeityje.

Praeityje

Kad ir legendinės „vagnorkos“. Beje, pasirodė ir pirmieji Antaniškių parko merdėjimo ženklai. Problemos dėl telefoninio ryšio. „Žirnelyje“ alkoholikai pamėgo įvairius spiritinius antpilus iš vaistinės. Na, denatūrą mėgo seniau. Kuriasi ginklų fondas. Rugsėjo 1-oji. Sustabdyta  rajono karinio komisariato veikla. Jedinstvininkas E. Tvardovskis po nepavykusio pučo Maskvoje spruko į Gudiją. Lokomotyvų depo kontoros kabinetuose nukabinėjami Lenino portretai, oficialiu Lietuvos herbu paskelbtas Vytis. Lietuvos Respubliką pripažino dar septynios šalys, pasirodo lietuviški vokai. Grąžinama žemė. Durpyno stadione pasirodė motobolistai. Pabrango buteliai. Ieškomi ir perlaidojami Lietuvos partizanų palaikai. Prasideda butų privatizacija, brangsta dujos, elektra, šiluma. Benzinas vis dar perkamas ir atsargai. Priimtas potvarkis dėl KGB darbuotojų ir informatorių. Apie apleistas kapines rašo G. Dunauskienė. Man patiko straipsnio pavadinimas – „Bekojis Kristus mirusiose kapinėse“.Traukinys prie Žiūronų kaimo sutraiškė 10 palaidų arklių. Pridėta fizioterapinio korpuso statyba tarp ligoninės ir poliklinikos. Šiandien šioje vietoje skveras. Darbą Radviliškyje pradėjo Lietuvos muitinės skyrius. Lietuvos Sąjūdžio Radviliškio rajono taryba pareiškė nepasitikėjimą eilei kolchozinių darbuotojų. T. p. žemės ūkio skyriaus viršininkui Antonui Ziboliui. Lietuvos valstybiniu himnu paskelbta V. Kudirkos „Tautiška giesmė“.Vėl brango pačios įvairiausio prekės. Geležinkelio avarija – nuo bėgių nuriedėjo bent trys cisternos naftos. Ir viskas lyg kaleidoskope, o man metas paskelbti pabaigą.

Pabaiga

1991-11-23 d. Nr.76 mane sudomino radviliškietės Zofijos Kisielienės pasakojimas, užrašytas M. Mikelio. Jei tiksliau, fragmentas. „Tarsi šiandien matau Basanavičiaus gatvės pradžioje, už geležinkelio pervažos, tebestovintį didžiulį sandėlį. Už jo kareiviai pasistatė dvi patrankas ir pradėjo šaudyti Linkaičių ir Šiaulėnų pusėn, iš kur bermontininkus spaudė Lietuvos kariuomenė. Mums,vaikams, buvo įdomu stebėti, kaip bermontininkai, pradėjus šaudyti lietuviams, staiga suguldavo, paskui pakildavo, stverdavo sviedinius, užtaisydavo patrankas (mes jas vadinome armotais) ir vėl šaudydavo. Berods, lapkričio 22 d. rytą, atbėgę prie bažnyčios, pamatėme klaikų vaizdą: šventoriuje priguldyta daug vokiečių kareivių. Paskui visus juos palaidojo senosiose kapinėse… Paskui mačiau, kaip Kauno (dabar Jaramino) gatvėje iš vieno žydo rūsio lietuviai kareiviai išsivarė bermontininkų tris belaisvius“. Ir dar ponia pasakojo, kad po šios pergalės, lapkričio 23 ar 24 d., prie geležinkelio stoties Lietuvos kariai pasodino Nepriklausomybės ąžuolą. Man įdomu, jog tai Radviliškio kautynių fragmentas. Minėtą sandėlį nugriovė prieš kokius penkis metus. Ąžuolas tebeauga. Liko smulkmena – senosiose kapinėse surasti bermontininkų kapavietę, bet, jei tikėtume oficialia kronika, žuvusių bermontininkų buvo virš dviejų šimtų, virš keturių šimtų sužeistų ir 131patekęs į nelaisvę. Palaidoti tokį kiekį žuvusiųjų ir vėliau mirusių nuo sužeidimų – užduotis ne iš lengvųjų, o ir ploto nemažo prireiktų. Tad arba pasakojimas netikslus, arba žuvusių ir į nelaisvę paimtų bermontininkų skaičių tektų sumažinti bent dešimt kartų. Sužeistųjų taip pat. O šiaip pasakojimas gražus. Apžvalgą pabaigiau 1991-12-25d. (trečiadienis) Nr. 85. „Mk“ jau buvo pabrangęs iki 40 kapeikų. Smulkmena, žinant, kad viena česnako galvutė kainavo 2-2,5 rublio, bulvių kilogramas – du rubliai,višta – šešiasdešimt rublių. Dar galėčiau pridurti, kad tuo metu streikui ruošėsi spaudos atstovai, kurį rėmė ir „Mk“, pasisakęs už laisvą, o ne pažabotą spaudą.

Paruošė Vytautas MIKALAUSKIS

Komentarai

Jūsų komentaras

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Aktualijos

Antrajame mero rinkimų ture konservatoriai susikaus su „žaliaisiais“

Avatar

Paskelbta

data

Balandžio 11 d. įvyko Radviliškio rajono savivaldybės mero rinkimų pirmasis turas. Jame dalyvavo 7 kandidatai. Į antrą rinkimų turą pateko savivaldybės administracijos direktorė, Moteris – Saulė Jolanta Margaitienė bei savivaldybės Turizmo ir paveldosaugos poskyrio vedėjas, buvęs meras Vytautas Simelis.

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos (konservatorių) kandidatė Jolanta Margaitienė surinko 30,66 proc. visų rinkimuose balsavusių rajono gyventojų balsų, o V. Simelis, rinkimuose dalyvaujantis su Lietuvos žaliųjų partija, surinko 22,30 proc. visų rinkimuose balsavusiųjų rajono gyventojų balsų.

Apie praėjusius rinkimus bei kandidatus:

Jolanta Margaitienė, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (konservatorių) partijos kandidatė

Į antrą turą patekusi kandidatė  J.Margaitienė  priklauso  konservatorių partijai, kurios nariai rajone pagarsėjo, kai kartu su meru A.Čepononiu buvo teisiami dėl korupcijos net aštuonerius metus…  J. Margaitienė  rinkimų metu stengėsi pelnyti rinkėjų palankumą rajono seniūnijose dalindama saldainius ir zefyrus su pasibaigusiu galiojimo terminu bei lakstydama po įvairias statybvietes – neva apžiūrėti objektų. Ši konservatorė  rajono gyventojams žinoma kaip uoli buvusio mero A. Čepononio įsakymų vykdytoja. Kad J. Margaitienė neturi lyderio savybių bei savo, kaip merės, veiklos strategijos, radviliškiečiai galėjo įsitikinti debatų metu – ji lyg užsukta vis kartojo „Tęsiu Antano pradėtus darbus“. Ir tęsia – įsigijo butus Vilniuje ir Palangoje, visai kaip anksčiau Antanas.

Beje, J. Margaitienė jau du kartus buvo išrinkta į Tarybą, tačiau atsisakė Tarybos nario mandato – apgavo savo rinkėjus. Konservatoriams A.Čepononiui bei J.Margaitienei valdant Radviliškio savivaldybę, rajonas nusirito beveik į paskutinę vietą pagal atlyginimų vidurkį, lyginant su kitomis 59  Lietuvos savivaldybėmis.

Vytautas Simelis, Lietuvos Žaliųjų partijos kandidatas

Į antrą turą taip pat pateko V. Simelis, kurį daugelis rajono gyventojų prisimena kaip buvusį merą, tad patirties, kaip vadovauti rajonui, šis kandidatas turi. V. Simelis rinkimuose į mero postą dalyvavo su Lietuvos žaliųjų partija, nors daugelį metų buvo socialdemokratų partijos narys – kaip sakoma, iš raudono tapo žaliu. Kadangi ši mero kadencija bus trumpesnė, truks tik dvejus metus, belieka tikėtis, jog išrinktas meru V. Simelis gal ir nepakels rajono iš bedugnės, tačiau ir jam nepakenks.

Kazimieras Račkauskis, Socialdemokratų partijos kandidatas

Rinkimų  metu bene daugiausia plakatų bei skrajučių buvo su K. Račkauskio atvaizdu, sukurtas net filmukas, tačiau tai jam  nepadėjo net patekti į antrą turą. Tai ambicingas, pasipūtęs politikas, savo oponentams dažnai rašantis labai piktus laiškus. K. Račkauskis rajone žinomas kaip posėdžius praleidinėjantis politikas bei kaip Kontrolės komiteto neveiklus pirmininkas. Tiesa, K. Račkauskis siūlė atidaryti Vaikų ligų skyrių, kurį  konservatoriai ir  jo bendrapartiečiai socialdemokratai prieš kelerius metus  uždarė.

Tai jau treti  iš eilės šio kandidato pralaimėti rinkimai, kai jis antrame ture pralaimėjo konservatorių kandidatui, o paskutinius du  kartus – Seimo nario  ir mero rinkimuose –  net  nepateko į antrą turą. Radviliškio skyriaus socialdemokratų partijos nariai kalba, jog dėl prastų rezultatų rinkimuose, K. Račkauskis gali netekti ir Socialdemokratų partijos Radviliškio rajono skyriaus pirmininko pareigų.

K. Račkauskis sulaukė 17,14 proc. rinkėjų palaikymo.

Gediminas Lipnevičius, nepartinis

Vienintelis rinkimuose dalyvavęs nepartinis G. Lipnevičius pirmajame  ture surinko balsų tiek, kiek dvi parlamentinės partijos – „valstiečiai“ ir liberalai ar Darbo partija kartu sudėjus. Prieš dvejus metus pirmą kartą dalyvavęs mero rinkimuose šis kandidatas sulaukė 10,9 proc. balsų, o šį kartą gerokai daugiau – net 12,86 proc. balsų  nuo visų atėjusiųjų į rinkimus.

Kaip niekas kitas G. Lipnevičius  sulaukė  trukdymų, apie jį buvo aktyviai skleidžiama dezinformacija. Šie rinkimai, daugelio radviliškiečių nuomone, nebuvo švarūs. Rinkimų komisija elgėsi tendencingai, atokiai nuo balsavimo apylinkių gyvenantiems piliečiams nebuvo sudaryta galimybė atiduoti savo balsą. Todėl dalyvavusių rinkimuose kraštiečių šiemet buvo kaip niekad mažai. Visa tai tarnavo sisteminių partijų atstovams. Nepartinis Tarybos narys G. Lipnevičius pasiryžęs toliau dirbti Radviliškio krašto žmonėms ir tęsti savo pradėtus darbus bei duotus pažadus būdamas  Radviliškio rajono gyventojų  atstovu Radviliškio rajono savivaldybės taryboje.  

Aurimas Gaidžiūnas, Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos kandidatas

„Valstietis“ A. Gaidžiūnas pirmajame rinkimų ture į Radviliškio rajono savivaldybės merus liko penktas – nepadėjo net darbo Seime patirtis. Ką ir bekalbėti, kai už Baisogaloje gyvenantį kandidatą aktyviai nebalsavo net patys baisogaliai. Kalbama, jog dėl tokio skaudaus pralaimėjimo rinkimuose A. Gaidžiūnas gali netekti ir skyriaus pirmininko posto. Beje, ketverius metus sėdėjęs Seime, A. Gaidžiūnas ne kartą pašieptas LNK KK2 laidoje, o rajone išgarsėjo ne aktyvumu kaip Seimo narys, o tuo, kad įsigijo itin prabangų BMW automobilį beveik už 100  tūkst. eurų, kuriuo sugebėjo  numušti  net dvi stirnas. Labiausiai nustebino  šio kandidato kolega „valstietis“  M. Pauliukas, einantis mero pareigas, kuris labai  nenoriai agitavo už savo bendrapartietį.

A. Gaidžiūnas surinko 10,11 proc. rinkėjų balsų.

Mantas Reutas, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio kandidatas

Priešpaskutinis  liko M. Reutas, kuris  rinkimų į merus kampanijos metu taip pat norėjo būti matomas bei žinomas, tačiau radviliškiečiai vis tiek vieni kitų klausinėjo „Kas tas Mantas Reutas?“ Šiam jaunam politikui dar trūksta patirties susiremti su patyrusiais kandidatais. Gal jaunam kandidatui koją pakišo ir tai, kad jis yra  liberalų partijos, kurios idėjos daugeliui piliečių svetimos dėl požiūrio į šeimą ir homoseksualias santuokas, atstovas.

M. Reutas surinko tik 3,23 proc. rinkėjų balsų.

Jurgis Baublys, Darbo partijos kandidatas

Kaip ir buvo galima tikėtis, paskutiniu rinkimuose  liko Darbo partijos Radviliškio skyriaus pirmininkas Jurgis Baublys. J. Baublys jau ne pirmą kadenciją dirba savivaldybės Taryboje ir posėdžiuose dažniausiai tyli. Tiesa, pasisako, kai sprendimai liečia jo, kaip verslininko, interesus, o šio kandidato pagyvėjimas posėdžiuose pasimatė prieš savivaldybės mero rinkimus – ir jis panoro būti žinomas.

J. Baublys surinko 3,03 proc. rinkėjų balsų.

Balandžio 25 d. antrame rinkimų ture susikaus buvęs meras, „žaliasis“ Vytautas Simelis ir administracijos direktorė, konservatorė Moteris – Saulė Jolanta Margaitienė.

„Radviliškio krašto“ informacija


Skaityti daugiau

Aktualijos

Žmonių gyvenimą pakeitusi pandemija koregavo ir kriminogeninę situaciją

Avatar

Paskelbta

data

Pandeminiu laikotarpiu policijos pareigūnams buvo deleguota daug papildomų funkcijų, tarp kurių – įvairių Lietuvos vyriausybės sprendimų vykdymas, organizuojant kontrolės priemones karantino situacijai valdyti. Tam teko skirti nemažai tarnybos laiko ir buvo baiminamasi, ar užteks žmogiškųjų išteklių tiesioginėms savo uždaviniams vykdyti – operatyviai reaguoti į iškvietimus, užtikrinti viešąją tvarką ir nusikalstamų veikų tyrimą,  šalinti nusikalstamas veikas įtakojančius rizikos veiksnius. Šiaulių apskrities  policijos  kolektyvui tai pavyko. Suokalbininkas šioje situacijoje buvo ir pati pandemija bei su ja susijęs visuomenės gyvenimas karantino sąlygomis.

Pagrindinė žinutė gyventojams – nusikalstamumas  sumažėjo

Pirmojo ketvirčio rodikliai byloja, kad kriminogeninė situacija tiek šalyje, tiek Šiaulių apskrityje keitėsi į gerąją pusę. Šiaulių apskrities policijos kolektyvą džiugina šio laikotarpio  nusikalstamumo rodikliai su minuso ženklu.

Per pirmąjį šių metų ketvirtį, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, Šiaulių apskrityje nusikalstamų veikų skaičius sumažėjo 21 proc. ir jų buvo užfiksuota 787. Trečdaliu sumažėjo nusikalstamų veikų, padarytų viešosiose vietose, tarp jų ir gatvėse. Mažiausiai nusikalstamų veikų viešosiose vietose užfiksuota Joniškio (4), Pakruojo (6) ir Raseinių (8) rajonuose.

Ikiteisminių tyrimų dėl viešosios tvarkos pažeidimų aptarnaujamoje teritorijoje  sumažėjo nuo pernai buvusių 33 iki 13, vagysčių – nuo 173 iki 91. Tokiuose rajonuose, kaip Pakruojo ir Raseinių, šių nusikalstamų veikų sumažėjo keturis kartusi, Joniškio rajone  – tris kartus. Mažiau buvo pavogta transporto priemonių, mažiau įsibrauta į gyvenamąsias patalpas. Turto sunaikinimo atvejų apskrityje šiemet registruota 22, kai per praėjusių metų pirmąjį ketvirtį jų buvo 42.

Bendras nusikalstamų veikų skaičius turi tendenciją mažėti, tačiau sunkių ir labai sunkių nusikaltimų skaičius bei jų lyginamasis svoris bendroje nusikalstamumo statistikoje didėja. Šios kategorijos nusikaltimų per  pirmąjį ketvirtį registruota 48 (pernai per tą laikotarpį – 42) ir jų lyginamasis svoris išaugo nuo 4,2 proc. iki 6 proc. Nužudymų užregistruota 4 (pernai – 2), sunkių sveikatos sutrikdymų – 3 (pernai – 1), plėšimų 8 (pernai -6). Tačiau  sunkių nusikaltimų šiemet daugiau ir atskleista. Bendru nusikalstamų veikų atskleidimo rodikliu Šiaulių apskrities policijos komisariatas pirmauja tarp didžiųjų  šalies apskričių komisariatų.  Kolektyvas atskleidė 86,6 proc. visų registuotų nusikalstamų veikų. O Telšių apskrities policijos kolektyvas, su kuriuo nuo rudens Šiaulių AVPK dirba eksperimento sąlygomis, kaip vienas administracinis vienetas, pasiekė net 97 proc. nusikalstamų veikų atskleidimo rodiklį. Geriausiais nusikalstamų veikų ištyrimo rodikliais Šiaulių AVPK gali pasigirti Šiaulių miesto ir rajono PK kolektyvas, atskleidęs 91 proc. nusikalstamų veikų, ir Joniškio PK kolektyvas, pasiekęs 94.6 proc.  nusikalstamų veikų atskleidimo rodiklį. Atskleistų nusikalstamų veikų analizė rodo, kad sumažėjo nusikalstamumo keliu pasukančių nepilnamečių skaičius. 2020 m. 1 ketv. jie įvykdė 70 nusikalstamų veikų, šiais  metais – 41.  Anksčiau teistų asmenų ir girtų asmenų padarytų nusikaltimų skaičius taip pat sumažėjo, tik padaugėjo nusikalstamų veikų, kurias įvykdė asmenys, apsvaigę nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų.

Kadangi karantino sąlygomis prekyba didžiule dalimi persikėlė į interneto erdvę, tai šių metų pirmą ketvirtį buvo stebimas sukčiavimo atvejų (2020 m. 1 ketv. – 33, 2021 m. 1 ketv. – 41) dažnėjimas. 

Šiaulių apskrities policijos pareigūnai per 1 ketv. ieškojo 63 dingusių be žinios žmonių. 78 proc. jų surasta, kitų paieška tebetęsiama. Šiaulių miesto ir rajono PK ieškojo 34 asmenų (surasta 28), Radviliškio PK – 12 (surasta 12), Raseinių r. PK – 8 (surasta 5), Pakruojo PK -3 (surastas 1), Joniškio r. PK – 1 (surastas 1).

Eismo dalyviai buvo atsargesni ar tiesiog mažiau keliavo?

Optimistinė avaringumo statistika  Šiaulių apskrities policijos aptarnaujamos teritorijos keliuose pasiekta intensyvia policijos pareigūnų kontrole. Ribojant judėjimą tarp savivaldybių, natūraliai sumažėjo ir eismo dalyvių. O išvykusiuosius į kelionę  drausmino žinia apie padidintų pareigūnų pajėgų budėjimą keliuose. 

Per 1 šių metų ketvirtį įskaitinių eismo įvykių (kuriuose sužaloti ar žuvo žmonės) sumažėjo daugiau, negu per pusę (2020 m. 1 ketv. – 68, 2021 m. 1 ketv. – 27).

                               2020 m. 1 ketv.                                        2021 m. 1 ketv.                                       

Šiauliuose                                    34                                                             12

Radviliškio rajone 13                                                             5

Šiaulių rajone                               10                                                             3

Raseinių rajone       7                                                               3

Joniškio rajone       3                                                               0

Tik  Pakruojo rajone stebimas įskaitinių eismo įvykių augimas (2020 m. 1 ketv. – 1, 2021 m. 1 ketv. – 4).

Žuvusiųjų eismo įvykiuose sumažėjo nuo pernai buvusių 3 iki 1 šiemet (mirtis eismo įvykyje fiksuota Šiaulių rajone), sužalotųjų – nuo 81 iki  31. Sumažėjo ir įskaitinių eismo įvykių dėl neblaivių vairuotojų kaltės: 2020 m. 1 ketv. – 5, 2021 m. 1 ketv. – 2. Abu girtų asmenų sukelti eismo įvykiai fiksuoti Pakruojo rajone.

Šiaulių apskrities keliuose pareigūnai per šių metų 1 ketv. sulaikė 196 neblaivius vairuotojus, kurių 58-iems buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai, nes jų girtumas siekė per 1,5 prom. Vidutinio ir sunkaus girtumo vairuotojų daugiausia sulaikyta Šiaulių mieste ir rajone (22), Raseinių rajone (13) ir Radviliškio rajone (11), mažiau – Joniškio rajone (6) ir Pakruojo rajone (5).

Kritika – grūdina, o padėka – motyvuoja

Policijos pareigūnai džiaugiasi vis daugiau pilietiškėjančia visuomene. Nuolat jaučiamas jos palaikymas  ir pagalba, dalinantis savo pastebėjimais apie jų aplinkoje vykstančius abejotinus procesus, teisės ir saugaus eismo pažeidimus. Visuomenės pastabumas padeda policijai, ieškant nusikalstama veika įtariamų asmenų. Pareigūnai dėkingi visiems, kurie aktyviais savo veiksmais įsitraukia į dingusiųjų be žinios paiešką.  Tik tarpusavio supratimas ir bendradarbiavimas  sudaro terpę saugios aplinkos kūrimui. Kritinės gyventojų pastabos policijos kolektyvą grūdina ir priverčia keistis, o padėkos, kurių irgi netrūksta, motyvuoja dirbti.

                      Atstovė spaudai Gailutė Smagriūnienė

Skaityti daugiau

Skaitomiausi