Socialiniai tinklai

Radviliškio krašto bendruomenė

Didžiausia bendruomenė Lietuvoje šventė trečiąjį gimtadienį

Avatar

Paskelbta

data

Vasario 9 – ąją būriai Radviliškio rajono gyventojų traukė į Kultūros centrą švęsti didžiausios Lietuvoje „Radviliškio krašto bendruomenės“ trejų metų gimtadienį. Kad bendruomenė gausi bei populiari rajone rodo tai, kad į šventę susirinko net 600 rajono gyventojų.
Svečių sveikinimo žodžiai
„Radviliškio krašto bendruomenės“ narių pasveikinti  su dovanomis bei nuoširdžiais sveikinimo žodžiais atvyko Polekėlės klebonas F. Baliūnas, filosofas, rašytojas A. Juozaitis, LR Seimo narys A. Gaidžiūnas.
Filosofas bei rašytojas A. Juozaitis, atvykęs pasveikinti bendruomenės gimtadienio proga, Radviliškį pavadino dvasinės bei fizinės tvirtybės žeme. „Esate dvasinės tvirtybės žemė, nes esate Tėvo Stanislovo žemė. Tėvas Stanislovas, būdamas 16 metų, jau žinojo savo kelią – padėti žmonėms. Jis atgulė visai šalia Radviliškio žemės, Paberžėje, o jūs Tėvo Stanislovo 100 -ąjį gimimo jubiliejų paminėjote prasmingai – jo pamokslų skaitymu. Mano tėvai gimė Baisogaloje, tad iki šiol atsimenu tokius gražius žodžius kaip Skėmiai, Pociūnėliai, Grinkiškis. Į Radviliškį močiutė vykdavo parvežti knygų ir „cukierkų“, tad  man Radviliškis asocijuodavosi  su laimės miestu,- sveikinimo kalboje  sakė A. Juozaitis.
Bendruomenę su trejų metų jubiliejumi pasveikino ir Polekėlės klebonas F.Baliūnas. „Labai džiugina bendruomenės švietėjiška veikla – pirmadieniais organizuojamos „Kavos popietės“. Švietėjiška veikla skatina žmones ieškoti tiesos, kai žmonės žino tiesą, nesiduoda klaidinami, tiesa padaro juos laisvus. Tiesos sakymas kainuoja, tačiau asmenybės jų nebijo. Linkiu bendruomenės nariams būti tiesos mylėtojais, nes tada būsime laisvi, bus laisvė ir nepriklausomybė“,-  sakė dvasininkas.
„Malonu būti jūsų šventėje. Kad  jūs esate patys nuoširdžiausi, geriausi bendruomenės nariai, rodo pilna salė žmonių. Linkiu jums ir toliau nesustoti, keliauti, bendrauti, būti kartu,- sakė atvykęs pasveikinti LR Seimo narys A. Gaidžiūnas.
Garbės svečio žodis
Į šventę buvo pakviestas garbės svečias Gediminas Lipnevičius, kuris skaitė bendruomenės veiklos ataskaitą jo vadovaujamu laikotarpiu – 2018 metais.Šiuo metu G. Lipnevičius yra sustabdęs savo narystę „Radviliškio krašto bendruomenėje“ iki rinkimų pabaigos.Savo kalbą – per metus nuveiktų darbų ataskaitą –  Gediminas Lipnevičius pradėjo tradiciškai, kaip ir „Kavos popietes“, klausimu „Ar esate laimingi?“ Salėje neatsirado nei vieno nelaimingo šventės dalyvio, atsakymas, kad visi yra laimingi, buvo patvirtintas gausiais plojimais.
„Kavos popietės“ – švietėjiška veikla
„Radviliškio krašto bendruomenė“ – didžiausia Lietuvoje, vienijanti 2330 narių ir kas valandą, kas dieną  vis auganti. Bendruomenės veikla labai plati bei įvairiapusė: bendruomenės nariai keliauja, švenčia šventes, organizuoja įvairius švietėjiškus susitikimus. Kiekvieną pirmadienį, 12 valandą, bendruomenės namuose organizuojamos „Kavos popietės“ – per metus jų buvo 52. Popiečių metu buvo organizuoti susitikimai su Seimo nariais A. Gaidžiūnu, P.Urbšiu, R. Karbauskiu, T. Tomilinu, D. Kepeniu, V. Baku. Bendruomenės nariai domisi literatūra bei menu, istorija. Bendruomenės namuose svečiavosi  filosofas ir rašytojas A. Juozaitis, menininkas V. Puronas, dailininkas bei fotografas G. Beržinis, dainininkas A.Vilčinskas, kultūros darbuotoja iš Šeduvos I.Stanulienė, kraštotyrininkas V. Vingelis.
Kad bendruomenės nariai linksmi bei dainingi žmonės, rodo „Muzikinės kovos“, vykusios tarp Šeduvos kapelos „Verdenė“, Radviliškio „Bočių“ bei  Pociūnėlių kapelos.
Prieš religines šventes bendruomenės namuose apsilanko  Radviliškio bei kitų parapijų kunigai, tada bendruomenės namuose vyksta dvasingi pokalbiai, prisimenamos religinių švenčių tradicijos. Su bendruomenės nariais  nuoširdžiai bendravo Radviliškio dekanas klebonas T.Rudys, kunigas E.Zeidotas, Šeduvos klebonas V.Kazaitis, su Baisogalos skyriaus nariais susitiko buvęs Baisogalos klebonas T.Janavičius“,- plačią bendruomenės narių veiklą vardijo 2018 m.  pirmininkavęs G. Lipnevičius.
Buvo pastebėta ir svečio F. Baliūno  pabrėžta švietėjiška veikla. „Kavos popietėse“ lankosi įvairių įmonių bei įstaigų vadovai, kurie atsako į aktualius, bendruomenės nariams rūpimus klausimus. Popiečių metu bendruomenės nariai susitiko su notare A. Stričkiene, AB „Lietuvos geležinkeliai“ vadovais, UAB „Radviliškio būstas“, UAB „Radviliškio vanduo“ vadovais, Policijos komisariato darbuotojais, aplinkosaugininkais, ugniagesiais, Vaikų apsaugos tarnybos, miškų urėdijos darbuotojais.
Bendruomenės iniciatyvos
Bendruomenės nariai pasižymi ir iniciatyva. „Ne tik rajone, bet ir visoje Lietuvoje nuskambėjo „Radviliškio krašto bendruomenės“ narių organizuota akcija – Tėvo Stanislovo pamokslų skaitymas prie jam skirtos memorialinės lentos, taip pažymint šio iškilaus kraštiečio gimimo šimtąsias metines. Šios iniciatyvos  sumanytojas bei jos idėjinis vadovas – bendruomenės narys, gidas A.Vitartas “,- sakė G.Lipnevičius.
Neliko  Gedimino Lipnevičiaus nepaminėtos ir kitos „Radviliškio krašto bendruomenės“ iniciatyvos. Bendruomenė kasmet dalyvauja pavasarį organizuojamoje akcijoje „Darom“- švarina Antaniškių mišką. „Kadangi rajono valdžia Radviliškyje neorganizuoja Užgavėnių bei Joninių švenčių, šiuos kultūrinius renginius organizuoja bendruomenė. Šiemet pirmą kartą vyko bendruomenės „Vasaros“ bei kalėdinė šventės, švęstos „Rudenėlio“ šventės Vėriškiuose bei Miežaičiuose“,- sakė G. Lipnevičius.
Bendruomenės nariai – nepavargstantys keliautojai
„Radviliškio krašto bendruomenės“ garbės svečias G. Lipnevičius savo kalboje pažymėjo dar vieną  bendruomenės narių pomėgį – keliones. „Per metus buvo organizuotos 28 kelionės – 12 poilsinių bei 16 pažintinių. Aplankyti Lietuvos bei Latvijos pajūriai, pabuvota turistinėse Lietuvos bei Latvijos vietovėse. Bendruomenės nariai tris kartus lankėsi Raudondvario žirgyne, filmavosi laidose „TV pagalba“ bei „Klauskite daktaro“. Vasario 24 d. organizuojama kelionė į Kauną – bendruomenės nariai nutarė pasinaudoti proga nemokamai aplankyti muziejus“,- bendruomenės kelionių maršrutus vardijo pranešėjas.
Plečiasi bendruomenės geografija
Jeigu prieš trejus metus „Radviliškio krašto bendruomenė“ būrėsi tik Radviliškyje, palaipsniui jos geografija plėtėsi. „Šiuo metu „Radviliškio krašto bendruomenė“ turi 40 skyrių vadovų, bendruomenės namus ne tik Radviliškyje, bet ir Sidabrave, Šeduvoje. „Bendruomenės skyrių vadovai – labai tvirtas ramstis. Jie padeda spręsti bendruomenei aktualius klausimus, padeda organizuoti labdaros atvežimą, nes gerai pažįsta savo krašto žmones, žino, kuriems reikia pagalbos, kurie kamuojami nepriteklių. Bendruomenė, bendradarbiaudama su „Radviliškio rajono paramos centru“, padeda vargstantiems rajono gyventojams – juk kai padedi nors vienam žmogui, gera širdyje, o per metus jau padėta tūkstančiams žmonių“,- sakė G. Lipnevičius.
„Vadovaudamas „Radviliškio krašto bendruomenei“ įdedu labai daug savo asmeninio laiko, lėšų, sugebėjimų. Ir jeigu dėl tokios mano veiklos nors vienas žmogus tampa laimingesnis, vadinasi, darbas padarytas, laikas ne veltui švaistytas“,- savo kalbos pabaigoje sakė 2018 m. „Radviliškio krašto bendruomenės“ pirmininko pareigas ėjęs G. Lipnevičius. Pirmininko ataskaita buvo palydėta ypač gausiais plojimais.
Renginio metu informuota, kad bendruomenės aktyvas G. Lipnevičių ir kitus narius ragina kandidatuoti į rajono tarybą  bei merus, kad  gyventojų interesai geriau būtų ginami rajono savivaldybėje.
Už nuopelnus Radviliškio krašto žmonėms įteikti Angelai
Už didžiausios bendruomenės Lietuvoje subūrimą, veiklumą, iniciatyvumą bei pagalbą tūkstančiams Radviliškio rajono žmonių, bendruomenės nariai garbės svečiui G. Lipnevičiui įteikė Angelo statulėlę, atminimo lentelę. Gėlių puokštėmis jį pasveikino bendruomenės Miežaičių, Kalnelio Gražionių, Voskonių ir kitų skyrių nariai bei svečias iš Alksniupių.
Taip pat už darbštumą, ženklų indėlį į bendruomenės veiklą bei ilgametį vadovavimą „Bočių“ veiklai Angelo skulptūrėle apdovanota bendruomenės senjorų vadovė  R. Radavičienė. Už didelį prisidėjimą organizuojant keliones bei  projekto – Tėvo Stanislovo šimtmečio paminėjimą skaitant pamokslus – įgyvendinimą, Angelas įteiktas  A. Vitartui.
Apdovanojimai iš LR Seimo
LR Seimo narys A. Gaidžiūnas apdovanojo  LR Seimo šimtmečio ženkleliais  aktyviausius bendruomenės narius. Jie  buvo įteikti A. Vitartui, R. Radavičienei, S. Skorkaitei.
 Apdovanojimų lietus Padėkos raštais bei gėlėmis buvo apdovanoti aktyvūs „Radviliškio krašto bendruomenės“ nariai: I. Grakauskienė, G. Chodosovskaja, V. Goštautienė, T. Kojelienė, O. Kazlovskaja, A.Vitartas, J. Jansavičienė, D. Vaitkevičienė, G. Rimkūnienė, Roma ir Rimas Mockai, V.Antanaitytė, V.Milašienė, D. Mikalauskienė, L.Verygienė, R. Dzindzelėtienė, A.Brazdauskienė, M. Bakovienė, A.Litinskas, J.Bagdžiūnienė, V.Andrejauskas, V. Stauga, G.Vorienė, R. Radavičienė, A.Motiejūnienė, D.Kalaima, E.Gaubas, E.Siudikienė, E.Beconienė, V.Mikalauskis, V.Aleknienė, S.Skorkaitė, E.Verpetinskas, M.Paurys, D.Sopina, N.Mondrovickienė, E.Bernotienė, V.Darulis, V.Vasilkevičius, A.Stripeikienė, G. Maloševskienė. Visi nominantai buvo apdovanoti „Radviliškio krašto bendruomenės“ trejų metų gimtadienio proga suskurtais medaliais.
„Radviliškio krašto bendruomenės“ trejų metų gimtadienio šventėje svečius linksmino „Šelmiai“, Šniūraičių kapela „Bendraminčiai“, Pociūnėlių kultūros namų kapela, „Bočiai“  ir šeduviai. Šventę vainikavo A. Vilčinsko ir Radžio koncertas.
Po iškilmingų kalbų bei sveikinimų bendruomenės nariai linksminosi šventinėje vakaronėje, kurioje jiems savo gražiausias dainas skyrė A. Vilčinskas bei vokalinė grupė „VIP“. Grupės „VIP“ narių – Ritos Ivoškienės ir Virginijaus Povilaičio –  atliekama muzika ypač patiko bendruomenės nariams, tad susirinkusieji muzikantams negailėjo aplodismentų. Vakaronė tęsėsi  ir muzika grojo iki paskutinio šokėjo.
Apie trankų bei šaunų bendruomenės gimtadienį pasklido garsas po visą rajoną ir tikėtina, kad kitais metais į jau ketverių metų gimtadienį susirinks dar daugiau svečių, muzikantų bei naujų bendruomenės narių.
Kasmetinę šventę, kuri tapo didžiausia Radviliškio miesto bei rajono švente, organizavo aktyviausi  „Radviliškio krašto bendruomenės“ nariai, kuriems buvo ypač dėkingi visi susirinkusieji.

„Radviliškio krašto“ informacija

Komentarai

Jūsų komentaras

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Radviliškio krašto bendruomenė

Pokalbis su UAB „Mano Būstas Radviliškis“ atstovėmis apie naujoves įmonėje

Avatar

Paskelbta

data

Rugsėjo 9 d. „Radviliškio krašto bendruomenės“ namuose, bendruomenės pirmininko ir Tarybos nario Gedimino Lipnevičiaus kvietimu, lankėsi daugiabučius namus prižiūrinčios įmonės UAB „Mano Būstas“ regiono vadovė Roma Janušonienė, UAB „Mano Būstas Radviliškis“ direktorė Neringa Paulauskienė bei klientų asmeninės vadybininkės Ieva Šukaitienė, Diana Repšienė, Gintarė Jasiukaitienė.
Susitikimo metu buvo atsakyta į gyventojų klausimus, aptartos problemos susijusios su daugiabučiais namais, bei jų aplinka, supažindinta su renovacijos (namo atnaujinimo – modernizavimo) tvarka bei galimybėmis.

Naujovės taikomos įmonėje
Pokalbis prasidėjo nuo regiono vadovės pristatymo apie naujoves įmonėje: „Turbūt daugelis esate mūsų klientai, ir jau esate susipažinę, ar bent girdėję, jog keitėsi įmonės pavadinimas  – UAB „Mano Būstas Radviliškis“, tai ne tik naujasis įmonės pavadinimas, kartu su nauju pavadinimu įmonėje patobulėjo bei atsinaujino tam tikras paslaugų paketas, kuris, tikimės, palengvins bent daliai gyventojų susisiekimą su mumis, namo vadybininku, ar tiesiog pagreitins problemos ar gedimo užregistravimą.
Mūsų vienas iš pagrindinių tikslų ir uždavinių – atsižvelgti į klientų poreikius bei kuo efektyviau juos įgyvendinti.  Atlikti tyrimai rodo, kad daugelis nori lankstesnio bendravimo, patogesnio susisiekimo. Viena iš įmonės naujovių ir būtinų žingsnių –  veiklos skaitmenizavimas.   Daug dėmesio skiriame e-būstas programėlei. Tai pirmoji būsto programėlė telefone, kurios pagalba  galite apmokėti sąskaitas, registruoti gedimus, matyti, kada vykdomi darbai, sekti naujienas, bendrauti, balsuoti, dalyvauti sprendimuose. 
Pastaruoju metu  daugiau laiko skiriame ir gyvam bendravimui su gyventojais: esant svarbiems klausimams, vadybininkai organizuoja susirinkimus prie daugiabučių namų po darbo valandų, kurių metų dauguma savininkų priima svarbius sprendimus namui, nutaria vykdyti reikalingus darbus ir kt. , taip pat vadybininkai eina į daugiabučius namus paprastiems susitikimams su gyventojais:  kviečiame gyventojus pokalbiams bei diskusijoms darbo valandomis, kurių metu padedame įsidiegti būsto programėlę telefonuose, parodome, kaip naudotis programėle ir ką daryti ištikus problemai.  Suprantame, kad dažną gyventoją naujovės gąsdina, tad mūsų tikslas nuraminti klientą ir suteikti kuo daugiau informacijos šių susitikimų metu.
Norime daugiau rangovų įtraukti, kurie turi verslo liudijimus, suteikti jiems galimybę dirbti – jie gali registruotis į programą PortalPRO. PortalPRO – tai „City Service“ įmonių grupei priklausanti atvira ir skaidri darbų dalinimosi platforma, skirta visiems Lietuvos meistrams. Platformoje, kurios veikimo principas pagrįstas dalijimosi ekonomika, skelbiami daugiau kaip 190 tūkst. namų ūkių klientų remonto darbų pasiūlymai. „Tai dar vienas teigiamas pokytis, kurio principas būti kuo skaidresniais  ir socialiai atsakingais organizuojant veiklą, kuriant pridėtinę vertę tiek meistrams, tiek klientams“ – sakė  UAB „Mano Būstas“ regiono vadovė Roma Janušonienė.
Pasak UAB „Mano Būstas Radviliškis“ direktorės Neringos Paulauskienės,  apie pokyčius buvo informuoti ir supažindinti klientai: „Kol kas „gyvas“ klientų aptarnavimas dar veikia, biure siūlome įsidiegti e-būsto programėlę. Su klientais bendrausime elektroniniu būdu, per skambučių centrą, per e-būstas programėlę, o ateityje – per Skype – šiuos būdus ir pristatome klientams.

Prisiskambinti į UAB skambučių centrą sudėtinga
Pasak susitikime dalyvavusių bendruomenės narių, nelengva prisiskambinti į skambučių centrą –  kartais skambinimas užtrunka valandą, liepiama  spausti atitinkamus skaičių mygtukus, specialistai būna užimti ir liepiama palaukti ar perskambinti vėliau.
Anot R. Janušonienės, visos Lietuvos  UAB „Mano Būstas“ padaliniuose  vienu metu pereita prie konsultacijų skaitmeniniu būdu, tad ir skambučių į centrą  padaugėjo – „Galbūt tai įtakojo linijų užimtumą. Pereinamas laikotarpis visada sunkus, tačiau vadybininkai geranoriškai suteikia savo darbinių tel. numerius, kuriais susisiekimas paprastas ir patogus, tad drąsiai kreipkitės į savo vadybininkus ir Jums bus suteiktos vizitinės kortelės“ – patikino regiono vadovė.
Diskusijos apie skambučių centrą metu bendruomenės pirmininkas G. Lipnevičius atliko eksperimentą – pabandė prisiskambinti skambučio centro numeriu 8 700 55 966.  Kuomet buvo atlikti būtini žingsniai identifikuojant kliento skambinimo priežastį, atsakingas darbuotojas atsiliepė po 5 sekundžių. 
„Skambinant į centrą, ne veltui klausiama, dėl kokios problemos skambinama ir nurodoma spausti atitinkamus telefono klaviatūros skaičius. Jeigu skambinama dėl gedimo –  atsakingas konsultantas užregistruoja gedimą, jeigu dėl mokesčių, pasiteiravimo apie sąskaitą – su buhaltere, dėl skolos – su skolų skyriumi. Tokiu būdu centras nori skambučius „išgryninti“,- situaciją su skambučių centru paaiškino N. Paulauskienė.

Gyventojams rūpimi klausimai
Dėl durų Stiklo g. 8, Radviliškis daugiabutyje
Bendruomenės pirmininkas G. Lipnevičius pasiteiravo, ar Stiklo g. Nr. 8 dingusios vienos laiptinės durys jau pakeistos naujomis.
Pasak šio namo vadybininkės I. Šukaitienės, vykusio susirinkimo metu buvo aptartas klausimas – opi problema dėl vykdomo vandalizmo name. Durys yra montuojamas nebe pirmą kartą, tad buvo siekiama priimti sprendimą, kuo palankesnį gyventojams, kuris padės sudrausminti, o galbūt ir visai užkirs kelią tokiam elgesiui, kuomet yra niokojamas namo turtas, už kurį pinigus tenka mokėti savininkams. Gyventojams buvo pristatytas UAB „Mano Sauga“ vykdomas projektas: saugos kamerų montavimas name bei priežiūra visą parą. „Džiugu, kad Radviliškyje  suprantama saugios kaimynystės prasmė.  Mūsų mieste tai antras daugiabutis, kuris sutinka sudaryti sutartį su saugos įmone, kad jų daugiabutis namas bei namo kiemas būtų stebimas ir saugomas visą parą. Sumontavus name saugos kameras, išsispręs daug problemų: tikimės, jog sumažės niokojamo turto atvejų, dažnai pasitaikančių vagysčių ar automobilių apgadinimo aikštelėse“ – tikisi regiono vadovė.
Jai pritarė ir  G. Lipnevičius: „Mano mintis yra teikti siūlymą savivaldybės administracijai, kad ant visų viešųjų pastatų būtų sumontuotos stebėjimo kameros – tai nedideli pinigai, kameros kaina nesiekia šimto eurų.  Miesto gyventojai jaustųsi saugesni, policijai būtų lengviau nustatyti viešosios tvarkos pažeidėjus, išaiškinti vagystes“.
Pasak N. Paulauskienės, stebėjimo kameros daugiabučiuose įdiegiamos pilnai su visa įranga (kompiuteris, pultas, interneto ryšys) savininkams yra taikomas pastovus mėnesinis mokestis, kuris tikrai nėra didelis, tačiau jo nauda užtikrinama saugumu, kas yra labai svarbu mums visiems. Užfiksavus įvykį, saugos darbuotojas  skambina policijai ir informuoja apie galimai nusikalstamą veiką. Filmuojama medžiaga archyvuojama 15 dienų, tad prireikus įrašai gali būti suteikti policijos tarnyboms. Dvi kameros namui kainuoja šimtą eurų – 45 butų namui kainuotų du eurus butui. Prisijungimas prie kamerų suteikiamas vadovaujantis duomenų apsaugos įstatymu tik namo atstovui, kuris pasirašo konfidencialumo sutartį.

Problema dėl suolelių

„Prie šimtabučio namo Gedimino g. Nr.1 nėra normalių suolelių“,- pasiskundė bendruomenės narė.
„Namo  gyventojų daugumai reikia parašyti prašymą, kad pageidauja suoliukų prie namo, mes prašymus pateikiame seniūnijai, seniūnija pastato suoliukus nemokamai. Bendradarbiavimas vyksta, tik būtinas savininkų prašymas/sutikimas.  Tačiau klientai ne visada būna patenkinti šia paslauga. Štai prie daugiabučio namo  Kęstučio g. Nr. 11a  buvo pastatytas suoliukas, kurį vėliau gyventojai liepė pašalinti, nes prie jo renkasi jaunimas, garsiai kalba, šiukšlina. Kad  tokia situacija nepasikartotų, reikia namo gyventojų daugumos sutikimo, nurodyti tikslią pastatymo vietą“ ,- problemos sprendimą pasiūlė UAB „Mano Būstas Radviliškis“ direktorė Neringa Paulauskienė.

Kodėl nėra dviračių stovų?

„Kodėl prie daugiabučių namų nėra įrengtų dviračių stovų?“- teiravosi popietės dalyviai.
„Visus pageidavimus „Mano Būstas Radviliškis“ gali padėti  įgyvendinti, tik reikia pristatyti daugumos sutikimą, o mes informuosime, kiek tai kainuotų, gavus pritarimą pasiūlytai kainai, užsakysime ir darbų atlikimą“, – atsakė „Mano Būstas Radviliškis“ direktorė.
Bendruomenės pirmininko G. Lipnevičiaus nuomone, galbūt dviračių stovus būtų galima pagaminti Radviliškio mašinų gamykloje – tai nebūtų dideli finansiniai kaštai.

Problemos dėl elektros instaliacijos

Žaliosios g. Nr. 10 namo rūsyje buvo siūlyta pakeisti elektros laidus ir atlikti kitus su elektros instaliacija reikalingus darbus, tačiau pasiūlymas liko neįgyvendintas, nes nesutiko namo savininkų dauguma. Namas statytas prieš 50 metų, ar nebūtų galima atlikti darbų be gyventojų sutikimo? Baisu, nes gali įvykti nelaimė“,- teiravosi šio namo gyventojai.
„Administratorius gali priimti tokį spendimą, kai mato gaisro ar kt. pavojų. Tokią grėsmę  nustato ugniagesių atstovai ar techninės priežiūros inžinierius. Po 2 metų ši problema Radviliškyje bus opiausia, nes daugumos namų elektros instaliacija pasenusi, neatitinka šiai dienai keliamų energetinės inspekcijos reikalavimų, visi nori didesnio elektros galingumo. Iškyla problema – norint daryti elektros instaliacijos rekonstrukciją, reikalingas projektas, kuris kainuoja didelius pinigus. Elektros remonto darbai taip pat nėra pigūs, o už savavališkas statybas/remonto darbus gresia didelės baudos. Inspekcijos prašo perteklinių dalykų, tačiau vieną kartą investavus į elektros ūkį, išsispręstų daugybę problemų.  Šiandien butai turi po 3- 4 kilovatvalandes, o turint elektrinę viryklę, reikia turėti bent po 5 – 6. Gyventojai įsirengia elektrines virykles savavališkai, prasideda įvairūs elektros gedimai“, – būsimą problemą apibūdino R. Janušonienė.
Daugiabučiuose nebeliks dujų balionų

„Didelė problema artėja dėl esamų dujų balionų, kurie yra daugiabučiuose namuose Naujojoje, Dariaus ir Girėno gatvėse – jų greitai turi nebelikti. Ar yra koks pasistūmėjimas šiuo klausimu?“,- teiravosi bendruomenės pirmininkas.

Pasak N. Paulauskienės, tokių namų yra daugiau, tik Registrų centras pateikia netikslius duomenis: „Mes turime pateikti savivaldybei bei Energetikos ministerijai duomenis, kiek yra dujų vartotojų daugiabučiuose namuose. Bus skiriami ES pinigai, iš kurių Energetikos ministerija planuoja rėmimus. Laukiame jų pradinių planų. Ministerija mus informuos, kokia tvarka ruošiasi kompensuoti gyventojams rekonstrukciją, kuri turi įvykti iki 2020 metų vasaros. Kol kas dar nežinome, ką  pasiūlys Energetikos ministerija –  dujas ar elektrą, o gal dėlios pagal regionus“.
Problemos dėl nuomininkų
Buvo pasiteirauta, ką daryti, kai buto nuomininkai kelia problemų laiptinės senbuviams.
Pasak R. Janušonienės, kai yra gaunamas pranešimas dėl nuomininkų keliamo triukšmo ar kitų viešosios tvarkos pažeidimų, vadybininkas susisiekia su buto savininkais, informuoja apie gaunamus skundus ir pan. Taip pat kaimynai visada turi teisę skambinti policijai, kuri gali taikyti atitinkamas poveikio priemones pažeidėjams.

Daugiabučių gyventojai  pageidavo, kad  UAB  „Mano Būsto“ atstovai parodytų, kur rūsyje užsukti šaltą ir karštą vandenį, kad įvykus avarijai būtų išvengta didesnių nuostolių.
Šaltą vandenį galima nurodyti, kur užsukti, tačiau  karštas vanduo priklauso šilumos punktui, į kurį gali įeiti tik atestuoti specialistai.
Problemos dėl laiptinių valymo
Popietėje dalyvavusios  Žaliosios g. Nr. 10 namo gyventojos pasidžiaugė įmonės UAB „Mano aplinka“ darbuotoja, prižiūrinčią jų kiemo teritoriją. Anot gyventojų moteris labai sąžiningai tvarko  kiemą. Tačiau iškilo problemų su laiptinių valymu – jau 2 ketvirtadienius 5 ir 6 laiptinės niekas neplovė – puse namo išplovė, pusė paliko neplautas. Gyventojai už neatliktą paslaugą mokesčio nenorėtų mokėti. Šią problemą buvo pažadėta išsiaiškinti.
Šio namo gyventojos taip pat skundėsi, kad valydama laiptinę darbuotoja neišvalo šiukšlių po suoleliu, ant kurio padėtos gėlės.
„Pagal įstatymą, laiptinėse negali būti nei vieno daikto: nei gėlės, nei suoliuko ir valytoja neprivalo po juo plauti. Laiptinėse negalima laikyti dviračių, paspirtukų ar savininkams priklausančių daiktų. Jos paskirtis – nueiti iki savo turimo turto, tai yra buto. Rūsiai taip pat negali būti užgriozdinti daiktais, nes kilus gaisrui ugniagesiams gali būti sunku pasiekti gaisro židinį“,- atsakė N. Paulauskienė.
Taip pat buvo teirautasi, kiek kainuotų namo laiptinės langų išvalymas. Pasak „Mano Būstas Radviliškis“ direktorės, vienos laiptinės langų nuvalymas kainuotų apie 60 eurų, jeigu sutinka dauguma gyventojų, langai bus išvalyti.
Žaliosios g. Nr. 10 namo gyventojai  prie laiptinės norėtų turėti  žolyną bei  gėlyną ir pasiteiravo, kas jiems  galėtų padėti šią svajonę įgyvendinti – atvežti žemių, jas išskirstyti.
Pasak viešnių, yra du variantai: kreiptis į seniūniją ir pasiteirauti ar suteiktų pagalbą dėl žemių klausimo, arba kreiptis į „Mano Būstas Radviliškis“, tik tokiu atveju paslauga bus mokama.
Remonto darbai brangs
Jaunystės g. Nr. 37 name buvo atliktas ruloninio stogo dangos smulkus – dalinis remontas, už kurį reikėjo sumokėti savininkams per  6 mėnesius. Jūs atliekate iš karto daug darbų ir imate mokesčius – nuo 19 eurų jie pašoko iki 37, pensininkams sunku išsimokėti. Gal galėtumėte darbus atlikti  ne iš karto visus?“ – piktinosi gyventoja.
„Jaunystės g. Nr. 37 namui reikia atlikti nemažai darbų. Mes atsižvelgiame į senjorus, suteikiame sumoms už remontą išsimokėjimo terminus, kad būtų lengvesnė našta, tačiau esant problemai darbų nukelti negalime, administratorius privalo užtikrinti saugią konstrukcijų būklę, kad jų defektai ar gedimai nekeltų pavojų gyventojams bei negadintų jų turto.  Darbai dažniausiai atliekami su namo savininkų daugumos pritarimu. Jeigu savininkai nubalsavo teigiamai už darbą, mes turime organizuoti jo atlikimą: pakeisti laiptinių langus, hermetizuoti tarpblokines siūles. Suprantame, kad kainos yra nemažos, tačiau pažadėti, kad ateityje jos bus pigesnės, taip pat negalime. Rinka diktuoja sąlygas:  didėjant minimaliam atlyginimui, brangsta ir visos kitos paslaugos, tame tarpe ir rangos darbai. Siūlytume visiems daugiabučių gyventojams pamąstyti apie renovaciją ir naudotis proga, kol valstybė duoda dotacijas. Taip pat  siūlome gyventojams kaupti papildomas lėšas namo atnaujinimui ar pasididinti esamą kaupimo tarifą“,- sakė regiono direktorė.

Kam panaudojamos kaupiamos lėšos?
Popietės dalyviai teiravosi, kam panaudojamos kaupiamosios lėšos. Pasak viešnių, šios lėšos naudojamos taip, kaip numato įstatymas: avariniams darbams likviduoti, taip pat naudojamos namo atnaujinimo darbams. Jeigu namas nėra sukaupęs pakankamai lėšų, gyventojai apmokestinami papildomai.
„Mes gyventojams teikiame ataskaitas, kiek buvo sukaupta lėšų ir kiek jų panaudota – tai  matyti elektroninėje erdvėje. Kiekvieno mėnesio sąskaitoje gyventojai taip pat mato informaciją, koks praėjusį mėnesį name darbas atliktas ir iš kokių lėšų.  Investuojame į paprastą, ūkišką ir lengvai suprantamą gyventojams ataskaitą“,- sakė direktorė.
Namų administratorius dirba vadovaudamasis teisės aktais
Pasak susitikime dalyvavusio DNSB „Giraitė“ bendrijos pirmininko A. Vitarto, daugiabučių namų administratorius dirba vadovaudamasis teisės aktais, o  jeigu kam nors nepatinka šie teisės aktai, pirmininkas patarė  kreiptis į Seimo narį A. Gaidžiūną, kad jie būtų pakeisti.
„Problema dėl paukščių perėjimo yra  Stiklo g. Nr. 4, 2 namuose – reikėtų uždėti ant ventiliacinių angų tinklus ar sumontuoti atbaidomuosius spyglius ir problema, manoma, būtų išspręsta. Tuo galėtų pasirūpinti ir patys gyventojai. Mes Stiklo g. Nr. 10 pridėjome smaigų, kad paukščiai neperėtų, ant ventiliacinių angų taip pat yra uždėti tinkliukai. Ant mūsų bendrijos namo yra 11 stebėjimo kamerų – tai dar viena  pagalbinė priemonė.

Remonto darbams taip pat kaupiame lėšas ir mes renkame daug daugiau nei 5 euro centus už kvadratinį metrą, ir už jas atliekame įvairius darbus. Jau 13 metų turime patalpas dviračiams laikyti“ – savo patirtimi pasidalijo A. Vitartas.
„Netrukus nebeliks bendrijų įstatų, bus sugriežtinta daugiabučių priežiūra, tikrins inspektoriai. Ir inspektoriams bus neįdomu, kad  namas neturi pinigų darbams atlikti – būtini darbai privalės būti atlikti. Už būtinus neatliktus darbus bendrijos pirmininkas bus traukiamas baudžiamojon atsakomybėn“,- trumpai būsimas naujoves pristatė R. Janušonienė.

Klausimams išsekus, bendruomenės nariai viešnioms padėkojo gausiais aplodismentais.
Po  dalykinės „Kavos popietės“ dalies buvo pereita prie linksmosios – gimtadienio proga visos bendruomenės vardu senjorų vadovę Rimantę Radavičienę pasveikino bendruomenės pirmininkas G. Lipnevičius, linkėdamas laimės, sveikatos, stiprybės bei energijos.
Popietės metu jos dalyvius kava vaišino bendruomenės pirmininkas G. Lipnevičius, jam padėjo bendruomenės nariai: V. Aleknienė, S. Skorkaitė, G. Chodosovskaja, V. Goštautienė, J. Bagdžiūnienė, A.Litinskas.


„Radviliškio krašto“ informacija

Skaityti daugiau

Radviliškio krašto bendruomenė

Bendruomenės kelionės tęsiasi ir rudenį

Avatar

Paskelbta

data

Rudeniui pakeičiant vasarą, „Radviliškio krašto bendruomenės“ kelionės nesibaigė – šildant kaitriai saulei nesinori sėdėti namuose, tad  bendruomenės nariai vėl susiruošė į pajūrį.
Išvyka į Palangą
Rugpjūčio 31 d. pilnas autobusas keliautojų išvyko į Palangą. Nors jau kvepėjo rudeniu, tačiau  termometras rodė  26 laipsnius šilumos ir paplūdimys buvo pilnas poilsiautojų. Prie jų prisijungė ir bendruomenės  nariai.
Pasilepinę saulės voniomis ir išsimaudę per vasarą įšilusioje Baltijoje, keliautojai aplankė Gintaro muziejų, pasėdėjo kavinukėse Basanavičiaus gatvėje, pasigrožėjo dainuojančiu ir šokančiu kurorto fontanu, pasivaikščiojo Palangos tiltu.
Dar kartą aplankyta Jūrmala  
Rugsėjo 1- ąją „Radviliškio krašto bendruomenės“ nariai susiruošė į Latvijos kurortą Jūrmalą. Nors kalendorius rodė, kad jau ruduo, termometras rodė vasarą – 27 laipsnius šilumos. Tad radviliškiečiai nusprendė atsivėsinti Latvijos kurorte Jūrmaloje. Čia poilsiautojai praleido visą ilgą karštą vasaros dieną – nuo ankstyvo ryto iki  vakaro. Dalis keliautojų vaikštinėjo besigrožėdami nuostabiais Jūrmalos miesto parkais ir skverais, jaukiai laiką leido kavinukėse, tačiau didžioji poilsiautojų dalis mėgavosi puikiu vasarišku oru, vandeniu ir saule prie Baltijos jūros. Įdegę bei su lauktuvėmis namiškiams, vakare ,,Radviliškio krašto bendruomenės“ nariai patraukė namų link. Visi poilsinės kelionės dalyviai nuoširdžiai džiaugėsi sudaryta galimybe pailsėti pajūryje ir  grįžo namo pilni tik teigiamų emocijų.

Ekskursijos dalyviai dėkingi ,,Radviliškio krašto bendruomenės“ pirmininkui Gediminui Lipnevičiui, jo pavaduotojai Vilmai Aleknienei bei bendruomenės administratorei Sonatai Skorkaitei už organizuotą kelionę bei suteiktą galimybę apsilankyti nuostabiuose Latvijos bei  Lietuvos pajūriuose.
Kadangi ankstyvas ruduo dovanoja gerus orus, autobusai prie jūros veš bendruomenės narius kiekvieną savaitgalį, jei tik bus norinčiųjų. 

„Radviliškio krašto bendruomenės“ informacija

Skaityti daugiau

Skaitomiausi

Copyright © 2019