Didžiausia bendruomenė Lietuvoje šventė trečiąjį gimtadienį

Vasario 9 – ąją būriai Radviliškio rajono gyventojų traukė į Kultūros centrą švęsti didžiausios Lietuvoje „Radviliškio krašto bendruomenės“ trejų metų gimtadienį. Kad bendruomenė gausi bei populiari rajone rodo tai, kad į šventę susirinko net 600 rajono gyventojų.
Svečių sveikinimo žodžiai
„Radviliškio krašto bendruomenės“ narių pasveikinti  su dovanomis bei nuoširdžiais sveikinimo žodžiais atvyko Polekėlės klebonas F. Baliūnas, filosofas, rašytojas A. Juozaitis, LR Seimo narys A. Gaidžiūnas.
Filosofas bei rašytojas A. Juozaitis, atvykęs pasveikinti bendruomenės gimtadienio proga, Radviliškį pavadino dvasinės bei fizinės tvirtybės žeme. „Esate dvasinės tvirtybės žemė, nes esate Tėvo Stanislovo žemė. Tėvas Stanislovas, būdamas 16 metų, jau žinojo savo kelią – padėti žmonėms. Jis atgulė visai šalia Radviliškio žemės, Paberžėje, o jūs Tėvo Stanislovo 100 -ąjį gimimo jubiliejų paminėjote prasmingai – jo pamokslų skaitymu. Mano tėvai gimė Baisogaloje, tad iki šiol atsimenu tokius gražius žodžius kaip Skėmiai, Pociūnėliai, Grinkiškis. Į Radviliškį močiutė vykdavo parvežti knygų ir „cukierkų“, tad  man Radviliškis asocijuodavosi  su laimės miestu,- sveikinimo kalboje  sakė A. Juozaitis.
Bendruomenę su trejų metų jubiliejumi pasveikino ir Polekėlės klebonas F.Baliūnas. „Labai džiugina bendruomenės švietėjiška veikla – pirmadieniais organizuojamos „Kavos popietės“. Švietėjiška veikla skatina žmones ieškoti tiesos, kai žmonės žino tiesą, nesiduoda klaidinami, tiesa padaro juos laisvus. Tiesos sakymas kainuoja, tačiau asmenybės jų nebijo. Linkiu bendruomenės nariams būti tiesos mylėtojais, nes tada būsime laisvi, bus laisvė ir nepriklausomybė“,-  sakė dvasininkas.
„Malonu būti jūsų šventėje. Kad  jūs esate patys nuoširdžiausi, geriausi bendruomenės nariai, rodo pilna salė žmonių. Linkiu jums ir toliau nesustoti, keliauti, bendrauti, būti kartu,- sakė atvykęs pasveikinti LR Seimo narys A. Gaidžiūnas.
Garbės svečio žodis
Į šventę buvo pakviestas garbės svečias Gediminas Lipnevičius, kuris skaitė bendruomenės veiklos ataskaitą jo vadovaujamu laikotarpiu – 2018 metais.Šiuo metu G. Lipnevičius yra sustabdęs savo narystę „Radviliškio krašto bendruomenėje“ iki rinkimų pabaigos.Savo kalbą – per metus nuveiktų darbų ataskaitą –  Gediminas Lipnevičius pradėjo tradiciškai, kaip ir „Kavos popietes“, klausimu „Ar esate laimingi?“ Salėje neatsirado nei vieno nelaimingo šventės dalyvio, atsakymas, kad visi yra laimingi, buvo patvirtintas gausiais plojimais.
„Kavos popietės“ – švietėjiška veikla
„Radviliškio krašto bendruomenė“ – didžiausia Lietuvoje, vienijanti 2330 narių ir kas valandą, kas dieną  vis auganti. Bendruomenės veikla labai plati bei įvairiapusė: bendruomenės nariai keliauja, švenčia šventes, organizuoja įvairius švietėjiškus susitikimus. Kiekvieną pirmadienį, 12 valandą, bendruomenės namuose organizuojamos „Kavos popietės“ – per metus jų buvo 52. Popiečių metu buvo organizuoti susitikimai su Seimo nariais A. Gaidžiūnu, P.Urbšiu, R. Karbauskiu, T. Tomilinu, D. Kepeniu, V. Baku. Bendruomenės nariai domisi literatūra bei menu, istorija. Bendruomenės namuose svečiavosi  filosofas ir rašytojas A. Juozaitis, menininkas V. Puronas, dailininkas bei fotografas G. Beržinis, dainininkas A.Vilčinskas, kultūros darbuotoja iš Šeduvos I.Stanulienė, kraštotyrininkas V. Vingelis.
Kad bendruomenės nariai linksmi bei dainingi žmonės, rodo „Muzikinės kovos“, vykusios tarp Šeduvos kapelos „Verdenė“, Radviliškio „Bočių“ bei  Pociūnėlių kapelos.
Prieš religines šventes bendruomenės namuose apsilanko  Radviliškio bei kitų parapijų kunigai, tada bendruomenės namuose vyksta dvasingi pokalbiai, prisimenamos religinių švenčių tradicijos. Su bendruomenės nariais  nuoširdžiai bendravo Radviliškio dekanas klebonas T.Rudys, kunigas E.Zeidotas, Šeduvos klebonas V.Kazaitis, su Baisogalos skyriaus nariais susitiko buvęs Baisogalos klebonas T.Janavičius“,- plačią bendruomenės narių veiklą vardijo 2018 m.  pirmininkavęs G. Lipnevičius.
Buvo pastebėta ir svečio F. Baliūno  pabrėžta švietėjiška veikla. „Kavos popietėse“ lankosi įvairių įmonių bei įstaigų vadovai, kurie atsako į aktualius, bendruomenės nariams rūpimus klausimus. Popiečių metu bendruomenės nariai susitiko su notare A. Stričkiene, AB „Lietuvos geležinkeliai“ vadovais, UAB „Radviliškio būstas“, UAB „Radviliškio vanduo“ vadovais, Policijos komisariato darbuotojais, aplinkosaugininkais, ugniagesiais, Vaikų apsaugos tarnybos, miškų urėdijos darbuotojais.
Bendruomenės iniciatyvos
Bendruomenės nariai pasižymi ir iniciatyva. „Ne tik rajone, bet ir visoje Lietuvoje nuskambėjo „Radviliškio krašto bendruomenės“ narių organizuota akcija – Tėvo Stanislovo pamokslų skaitymas prie jam skirtos memorialinės lentos, taip pažymint šio iškilaus kraštiečio gimimo šimtąsias metines. Šios iniciatyvos  sumanytojas bei jos idėjinis vadovas – bendruomenės narys, gidas A.Vitartas “,- sakė G.Lipnevičius.
Neliko  Gedimino Lipnevičiaus nepaminėtos ir kitos „Radviliškio krašto bendruomenės“ iniciatyvos. Bendruomenė kasmet dalyvauja pavasarį organizuojamoje akcijoje „Darom“- švarina Antaniškių mišką. „Kadangi rajono valdžia Radviliškyje neorganizuoja Užgavėnių bei Joninių švenčių, šiuos kultūrinius renginius organizuoja bendruomenė. Šiemet pirmą kartą vyko bendruomenės „Vasaros“ bei kalėdinė šventės, švęstos „Rudenėlio“ šventės Vėriškiuose bei Miežaičiuose“,- sakė G. Lipnevičius.
Bendruomenės nariai – nepavargstantys keliautojai
„Radviliškio krašto bendruomenės“ garbės svečias G. Lipnevičius savo kalboje pažymėjo dar vieną  bendruomenės narių pomėgį – keliones. „Per metus buvo organizuotos 28 kelionės – 12 poilsinių bei 16 pažintinių. Aplankyti Lietuvos bei Latvijos pajūriai, pabuvota turistinėse Lietuvos bei Latvijos vietovėse. Bendruomenės nariai tris kartus lankėsi Raudondvario žirgyne, filmavosi laidose „TV pagalba“ bei „Klauskite daktaro“. Vasario 24 d. organizuojama kelionė į Kauną – bendruomenės nariai nutarė pasinaudoti proga nemokamai aplankyti muziejus“,- bendruomenės kelionių maršrutus vardijo pranešėjas.
Plečiasi bendruomenės geografija
Jeigu prieš trejus metus „Radviliškio krašto bendruomenė“ būrėsi tik Radviliškyje, palaipsniui jos geografija plėtėsi. „Šiuo metu „Radviliškio krašto bendruomenė“ turi 40 skyrių vadovų, bendruomenės namus ne tik Radviliškyje, bet ir Sidabrave, Šeduvoje. „Bendruomenės skyrių vadovai – labai tvirtas ramstis. Jie padeda spręsti bendruomenei aktualius klausimus, padeda organizuoti labdaros atvežimą, nes gerai pažįsta savo krašto žmones, žino, kuriems reikia pagalbos, kurie kamuojami nepriteklių. Bendruomenė, bendradarbiaudama su „Radviliškio rajono paramos centru“, padeda vargstantiems rajono gyventojams – juk kai padedi nors vienam žmogui, gera širdyje, o per metus jau padėta tūkstančiams žmonių“,- sakė G. Lipnevičius.
„Vadovaudamas „Radviliškio krašto bendruomenei“ įdedu labai daug savo asmeninio laiko, lėšų, sugebėjimų. Ir jeigu dėl tokios mano veiklos nors vienas žmogus tampa laimingesnis, vadinasi, darbas padarytas, laikas ne veltui švaistytas“,- savo kalbos pabaigoje sakė 2018 m. „Radviliškio krašto bendruomenės“ pirmininko pareigas ėjęs G. Lipnevičius. Pirmininko ataskaita buvo palydėta ypač gausiais plojimais.
Renginio metu informuota, kad bendruomenės aktyvas G. Lipnevičių ir kitus narius ragina kandidatuoti į rajono tarybą  bei merus, kad  gyventojų interesai geriau būtų ginami rajono savivaldybėje.
Už nuopelnus Radviliškio krašto žmonėms įteikti Angelai
Už didžiausios bendruomenės Lietuvoje subūrimą, veiklumą, iniciatyvumą bei pagalbą tūkstančiams Radviliškio rajono žmonių, bendruomenės nariai garbės svečiui G. Lipnevičiui įteikė Angelo statulėlę, atminimo lentelę. Gėlių puokštėmis jį pasveikino bendruomenės Miežaičių, Kalnelio Gražionių, Voskonių ir kitų skyrių nariai bei svečias iš Alksniupių.
Taip pat už darbštumą, ženklų indėlį į bendruomenės veiklą bei ilgametį vadovavimą „Bočių“ veiklai Angelo skulptūrėle apdovanota bendruomenės senjorų vadovė  R. Radavičienė. Už didelį prisidėjimą organizuojant keliones bei  projekto – Tėvo Stanislovo šimtmečio paminėjimą skaitant pamokslus – įgyvendinimą, Angelas įteiktas  A. Vitartui.
Apdovanojimai iš LR Seimo
LR Seimo narys A. Gaidžiūnas apdovanojo  LR Seimo šimtmečio ženkleliais  aktyviausius bendruomenės narius. Jie  buvo įteikti A. Vitartui, R. Radavičienei, S. Skorkaitei.
 Apdovanojimų lietus Padėkos raštais bei gėlėmis buvo apdovanoti aktyvūs „Radviliškio krašto bendruomenės“ nariai: I. Grakauskienė, G. Chodosovskaja, V. Goštautienė, T. Kojelienė, O. Kazlovskaja, A.Vitartas, J. Jansavičienė, D. Vaitkevičienė, G. Rimkūnienė, Roma ir Rimas Mockai, V.Antanaitytė, V.Milašienė, D. Mikalauskienė, L.Verygienė, R. Dzindzelėtienė, A.Brazdauskienė, M. Bakovienė, A.Litinskas, J.Bagdžiūnienė, V.Andrejauskas, V. Stauga, G.Vorienė, R. Radavičienė, A.Motiejūnienė, D.Kalaima, E.Gaubas, E.Siudikienė, E.Beconienė, V.Mikalauskis, V.Aleknienė, S.Skorkaitė, E.Verpetinskas, M.Paurys, D.Sopina, N.Mondrovickienė, E.Bernotienė, V.Darulis, V.Vasilkevičius, A.Stripeikienė, G. Maloševskienė. Visi nominantai buvo apdovanoti „Radviliškio krašto bendruomenės“ trejų metų gimtadienio proga suskurtais medaliais.
„Radviliškio krašto bendruomenės“ trejų metų gimtadienio šventėje svečius linksmino „Šelmiai“, Šniūraičių kapela „Bendraminčiai“, Pociūnėlių kultūros namų kapela, „Bočiai“  ir šeduviai. Šventę vainikavo A. Vilčinsko ir Radžio koncertas.
Po iškilmingų kalbų bei sveikinimų bendruomenės nariai linksminosi šventinėje vakaronėje, kurioje jiems savo gražiausias dainas skyrė A. Vilčinskas bei vokalinė grupė „VIP“. Grupės „VIP“ narių – Ritos Ivoškienės ir Virginijaus Povilaičio –  atliekama muzika ypač patiko bendruomenės nariams, tad susirinkusieji muzikantams negailėjo aplodismentų. Vakaronė tęsėsi  ir muzika grojo iki paskutinio šokėjo.
Apie trankų bei šaunų bendruomenės gimtadienį pasklido garsas po visą rajoną ir tikėtina, kad kitais metais į jau ketverių metų gimtadienį susirinks dar daugiau svečių, muzikantų bei naujų bendruomenės narių.
Kasmetinę šventę, kuri tapo didžiausia Radviliškio miesto bei rajono švente, organizavo aktyviausi  „Radviliškio krašto bendruomenės“ nariai, kuriems buvo ypač dėkingi visi susirinkusieji.

„Radviliškio krašto“ informacija

Total
0
Dalinasi
Related Posts
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Aplikasi Bambu4d
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Bambu4d
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Prediksi Togel Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Lexitoto
Lexitoto
Aplikasi Lexitoto
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Lexitoto
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Situ Togel Online
Situs Togel Amanah
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Prediksi Togel Lexitoto