Vytautas Krikščiūnas: „Savivaldybės valdyme reikia naujos energijos, idėjų ir, be abejo, jas įgyvendinti“

Vytautas Krikščiūnas: „Savivaldybės valdyme reikia naujos energijos, idėjų ir, be abejo, jas įgyvendinti“

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga apsisprendė – jų kandidatu į Radviliškio merus 2023 m. savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose bus Radviliškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Vytautas Krikščiūnas. Vytautas gimė ir augo Radviliškio rajono Aukštelkų seniūnijos Liaudiškių kaime. Mokėsi Radviliškyje, 1981 m. baigė tuometinę III vidurinę mokyklą (dabartinė Radviliškio Vaižganto progimnazija). Po mokyklos baigimo įstojo į tuometinę Lietuvos žemės ūkio akademiją (dabartinė Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija), 1986 m. ją baigė ir įgijo agronomo specialybę. 1990 m. pradėjo ūkininkauti – pradžioje turėjęs kelias dešimtis hektarų ilgainiui Vytautas sukūrė vieną iš didžiausių ūkių visoje Lietuvoje, įsteigė žemės ūkio kooperatyvą „Agroliuksas“. Pirmą kartą į Radviliškio r. savivaldybės tarybą Vytautas buvo išrinktas 2000 m. Prieš tapdamas Radviliškio rajono savivaldybės mero pavaduotoju, šioje kadencijoje du metus vadovavo Investicijų ir kaimo reiklų komitetui. Nuo 1997 m. iki 2006 m. ėjo Lietuvos ūkininkų sąjungos  Radviliškio skyriaus pirmininko pareigas.

Gerbiamas Vytautai, jau beveik du metus einate Radviliškio rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareigas. Ar tai Jus paskatino siekti mero posto?

Visų pirmą noriu padėkoti partijos kolegoms. Jie parodė pasitikėjimą manimi, pradžioje – skyriaus valdybos posėdyje, vėliau – ir visuotiniame skyriaus narių susirinkime. Sulaukiau nemažai draugų ar tiesiog pažįstamų žmonių palaikymo, mano sprendimui pritarė ir šeimos nariai. Savivaldybės valdyme yra tobulintinų sričių – reikia naujos energijos, idėjų ir, be abejo, jas įgyvendinti. Vos tik tapęs vicemeru ėmiausi skirtingų iniciatyvų: pasiūliau peržiūrėti ir optimizuoti savivaldybės autoparką, teikiau pasiūlymus dėl kaimo kelių priežiūros ir ūkininkų prisidėjimo, galiausiai ieškojau būdų, kaip sumažinti šilumos kainas vartotojams – dėl to oponentų buvau kritikuojamas šios srities neišmanymu ir neva, kad siekiu pasipelnyti, asmeninės naudos sau. Tai yra oponentų sukurptas melas ir visiškas nonsensas.

Esu sukaupę pakankamai patirties ir galėčiau ją lengvai pritaikyti dirbdamas mero darbą. Pats kūriau savo ūkį nuo kelių hektarų žemės, antrą kadenciją esu savivaldybės tarybos narys, anksčiau dalyvavau ūkininkų sąjungos veikloje. Aš gimiau ir augau Radviliškio rajone, pažįstu miestą, rajoną ir jo gyventojus. Dažnai renginiuose, savivaldybėje ar tiesiog gatvėje pabendrauju su žmonėmis, išgirstu jų problemas ir visada stengiuosi, kad jos būtų išspręstos. Dirbdamas savivaldybės administracijoje, stengiuosi, kad lėšos būtų panaudojamos racionaliai ir būtų teisingai paskirstytos tarp miesto ir kaimo. Galiu užtikrinti, kad būsiu toks meras, kurio kabineto durys bus atviros kiekvienam žmogui.

Tapus rajono meru, kokie būtų Jūsų pirmieji darbai?

Vadovauti savivaldybei yra didelė atsakomybė. Pirmas mano darbas būtų suburti stiprią komandą, ramiai peržiūrėti rajono strateginį planą, galbūt, sudaryti tolygaus rajono vystymosi planą, jį aptarti su gyventojais ir pradėti įgyvendinti. Reikia pabrėžti – vienas žmogus be komandos nieko nenuveiks. Nesu visų sričių specialistas, todėl norėčiau turėti patarėją. Man labai keista, kad nei vienas iš anksčiau rajonui vadovavusių merų neturėjo patarėjų. Beveik visų Lietuvos savivaldybių merai turi vieną ar du patarėjus, padedančias jiems siekti užsibrėžtų tikslų. Ir dar daugiau. Mero pavaduotojai neretai būna kitų politinių partijų atstovai, jiems postai patikimi, sudarant koalicijas, todėl jie turi savo tikslų. Tapęs meru, nuodugniai pasidomėčiau, kaip valdomas savivaldybei priklausantis turtas, kaip įgyvendinami projektai. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad dalyje savivaldybei pavaldžių įstaigų trūksta kontrolės, ne visada racionaliai panaudojami mokesčių mokėtojų pinigai, kitaip tariant, biudžeto lėšos, yra įstaigų, kuriose tikrai per didelis etatų skaičius – reikėtų peržiūrėti etatinę įstaigų struktūrą. Būtina įvertinti atskirų savivaldybės sričių finansavimą – patikrinti, kurioms sritims lėšų trūksta, kurioms, galbūt, skiriama per daug ir jų lieka. Radviliškio rajono savivaldybė mažai naudojasi Europos sąjungos fondų teikiamomis galimybėmis – beveik neparengiama projektų, prie kurių savivaldybė turėtų prisidėti tik maža lėšų dalimi. Pasigendu savivaldybės administracijos iniciatyvos. Kiekvienais metais savivaldybės biudžete sutaupytos milijoninės lėšos rodo, kad administracijai trūksta idėjų, kaip jas panaudoti. Būdamas vicemeru, turiu tik pritariamąjį balsą. Nauja savivaldos įstatymo redakcija kur kas labiau išplės mero įgaliojimus.

Kokius projektus sieksite įgyvendinti? Kurioms savivaldos sritims skirsite didžiausią dėmesį?

Aš turiu daug ir įvairių idėjų. Esu verslus žmogus, todėl visada stengiuosi įvertinti, kokį rezultatą pasieksime, jei priimsime vieną ar kitą sprendimą. Planuoju, kaip situacija gali pasikeisti ateityje, kokie bus priimto sprendimo padariniai. LVŽS paruošė rinkiminę programą, aš remiuosi pagrindinėmis partijos idėjomis ir, savo ruožtu, su komanda rengiu rinkiminę programa, kurioje bus aprašytos visos mano siūlomos idėjos miestui ir jo žmonėms. Reikia didinti jaunų šeimų kūrimosi rajone galimybes, tokiu būdu didinant rajono patrauklumą. Meras turi įsiklausyti į gyventojų poreikius ir teikti realią pagalbą tiek pagyvenusių žmonių, tiek jaunimo organizacijų, tiek ir apskritai – bendruomenių veiklai. Kadangi savivaldybės biudžete neretai metų pabaigoje lieka tam tikra dalis nepanaudotų lėšų, ją būtų galima panaudoti jaunimo užimtumo, sporto, sveikatinimo priemonių prieinamumo didinimui. Dar vienas svarbus mero ir tarybos uždavinys – tolygiai paskirstyti biudžeto lėšas tarp miesto ir kaimo, skirti dėmesį ne tik Radviliškio miesto, bet ir atokiau esančių miestelių ar kaimų problemoms, nuolat palaikyti ryšį su su seniūnijų ir bendruomenių aktyvu. Būtina rajone vykdyti verslumo skatinimą – skatinti vietos verslininkus, teikti jiems pagalbą ir, be abejo, ieškoti būdų, kaip pritraukti investicijas.

Užsiminėte apie investicijas. Gal jau turite parengęs planą, kaip pritraukti investuotojus? Kokių priemonių žadate imtis?

Pajuokaujant galima pasakyti – kai tik ateina rinkimų metas, visi kalba apie investicijas ir ši tema tampa labiausiai aptarinėjama ir eskaluojama. Nenoriu kartotis apie tai, kad mūsų savivaldybė įsikūrusi labai patogioje geografinėje vietovėje, prie kelio, jungiančio du didmiesčius, kad turime geležinkelio mazgą, kad niekaip neįveiklinama zona šalia Šeduvos, skirta investuotojams. Noriu akcentuoti, kad rinkėjams kovo mėnesį reikia priimti teisingus sprendimus ir rezultatus investicijų srityje tikrai išvysime. Neretai užtenka nedidelių permainų politinėje padangėje ir investuotojai atsiranda. Turime puikų pavyzdį – tai Kaunas, kuris pakilo lyg feniksas iš pelenų, po to kai konservatorių valdymo metu miestas buvo nustekentas. Tikrai turime skatinti ir vietinį verslą, nereikėtų pamiršti smulkiųjų verslininkų. Jau minėjau, kad savivaldybė turi ne tik sudaryti sąlygas kurtis ir investuoti, bet ir verslininkams padėti finansiškai. Esu Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo komisijos pirmininkas. Šiemet į savivaldybę kreipėsi 664 įmonės ir fiziniai asmenys, pirmą kartą savivaldybės gyvavimo istorijoje, siekiant padėti Radviliškio miesto ir rajono verslininkams, bus išdalinta 160 000 eurų lėšų.

Šioje tarybos kadencijoje daug sprendimų projektų vienaip ar kitaip palietė švietimą – tai ir mokinių maitinimo klausimas, ir mokyklų tinklo pertvarka, atnaujintas ugdymo tyrinys, o kur dar ir Tūkstantmečio mokyklų reforma. Kokias gaires nubrėžtumėte rajono švietimo politikoje?

Visų pirma, švietimo įstaigoms reikia padėti spręsti tenkančius iššūkius, padėti įgyvendinti ugdymo programas. Vaikų maitinimo klausimas buvo išspręstas, po to, kai įvyko naujas konkursas. Buvo siūlymų grįžti prie ankstesnio modelio, kai pačios mokyklos gamino maistą, bet šis pasiūlymas taryboje pritarimo nesulaukė. Kyla klausimas, ar nevertėtų ateityje grįžti prie šio siūlymo ir jį vėl apsvarstyti taryboje? Mokyklų tinklo optimizavimas yra ne itin maloni tema. Visi žinome, kad mokykla vaikams yra antrieji namai, todėl turime stengtis sukurti tokią švietimo sistemą, kurioje saugūs jaustųsi tiek mokiniai, bet ir pedagogai, padėti užtikrinti kokybišką ugdymo procesą. Šiuolaikinei mokinių kartai neretai trūksta motyvacijos mokytis, juos dažnai domina kiti dalykai, turbūt, todėl ir rengiamas atnaujintas ugdymo turinys, kuris turėtų pakeisti ir patį mokymosi procesą. Kalbant apie Tūkstantmečio mokyklų projektą, rajono mokyklas pasieks papildomas finansavimas. Keli milijonai lėšų, kurias bus galima panaudoti skirtingoms reikmėms – nuo mokyklų išorės, fasado rekonstrukcijos, modernizavimo iki naujų mokymosi priemonių pirkimo ar laboratorijų įrengimo. Būtina šias lėšas paskirstyti tolygiai.

Kokia Jūsų Radviliškio miesto vizija?

Atsakysiu labai trumpai, nedaugžodžiaudamas. Miestas, miestelis ar kaimas – tai  aplinka, kurioje gyvename ir kurią turime kurti ir puoselėti visi kartu, t. y. mes, visi savivaldybės gyventojai. Meras turi atstovauti žmones ir palaikyti jų idėjas, ginti interesus. Mūsų mieste ir rajone daug darbščių, ir verslių žmonių, prisidedančių prie to, kad savivaldybė žengtų klestėjimo keliu. Kaip kandidatas į merus, kviečiu savivaldybę kurti kartu!

Artėja gražiausios metų šventės: Šv. Kūčios ir Šv. Kalėdos. Ko norėtumėte palinkėti miesto ir rajono gyventojams?

Visiems palinkėsiu ramybės ir susikaupimo. Praleiskime daugiau laiko su šeima ir artimaisiais, atitrūkime nuo darbų, nuo kasdienybės. Lai mus aplanko gerumas, tikėjimas ir viltis. Visiems linkiu  jaukių ir ramių Šventų Kūčių ir linksmų, neužmirštamų akimirkų per Šventas Kalėdas. Būkite sveiki ir laimingi!

Politinė reklama. Bus apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos rinkiminės sąskaitos. Užsakymo numeris 2022-01

Total
0
Dalinasi
Related Posts
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Aplikasi Bambu4d
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Bambu4d
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Prediksi Togel Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Lexitoto
Lexitoto
Aplikasi Lexitoto
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Lexitoto
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Situ Togel Online
Situs Togel Amanah
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Prediksi Togel Lexitoto