Antaniškių parko estrada bus palaidota amžiams

Praėjusiame tarybos posėdyje buvo Antaniškių parko estrados klausimas buvo išspręstas žmonių nenaudai. Didžioji dauguma tarybos narių greičiausiai pasidavė rajono mero Vytauto Simelio „agitacijai“ ir nubalsavo, palaidodami šią visiems puikiai žinomą vietą visiems laikams.

Meras – apie sniegą

Prieš svarstant klausimą V.Simelis išsamiai dalijosi savo įžvalgomis dėl Antaniškių parko reikalingumo. „Jeigu ateis projektas „Išmanusis miestas“, jam nebus reikalinga surūdijusi tvora, tualetas nelegaliai pastatytas vidury Antaniškių, plytelės šaligatvinės sukastos į pylimus. Galima neskubėti ardyti to pagrindo, jeigu mes kažkiek galvojame, kad jis bus reikalingas. Bet aš manau, kad nereikalingas. Galima, kol ateis projektas, neardyti šito pagrindo, tačiau tvarkyti reikia pradėti, nes šitaip mums tą Antaniškių parką apsnigs. Jeigu mes dabar nepriimame, vėl svarstome, tai žiūrime, kad Antaniškių parke vėl sniegas pustomas. Taip aš manyčiau, kad tą tvarkymą reikia pradėti“, – ragino V. Simelis.

Meras kažkodėl prašė tarybos nekreipti dėmesio į savivaldybės administracijos specialistų sudarytą 44 tūkstančių eurų sąmatą – esą pastatų likvidavimui yra numatyta skirti 10 tūkstančių eurų.

„Ir su tais 10 tūkstančių bus galima pradėti visus darbus. Miesto seniūnija gali. Ir reikia. Nebeatidėliokime, kol užpustys (kalba netaisyta – aut. past.)“, – įtikinėjo V. Simelis.

Prisidengiama nepradėtu projektu

Tarybos narys Gediminas Lipnevičius pasijuto priblokštas dėl seniūnijos stumiamos iniciatyvos bei mero reakcijos į tai. „Mūsų ir dar vienas komitetas nepritarė šiam siūlymui. Tikrai griauti nereikėtų. Ir kaip meras paminėjo, svarstomas naujas projektas ir tada gerbiamai administracijos direktorei pritariant, buvo nuspręsta atidėti šio klausimo svarstymą, iki tol, kol bus pateikti projektiniai siūlymai (turėjo omeny „Išmaniojo miesto“ projektą – aut. past.). Dabar griauti tam, kad nieko neturėti, taip negalima elgtis ir griežtai mes – nepartiniai nepalaikysime“, – savo poziciją dėstė G. Lipnevičius. Jis ragino ir kitus tarybos narius nepalaikyti minėto sprendimo. Juk iki tarybos posėdžio dar nebuvo žinomas nei pats minėtas projektas, neaiškios ir jo gairės ir apskritai ar jis bus.

„Neįsvaizduoju, kad meras griauna Antaniškius, nelegaliai pastatytą tualetą, supuvusią, surūdijusią tvorą, kad ten vaizdo negadintų. Nesiūlau išlyginti pylimų, kurie dabar yra supilti. Daugiau aš nežinau, ką ten galiu nugriauti“, – nerimo rajono vadovas.

Susikibo dėl apskaitos

Meras labai prašė nepainioti sąvokų „griauti“ ir „tvarkyti“, nors projekto aiškinamajame rašte labai aiškiai įvardinta, kad Antaniškių parko teritorijoje likviduojama ne tik esatrada, bet ir visi kiti statiniai aplink ją, išskyrus vieną mažą statinį, kuris vizualiai primena grybą. Kažkada jame buvo prekiaujama ledais.

Tarybos narys Jonas Povilaitis klausė, kokiomis lėšomis bus padengta likutinė visų pastatų vertė (72 tūkst. Eur). Tarybos posėdžių salėje kilo šurmulys. „Tai reikia skaityti projektą“, – kolegoms priekaištavo J.Povilaitis. Kažkas išsakė mintį, kad minėtą pinigų sumą būtų galima apskaityti kaip savivaldybės patirtus nuostolius.

„Reikėtų žiūrėti ar čia balansinė vertė, ar vertė, kuri yra Registrų centre“, – svarstė darbietė Zita Žvikienė. Dar vienas politikas išsakė idėją, kad visus ūkinius darbus galėtų atlikti seniūnija.

Išlindo yla iš maišo

Tarybos narys G.Lipnevičius replikavo, jog niekas neprieštarautų tik dėl tvarkymo darbų. „Dar 2016-2017 metais Radviliškio krašto bendruomenės vardu esu teikęs siūlymą, kad bendruomenė prisideda ir nori sutvarkyti šią parko estradą. Tuo metu taryba atmetė ir matome pasekmes iki šiol. Toliau statiniai griūva. Bandėme parduoti, bet nepavyko. Gal ta kaina per didelė buvo? Reikia diskutuoti. Vis tik siūlyčiau ją palikti savivaldybės žinioje“, – prašė G.Lipnevičius.

Kiek vėliau paaiškėjo, kad minėtas projektas „Išmanusis miestas“ bus visai kitoje vietoje, nei griaunama estrada, o jo rengėjai dar nė nepradėjo savo darbų. „Šiaip rengiamas viso Antaniškių miško dalies projektas“, – išsidavė V. Simelis. Esą ten galėtų atsirasti ir sveikatingumo trasos, pažintiniai takai.

Už tai, kad būtų naikinama Antaniškių parko estrada, balsavo meras V. Simelis kartu su konservatoriais (Skaidra Dišle, Arvydu Budriku, Deividu Dargužu. Tomu Januševičiumi, Tomu Kabliu, Justinu Kvėgliu, Sigitu Nakučiu, Irena Palioniene, Eugenijumi Pranevičiumi) ir socialdemokratais (Kazimieru Račkauskiu, Saulliumi Luščiku, Jonu Praviloniu ir Egle Ivanauskyte) bei valstiečiais (vicemeru Vytautu Krikščiūnu ir Jonu Povilaičiu). Prieš balsavo tik du – nepartiniai G. Lipnevičius ir Vilma Aleknienė.

Jolita Žeknytė

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos nuotr.

Total
0
Dalinasi
Related Posts