Socialiniai tinklai

Aktualijos

Apžvalgos

Avatar

Paskelbta

data

Šįkart tai 1980 m. „Komunizmo aušros“ komplektas. Pradžia sausio 1 d. (trečiadienis) Nr. 1. Tai ir apžvalgos prologas.

Prologas

Partijos ir politikos veikėjas A. Krikštanas siūlo „daugiau jaunimo įtraukti į meno saviveiklą ir sportą, aktyvinant darbą gyvenamojoje vietoje, plečiant vaikų žaidimų aikštelių, sportinių įrengimų bazę“. Prisiminkime tas sovietines vaikų žaidimų aikšteles: atvira smėlio dėžė, primityvi svertinė sūpynė ir nuožulna nusileidimui ant užpakalio. Beje, kai kurie įrengimai išgyveno iki mūsų dienų, bet apie nemokamus atrakcionus vaikams, tokie kaip miesto parke, niekas net nesvajojo. Pagerbti keturi geležinkelininkai, yra R. Petriko dokumentinė apybraiža „Tėvų žemė“. Galima rasti reikšmingų kraštotyrinių detalių apie Šniūraičių kaimą. V. Bernotėnas,  LTSR nusipelnęs mokytojas, Sovietų Sąjungos didvyris pasakoja apie karo metus ir savo draugystę su rašytoju J. Marcinkevičiumi. Charakteringa detalė, ŽŪMG ieškojo 15-os specialybių darbuotojų. „Dainuojančiame konclageryje“ jų nuolat trūkdavo. Kodėl, kitas klausimas. Tam, kad pradėčiau kitą pastraipą, man ne klausimas.

Ne klausimas

„Tegul įvykstantys rinkimai dar kartą ryškiai pademonstruos komunistų ir nepartinių bloko vienybę, mūsų liaudies idėjinę politinę vienybę, jos ištikimybę komunizmo idealams“,- rašė partijos veikėjas V. Paliūnis. Rinkimai vykdavo organizuotai, su koncertais, bufetais, kino filmų demonstravimu, balsuodavo iki 99,9 proc. rinkėjų. Rinkiminių apylinkių sąrašas numeryje užėmė 6 puslapius. Trepsutis rašo apie tipą, kuris prieš naujus metus pavogė nukirtęs eglutę nuo redakcijos prieigų Šeduvoje (kažkada redakcija buvo ten). Ergo – šeduviai turi gilią patirties tradiciją niokoti medelius. Gyvenimo mintyse – apie sudužusius naujametinės eglutės žaislų papuošalus ir chamišką jų pirkėjos elgesį. Na, žaisliukai išties buvo trapūs, o ir chamų nei dabar, nei prieš 40 metų nestokojome.

Radviliškyje koncertavo „Armonika“, oficialių kaimo kapelų buvo nedaug, ši – viena geriausių. R. Petrikas rašo apie kliauzininkę A. Rimkuvienę iš Kutiškių kaimo. Pagerbta pardavėja E. Cegerevičienė. Puslapis ateizmui. Ką siūlė knygynai, praleisiu.

Nekrologas Romualdui Petkevičiui, žmogui, 1944 m. vasarą išgelbėjusiam Radviliškio įmones nuo susprogdinimo.

Gyvenimo mintyse – apie mokinių žiemos atostogų pabaigą ir nuobodžias klasės valandėles. Įdomu, ar ši tradicija dar gyva? Tiek to, kad nebūtų nuobodu, pereikime į kitą pastraipą.

Kita pastraipa

Apie vieningą politinę dieną rajone rašo V. Paliūnis, kažkur nevykdomi pieno pardavimo planai, pagerbtas šaltkalvis S. Norvaiša. Baisogaloje didinimas Lietuvos baltųjų veislės kiaulių produktyvumas. Mokytoja E. Slabokienė dalinasi įspūdžiais iš Krymo. Gyvenimo mintyse – apie valytojos darbą parduotuvėje. Plauna – blogai, neplauna grindų – taip pat blogai. Ieškoma komjaunuolių Leningrado dambų statybai. Tai buvo madinga.

Pagerbta felčerė M. Burnienė iš Skėmių felčerinio – akušerinio punkto. Omu tai, kad felčeriai beveik išnyko (kodėl?), o akušeriai liko, nors gal ir juos dabar vadina baisiu žodžiu – slaugytojai. Yra E. Usačiovaitės straipsnis apie XIX amžiaus kraitines skrynias mūsų rajone. Įdomi detalė – Aukštelkai pavadinti miesteliu, kaip kaimui,neturėjusiam net koplyčios – didelė garbė. Rajono knygynai siūlo „Gyvulininkystė – bendras rūpestis (rusų kalba).

Rusų kalba anuomet itin intensyviai buvo brukama į visas gyvenimo sritis. Vyko rusifikacija.  Gyvenimo mintyse – apie abejingumą aplinkai. Anonsuojamas lietuviškas kino filmas „Nesėtų rugių žydėjimas“. Be komentaro. Rajono knygynai siūlo „Kiaulių ūkio organizavimą LTSR“. Numeris papuoštas obalsiu: „Vasario 24 dieną – visi į rinkimus!“ Simboliška. Šios eilutės rašytos spalio 3 d. Tereikėtų šiek tiek pakeisti tekstą ir į pirmą oficiozo puslapį. Kartu derėtų keisti ir pastraipą.

Pakeitimas

Pasakojimas apie Antrojo pasaulinio karo dalyvius. Daugėlaičių kolūkietį V. Švagždį. Komunalinių įmonių kombinato viršininkas S. Gulbinas rašo apie planuojamas asfaltuoti gatves, karių kapinių tvarkymą. Beje, pertvarkė, mano nuomone, į baisiąją pusę. Įdomi detalė – 1979 m. blaivyklos paslaugomis pasinaudojo 1777 asmenys. Išmetus vienetą gautume dieviškąjį skaičių (nelabojo 666). Rašoma ir apie Radviliškio ligoninės priestato statybos darbus. ŽŪMG pateikti 185 racionalizaciniai pasiūlymai. Grupė radviliškiečių surentė laišką dėl prasto skalbyklos darbo. Ko norėti, modernių skalbimo mašinų buvo tik Vakaruose.

Pagerbta inspektorė V. Matiliūnaitė. Gyvenimo mintyse apie tai, jog rekomenduojama kuo mažiau naudotis kaimynų telefonu ir be rimtos priežasties nekviesti kito asmens prie telefono per kaimyną. Lyg ir teisingai, bet telefonai buvo deficitas, net laidiniai, o apie mobiliuosius nebuvo nė kalbos. Pagerbti geležinkelininkai J. Žiaunys ir Š. Varkulevičius. Vieno, jei apsirinku, atsiprašau, jau nebeturime. V. Valsiūnienės (Lizdeikos) mokyklos pionierių kambarys pripažintas geriausiu rajone. Ten buvo daug Lenino nuotraukų. Apie madas rašo buitininkė G. Dailidonienė (sprendžiant iš nuotraukų, tiktų ir šiandien). Gyvenimo mintyse – apie tai, kad gyvenimas daugiabučiuose sumažino vyriškų darbų apimtis.

Rajono mokyklose vyko „Žygio, dainos ir rikiuotės“ konkursai. Jie sovietmečiu vyko dažnokai: „Viens, du – vėliava plevėsuoja raudona“ ir pan.

Puslapis Alksniupiams. Nuotraukoje su apylinkės deputatais akivaizdūs J. Paškevičiūtės ir P. Slučkos požymiai. Patinai ir   Afrikoje patinai. Pagerbta kirpėja A. Bandžiukaitė. Aš pagerbsiu Jus kita pastraipa.

Pagerbimas

Tradicinė šventė ant Arimaičių ežero ledo. Ledo anuomet būdavo ir kovo mėnesį. Gyvenimo mintyse – apie užpustytus kelius. Aviatoriai ir žemdirbiai sutarė dėl 70 tūkstančių hektarų patręšimo, nupurškimo chemikalais. Apie miesto želdinius (jų stoką!) rašo architektas A. Vilčinskas. Apie knygas rašo LTSR savanoriškos knygos bičiulių draugijos Radviliškio skyriaus atsakingoji sekretorė P. Kazlauskaitė. Solidus titulas. Dėl žinybinių nesutarimų Radviliškyje neapgyvendintas 400 vietų geležinkelininkų bendrabutis. Manau, tai buvęs Kaštonų g. kumetynas (taip vadino bendrabučius).

Kovo pabaigoje pirmasis literatūrinis puslapis papuoštas rajone koncertavusių „Estradinių melodijų“ nuotrauka. Gėlių pavadinimai to meto parduotuvėse: krazantemos, tūlpės; mėsos gaminių skyriuose: špykačkios, žuvie katlietai. Kažkoks J.Mickus keliauja Lenino pėdomis ir įspūdžiais dalinasi su „Ka“ skaitytojais. Apie bibliotekos darbą rašo P. Kazlauskaitė – šįkart pristatyta kaip Centrinės bibliotekos bibliografinio skyriaus vedėja. Radviliškiečiai mokėsi ir pirmosios pagalbos suteikimo pradmenų, panaudodami manekeną „Anušką“.

Istorinė data  – 1980 m. balandžio mėn.  atidaryti naujieji (dabartiniai) kultūros rūmai. Vadinasi, jau keturiasdešimtmečiai.

Toliau eina J. Mickaus pasaka apie V. Leniną ir pagerbta narstytoja B. Milašiūtė. Pašarai, laktacija, žiemojimo pabaiga ir naujos  pastraipos pradžia.

Pradžia

Panaudojau prologą „pradžia“, liko preambulė, įžanga. Radviliškio buitininkai surengė eilinį madų šou, sprendžiant iš nuotraukų, net su avangardo elementais. Yra A. Valterienės poezijos. Necituosiu, noriu sveikas vaikščioti gatvėmis. „Mokykimės gyventi, dirbti, kovoti leniniškai, komunistiškai“.

Muštynės Baisogalos aludėje „Turistas“, tarp bėgių grūdų kalnai, sienlaikraščiuose – klaidos. Tuo metu rajone buvo 2523 komunistai ir 114 kandidatų. Šauniu darbu ŽŪMG sutiko „V. Lenino gimimo 110- ąsias metines“. Pagerbti penki ŽŪMG darbininkai ir geležinkelininkas P. Zabiela. Rajono knygynai siūlė „Vladimirą Leniną“.

Trepsutis rašo apie Naujosios g. 2,4,6,8,10 apsišikėlius, nešančius šiukšles net į miesto stadioną. Net į gyvenimo mintis įsibruko V. Leninas. Landaus tipo būta.  A. Vilčinskas aprašo apie istorinių paminklų būklę rajone, naikinamas Nirtaičių kapinaites, naftos produktų sandėlį Pakalniškių malūne, nusiaubtą Velžių piliakalnį, sunaikintą Davongalio senkapį ir pan. Situacija, mano nuomone, vis blogėja. Artėjant 1980 m. olimpiadai apie sportą rašo V. Paliūnis. Gyvenimo mintyse – apie vandalus, siaubiančius inkilus. Gal tokia iškrypimo forma? Vyt. Šenauskas pateikia pasakojimą apie karo veteraną, stribą A. Arlingevičių. Be komentaro.

1980 m. rajone buvo 17 Lenino ordininkų. Iš platinos ir aukso sukurtas  1930 m. minėtas ordinas buvo aukščiausias sovietų apdovanojimas. Aš Jus apdovanosiu dar viena pastraipa, ne paskutine, suprantama.

Apdovanojimas

Apie ginklų saugumą rašo D. Šakalienė (nepainioti su seimūne). Vienas gegužės mėn. numeris pasipuošęs nuotraukomis iš gegužinės demonstracijos. Įdomu tai, kad nuotraukose jau galima pažinti žmones.

„Ka“ susitraukia iki vieno lapo apimties, gegužės 9-osios minėjimas karių kapinėse, sėja, sėja, sėja. „Ka“ du lapai, Trepsutis rašo apie Sodo (Laisvės) alėjos šiukšlynus. Sėja ir dar kartą sėja ir paskutinis skambutis, gėlininkų paroda. Cukriniai, šienas, pašarai, pionierių šventė miesto stadione. „Kalbos kertelėje“ – „bėgu ant autobuso“. Nuo 1980 m. gegužės Radviliškyje veikia notarinė kontora.

Trepsutis rašo apie Gorkio (Kudirkos) ir Pionierių (Radvilų) g. apsišikėlius. Gyvenimo mintyse – apie išleistuvių vakarą.

Pagerbta gydytoja Z. Škikūnienė, A. Vilčinsko straipsnyje nuotraukos apie tai, kaip atrodė Diktariškių parkas, Burbiškiai, Nirtaičių kapinaičių aplinka.
Medicinos dienos proga pagerbta 14medikų. Gyvenimo mintyse – dulkėtos miesto gatvės. Trepsutis rašo apie perkastas gatves, gyvenimo mintyse – apie blaivybę.

Reportaže Radviliškio pavasaris, naujo ligoninės korpuso, banko (dabar D. ir G. 30) statybos. Gyvenimo mintyse – šokių vakarai. Tarybų valdžios atkūrimo Lietuvoje 40-ųjų metinių proga garbės raštais apdovanoti apie 100 radviliškiečių, Antaniškiuose vyko dainų šventė, o į pirmą puslapį pateko P. Šidlausko nuotrauka – tai įvykis ir ne dabartinio mero lygis. Literatūros puslapyje P. Kazlauskaitės eilėraštis „Mano gimtinė“ (ne eilės, o eilėraštis). Rajono knygynai pasiūlė „Poezijos pavasarį“. Jau šis tas. Aš tegaliu pasiūlyti persikėlimą.

Persikėlimas

Prie Maskvos artėja olimpinė ugnis, Taline – olimpinės regatos centras. Beje, apie tai mažai rašoma, iš Maskvos atostogų išvežti vagys, prostitutės, chroniški alkoholikai. Kai kurie atostogauti atvyko į Lietuvą, olimpiados laikotarpiui. Į orbitą pakilo „Sojuz – 37“, rusas V.Gorbatka ir vietnamietis F. Tuanas.  Anonsuojamas kino filmas „Viešbutis „Pas žuvusį alpinistą“ – fantastinis, pagal A. B. Strugackių apysaką.

Gyvenimo mintyse – apie vaistažolių rinkimą. Pagerbtos batsiuvės  Antanina Daubarienė ir Birutė Gelčienė, garbės raštais apdovanota apie 50 radviliškiečių.

Literatūros puslapyje eilės, humoreska (anuomet rašė jumoreska), keli aforizmai ir V. Mikalausko nuotrauka „Rudeniop“. Gyvenimo mintyse – saviveiklininkai. Pagerbti muzikantai J. Taunys ir V. Juozapaitis. Nuo čia prasideda  derliaus nuėmimo ciklas ir tęsiasi, tęsiasi iki rugsėjo pabaigos. Rugsėjo 28 d. pagerbti ŽŪMG darbininkai – 5 vienetai. Per 40 radviliškiečių apdovanoti medaliais. Vėl runkeliai, bulvės, talkos, konstitucija, arimas.

Spalio 15 d. įamžintas V. Bernotėno atminimas. Lauko naujoji g. tampa V. Bernotėno (dabar T. Stanislovo). Partinis vadas J. Koldinas atidengia memorialinę lentą prie „Ka“ fasado, reportažas. Pagerbti 6 Šeduvos džiovintų sūrių gamintojai. Trepsutis aprašo S. Nėries g. (Kęstučio) purvynus. Apie purvynus užteks, bet ir pabaigai ankstoka, tad tebūnie…

Prieš pabaigą

Anonsuojamas kino filmas „Piloto Pirkso kvota“. Išėjo šlamštas – S. Lemo apsakymai apie minėtą pilotą daug įdomesni. Šeduvos ligoninėje įvyko kraštotyrininkų susirinkimas. „Su spalio šventėmis, brangūs draugai!“ Sužinojau, kad „Ka“ darbuotoja A. Česnulevičienė – LTSR nusipelniusi žurnalistė. Pripažinkime, turėjo Dievo dovaną, rašė klasiškai. Po 25 metų įvyko 16 laidos „valsiūškės“ mokinių susitikimas. Vėl reportažas iš „spalinės“ demonstracijos, o ir nuotraukų kokybė geresnė.   Gyvenimo mintyse – pavydo apraiškos. Yra reportažas iš naujojo banko. Gyvenimo mintyse – apie  prasidėjusius šalčius.

Rajono knygynai siūlė „Lietuvos juodmargius galvijus“. Medaliais apdovanoti dar koks 70 radviliškiečių. Pasakojimai apie komunistus, komunistinių įsitikinimų formavimas. Dar 54 radviliškiečiai sulaukė medalių. Pagerbtas ŽŪMG direktorius J. Žėkas. Atsiminimai apie J. Marcinkevičių. Komplektas baigiasi 1980-12-24 (trečiadienis). Nr. 68. jei ir buvo dar koks numeris, nedaug praradome, o dabar – epilogas.

Pabaiga

ji paprasta. Kitai „Apžvalgų“ skilčiai panaudosiu 1981 m. „Komunizmo aušros“ komplektą. Apžvalgos turėtų baigtis 1989 m., kai „Ka“ pakeitė pavadinimą.

Parengė Vytautas Mikalauskis


Komentarai

Jūsų komentaras

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Aktualijos

„Slaptas“ savivaldybės projektas – rajone iškils devyni gigantiški bokštai

Avatar

Paskelbta

data

Visai dar neseniai rajono valdantieji  Radviliškio kraštą norėjo paversti  vėjo jėgainių parku – čia būtų montuojami iš  Danijos atgabenti jau  nurašyti „vėjo malūnai“. Tačiau aktyviai pasipriešinus bendruomenėms, šio  projekto valdininkams teko atsisakyti. Tiesa, vėjo jėgainių  projektas buvo viešinamas, aptartas Radviliškio rajono savivaldybės taryboje, tad rajono bendruomenės iš anksto buvo informuotos apie jų statymo vietas ir turėjo  laiko  organizuoti susirinkimus, į kuriuos kvietėsi ir rajono politikus, kad  išsakytų savo pasipriešinimą vėjo jėgainių statybai. Netikėtai paaiškėjo, kad  savivaldybėje rengiamas tvirtinti naujas projektas –  Radviliškio rajone bus statomi net devyni ryšių bokštai!

Sunerimęs Tarybos narys problemą iškėlė į viešumą

Sunerimęs dėl galimos žalos gyventojams šią problemą savo „Facebook“ paskyroje iškėlė Tarybos narys Gediminas Lipnevičius, su gyventojais kovojęs prieš vėjo jėgainių statybas per arti gyvenamųjų  namų: „Visai dar neseniai kartu su gyventojais, bendruomenėmis kovojau dėl valdininkų noro statyti vėjo jėgaines arti gyvenviečių. Šiandien savivaldybėje rengiamas tvirtinti naujas projektas – net devyni ryšio bokštai Radviliškio rajone! Daugelis kaimų gyventojų dar nežino, kad rajono valdžia iškart po rinkimų ruošia „dovanėlę“ – leidimą statyboms įspūdingo aukščio, net 65 metrų, ryšio bokštams šalia jūsų namų. Pasiteiravau projektuotojų, kokie tai bokštai, kam jie reikalingi. Jie informavo, kad bokštai reikalingi neva greitesniam internetui, o į klausimą, ar neatsitiks taip, kad šie bokštai netrukus taps 5G siųstuvais, kurių taip bijomasi dėl galimos žalos sveikatai, atsakė, kad ateityje visko gali būti. Mieli Radviliškio krašto žmonės, domėkitės, kreipkitės į seniūnus, bendruomenės vadovus, dalyvaukite svarstyme, kuris vyks spalio 23 dieną, nes čia jums, o ne ponams valdininkams reikės gyventi šių bokštų pašonėje. Visada su Jumis -Tarybos narys Gediminas Lipnevičius“. Taip trumpai galimą problemą paviešino nepartinis Tarybos narys.

Bokštai reikalingi greitesniam internetui

Leidimus statyti įspūdingo aukščio – net  65 metrų – ryšio bokštams  projektuotojai  jau gavo, tad netrukus šie gigantai gali iškilti: Sidabravo seniūnija: Beinoravos k.;  Birželių k., Taikos g. 1. Radviliškio seniūnija:  Varnionių k., Klevų g. 23;  Miežaičių k.; Šniūraičių k. Grinkiškio seniūnija: Kairėnėlių k. Šaukoto seniūnija:  Papušynio k. Tyrulių seniūnija: Vendrės k. 5. Baisogalos seniūnija:  Valatkonių k.

O kad šis projektas netrukus bus įgyvendintas, rodo jau pradėti vietovių, kuriose stovės gigantiški bokštai, geologiniai tyrimai.

Įslaptintas“  projekto viešinimas

Paprastai privalomi įvairių projektų viešinimai vyksta Radviliškio rajono savivaldybės didžiojoje salėje, juose dalyvauja bendruomenių atstovai, gyventojai, kurie renginio metu gali išsakyti savo nuomonę, pateikti pasiūlymus. Šį kartą valdininkams  labai  „pagelbėjo“ susibūrimų draudimas dėl Covid – 19 pandemijos – šio projekto viešinimas spalio 23 dieną, 17 val., vyks nuotoliniu būdu. Ne paslaptis, jog kaimuose, kuriuose numatoma statyti 65 metrų  ryšių bokštus, gyvena pagyvenę žmonės, kurie nelabai „draugauja“ su kompiuteriu, tad ir pareikšti savo nuomonės dėl  ryšių bokštų statybos neturės galimybės.

Savaitraščio „Radviliškio kraštas“ redakcija  pasiteiravo seniūnų, kurių valdose numatomi statyti ryšių bokštai, ar jie buvo informuoti apie numatomas statybas, ar žino apie spalio 23 dieną vyksiantį projekto viešinimą.

Sidabravo seniūnas Vidmantas Blužas apie projekto viešinimą informuotas nebuvo

Sidabravo seniūnijos seniūnas V. Blužas sakė, jog apie projekto viešinimą informuotas nebuvo: „Pirmą kartą girdžiu, kad ši sistema bus, girdėjau, kad bus, bet niekas neklausė mano nuomonės. Gal apie tai ir nereikia kaimo seniūnams žinoti, ką stato, kadangi čia galbūt yra aukštesnės institucijos. Jie turi leidimus, apie žalą žmonių sveikatai sprendžia daktarai, seniūnas to nenuspręs. Informuoti galėjo, gal dar informuos. Kadangi dar tik vyksta projektavimo darbai, gal dar paskambins, pakvies, kol kas su manimi niekas nesusisiekė“.

Grinkiškio seniūnijos seniūnė Giedrė Bložienė  dalyvaus projekto viešinime

„Konkrečiai gavau pranešimą į elektroninį paštą apie bokšto statybą bei būsimą projekto viešinimą. Pas mus dabar uždrausti bet kokie susirinkimai uždaroje erdvėje, tai tas trukdo dalyvauti viešinime. Prisijungti į viešinimą galbūt atvyks tik bendruomenės pirmininkas su keletu atstovų“,- sakė seniūnė Grinkiškio seniūnijos seniūnė G. Bložienė.

Apie bokšto statybą Šaukoto seniūnas Vidmantas Tamošiūnas informavo gyventojus

Šaukoto seniūnijos seniūnas V. Tamošiūnas redakcijai sakė, jog apie projekto viešinimą buvo informuotas, šia informacija pasidalino ir su seniūnijos gyventojais. „Pačių papušiniškių  ir nepaklausiau, ar jie dalyvaus ryšių bokštų statybos viešinime – čia jiems aktualiausia, bet gyventojai apie tai žino. Žmonių  nuomonių yra įvairių – vieni bijo spinduliavimo, kiti ne, bet juk ryšio irgi reikia, tai ką daryti?“

Tyrulių seniūnas Rimantas Liukumas pirminę informaciją gavo „per aplinkui“

Tyrulių seniūnas R. Liukumas redakcijai sakė apie ryšių bokšto statybą pirmą kartą sužinojęs iš Tytuvėnų regioninio parko  direktoriaus: „Direktorius parašė man laišką sakydamas, kad statys bokštą, klausė, kokia mano nuomonė, kokios spalvos bus tas bokštas. Atsakiau, kad  niekas manęs neklausė apie spalvą. Nebuvo jokių apklausų, derinimo, man tai buvo naujiena. Vėliau iš savivaldybės gavau raštą apie būsimą projekto viešinimą. Kiek suprantu, su privatininku dėl žemės bokšto statybai klausimai  jau  suderinti“.

Informaciją apie bokšto statybą Baisogalos seniūnė Renata Masiulienė paviešino pagal įstatymą

Baisogalos seniūnė R. Masiulienė sakė, jog pranešimą apie ryšių bokšto statybą Valatkonių kaime iš savivaldybės yra gavusi ir ši informacija paviešinta seniūnijos skelbimų lentoje. „Kaip suprantu, šis bokštas bus statomas privačiame sklype, su šeimininkais  viskas yra suderinta. Su seniūnaičiu apie šio bokšto statybą kalbėjomės, o apie platesnį žmonių informavimą  ir susirinkimą negalvojome. Kadangi bokštas statomas privačiame sklype, o ne viešoje erdvėje, sklypo savininko teisė leisti statybas. Viešinimas apie renginį yra įstatymo nustatyta tvarka – informacija dedama į skelbimo lentas. Pas mane buvo atvažiavęs projektuotojas, su juo kalbėjome, jis išaiškino to reikalo būtinybę“.
Pasiteiravus baisogališkių, ar jie ką nors  žino apie ryšių  bokštų statybas, visi vienbalsiai atsakė, jog pirmą kartą girdi.

Radviliškio seniūnijoje,vadovaujamoje Gabrielės Kuraitienės, iškils net  trys ryšių bokštai

Radviliškio seniūnė G. Kuraitienė, kurios seniūnijoje iškils net trys gigantiški 65 metrų bokštai, redakcijai sakė, jog  žiemą buvo atvykę  projektuotojai, sakė, kad statys kažkokius inžinerinius tinklus, tarėsi dėl žemės sklypų. „Seniūnija apie šį reikalą neturi jokios informacijos. Su seniūnija kaip įstaiga konkrečiai nepriklauso derintis, viskas eina per savivaldybę. Informaciją apie būsimą projekto viešinimą gavome, bet ten  prirašyta aukštom materijom, sunku suprasti, kas bus statoma. Jeigu žmonės  sutiko, kad  jų  žemės sklypuose būtų statomi bokštai, ne seniūno reikalas kištis į asmeninius žmonių reikalus, tik įdomu, ar tiems žmonėms buvo pasakyta, kas ten  stovės. Kaip suprantu, šie bokštai bus statomi dėl  5G  internetinio ryšio, jeigu pastatys bokštus arti gyvenviečių, įvairūs dažniai gali kenkti ir žmonėms, ir gyvuliams –  kaip žinoma, gyvuliai labiau nei žmonės reaguoja į įvairius dažnius“,- sakė seniūnė.

Ar ryšių bokštai pavojingi žmonių sveikatai?

Be abejo, gyventojams, kurių kaimynystėje iškils 65 metrų ryšių bokštai, pirmiausia rūpi, ar jie nepavojingi sveikatai. Yra įvairių mokslinių hipotezių: vienos teigia, jog jokio pavojaus sveikatai ryšių bokšto spinduliuotė nekelia, kitos – jog  pavojus žmonių sveikatai vis dėlto yra.

Asociacija „Firmus medicus“ pateikė  pasaulio mokslininkų tyrimų išvadas apie ryšių bokštų kaimynystės  įtaką gyventojų sveikatai.  Asociacijos pranešime teigiama, jog: „Tyrimais nustatyta, kad  mobiliojo ryšio bokštų kiekio didėjimą lydėjo ne tik ženkliai išaugęs elektromagnetinės spinduliuotės lygis aplinkoje, bet ir moksliniai stebėjimai bei pranešimai apie žmonių sveikatos blogėjimą ir biologinės įvairovės mažėjimą daugelyje šalių. 2019 m. atlikto tyrimo tikslas buvo ištirti įvairų radijo dažnio elektromagnetinės spinduliuotės poveikį sveikatai, lyginant netoliese gyvenusius asmenis ir tuos, kurie nebuvo veikiami elektromagnetinės spinduliuotės. Pastebėtos sveikatos problemos buvo suskirstytos į dvi kategorijas – trumpalaikį ir ilgalaikį poveikį. Trumpalaikį poveikį apėmė smegenų elektrinė veikla, kognityvinės funkcijos, miegas, širdies dažnis ir kraujo spaudimas. Ilgalaikiam poveikiui priskirtas spengimas ausyse, galvos skausmas, galvos svaigimas, nuovargis, karščio pojūčiai, galvos odos disestezija, su rega susiję simptomai, atminties praradimas, miego sutrikimai, raumenų problemos ir epidemiologinis poveikis, įskaitant vėžį ir smegenų navikus“.

Specialistai ryšių bokštų poveikį sveikatai vertins po viešinimų

Savaitraščio „Radviliškio kraštas“ redakcija pasiteiravo Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių departamento, Radviliškio skyriaus vadovės Loretos Stirblienės, ar su jų tarnyba buvo derintas devynių ryšių bokštų Radviliškio rajone statybos projektas dėl poveikio žmonių sveikatai. „Spalio 23 dieną bus tik projekto viešinimas, su mumis derinimas būna vėliau, po viešinimo procedūrų. Pastaruoju  metu dėl ryšio bokštų projektų derinimui nesu gavusi. Jeigu viešinimo metu projektuotojai gauna pastabų, atsižvelgia į jas, projektus koreguoja, o po  to tik derina su visomis kitomis institucijomis“,- sakė L. Stirblienė.

Kadangi savivaldybės tinklalapyje šio projekto viešinimas sunkiai surandamas ir ne visi seniūnai žino informaciją apie bokštų statybas, galima įtarti savivaldybės valdininkų nenorą jo viešinti. Tad savaitraščio „Radviliškio kraštas“ redakcija dar kartą  informuoja, kad spalio 23 d., 17 valandą, vyks viešas šio projekto svarstymas internetu. Gyventojams dėl prisijungimo į projekto viešinimą  informacija paskelbta savivaldybės tinklalapyje radviliskis.lt, langelyje „Teritorijų planavimas ir statyba“, arba jos teiraukitės  projektų vadovo Pauliaus Žymančio: paulius.zymancius@enpro.lt, tel. 8 603 50 352.

(Bus daugiau)

Jonas Petrikas

Skaityti daugiau

Aktualijos

Apžvalgos

Avatar

Paskelbta

data

Spalio 17 d. nakčiai nuėmus savo tamsųjį dangalą atsiverčiau 1982-01-06 (trečiadienis) Komunizmo aušros numerį Vienas. Ir iškart  pastebiu – komunizmas taip niekad ir neišaušo, nors ir pabandė.

Pradžia

Pirmą puslapį puošė išvaizdus vyras, Šeduvos apylinkės deputatas K. Andrijauskas. Trumpa informacija apie Šaukoto kolūkio pirmininkui P. A. Breikštui suteiktą nusipelniusio žemės ūkio darbuotojo vardą, ŽŪMG grasinimą pagaminti viršplaninės produkcijos ir…dėmesio!!! Fanfaros – straipsnis apie kompiuterius žemės ūkiui. Žinodamas to metu kompiuterinę techniką, užimdavusią milžiniškas patalpas (karinė tilpdavo automobilio priekaboje), net žagtelėjau. Toliau pagal įprastą scenarijų naujovės į gamybą, gyvulininkystei rimtą dėmesį, sutelkti dėmesį laikmečio reikalavimams, kiekvienam darbui – jaunatvišką energiją ir pan. ir t. t. Kino teatre „Kosmosas“ rodė prancūzišką šlamštelį „Dingęs inkų auksas“. Trepsutis analizavo alkoholizmo apraiškas (blaivykloje pabuvojo 1475 asmenys, nakvynė kainuodavo 20 rublių) iš jų 50 – iš ŽŪMG. Gyvenimo mintyse-naujametinės laidotuvės, vėliau šalčiai, besibraunantys į fermas. Apie kelionę po Kareliją rašo tūlas A. Skirbliauskas. Šešioliktoje sovietų respublikoje buvo į ką pasižiūrėti. R. Petrikas porina, jog grūdas prie grūdo – aruodas, S. Gentvila – apie gyvenimą skubant, knygynai siūlo „Pokalbius pasaulėžiūros klausimais“. Aš siūlau perėjimą.

Perėjimas

Gyvenimo mintyse apie nemirtingą autochamų broliją, pagerbtas inspektorius J. Šilkaitis, suvirintojas A. Baltrušaitis, beje, ne tik puikus suvirintojas, bet ir moterų žinovas. Vėl gyvenimo mintys – apie telefoninius chuliganus. Melžėjos, Zaporožės plienas, A. Valterienės eilės: Suvenyrais aš džiaugiuosi,-/Juos parsivežu pati,/Kai galėsiu, vėl važiuosiu/Pas draugus apsilankyt. Reikia komentaro?Garbės raštais apdovanoti 7 radviliškiečiai, diplomais ir prizais dar 21-as. Puslapis ŽŪMG. Nežinia kelintą kartą pagerbtas vienas dainuojančio konclagerio suvirintojas. „Ka“ redaktorius A. Mikelis „važiuoja“ ant dvasininkų (už tai ir algą gaudavo). Gyvenimo mintyse – motina, savaitę neatsiėmusi mirusio naujagimio. Ir ko norėti, tokia komunistinė moralė, beje, nesiskiriant nuo šiuolaikinės. Patvorinių, padugninių buvo visada. Partijos funkcionierius V. Paliūnis rašo: „Pasiaukojamais darbinės bei visuomeninės politinės veiklos pavyzdžiais ypač svarbu auklėti besimokantį jaunimą“… Įdomu, ar jis žinojo apie spec. davinius, spec. parduotuves, spec. gydymo įstaigas ir pan? J. Damanskienė rašo apie žmogžudį V. Raziūną. Pagerbti ŽŪMG darbuotojai P. Povilianskas, P. Kavalskis, Susivienijimo karjeruose vyko žiemos šventė. Įdomu ne tai, man įdomiau, kad atsikasus iki kovo mėn. visiškai nieko vertingo,dominančio, turinčio išliekamąją vertę taip ir nesuradau. Stagnacija tęsėsi.

Stagnacija

Kaip reikšmingą įvykį „Ka“ pateikia TSKP CK nutarimą Dėl Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos įkūrimo 60-ųjų metinių. Reikšmingiau, ko gero, nebūna. Pagerbti keturi jaunieji ŽŪMG komunistai ir tos pačios gamyklos autokaro vairuotoja B. Čepulienė. Ir šis tas įdomesnio – R. Staliliūnaitės ir V. Tomkaus straipsneliai apie kūrybą. Gyvenimo mintyse – laikrodžio rodyklių sukiojimas. Ir kodėl neatsikratome šios trenktos anglų Antrojo pasaulinio karo metais išrastos mados? Pagerbti – šaltkalvis P. Škeliovas, vairuotojai Z ir J. Varkulevičiai. Apdovanotos 9-ios daugiavaikės motinos. Nūnai tokių retenybė. Rytoj V. Lenino minėjimo diena, komunistinė talka. 30 kolūkiečių apdovanoti ordinais, medaliais ir kitais meduoliais. Su pakilia nuotaika į Gegužės pirmosios šventinę demonstraciją rinkosi Radviliškio miesto darbo žmonės… Juos sveikino rajono galva P. Šidlauskas. Galvos nuotraukos nėra, ne mūsų meras. ŽŪMG tekintojų, suvirintojų meistriškumo konkursas. Pirmas vietas laimėjo komunistiški komjaunuoliai arba komjaunuoliški komunistai. Taip pat minėtoje gamykloje vyko atviro laiško savaitė. Sėjos pabaigtuvės, vėl ŽŪMG stendas, garbės raštais apdovanoti 11 radviliškiečių, pagerbti 6 medikai – profsąjungos aktyvistai. Gegužės 22 d. Antaniškiuose vyko tradicinė rajono dainų šventė. Eilinis puslapis ŽŪMG. Apie rusų kalbą – draugystės kalbą rašo mokytoja I. Žibaitienė. Šalies rusifikacijai – taip! Gyvenimo mintyse – kolekcininkai. Už gerą pašarų ruošimą uodegos pakeltos keturiems kolūkiams ir jų pirmininkams. Informacija mediko dienos proga.1982 m. rajone buvo 545 šios srities darbuotojai. Kiek šiandien, nežinau. ŽŪMG savo tradicinę šventę organizavo Antaniškiuose. Vėl pašarų gamintojai ir kiti baisūs miškų žvėrys. Pagerbti trys MPG darbuotojai, apie pieno supirkimą rašo V. Šiošė, sviesto gamyklos direktorius. Mums metas į kitą pastraipą.

Kita pastraipa

Pašarų gamintojai, liaudies gerovės kėlimo programa. Pasiaukojančiai dirbą Tarybų Sąjungos 60-mečio metais Radviliškio žemės ūkio mašinų gamyklos kolektyvas. „Visas pastangas partijos uždaviniams įvykdyti“ (autorius anonimas). Pagerbtas milicininkas R. Šidlauskas. Antaniškiuose šventė geležinkelininkai. Kur apdovanojimai? Javapjūtės pirmūnai,šiaudų dorojimas, pasiruošimas tvartiniam laikotarpiui ir klausimas pačiam sau – kaip iš tokio mėšlo parašyti įdomią apžvalgą?Yra straipsnelis apie ŽŪMG turistų klubą ir jo įkūrėja R. Motiejūną. Kartais ir vienas žmogus padaro labai daug. Apie gerų knygų deficitą bibliotekoje, pasitaikydavo ir mėgstančių lėtai skaityti, ir nuganyti geresnius leidinius. Pagerbtas teisėjas A. Morkūnas. Skėmių komunistas (ai). Trepsutis – apie sunykusį užrašą DAS-o (darbininkų aprūpinimo skyrius) parduotuvėje, netoli stoties. Pradėjo veikti Kovo 8-os kojinių fabriko valgykla, vėliau – „Vaikų sala“, dabar ir „Pegaso“ knygyno filialas. Šeduvis A. Skukauskas kino seanso metu į salę atvedė arklį. Pokštininkas. Pagerbtas mokytojas V. Juozapaitis. Kombinuotasis silosas, cukriniai runkeliai, sėkmingai darbuojasi Radviliškio sviesto gamykla. Kada iš pavadinimo dingo žodis „centrinė“ ir nepastebėjau. Antaniškiuose šventė žemdiribiai. R. Kestenis apdovanotas garbės raštu. ŽŪMG pagamino 10 tūkstantąjį žolės miltų gramuliatorių, ta proga buvo ir garbės raštų lietus. Radviliškyje svečiavosi gausus būrys šalies ir Lietuvos literatų ir pirma 1982 m. rajono vado P. Šidlausko nuotrauka. Pagerbti trys ATĮ vairuotojai, puslapis Uzbekijai. Partijos funkcionierius V. Paliūnis spalinių proga rašo: „Didžiojo Spalio socialistinės revoliucijos 65-ųjų metinių proga Partijos rajono komiteto, rajono liaudies deputatų tarybos vardu sveikinu rajono darbo žmones ir linkiu naujų laimėjimų darbe ir visuomeninėje veikloje“… Pagerbtas geležinkelininkas S. Mikalčius. Yra  A. Tipelienės ir A. Valterienės eilių. Na taip! Reportažas iš lapkričio 5 d. vykusio iškilmingo minėjimo ir lapkričio 7 d. demonstracijos. Atkreipiau dėmesį į kliošines kelnes.71 radviliškietis apdovanotas meduoliais, atsiprašau, medaliais. Puslapis Turkmėnijai. Pagerbta geležinkelietė L.Travkina, 9 RRĮ darbuotojai, trys milicininkai. Pirmas 1982-11-17d. Nr. 52 puslapis, skirtas ypatingam įvykiui. 1982-11-10 d., 8 valandos 30 minučių, mirė Sovietų vadas Leonidas Brežnevas. Puslapis Kirgizijai, gedulo mitingai rajone. Apie Ispaniją rašo K. Augulis, Partijos rajono komiteto organizacinio skyriaus instruktorius. Pirmajame Nr.53 puslapyje apie naują generalinį sekretorių J. Andropovą, bet sovietų sąjunga, kaip ir naujasis jos vadovas, jau merdėjo. Bandymai stiprinti drausmę sėkmingai žlugo, nes kitaip ir negalėjo būti. E. Prascevičius, o…Įsijaučiau.

Įsijautimas

Net nepastebėjau, kad pastraipa išpampo iki neregėtos apimties. Tai stagnacijos poveikis. Na, o E. P. rašo apie Balio ir Jono Buračų gimtinės išsaugojimą. Ar buvo išsaugota – nežinau. Yra interviu su ŽŪMG turistų klubo vadu R. Motiejūnu. Puslapis Tadžikijai. Pagerbta medikė R. Savickienė. Garbės raštais apdovanoti 59 radviliškiečiai. Jų tarpe – G. Dunauskienė, ir šiandien neapleidusi plunksnos. Puslapis Estijai. ŽŪMG kultūros namų salėje rinkosi aktyvios komunizmo kūrėjos. Apie Šiaulėnų stribus rašo R. Petrikas. Literatūriniame puslapyje eilės, jumoreska, ištrauka iš V. Petkevičiaus knygos „Kasdieniškos legendos“ ir nuotrauka „Miestas naktį“.Tikrai naktis, bet nebūtinai miestas. 27 radviliškiečiai apdovanoti garbės raštais. Pagerbta staklininkė J. Klibavičienė. Orientacija į veislininkystę. Aptariamas kraštotyrinis darbas žemės ūkio kolektyvuose. Puslapis pilstymo iš tuščio į kiaurą. Apie poetinį šlamštą – gyvenimo mintyse. Įdomu, ar taip vadinama poezija, spausdinta „Ka“ puslapiuose – vertybė? 4 radviliškiečiai apdovanoti garbės raštais. Puslapis Maskvai, mokyklos statyba Aukštelkuose, beje, šiandien nebereikalinga, montavimo darbai Radviliškio grūdų produktų punkte. Kai kas išliko. Pagerbtas ŽŪMG suvirintojas A. Ancius. Šįkart klaidos nepadarysiu, nes prieš akis Naujametinis „Ka“ numeris. Jis pabaigai.

Pabaiga

Tai 1982 m. gruodžio 29 d. Nr. 58. Kaina 9 kapeikos. Su įspūdingu Petro Šidlausko ,Partijos rajono komiteto pirmojo sekretoriaus, palinkėjimu pirmajame puslapyje (be nuotraukos). 19 radviliškiečių apdovanoti įvairiais prizais Pagerbti 9 įvairių sričių specialistai. Tarp jų – med. sesuo E. Pakėnienė, mokytojas V. Karmonas, šaltkalvis V. Benevičius (asmenys, kuriuos pažinojau ir šiandien gerbiu). Apie praėjusius įsimintus metų įvykius pasakoja ŽŪMG šaltkalvis V. Kazlauskas, apie madas – technologė S. Abromonienė. Literatūriniame puslapyje… Kažkokios išskirtinės informacijos taip pat nerasta. Na, nebent tai, kad 1982 m. neatiduota naudoti nė viena iš trijų statomų valgyklų ir nė vienas iš dviejų statomų lopšelių darželių. Tiesos vardan turime sutikti, kad per nepriklausomybės metus apskritai nebuvo pastatytas nė vienas vaikų darželis. Priešingai, dalis nebereikalingų uždaryti ir pakeitė profilį. Tiek to. Kitai apžvalgai – 1983 m. „Ka“ komplektas. Net mąstau apjungti su 1984 m. Tiesiog ten nėra jokios vertingos, įdomios informacijos. Taškas.

Paruošė Vytautas Mikalauskis

Skaityti daugiau

Skaitomiausi

Copyright © 2019