Apžvalgos

Šįkart tai 1980 m. „Komunizmo aušros“ komplektas. Pradžia sausio 1 d. (trečiadienis) Nr. 1. Tai ir apžvalgos prologas.

Prologas

Partijos ir politikos veikėjas A. Krikštanas siūlo „daugiau jaunimo įtraukti į meno saviveiklą ir sportą, aktyvinant darbą gyvenamojoje vietoje, plečiant vaikų žaidimų aikštelių, sportinių įrengimų bazę“. Prisiminkime tas sovietines vaikų žaidimų aikšteles: atvira smėlio dėžė, primityvi svertinė sūpynė ir nuožulna nusileidimui ant užpakalio. Beje, kai kurie įrengimai išgyveno iki mūsų dienų, bet apie nemokamus atrakcionus vaikams, tokie kaip miesto parke, niekas net nesvajojo. Pagerbti keturi geležinkelininkai, yra R. Petriko dokumentinė apybraiža „Tėvų žemė“. Galima rasti reikšmingų kraštotyrinių detalių apie Šniūraičių kaimą. V. Bernotėnas,  LTSR nusipelnęs mokytojas, Sovietų Sąjungos didvyris pasakoja apie karo metus ir savo draugystę su rašytoju J. Marcinkevičiumi. Charakteringa detalė, ŽŪMG ieškojo 15-os specialybių darbuotojų. „Dainuojančiame konclageryje“ jų nuolat trūkdavo. Kodėl, kitas klausimas. Tam, kad pradėčiau kitą pastraipą, man ne klausimas.

Ne klausimas

„Tegul įvykstantys rinkimai dar kartą ryškiai pademonstruos komunistų ir nepartinių bloko vienybę, mūsų liaudies idėjinę politinę vienybę, jos ištikimybę komunizmo idealams“,- rašė partijos veikėjas V. Paliūnis. Rinkimai vykdavo organizuotai, su koncertais, bufetais, kino filmų demonstravimu, balsuodavo iki 99,9 proc. rinkėjų. Rinkiminių apylinkių sąrašas numeryje užėmė 6 puslapius. Trepsutis rašo apie tipą, kuris prieš naujus metus pavogė nukirtęs eglutę nuo redakcijos prieigų Šeduvoje (kažkada redakcija buvo ten). Ergo – šeduviai turi gilią patirties tradiciją niokoti medelius. Gyvenimo mintyse – apie sudužusius naujametinės eglutės žaislų papuošalus ir chamišką jų pirkėjos elgesį. Na, žaisliukai išties buvo trapūs, o ir chamų nei dabar, nei prieš 40 metų nestokojome.

Radviliškyje koncertavo „Armonika“, oficialių kaimo kapelų buvo nedaug, ši – viena geriausių. R. Petrikas rašo apie kliauzininkę A. Rimkuvienę iš Kutiškių kaimo. Pagerbta pardavėja E. Cegerevičienė. Puslapis ateizmui. Ką siūlė knygynai, praleisiu.

Nekrologas Romualdui Petkevičiui, žmogui, 1944 m. vasarą išgelbėjusiam Radviliškio įmones nuo susprogdinimo.

Gyvenimo mintyse – apie mokinių žiemos atostogų pabaigą ir nuobodžias klasės valandėles. Įdomu, ar ši tradicija dar gyva? Tiek to, kad nebūtų nuobodu, pereikime į kitą pastraipą.

Kita pastraipa

Apie vieningą politinę dieną rajone rašo V. Paliūnis, kažkur nevykdomi pieno pardavimo planai, pagerbtas šaltkalvis S. Norvaiša. Baisogaloje didinimas Lietuvos baltųjų veislės kiaulių produktyvumas. Mokytoja E. Slabokienė dalinasi įspūdžiais iš Krymo. Gyvenimo mintyse – apie valytojos darbą parduotuvėje. Plauna – blogai, neplauna grindų – taip pat blogai. Ieškoma komjaunuolių Leningrado dambų statybai. Tai buvo madinga.

Pagerbta felčerė M. Burnienė iš Skėmių felčerinio – akušerinio punkto. Omu tai, kad felčeriai beveik išnyko (kodėl?), o akušeriai liko, nors gal ir juos dabar vadina baisiu žodžiu – slaugytojai. Yra E. Usačiovaitės straipsnis apie XIX amžiaus kraitines skrynias mūsų rajone. Įdomi detalė – Aukštelkai pavadinti miesteliu, kaip kaimui,neturėjusiam net koplyčios – didelė garbė. Rajono knygynai siūlo „Gyvulininkystė – bendras rūpestis (rusų kalba).

Rusų kalba anuomet itin intensyviai buvo brukama į visas gyvenimo sritis. Vyko rusifikacija.  Gyvenimo mintyse – apie abejingumą aplinkai. Anonsuojamas lietuviškas kino filmas „Nesėtų rugių žydėjimas“. Be komentaro. Rajono knygynai siūlo „Kiaulių ūkio organizavimą LTSR“. Numeris papuoštas obalsiu: „Vasario 24 dieną – visi į rinkimus!“ Simboliška. Šios eilutės rašytos spalio 3 d. Tereikėtų šiek tiek pakeisti tekstą ir į pirmą oficiozo puslapį. Kartu derėtų keisti ir pastraipą.

Pakeitimas

Pasakojimas apie Antrojo pasaulinio karo dalyvius. Daugėlaičių kolūkietį V. Švagždį. Komunalinių įmonių kombinato viršininkas S. Gulbinas rašo apie planuojamas asfaltuoti gatves, karių kapinių tvarkymą. Beje, pertvarkė, mano nuomone, į baisiąją pusę. Įdomi detalė – 1979 m. blaivyklos paslaugomis pasinaudojo 1777 asmenys. Išmetus vienetą gautume dieviškąjį skaičių (nelabojo 666). Rašoma ir apie Radviliškio ligoninės priestato statybos darbus. ŽŪMG pateikti 185 racionalizaciniai pasiūlymai. Grupė radviliškiečių surentė laišką dėl prasto skalbyklos darbo. Ko norėti, modernių skalbimo mašinų buvo tik Vakaruose.

Pagerbta inspektorė V. Matiliūnaitė. Gyvenimo mintyse apie tai, jog rekomenduojama kuo mažiau naudotis kaimynų telefonu ir be rimtos priežasties nekviesti kito asmens prie telefono per kaimyną. Lyg ir teisingai, bet telefonai buvo deficitas, net laidiniai, o apie mobiliuosius nebuvo nė kalbos. Pagerbti geležinkelininkai J. Žiaunys ir Š. Varkulevičius. Vieno, jei apsirinku, atsiprašau, jau nebeturime. V. Valsiūnienės (Lizdeikos) mokyklos pionierių kambarys pripažintas geriausiu rajone. Ten buvo daug Lenino nuotraukų. Apie madas rašo buitininkė G. Dailidonienė (sprendžiant iš nuotraukų, tiktų ir šiandien). Gyvenimo mintyse – apie tai, kad gyvenimas daugiabučiuose sumažino vyriškų darbų apimtis.

Rajono mokyklose vyko „Žygio, dainos ir rikiuotės“ konkursai. Jie sovietmečiu vyko dažnokai: „Viens, du – vėliava plevėsuoja raudona“ ir pan.

Puslapis Alksniupiams. Nuotraukoje su apylinkės deputatais akivaizdūs J. Paškevičiūtės ir P. Slučkos požymiai. Patinai ir   Afrikoje patinai. Pagerbta kirpėja A. Bandžiukaitė. Aš pagerbsiu Jus kita pastraipa.

Pagerbimas

Tradicinė šventė ant Arimaičių ežero ledo. Ledo anuomet būdavo ir kovo mėnesį. Gyvenimo mintyse – apie užpustytus kelius. Aviatoriai ir žemdirbiai sutarė dėl 70 tūkstančių hektarų patręšimo, nupurškimo chemikalais. Apie miesto želdinius (jų stoką!) rašo architektas A. Vilčinskas. Apie knygas rašo LTSR savanoriškos knygos bičiulių draugijos Radviliškio skyriaus atsakingoji sekretorė P. Kazlauskaitė. Solidus titulas. Dėl žinybinių nesutarimų Radviliškyje neapgyvendintas 400 vietų geležinkelininkų bendrabutis. Manau, tai buvęs Kaštonų g. kumetynas (taip vadino bendrabučius).

Kovo pabaigoje pirmasis literatūrinis puslapis papuoštas rajone koncertavusių „Estradinių melodijų“ nuotrauka. Gėlių pavadinimai to meto parduotuvėse: krazantemos, tūlpės; mėsos gaminių skyriuose: špykačkios, žuvie katlietai. Kažkoks J.Mickus keliauja Lenino pėdomis ir įspūdžiais dalinasi su „Ka“ skaitytojais. Apie bibliotekos darbą rašo P. Kazlauskaitė – šįkart pristatyta kaip Centrinės bibliotekos bibliografinio skyriaus vedėja. Radviliškiečiai mokėsi ir pirmosios pagalbos suteikimo pradmenų, panaudodami manekeną „Anušką“.

Istorinė data  – 1980 m. balandžio mėn.  atidaryti naujieji (dabartiniai) kultūros rūmai. Vadinasi, jau keturiasdešimtmečiai.

Toliau eina J. Mickaus pasaka apie V. Leniną ir pagerbta narstytoja B. Milašiūtė. Pašarai, laktacija, žiemojimo pabaiga ir naujos  pastraipos pradžia.

Pradžia

Panaudojau prologą „pradžia“, liko preambulė, įžanga. Radviliškio buitininkai surengė eilinį madų šou, sprendžiant iš nuotraukų, net su avangardo elementais. Yra A. Valterienės poezijos. Necituosiu, noriu sveikas vaikščioti gatvėmis. „Mokykimės gyventi, dirbti, kovoti leniniškai, komunistiškai“.

Muštynės Baisogalos aludėje „Turistas“, tarp bėgių grūdų kalnai, sienlaikraščiuose – klaidos. Tuo metu rajone buvo 2523 komunistai ir 114 kandidatų. Šauniu darbu ŽŪMG sutiko „V. Lenino gimimo 110- ąsias metines“. Pagerbti penki ŽŪMG darbininkai ir geležinkelininkas P. Zabiela. Rajono knygynai siūlė „Vladimirą Leniną“.

Trepsutis rašo apie Naujosios g. 2,4,6,8,10 apsišikėlius, nešančius šiukšles net į miesto stadioną. Net į gyvenimo mintis įsibruko V. Leninas. Landaus tipo būta.  A. Vilčinskas aprašo apie istorinių paminklų būklę rajone, naikinamas Nirtaičių kapinaites, naftos produktų sandėlį Pakalniškių malūne, nusiaubtą Velžių piliakalnį, sunaikintą Davongalio senkapį ir pan. Situacija, mano nuomone, vis blogėja. Artėjant 1980 m. olimpiadai apie sportą rašo V. Paliūnis. Gyvenimo mintyse – apie vandalus, siaubiančius inkilus. Gal tokia iškrypimo forma? Vyt. Šenauskas pateikia pasakojimą apie karo veteraną, stribą A. Arlingevičių. Be komentaro.

1980 m. rajone buvo 17 Lenino ordininkų. Iš platinos ir aukso sukurtas  1930 m. minėtas ordinas buvo aukščiausias sovietų apdovanojimas. Aš Jus apdovanosiu dar viena pastraipa, ne paskutine, suprantama.

Apdovanojimas

Apie ginklų saugumą rašo D. Šakalienė (nepainioti su seimūne). Vienas gegužės mėn. numeris pasipuošęs nuotraukomis iš gegužinės demonstracijos. Įdomu tai, kad nuotraukose jau galima pažinti žmones.

„Ka“ susitraukia iki vieno lapo apimties, gegužės 9-osios minėjimas karių kapinėse, sėja, sėja, sėja. „Ka“ du lapai, Trepsutis rašo apie Sodo (Laisvės) alėjos šiukšlynus. Sėja ir dar kartą sėja ir paskutinis skambutis, gėlininkų paroda. Cukriniai, šienas, pašarai, pionierių šventė miesto stadione. „Kalbos kertelėje“ – „bėgu ant autobuso“. Nuo 1980 m. gegužės Radviliškyje veikia notarinė kontora.

Trepsutis rašo apie Gorkio (Kudirkos) ir Pionierių (Radvilų) g. apsišikėlius. Gyvenimo mintyse – apie išleistuvių vakarą.

Pagerbta gydytoja Z. Škikūnienė, A. Vilčinsko straipsnyje nuotraukos apie tai, kaip atrodė Diktariškių parkas, Burbiškiai, Nirtaičių kapinaičių aplinka.
Medicinos dienos proga pagerbta 14medikų. Gyvenimo mintyse – dulkėtos miesto gatvės. Trepsutis rašo apie perkastas gatves, gyvenimo mintyse – apie blaivybę.

Reportaže Radviliškio pavasaris, naujo ligoninės korpuso, banko (dabar D. ir G. 30) statybos. Gyvenimo mintyse – šokių vakarai. Tarybų valdžios atkūrimo Lietuvoje 40-ųjų metinių proga garbės raštais apdovanoti apie 100 radviliškiečių, Antaniškiuose vyko dainų šventė, o į pirmą puslapį pateko P. Šidlausko nuotrauka – tai įvykis ir ne dabartinio mero lygis. Literatūros puslapyje P. Kazlauskaitės eilėraštis „Mano gimtinė“ (ne eilės, o eilėraštis). Rajono knygynai pasiūlė „Poezijos pavasarį“. Jau šis tas. Aš tegaliu pasiūlyti persikėlimą.

Persikėlimas

Prie Maskvos artėja olimpinė ugnis, Taline – olimpinės regatos centras. Beje, apie tai mažai rašoma, iš Maskvos atostogų išvežti vagys, prostitutės, chroniški alkoholikai. Kai kurie atostogauti atvyko į Lietuvą, olimpiados laikotarpiui. Į orbitą pakilo „Sojuz – 37“, rusas V.Gorbatka ir vietnamietis F. Tuanas.  Anonsuojamas kino filmas „Viešbutis „Pas žuvusį alpinistą“ – fantastinis, pagal A. B. Strugackių apysaką.

Gyvenimo mintyse – apie vaistažolių rinkimą. Pagerbtos batsiuvės  Antanina Daubarienė ir Birutė Gelčienė, garbės raštais apdovanota apie 50 radviliškiečių.

Literatūros puslapyje eilės, humoreska (anuomet rašė jumoreska), keli aforizmai ir V. Mikalausko nuotrauka „Rudeniop“. Gyvenimo mintyse – saviveiklininkai. Pagerbti muzikantai J. Taunys ir V. Juozapaitis. Nuo čia prasideda  derliaus nuėmimo ciklas ir tęsiasi, tęsiasi iki rugsėjo pabaigos. Rugsėjo 28 d. pagerbti ŽŪMG darbininkai – 5 vienetai. Per 40 radviliškiečių apdovanoti medaliais. Vėl runkeliai, bulvės, talkos, konstitucija, arimas.

Spalio 15 d. įamžintas V. Bernotėno atminimas. Lauko naujoji g. tampa V. Bernotėno (dabar T. Stanislovo). Partinis vadas J. Koldinas atidengia memorialinę lentą prie „Ka“ fasado, reportažas. Pagerbti 6 Šeduvos džiovintų sūrių gamintojai. Trepsutis aprašo S. Nėries g. (Kęstučio) purvynus. Apie purvynus užteks, bet ir pabaigai ankstoka, tad tebūnie…

Prieš pabaigą

Anonsuojamas kino filmas „Piloto Pirkso kvota“. Išėjo šlamštas – S. Lemo apsakymai apie minėtą pilotą daug įdomesni. Šeduvos ligoninėje įvyko kraštotyrininkų susirinkimas. „Su spalio šventėmis, brangūs draugai!“ Sužinojau, kad „Ka“ darbuotoja A. Česnulevičienė – LTSR nusipelniusi žurnalistė. Pripažinkime, turėjo Dievo dovaną, rašė klasiškai. Po 25 metų įvyko 16 laidos „valsiūškės“ mokinių susitikimas. Vėl reportažas iš „spalinės“ demonstracijos, o ir nuotraukų kokybė geresnė.   Gyvenimo mintyse – pavydo apraiškos. Yra reportažas iš naujojo banko. Gyvenimo mintyse – apie  prasidėjusius šalčius.

Rajono knygynai siūlė „Lietuvos juodmargius galvijus“. Medaliais apdovanoti dar koks 70 radviliškiečių. Pasakojimai apie komunistus, komunistinių įsitikinimų formavimas. Dar 54 radviliškiečiai sulaukė medalių. Pagerbtas ŽŪMG direktorius J. Žėkas. Atsiminimai apie J. Marcinkevičių. Komplektas baigiasi 1980-12-24 (trečiadienis). Nr. 68. jei ir buvo dar koks numeris, nedaug praradome, o dabar – epilogas.

Pabaiga

ji paprasta. Kitai „Apžvalgų“ skilčiai panaudosiu 1981 m. „Komunizmo aušros“ komplektą. Apžvalgos turėtų baigtis 1989 m., kai „Ka“ pakeitė pavadinimą.

Parengė Vytautas Mikalauskis


Total
0
Dalinasi
Related Posts
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Aplikasi Bambu4d
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Bambu4d
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Prediksi Togel Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Lexitoto
Lexitoto
Aplikasi Lexitoto
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Lexitoto
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Situ Togel Online
Situs Togel Amanah
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Prediksi Togel Lexitoto