Socialiniai tinklai

Aktualijos

Apžvalgos

Avatar

Paskelbta

data

Kažkur už buvusios, o gal teoriškai esamos, sodų bendrijos rūksta dūmai. Gal koks veikėjas degina žolę, o gal ir kokią pašiūrę. Tokių būta visada, tik kultūringesni stengiasi, kad vėjas pūstu nuo miesto pusės. Kažkoks parazituojantis kaimynas užsimaskavęs rūko balkone, tad nelieka nieko kito, kaip pradėti eilinę apžvalgą.

Pradžia

Jai 1973-01-03 (pirmadienio). Nr. 1 „Ka“. Rajono DŽDT vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas A. Krikštanas pasakoja apie Tautų draugystės šventę Antaniškiuose, švietimą, kraštotyrą, mokytojų atlyginimo augimą, planuojamą dainų šventę, nauja šaudyklą ir kabinetinę mokymo sistemą. Gyvenimo minčių skiltyje baltos duonos stoka „Gaivos“ valgykloje. Tai dabar galima rinktis kurį nors iš dešimčių batoną, duoną. Anuomet jie buvo suskaičiuojami ant vienos rankos pirštų, kartais daugiau, kartais mažiau. Pasirinkimo galimybėmis Radviliškio duonos kombinatas (kepykla) nelepino. Dar skurdesnis buvo geležinkelininkų duonos kepyklos asortimentas. Skonio ypatumus praleisiu, bet balta forminė duona ir šviežios „saikės“ visai valgomos. Pagerbti RRĮ darbuotoja O. Radvilienė, ATK – E. Šivickas. Knygyne vis dar galima įsigyti Lenino raštus 1- 43 tomą, o leido jų be galo, be krašto, negailėdami aukščiausios kokybės popieriaus ir įrišimo medžiagų. Tiesa, gyvenime man nepasisekė sutikti nė vieno asmens, kuris būtų nuodugniai išstudijavę minėto autoriaus kūrybą. Sausio 14 d. „Ka“ patalpose vyko neetatinių korespondentų mokyklos užsiėmimai. Beje, pasimokyti kai kurių rašymo subtilybių buvo galima, kad ir didesnės apimties straipsnio skaidymo į mažesnes dalis. Skaitytojas – irgi žmogus, kam jį be reikalo varginti.

Nevarginant

1972 m. „Ka“ gavo 2030 skaitytojų laiškų, bent trečdalis buvo panaudota. Kiti du trečdaliai, spėju, buvo menkaverčiai, neatitiko ideologinių reikalavimų ar panašūs į skambinančių į radijo laidas – pasisakymus. Štai autobuso vairuotojas V. Vyskupaitis rašo apie pervažą, prie kurios tenka laukti 20-40 minučių, o po to, esą, sunku laikytis judėjimo grafiko. Žinant to meto kelius ir autobusų technines charakteristikas, laikytis grafiko buvo tiesiog neįmanoma. Planuotas viadukas ar tunelio po geležinkeliu idėjos taip ir nebuvo (ir nebus) realizuotos. Problemą sušvelnino Karčemų pervaža, kodėl nebuvo išnaudotos Durpyno ir Biliūno g. pervažos – mįslė. Be to, šiandien ženkliai sumažėjus geležinkeliu pervežamų krovinių srautui situacija truputėlį pagerėjo. Pagerbta pardavėja R. Misikienė, statybininkas A. Duškinas, pedagogė J. Petrašiūnaitė. Viename puslapyje aptikau kaimynų reklamą. Raseinių Darbo Raudonosios Vėliavos 10-ji vid. kaimo profesinė mokykla kvietė mokytis pas juos. Vėliau, jei neapsirinku, ši mokykla gavo ir Lenino ordiną, veikia ir šiandien. Pagerbti: RRĮ darbuotoja D. Navickiene, kojinių formuotoja T. Tamošaitienė, trys milicininkai – S.Vasiljevas, R. Amosejevas, V. Aidukas. Apie dėl nesutarimų kilusius konfliktus ir nusikaltimus rašo milicijos kapitonė A. Valiuvienė. Vėl pagerbtieji, tarp kurių ATĮ vairuotojas S. Makreckis. Prisipažinsiu, kada ATK (autotransporto kontora) tapo ATĮ (autotransporto įmone) nepastebėjau. Įdomi detalė – dingo kino teatro „Kosmosas“ reklama, nors kai kurie kino filmai anonsuojami. Gyvenimo mintyse apie galimybę Radviliškio knygyne parduoti nereikalingas, nenaudojamas knygas. Pirkdavau ir dabar, kai kuriose knygos yra spaudas: „Nauja kaina…“ Pagerbti trys žvejai mėgėjai: V. Valauskas, J. Steponavičius, V. V. Rutkauskai, 3 KMK statybininkai (Šeduva), t.p. skalbėja J. Popova. Sausio 30 d., antradienio, Nr.13 „Ka“ apžvalgą pabaigiau. Metas keliauti toliau

Metas toliau

1973-02-01, ketvirtadienis, trąšų kaupimas, vėliavos geriausiems, naujos pirmūnų skatinimo priemonės ir pan. Pagerbta kojinių fabriko darbininkė G. Paslauskienė, vairuotojas J. Lukoševičius, Radviliškyje svečiavosi rašytojai J. Mikelinskas, Č. Valatka, poetė V. Šulcaitė. Gyvenimo mintyse apie gauruotą jaunuolį, kuris valgykloje valgė nenusiėmęs skrybėlės. Yra G. Astrauskaites eilėraščiai „Rytą saulė teka…/Nuostabiai gražu/Pamatyti jos taką/Iš po debesų“. Pagerbtas geležinkelininkas P. Mikalčius, virėja V. Urbanavičienė. A. Žirgulis skundžiasi neapšviesta Miško g. Karvės šeriamos sočiai, o pirkėjai teigiamai įvertino „Taurą-204“. Pagerbtos siuvėjos O. Bitytė ir V. Paškevičiūtė, šaltkalvis A. Kečioris. Detalė – „Kas 7-10 minučių iš Radviliškio į visas puses išvyksta traukiniai“. Gyvenimo mintyse – eilinis jaunuolis, neužleidęs savo vietos autobuse. Kas sovietmečiu trukdė parduoti tik tiek bilietų, kiek yra sėdimų vietų? Jono Mockaus eilėraštyje „Prisigėręs mašinų benzino,/Pasiilgau svaigios ramumos“. O juk benzinas buvo su švinu, nuodingas. Kažkokiam A. Tomošiūnui nepatinka neveikiantis ŽŪMG laikrodis. Pagerbtas geležinkelininkas A. Černiauskas, rašoma apie laikrodininką P. Martyšių. Pagerbta ir kirpėja B. Bitytė. Ekranuose „Herkus Mantas“. Trepsutis aptaria Naujosios g. purvynus. Pagerbta siuvėja A. Černiauskienė, o apie bibliotekininkus rašo P. Kazlauskaitė, š. m. bibliotekos altarista. Artėjant Kovo 8-ajai gėlių deficitas, tipiška sovietmečio problema. Tai dabar, pasak liaudies, gėlių tiek, kad „nors antru galu ėsk“. Buitinio salėje mokinių darbų paroda. Pagerbtas vairuotojas A. Savickas ir šeši draugovininkai. Pasakoje buvo lyg ir septyni nykštukai. Gyvenimo mintyse apie skirtingomis spalvomis nudažytą namą, o prie ligoninės prasidėjo Gedimino g. Nr 7A – 45 butų namo statyba. Pagerbtas geležinkelininkas Č. Ivanauskas. Neįvardintoje įmonėje sienlaikraštis su bendradarbių, kurie nedalyvavo susirinkime sveikinant moteris su Kovo 8 – ąja karikatūros, nors buvo pietų metas. Bolševikiška. Darbą pradėjo „Snaigė“. V. Būtėno eilėse: „Srūva, dienoje tylus ilgesys/ Niekas jo žodžiais neužgesys“. Ir mes nevažiuosime kaip garvežys, bet persikelsime į kitą pastraipą

Persikėlimas

Tobulinti idėjinį politini darbą bei internacionalinį auklėjimą. Pagerbtas geležinkelininkas V. Tamošiūnas. Trepsučiui rašo apie kaimo parduotuvėje dingusias kruopas. Pagerbta siuvėja O. Karpinienė. Detalė – kai kur prie darbo pasiūlymų skelbimų nurodomas ir galimas atlyginimo dydis. Radviliškio antros vidurinės mokyklos kieme pusmetį guli mokinių surinktas metalo laužas. Kulinarijos parduotuvėje incidentas – vienas pirkėjas pasigedo vienos kapeikos grąžos. Trepsučio fotoalbume nuversti šiukšlių konteineriai ir „baisus“ ranka pieštas namo numeris S. Nėries (dabar Kęstučio) g. Gyvenimo mintyse – gazonų (vejų) trypėjai. Yra V. Bagušytės miniatiūrų. Silpnokos. Apie nekokybišką aptarnavimą rašo Trepsutis ir tvirtina, jog „Iš „Žaros“ sugrįžome namo su tokia nuotaika, tarsi laidotuvėse pabuvoję…“ Mano atsiminimai apie šią kavinę ir ten vykusius renginius visai kitokie. Apie smurtą prieš vaikus rašo teismo sekretorė E. Kairytė ir A .Česnulevičienė – straipsnis „Blogesnė net už pasakų pamotę“. J. Riauba atkreipia dėmesį į apytuštes „Snaigės“ lentynas ir ankštas mėsos parduotuvės patalpas. Gyvenimo mintyse – apie nekantrius rūkorius, kurie dar nepasibaigus kino seansui kišenėse ieško cigarečių ir dar salėje, visiems neišėjus, užsirūko. Rūkė „Kosmoso“ tualetuose, kai kas dūmą – kitą užtraukdavo ir salėje. Gegužės 1-osios numeris pažaliavęs, su rusišku užrašu „Trud, mir, maij“ (darbas, laikas, gegužis). Šiaip žodis „mir“ turi daugiau prasmių. Pagerbtųjų 19 vietų: geležinkelininkai, „šakaliai“, ŽŪMG, vairuotojai. Vėl tuzinas pagerbtųjų. Gyvenimo mintys kviečia laistyti dulkėtas miesto gatves. Pasitaikydavo, palaistydavo. Dar 16 vienetų pagerbtųjų. Spėju, todėl, jog kai kurie numeriai užpildyti rinkimų medžiaga. Trepsutis kritikuoja vaikų atrakcionų apleistumą sunykusias sūpynes, pasakų namelį, dingusius lėktuvus. Na, kas liečia tokį tipinį atrakcioną kaip lėktuvai ,tai, mano nuomone, ne pats saugiausias vaikams malonumas kainavo berods 2 kapeikas. Kartą jų operatorius su bičiuliu pasislėpė „gramo padarymui“. Įsijautė, kad pasisukau – prisiskraidžiau prasilenkdamas su visomis normomis. Vėliau lėktuvų korpusai ilgai voliojosi buitininkų kieme (Malūno a.). N. Kunkulevičienė rašo apie planuojamą pionierių festivalį Radviliškyje. Rajono knygynai siūlo „Tarptautinį komunistinį judėjimą“. Yra išskirtinis V. Šenausko straipsnis „Švedų invazija Lietuvoje ir jos pėdsakai Radviliškio rajone“. Pagerbti (spėju, nes gamykla nenurodyta) trys ŽŪMG darbuotojai: P. Budreika, E. Paurys, J. Jovaiša. Gyvenimo mintyse – donorystė. Pagerbta 10 įvairių darbuotojų. Aš skaitytojus pagerbsiu eiline pertrauka tarp pastraipų.

Pertrauka

Trepsutis rašo apie aptvertą balą prie „Gaivos“. Aptvėrė ir ilgiems mėnesiams pamiršo. Pagerbtas betonuotojas A. Čepaitis. „Snaigėje“ nekeičiami buteliai. Anksčiau buvo praktika. Atneši tuščią tarą, primoki ir išsineši vaisvandenius, mineralinį vandenį ar pan. Informaciniame pranešime, kad birželio 8 d., 15 val., Antaniškių parke prasidės 8- as tradicinis visasąjunginis pionierių ir moksleivių festivalis. Analogas Europos žmonių šventė, bet sovietiniame pagrindiniai veikėjai – vaikai. Pagerbtas geležinkelininkas B. Tuaranavičius. Gyvenimo mintyse  – apie netvarkingus kapinių lankytojus. Net ir po pusės amžiaus situacija ta pati ar net blogesnė. N. Kunkulevičienė rašo apie minėto festivalio eigą – „Salam, zdrastvuj, sveiki“. Yra puslapis, skirtas visuomenininkams, daug dėmesio festivaliui, pagerbtųjų gausa, paminėsiu gydytoją P. Vileikį, jo kolegę A. Pečiulytę. N. Kunkulevičienė rašo apie būsimųjų karių stovyklą. Įdomu. kur ji vyko? Aštuoni pagerbtieji. Gyvenimo minčių mintys – į įvairius posėdžius, minėjimus, susirinkimus vesti mažus vaikus nedera. Pritariu. Pagerbtas vairuotojas V. Stalionis ir 5 ŽŪMG darbuotojai. Trepsutis smerkia Naujosios g. skalbinių džiovintojus, vietoj stovų naudojančius medžius parke, ir drąsuolius, pilančius šiukšles Turgaus g., prieš Sanitarinės epidemiologinės stoties langus, ir analogišką sąvartyną Vaižganto g. Radviliškiečiai J. Barkauskas ir M. Mikalauskas loterijoje laimėjo automašinas „Zaporožec“. Žiūrint iš šių dienų, tai lengvojo automobilio parodija, bet anuomet – šis tas. Gyvenimo mintyse – apie vienos įstaigos darbuotojų kelionę atviru sunkvežimiu į Palangą. Nesistebiu, autobusų visiems anuomet neužteko, o minėtiems keliautojams pasisekė – nemokamai maudėsi lietumi. Aš nemokamai rašau eilinę pastraipą  ir svajoju apie apžvalgos pabaigą. Ją numačiau pabaigti tuo metu, kai „Ka“ tapo „Mūsų kraštu“. T.y., 1989 m., jei neapgauna atmintis.

Arčiau pabaigos

Rajono knygynai siūlo V. Lenino „Balandžio tezes“. O „Ka“pateikia poeto J. Janonio paminklo nuotrauką. Ji ir dabar stovi centrinėje Biržų m. aikštėje. Vyko eilinis geriausios rajono kirpėjos konkursas. Geriausia moterų kirpėja R. Neciunskienė, vyrų D. Varonienė, antroji vieta M. Karytei. Pagerbtas inžinierius A. Kirjanovas. Dingo Kovo 8-osios kojinių fabriko darbininkas N. Iljinas. Rajono knygynai siūlo „Pieno fermos darbuotojo žinyną“. Pagerbtos 7 pardavėjos. Jūsų dėmesiui D. Ramoškaitės posmas: „Nepraeisiu jau. Nelaukia./Svetimi vaikai ir žmonės./Tik už miško atsišaukia/Aidas tolimas ir liūdnas…“ Kažkokia J. Cemnolanskienė „įkalusi“ darė tvarką universalinės parduotuvės batų skyriuje, visa epopėja pasibaigė draugiškame teisme. Rajono medžiotojai sulaukia pylos dėl to, kad negaudo valkataujančių šunų. Kaip supratau, tai dvigubas procesas: sugauti ir sunaikinti, be teisės į advokatą ir humanišką teismą. Pagerbtas betonuotojas K. Mataitis. Gyvenimo mintyse – apie neturinti ką veikti ir slampinėjantį gatvėmis jaunimą. Taip jau buvo, taip bus. Per pirmą metų ketvirtį namų valdybos (kažkas panašaus į „Mūsų būstą“) specialistai sumūrijo 44 krosnis. N. Kunklevičienė rašo apie Šiaulėnų revoliucionierius. Trepsutis pasakoja apie braškių vagis. Gyvenimo mintyse – kiekvienam jaunuoliui  vidurinį išsilavinimą. Nūdienos Japonijoje siekiamybė – kiekvienam piliečiui aukštąjį išsilavinimą. O  ką, ar duobkasys negali būti filosofijos magistru? Pagerbtas kalvis S. Staškūnas, siuvėja R. Matuzevičienė. Replikoje – apie nubyrėjusią buitininkų šviesos reklamą. Pagerbtos daržininkės E. Valavičienė, O. Ivoškienė, P. Jankevičienė iš Kutiškių šiltnamių bei pardavėja M. Mazurevičienė, virėja J. Šidlauskienė, statybininkas P. Orlovas. Yra įspūdingo purvyno nuotrauka prie šimtabučio (Gedimino 1) bei užstatomo šio kvartalo daugiabučiai. Apie vištvagius rašo Trepsutis, o man metas rašyti pabaigą.

Pabaiga

Kažkaip nejučia prisikasiau iki rugpjūčio. Tradicinė informacija geležinkelininko dienos proga, pagerbta RRĮ darbuotoja V. Reinytė ir 7 melioratoriai (arčiau Snieguolės ir septynių nykštukų), tekintojas A. Vaškas, suvirintojas P. Varonas. ŽŪMG vyko jaunųjų specialistų meistriškumo konkursas. Konkurso nugalėtojus pamalonino komjaunimo rajono komitetas. Nugalėtojai vyks į Toganroga, kur kovos dėl geriausiojo vardo. Apie konkursus jau rašiau. Vėliau juose dalyvaudavo ir visų kitų specialybių darbininkai, o ne vien tekintojai – frezuotojai. Pagerbti 8 RRĮ  darbuotojai ir geležinkelininkas L. Banaitis. Panaikintas ŽŪMG garsinis signalas, kuriuo būdavo skelbiama darbo pradžia ir pabaiga. Įdomi tradicija išnyko, o juk seni radviliškiečiai pagal jį orientavosi laike „rembazėje nukaukė, jau penkios“. Paskutinis apžvalgos taškas 1973-08-23 ketvirtadienio Nr.100. Čia straipsnelyje „Stengiasi visi“ pirmą kartą patekau į „Ka“ puslapius (apie talkas prie trečios vid. mokyklos statybų). Užteks. Taškas.

Paruošė Vytautas MIKALAUSKIS

Komentarai

Jūsų komentaras

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Aktualijos

Ar milijoninės vertės vamzdžių keitimas didins šilumos kainą?

Avatar

Paskelbta

data

Balandžio 1 d. vykusiame Radviliškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje nemažai nepatogių klausimų sulaukė UAB „Radviliškio šiluma“ direktorius Pranas Mickaitis. Tarybos narių bei radviliškiečių akį patraukė įspūdingi skaičiai „Radviliškio šilumos“ ataskaitoje už  2020 metus – šiluminių trasų keitimas kainuos apie 2 milijonus eurų.

Ar ne per brangus projektas?

Tarybos narys Gediminas Lipnevičius suabejojo, ar ne per brangiai bus keičiamos antžeminės šilumos trasos į požemines – ataskaitoje parašyta, jog 1444,52 metro magistralinių šilumos tiekimo tinklų pakeitimo kaina – apie 2 milijonus eurų. Kadangi „Radviliškio šilumos“ vadovas P. Mickaitis dar nebuvo prisijungęs prie posėdžio, šios bendrovės specialistė į klausimą atsakyti nesugebėjo.

Visos investicijos gula ant vartotojų pečių…

Klausimų „Radviliškio šilumos“ direktoriui turėjo ir prie Tarybos posėdžio prisijungęs radviliškietis. „Ar šiluminių trasų pakeitimo investicija neguls ant vartotojų pečių – kiek trasų buvo keičiama, tiek didėjo šilumos kaina – beje, Radviliškyje šildymo kaina didėja septynerius metus iš eilės. Kodėl dėl nežinomų priežasčių didėja ir šilumos kiekis, ateinantis į namą, nors ir administratorius, ir šilumininkai teigia nieko nereguliuojantys?“ – klausė gyventojas.

Beje, savaitraštis „Radviliškio kraštas“ jau rašė, kad gyventojai žiemą pastebėjo ryškų šilumos padidėjimą nakties metu.

Šiluma jau metus nebrangsta…

Prie Tarybos posėdžio prisijungęs „Radviliškio šilumos“ vadovas atsakė į Tarybos nariams bei gyventojams kylančius klausimus. Pasak  P. Mickaičio, šiluminių trasų keitimas kainavo ne 2 milijonus eurų, o tik  milijoną su trupučiu (koks tas truputis, direktorius neįvardijo). „Sąmatinė  projekto vertė buvo 2 mln. eurų, tačiau konkurse dalyvavo 10  įmonių ir suma pamažėjo“,- sakė P. Mickaitis. Šiuo metu keičiami paskutiniai antžeminių šiluminių trasų metrai iš buvusių 25 kilometrų.

„Radviliškio šilumos“ vadovas visus labai nustebino tikindamas, jog  šiluma nebrangsta jau nuo 2020 m. rugpjūčio mėnesio. „Šilumos pastovioji dalis 2,98  nesikeičia, o brangsta kintamoji dalis dėl kuro  kainos“,- sakė P. Mickaitis. Keistokas paaiškinimas – nors šią žiemą biržoje kuras ir buvo atpigęs, radviliškiečiai  šilumos atpigimą vargu, ar pajuto…

Pjauną šaką, ant kurios sėdi?

Buvo aptartas ir daugiabučių namų  renovacijos klausimas. Gyventojų nuomone,  Radviliškio rajone daugiabučių namų renovacija vyksta labai vangiai, nes renovacijos administratorius – „Radviliškio šiluma“. Kaip žinia, renovacijos paskirtis – taupyti šilumos energiją daugiabučiuose namuose, tad  galimai „Radviliškio šiluma“ ir nenori pjauti šakos, ant kurios sėdi – juk taupant šilumą sumažės ir šios įmonės pajamos.

Tačiau P. Mickaitis patikino, kad taip tikrai nėra ir renovacijos rūpesčius  jis su džiaugsmu atiduotų  kitam administratoriui: „Mes pradėjome administruoti daugiabučių renovaciją, nes turėjome specialistų ir jų nereikėjo papildomai samdyti – taip buvo sutaupytos biudžeto lėšos“.

Tik įdomu, nuo kada konservatoriai pradėjo rūpintis biudžeto ar gyventojų lėšų taupymu? Radviliškiečių nuomone,  jeigu galimai nuo renovacijos projekto nieko „nenubyrėtų“, vargu, ar „Radviliškio šilumos“ vadovai  jo  imtųsi – juk šio proceso metu tenka nuolat išklausyti nepatenkintų gyventojų skundų dėl renovacijos darbų  bei didelių kainų.

Jonas PetrikasSkaityti daugiau

Aktualijos

Informacija apie COVID-19 Radviliškio rajone: sergamumo statistika, skaičiai ir ribojama švietimo įstaigų veikla

Avatar

Paskelbta

data

Nauji atvejai – 2 (7 dienų vidurkis – 4), sergančiųjų – 63, pasveikusiųjų – 2 224, nauji atvejai per 14 d. 100 tūkst. gyventojų – 173,5. Naujų atvejų pokytis (per savaitę) – -12,1 proc. Mirtys nuo COVID-19 – 32, iš viso su Covid-19 diagnoze – 88.

Radviliškio rajone šiuo metu aktualūs protrūkiai fiksuojami vienoje transporto įmonėje, vienoje siuvimo įmonėje, Radviliškio kelių tarnyboje, Radviliškio lopšelyje-darželyje „Eglutė“, kiti susirgimai fiksuojami šeimose.

Nuo 2020 metų rugsėjo 21 d. iki šiol Radviliškyje veikiančiame mobiliajame COVID-19 patikros punkte ištirta 4 799 mėginių dėl COVID-19 ligos, iš jų 1 292 – teigiami, tame pačiame punkte nuo kovo 9 d. vykdomi profilaktiniai tyrimai greitaisiais antikūnų testais, ištirti 325 mėginiai, vienu atveju mėginys buvo teigiamas.

Radviliškio rajono švietimo įstaigose – infekcijų plitimą ribojantis režimas

Informuojame, kad, siekiant taikyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą mažinančias priemones, infekcijų plitimą ribojantis režimas įvestas šiose Radviliškio rajono švietimo įstaigose:

 • nuo 2021 m. kovo 31 d. iki 2021 m. balandžio 6 d. – Radviliškio Vaižganto progimnazijos 4a ir 4c klasėse.
 • nuo 2021 m. kovo 30 d. iki 2021 m. balandžio 9 d. – Radviliškio lopšelio-darželio „Eglutė“ grupėje „Želmenėliai“.
 • nuo 2021 m. balandžio 1 d. iki 2021 m. balandžio 11 d. – Radviliškio lopšelio-darželio „Kregždutė“ grupėje „Kačiukai“.
 • nuo 2021 m. balandžio 6 d. iki 2021 m. balandžio 13 d. – Radviliškio r. Palonų daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo grupėje „Pelėdžiukai“.

Nurodytu laikotarpiu ugdymas kontaktiniu būdu nurodytose įstaigų klasėse ar grupėse sustabdomas, jis organizuojamas nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.

Vakcinavimas ir testavimas – būdai sustabdyti pandemiją

Kviečiame visus, nerimaujančius, kad su jais nesusisiekta dėl skiepijimosi, susisiekti su savo šeimos gydytoju.

Kviečiame naudotis mobiliojo punkto teikiama galimybe išsitirti antikūnus ir atskirų grupių asmenis, kuriems rekomenduojama testuotis dėl vykdomos veiklos, intensyviau registruotis antikūnų testui telefonu 1808 arba internetu 1808.lt arba kreiptis į savo polikliniką ir užtikrinti savo ir savo klientų saugumą. Tyrimai atliekami Radviliškyje veikiančiame mobiliajame COVID-19 patikros punkte (Radmės g. 1, Radviliškyje) arba jūsų poliklinikoje. Šiuo metu testuotis nemokamai kviečiami kontaktiniu būdu dirbantys:

 • asmens sveikatos priežiūros darbuotojai;
 • socialinių paslaugų įstaigų darbuotojai;
 • ugdymo įstaigų darbuotojai;
 • psichologai, psichoterapeutai;
 • vaistinių darbuotojai;
 • muziejų, kitų ekspozicijų erdvių, bibliotekų, jų ir valstybės archyvų skaityklų ir valstybės kultūrinių rezervatų direkcijų darbuotojai;
 • profesionalių scenos menų kolektyvų (chorų, teatrų trupių, orkestrų ir kt.) darbuotojai;
 • valstybei svarbias funkcijas vykdantys darbuotojai, dirbantys nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiose įmonėse;
 • audinių ūkių darbuotojai;
 • vidaus reikalų sistemoje dirbantys specialistai, muitinės, policijos pareigūnai, ugniagesiai gelbėtojai ir kt.;
 • institucijų, įstaigų ir organizacijų darbuotojai bei savanoriai, užtikrinantys Lietuvos Respublikos karantino režimo priemonių laikymosi kontrolę;
 • prokuratūrų, teismų, notarų biurų darbuotojai, antstoliai ir jų darbuotojai.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Skaityti daugiau

Skaitomiausi