Socialiniai tinklai

Rajono aktualijos

Advokatai teisme pradeda dirbti iš „peties“

Avatar

Paskelbta

data


Sausio 17 dieną įvyko trečias rajono valdininkų, kaltinamų korupciniais nusikaltimais, teismo posėdis šį mėnesį. Į teismo posėdį atvyko visi devyni kaltinamieji, įskaitant ir Radviliškio rajono merą A. Čepononį. Kaltinamiesiems labai vangiai renkantis į teismo posėdžių salę, galima buvo tikėtis, kad pavėlavęs kurio nors vieno advokatas pareikš, jog jo klientas „susirgo“ ar dėl kitų priežasčių nedalyvaus posėdyje. Tačiau siurprizo nepateikė nei vienas, ir 15 minučių vėluodamas teismas pradėjo bylos nagrinėjimą.

Posėdyje  buvo perklausomi vaizdo įrašai, nufilmuoti mero kabinete ir susiję su Radviliškio miesto parke esančio Latvių kultūros centro rekonstrukcijos projekto įgyvendinimu.  2011 metais meras A. Čepononis su tuometiniu tarybos nariu A. Juodžiu aptarinėja šimtatūkstantines sumas bei jų „įsisavinimą“ net nesibodėdami kitų asmenų sumenkinimo. Kalbai pakrypus apie tai, kad techninę priežiūrą atliekantis ir dabar kartu kaltinamųjų suole sėdintis K. Čiūdaras nepasirašo ant 60 tūkstančių „papildomų reikalingų“ darbų sąmatos, įraše girdima, kaip tuometinis „Caras“ tiesiai šviesiai sako: „Jis tik mažytis sraigtelis visame tame!“  Nes K. Čiūdaras patvirtina tik „niekingus“ 19 tūkstančių iš paprašytų 60 tūkstančių.
Du kaltinamieji, 2011 metais mero pareigas ėjęs A. Čepononis ir politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigas ėjęs administracijos direktorius E. Pranevičius, net akivaizdžiai išreikšdami žinojimą, kad elgiasi galimai neteisėtai, vis tiek nusprendžia „pervedinėti“ lėšas. Nors ne tik jie, bet ir visi kiti kaltinamieji žino, kad ir pats projektas prastai parengtas, ir projekto rangovas „Leo statyba“ nekompetentingas jį įgyvendinti, ir  pasamdyti darbuotojai neturi įgūdžių profesionaliai atlikti statybos darbus. Kaltinamasis A. Juodis, vienas iš „Leo statyba“ akcininkų, girdimame įraše  sako, kad už pateiktą projekto sąmatą visų darbų padaryti neįmanoma. Todėl atsiranda projekto „papildomo“ finansavimo būtinybė. „Papildomų darbų“ schema aiški. Į kaltinamojo A. Čepononio klausimą, kaip prirašyti papildomus darbus, kitas kaltinamasis pateikia pasiūlymus, pvz.:  dėl „papildomo“ hidroizoliacijos įrengimo ir jo apmokėjimo. Nors niekas realiai net nesiruošė tų darbų atlikti, tik pervesti atitinkamas sumas. Kadangi niekas negalės žinoti, ar ten yra hidroizoliacija, ar ji buvo būtina, nes tai paslėpti darbai, todėl didžiausia problema – tai kurį laiką išlaikyti paslaptyje. Jie net nesislepia, kad teks rizikuoti. Akivaizdu, kad rizika nepasiteisino.
Ta rizika nepasiteisino, nes įskundė ne pašalinis, o „buvęs“ saviškis. Buvusios Tarybos narės L. Šlamienės veiksmus prieš juos kaltinamieji įvardino kaip „pilietinį karą“ Radviliškyje ir kurio atnaujinti nevertėtų. Kaltinamojo A. Čepononio ir kitų lūpose nuolat vartojamos sąvokos ir  terminologiją  artima Italijos mafijos karteliui arba Rusijos kalėjimo gaujai. Į savųjų tarpą negalima įsileisti „svetimų“, kol jie neužsitikrina pasitikėjimo. Pokalbiuose netgi diskutuojama, kad per „klaidą“ į Radviliškio rajono savivaldybės administraciją buvo priimtas dirbti nepartinis, todėl duodama komanda jį „nukišti“ arba „nustumti“  į pakraštį, kad kuo mažiau žinotų. Netgi minimas V. Januševičiaus vardas, kuris tą klaidą padarė, kadangi tuo metu jis dirbo administracijos direktoriumi. Dar didesnė bėda atsirado, kai specialistas „patapo“ socdemu!!! Pasirodo, kad tokio psichologinio spaudimo „ne saviems“  iš A. Čepononio galėjo pasimokyti ir demokratu apsimetantis Š. Korėjos diktatorius Kim Džongunas.
Nenuostabu, kad pašalinių, su byla tiesiogiai nesusijusių bei kitokį A. Čepononio „veidą“ parodančių detalių atskleidimas viešame teismo posėdyje sukėlė sąmyšį tarp kaltinamųjų. Tai ypač pakenktų ilgai  ir sumaniai viešojoje erdvėje formuotam visada „teisingo“, niekada „neklystančio“,  visais „besirūpinančio“ ir nei vieno „nepamirštančio“ mero A. Čepononio įvaizdžiui.  Advokatų ir kaltinamųjų priekaištai buvo atmesti, nes, teismo nuomone, būtent A. Čepononio advokatas A. Liutvinskas to pareikalavo nenurodydamas konkretaus laiko įrašuose. Pabaigus perklausyti paprašytų vaizdo įrašų, teisėja E. Montvidienė perėjo prie kito epizodo, Šiaulėnų bažnyčios rekonstrukcijos projekto, dokumentų vardijimo.
Posėdžiui baigiantis, teismas išklausė prokuroro A. Mirnyj,  paties mero A. Čepononio bei jo advokato A. Liutvinsko nuomonių dėl tolimesnės kardomosios priemonės taikymo, tai yra, ar palikti nušalinimą nuo tarybos nario pareigų, ar nebe. Pakankamai iškalbingas  meras tesugebėjo tik kažką pamurmuliuoti po nosimi apie prokuroro nuomonę, o ji buvo tokia, kad ir toliau palikti merą A. Čepononį nušalintą nuo tarybos nario pareigų. Tuo tarpu jo gynėjas A. Liutvinskas mano, kad jo ginamasis vis tik yra meras, ir jo darbas tapo pernelyg lengvu pasivaikščiojimu. O tarybos nario darbas sunkus, reiktų duoti jo ginamajam „pavargti“ dirbant su kitais tarybos nariais. Netgi buvęs generalinio prokuroro pavaduotojas, dabar bylos vieno kaltinamųjų advokatas A. Kliunka stojo į mero „pusę“, nes, jo manymu, buvo pažeistas ne tik proporcingumo principas, bet net nebuvo išdėstyti prokuroro motyvai, kodėl A. Čepononis turi būti nušalintas nuo pareigų vykdymo.  Už tokią netikėtą „pagalbą“ A. Čepononis prieš pasirašydamas susipažinimą dėl kito posėdžio datos, paspaudė savo naujajam geradariui ranką.
Teisėja E. Montvidienė leido Radviliškio rajono merui A. Čepononiui išvykti trims dienoms sausio mėnesio pabaigoje. Praeitų metų Tarybos posėdyje nepartinis, bet pagal konservatorių sąrašą išrinktas tarybos nerys  V. Smalinskas klausė nuteistojo J. Varkulevičiaus, kaip jis įsivaizduoja darbą gimnazijoje, kai reikėtų nuolat teismo atsiklausti dėl leidimo išvykti. Ar dabar  per  tarybos posėdį to paklaus rajono mero A. Čepononio?  Teismas kardomosios priemonės tolimesnio procesinių prievartos priemonių naudojimą išspręs sausio 23 dieną atskira nutartimi, po kurios gal net nebereikės tokių klausimų uždavinėti.
Tačiau didžiausią siurprizą A. Čepononio advokatas A. Liutvinskas pateikė posėdžio pabaigoje, kai teismo paprašė, kad pateiktų susipažinimui įslaptintą medžiagą. Ja remiantis buvo priimtas teismo apygardos teisėjo sprendimas leisti STT legaliai rinkti įrodymus kriminalinės žvalgybos metodais ir būdais. Tai kvestionuodamas, advokatas bando parodyti, kad „viena bobutė pasakė“ principas neturėjo būti pakankamas faktinis pagrindas STT apskritai pradėti tyrimą. Ir tuo labiau, jog prokuratūrai žinant, kad vykdoma nusikalstama veika, ją užkardyti, o ne tyliai klausantis rinkti įrodymus prieš jo klientą.
Kol kas teismas atšaukė tris iš savo darbotvarkėje numatytų posėdžių dėl tam tikrų priežasčių. Kadangi viena liudytoja, buvusi „Leo statyba“ direktorė, konservatorių partijai priklausanti V. Adomaitienė  išvykusi į Braziliją iki vasario 14 dienos, kitas teismo posėdis  įvyks  vasario 20 dieną, kuriame bus nagrinėjamas su Šaukoto bažnyčios rekonstrukcija susijęs baudžiamosios bylos epizodas.

Marius Aleksiūnas

 

 

 

 

 

Komentarai

Jūsų komentaras

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Aktualijos

Vitas TOMKUS: Jeigu protesto organizatorius būčiau aš…

Avatar

Paskelbta

data

Visų pirma visus protestuotojus kviesčiau kaukes užsidėti, o ne nusimesti: vien dėl saugumo. Kad VSD ir spec. tarnyboms būtų sunkiau mitingo dalyvius identifikuoti.

Be to, su kaukėmis ar net dujokaukėmis protestuotojai siaubingiau atrodytų ir seimūnus labiau išgąsdintų. Kartu lai jie savo akimis, o ne iš nuogirdų per LRT, pamato, kaip atrodo sukurtos Gerovės valstybės kaukėti ir be darbo likę „laimingi“ piliečiai.

2009 kovo 11 dieną prie LRS susirinkę žmonės Nepriklausomybę pagerbė tylos minute. Tylos minute pagerbtos ir prarastos viltys, tikėjimai bei siekiai išsaugoti Lietuvos valstybę nepriklausomą. Tylos minutės iniciatoriai – K.Smoriginas, V.Tomkus bei R.Paulauskas.

Bet tam, kad Seimo nariai viską pamatytų, organizuočiau mitingą prie Seimo rūmų ne savaitgalį, o paprastą darbo dieną, kuomet tautos labui darbuojasi visas valdžios aparatas. Nes kaip rodo praktika, dar niekam pasaulyje nėra pavykusi akcija prieš tuščią pastatą – nė vienas namas nėra iš gėdos žemėn prasmegęs arba nuo įsiutusios darbo liaudies pabėgęs. Juolab kad šiuo metu karantinas ir darbo laikas jau seniai susimaišęs su nedarbu…

O svarbiausia, jokiu būdu nekviesčiau į kovą už savo teises ir laisves piliečių, apsimetęs anonimu, ką jau esu su Kostu Smoriginu per „Tylos minutės” akciją kažkada įrodęs. Tą kartą irgi visus agitavau geriau likti vieną kartą be pietų pertraukos, nei visą likusį gyvenimą neprivalgius… Deja, dauguma nutarė tąkart mieliau papietauti. Užtat šiandien ir gyvename iš ES paskolų ir valdininkų išmaldos, nes didžiąją dalį biudžeto pinigų suryja mūsų NEPRIKLAUSOMYBĖ, kuri šiuolaikinio jaunimo kalba išdidžiai vadinasi  „INDEPENDENCE“.

Ta proga visus įspėju: labai rizikinga eiti į žūtbūtinę kovą prieš korumpuotą valdžią, kuomet nėra tikro lyderio, kuris savo Tautą vienytų, o ne skaldytų arba dar blogiau – už svetimų nugarų slapstytųsi. Bailys – ne pats geriausias pasirinkimas. Juk kai į namus įsiveržia plėšikai, vagia ir grobia mūsų turtą bei santaupas, prievartauja dukras ar seseris, normalus šeimos galva nesėdi už galvos susiėmęs ir graudžiai nerypuoja į šalis: „Ak, ką man daryti? Kas man patars, ką man dabar daryti?” O ką tokiais atvejais reikia daryti, atsakau labai paprastai: pradžiai apsispręsti, ar Lietuva dar yra mūsų namai? O jau tada sąžiningai bent sau prisipažinti, ar mes dar esame vyrai mūrai, ar tik žmonių masė, kurią valdžia kaip nori, taip ir minko.
Pabaigai noriu padėkoti visiems komentatoriams, ypač piktiems ir tulžingiems, nes jie mane labai paguodė ir nuramino. Įsitikinau, kad Lietuvoje dar ne viskas prarasta, ir žmonės nėra jos likimui visai abejingi. Nes labiausiai nemėgstu abejingų ištižėlių, kvailių bei vagių, kaip konservai, ir bailių, kurie lemtingais istoriniais momentais nei patys drįsta, nei kitiems leidžia ką nors daryti. Tokiems linkiu dar stipriau ant manęs išsikeikti, o kai pasitreniruos iki valios ir po truputį įsidrąsins, galės eiti drąsiai ir su valdžia koliotis. Tik svarbu, kad žinotų ko nori ir aiškiai savo reikalavimus suformuluotų. Negana patiems nusimesti kaukes, svarbiau jas nuplėšti nuo veidmainių valdžioje. O tam būtina ištirti jų visas aferas, kad žinotų, jog niekas niekada nepabėgs nuo atsakomybės ir neliks už padarytus nusikaltimus nenubaustas. O tam reikia sąžiningų teisėjų, kuriems nebūtų tarnybinės kėdės prie sėdynių prilipusios, ir garantijos, kad jais nebus tik pasinaudota, o po to, kaip pas mus dažnai būna… viskas užmiršta. Gana steigti ir kurti jėgos spec. tarnybas, kurios dažniausiai tik valdžiai tarnauja, persekiojant jai neįtikusius asmenis. Reikalingas autoritetingas teismas su garbingais teisėjais, kuriais visuomenė pasitikėtų. Ir aukščiausioji instancija. Pavyzdžiui – Liaudies Tribunolas, kuris sugebėtų realizuoti Seimo komisijų surinktą medžiagą dėl „Mažeikių naftos” išvogtos gamyklos, užgrobtų ir apiplėštų bankų bei neteisėtai nuversto žmonių išrinkto Prezidento. O jau tada bus galima ir apie „INDEPENDENCE“ pakalbėti…
Ačiū už parodytą dėmesį ir kantrybę, bendraujant su manimi per spaudą. Patikėkit, kad man su savimi gyventi irgi nelengva: Tamstos pasirodote akiratyje tik retsykiais ir, kai pabostu su savo rašliavomis, pradingstate, o aš su savimi kankinuosi visą gyvenimą. Ir nieko sau negaliu padaryti. Matyt, koks gimiau – toks ir mirsiu. Bet gal duos Dievas ir valdžia, ilgai mes nebesikankinsim – ką nepribaigs „koronovirusas”, pribaigs idiotiški valdžios ir globalistų sprendimai. Iki naujų susitikimų!

Vito Tomkaus retoriniai klausimai:

Brangūs Tautiečiai! Kad žinotumėte, kaip aš Tamstas puikiai suprantu, kai savo gausiais, piktais ir, tikiu, itin nuoširdžiais komentarais drąsiai puolėte ginti artimuosius, tuo pačiu išreikšdami širdgėlą ir žmogišką susirūpinimą dėl mirtino viruso, kuris gali dar labiau išplisti tarp piketuotojų. Žemai lenkiu prieš Tamstas savo ryžą galvą… Bet nesuprantu kitko: kodėl Tamstos taip nekenčiate Vytauto Landsbergio ir Dalios Grybauskaitės? Kodėl nebemylite Širdžių prezidento Valdo Adamkaus ir neseniai pasirinktos Gitanos? Pagaliau – kodėl anksčiau laiko norite nusiųsti į pragarą visus iki vieno konservatorius ir liberalus? O kuo Tamstoms prasikalto Andrius Tapinas su pajacais? Kur Tamstos visi buvote, kai per pirmosios „koronoviruso“ bangos įkarštį kažkoks asilas ar provokatorius privertė juos visus ne tik krūvoj susirinkti, bet dar ir rankomis su baltarusiais susikabinti – kad greičiau virusas paplistų? Kodėl tada jiems komentarų nerašėte? Štai ko aš nesuprantu. O šiaip viskas man aišku!

Skaityti daugiau

Aktualijos

Radviliškio daugiabutyje- susimušė du kaimynai

Avatar

Paskelbta

data

Lapkričio 29 d. 19.00 val. Radviliškyje, Stiklo g., daugiabučio namo
bendro naudojimo koridoriuje, vyras, gimęs 1988 m., sumušė kaimyną,
gimusį 1993 m. Nukentėjusysis į gydymo įstaigas nesikreipė.

Asociatyvi nuotr.

Skaityti daugiau

Skaitomiausi

Copyright © 2019