Socialiniai tinklai

Radviliškio krašto bendruomenė

Vyriausybės atstovė A. Jasiūnienė: „Politikai turi girdėti žmones“

Avatar

Paskelbta

data


Gruodžio 3 d. „Radviliškio krašto bendruomenės“ namuose pirmininko Gedimino Lipnevičiaus kvietimu lankėsi Vyriausybės atstovė Šiaulių apskričiai Asta Jasiūnienė. „Kavos popietės“ metu buvo aptartos Vyriausybės atstovo pareigos  bei Radviliškio rajonui aktualūs klausimai.
Vyriausybės atstovo funkcijos
„Per trejus metus darbo Vyriausybės atstovo tarnyboje nesu gavusi nei vienos bendruomenės   kvietimo apsilankyti, tad labai nudžiugau, kai  pakvietė „Radviliškio krašto bendruomenė“.
Viešnia apibūdino  Vyriausybės atstovo  pareigas: „Lietuvoje yra  dviejų lygių valdžia – Valstybės ir savivaldybių. Savivaldybės turi savarankiškąsias ir valstybės perduotas savivaldybėms funkcijas, joms įgyvendinti jos priima sprendimus, o kiek tie sprendimai atitinka įstatymus ir Vyriausybės nutarimus, prižiūri Vyriausybės atstovo tarnyba. Mūsų tarnyba vertina savivaldybių priimamų teisės aktų teisėtumą, bet dažnai sulaukiame ir žmonių skundų bei prašymų. Jei skundai ne pagal mūsų kompetenciją- juos persiunčiame atitinkamoms institucijoms. Vyriausybės atstovo tarnyboje dirbame 5 moterys, trys iš jų – teisininkės. Šiuo metu Lietuvoje yra 10 Vyriausybės atstovų tarnybų, tačiau  Seimas jau yra priėmęs įstatymo pakeitimus, kuriuos įgyvendinus, šalyje bus  viena didelė įstaiga su 5 Vyriausybės atstovais, Šiaulių bei Telšių apskrityse dirbs vienas Vyriausybės atstovas. Vyriausybės atstovai bus skiriami Ministro pirmininko teikimu“.
„Jūsų labai įspūdinga biografija – teko paragauti ir seniūnės, ir administracijos direktorės, ir merės duonos. Apibendrinant jūsų dabartines pareigas, galima būtų sakyti, kad prižiūrite, jog rajonų tarybos nedarytų neteisėtų sprendimų“,-  A. Jasiūnienės pareigas patikslino bendruomenės pirmininkas G. Lipnevičius.
„Vyriausybės atstovo tarnyba, gavusi mero sudarytą tarybos darbotvarkę, skaito sprendimus, nustato, ar nėra prieštaravimų teisės aktams. Apskrityje yra 7 savivaldybės, kurios turi panašias problemas,tačiau savitus problemų sprendimų būdus, dažnai tuo pačiu klausimu priimami teisės aktai savivaldybėse skiriasi,todėl yra svarbu sužiūrėti, kad jie neprieštarautų įstatymams.  Jeigu tarybos sprendimai prieštarauja įstatymams, Vyriausybės atstovas teikia pastabas, o jeigu į jas neatsižvelgiama, atvyksta į posėdį ir pareiškia, kad sprendimas prieštarauja įstatymui. Būna, kad tarybos nariai nesutinka su Vyriausybės atstovo pastabomis, tada kreipiamasi į teismą. Teismui priėmus sprendimą, reikia jį vykdyti, bet pasitaiko, kad  teismo sprendimai būna skundžiami Vyriausiajam administraciniam teismui, nes jam priėmus sprendimą yra formuojama teismo praktika ir tokiu atveju visoms ginčo šalims belieka vykdyti teismo sprendimą“,- savo darbą detaliau apibūdino A.Jasiūnienė.
Apie reglamentą ir drausmines nuobaudas
Diskusijoje su Vyriausybės atstove Šiaulių apskričiai metu buvo aptartos ir negerovės, klestinčios Radviliškio rajono savivaldybėje. „Prieš  dvejus metus Radviliškio rajono politikai buvo nusprendę žurnalistų bei politikų neįsileisti į komitetų posėdžius – iš reglamento paprasčiausiai dingo eilutė, kad komitetų posėdžiuose gali dalyvauti „ir kiti suinteresuoti asmenys“. Pasiskundus Seimo kontrolieriui, ši eilutė reglamente buvo atstatyta. Šiuo metu bet kas gali nueiti į komitetų posėdžius, tik reikia iš anksto registruotis. Kuo skiriasi Seimo kontrolieriaus tarnybos funkcijos nuo jūsų tarnybos?“- teiravosi bendruomenės pirmininkas G.Lipnevičius.
„Seimo kontrolierius,šalia kitų savo kompetencijų, nagrinėja individualius skundus dėl biurokratizmo, atsakingų asmenų neveikimo. Vyriausybės atstovo tarnyba individualių skundų netiria, nagrinėja piliečių skundus tik dėl norminių teisės dokumentų“,- atsakė A.Jasiūnienė.
Pasak G.Lipnevičiaus, daugelis „Radviliškio krašto“ redakcijos  Seimo kontrolieriui teiktų skundų pasitvirtino, tačiau valdininkams neskirtos jokios bausmės, nurodyta tik ištaisyti trūkumus.
„Drausmines nuobaudas valdininkams skiria subjektas, kuris priima į darbą. Pavyzdžiui, administracijos direktorę į darbą priima taryba, tad ji ir turi spręsti, kokią drausminę nuobaudą taikyti. Kalbant apie demokratiją ir jos įgyvendinimą savivaldoje-visi sprendimai turėtų būti priimami iš apačios į viršų – bendruomenė geriau mato, ko reikia ir gali tarybai bei savo išrinktiems tarybos nariams teikti pasiūlymus. Piliečių balsai turi būti girdimi ir turi būti stengiamasi deramai jiems atstovauti. Tarybos nariai turi būti laisvai prieinami rinkėjams,susitikti su bendruomenėmis, gyventojais, atsiskaityti jiems už nuveiktus darbus, priimtus sprendimus, tačiau pasitaiko, kad kai kurie nuo rinkėjų slepiasi kabinetuose – su metais tai turėtų pasikeisti“,- sakė viešnia.
Diskutuojant apie Radviliškio rajono tarybos darbą, bendruomenės pirmininkas pateikė dar vieną  tarybos ydingo darbo pavyzdį: „Dažnai tenka kovoti su savivaldybės klerkais dėl informacijos pateikimo. Gauname informaciją, kad administracijos direktorė J. Margaitienė pažeidė įstatymą, o ją į šį postą delegavo taryboje esantys bendrapartiečiai konservatoriai, vadinasi, jie jos nebaus. Sidabravo seniūnas užfiksuotas darbe girtas –  tik įsikišus savaitraščiui „Radviliškio kraštas“ seniūnas gavo drausminę nuobaudą, tačiau jam dar buvo ir padidintas atlyginimas. Įdomi situacija Radviliškio rajone: konservatoriai sprendžia „prisidirbusių“ konservatorių klausimus“. 
Apie  Antikorupcinę komisiją
G. Lipnevičius pasidomėjo, kokios Radviliškio rajono Antikorupcinės komisijos funkcijos – ji sudaryta iš savivaldybės darbuotojų ir tarybos narių – vadinasi, patys daro nusižengimus ir patys save vertina.
„Antikorupcinė komisija numatyta  Vietos  savivaldos įstatyme. Antikorupcinė komisija nevertina dokumentų, jos funkcijos platesnės, apibrėžtos Vietos savivaldos įstatyme – sprendžia, kaip užkardinti korupciją savivaldybėje, kad ji neišsikerotų, dalyvauja rengiant kovos su korupcija programas, teikia išvadas tarybai dėl jų įgyvendinimo ir kt.. Įstatyme numatyta, kas turi į šią komisiją  įeiti ir ji dirba prevencinį darbą: įvertina sprendimus antikorupciniu požiūriu. Su korupcija kovoja  ir STT, ši tarnyba taip pat užsiima korupcijos prevencija, rengia mokymus“,- į klausimą atsakė A. Jasiūnienė.
Apie viešuosius pirkimus
Bendruomenės narius domino viešųjų pirkimų tvarka, vykdoma rajono savivaldybėje. Pasak A.Jasiūnienės, didelė dalis viešųjų pirkimų vykdoma apklausos būdu, kiekviena įstaiga turi priimtas viešųjų pirkimų taisykles.
Bendruomenės pirmininkas G.Lipnevičius vėl pateikė pavyzdį iš rajono savivaldybės: „Buvo atliktas žurnalistinis tyrimas, kaip Radviliškio rajone vyksta viešieji pirkimai ir juos paprastai laimi vienos partijos atstovai. Konkurse statybos darbams  atlikti dalyvauja statybos organizacija, kompiuterių pardavimų firma  bei reklamos gamybos agentūra. Aišku, laimi statybos organizacija“.
Pasak A. Jasiūnienės, taip neturėtų būti, nes vykdant viešuosius pirkimus perkančioji organizacija  dalyvaujančiųjų konkurse organizacijų prašo pateikti organizacijos įstatų kopijas, kuriose nurodyta, kokia veikla gali verstis konkurse dalyvaujanti organizacija ir organizacijos, kurios neturi leidimo verstis pageidaujama veikla, turėtų būti pripažįstamos neatitinkančiomis konkurso reikalavimų ir jų pasiūlymai nevertinami. Viešųjų pirkimų kontrolę savivaldybėse prižiūri Viešųjų pirkimų tarnyba.
Susirinkę gyventojai mestelėjo mintį – o jeigu konkurse apklausos būdu nėra nurodyta tokių sąlygų?
Problemos dėl pašalpoms skirtų lėšų
Pasak A.Jasiūnienės, visos savivaldybės turi problemų su turto valdymu – turto  inventorizacija bei įregistravimas ne tik yra daug žmogiškųjų sąnaudų reikalaujantis darbas, bet kainuoja nemažai biudžeto lėšų, todėl  Savivaldybės paprašė 5 metams atidėti kelių ir gatvių registraciją,
Buvo iškeltas ir socialinių pašalpų mokėjimo klausimas. „Radviliškio savivaldybė buvo viena iš tų 5 pilotinių savivaldybių, kurios atsiliepė į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymą prisidėti prie pašalpų mokėjimo tvarkos peržiūrėjimo, teikė savo siūlymus, kas leido visoms šalies savivaldybėms perimti pašalpų mokėjimą į savo rankas ir taip sutaupyti didelę dalį lėšų. Tačiau atsitiko taip, kad iš tų sutaupytų pinigų išlaikomos socialinės įstaigos, perkami automobiliai, savivaldybės sutaupytas lėšas nori panaudoti ir kitoms biudžeto reikmėms, todėl šalyje jau mezgasi diskusija, ar neperlenkiama lazda taupant ir ar nenukenčia skurdžiausiai gyvenanti gyventojų dalis. Vienas paskutinių mūsų tarnybos teikimų  Radviliškio rajono savivaldybės tarybai yra dėl savivaldybės  socialinių pašalpų skyrimo aprašo peržiūrėjimo“,- sakė A.Jasiūnienė.
Viešniai paantrino bendruomenės pirmininkas: „Pinigai, skirti socialiai remtiniems žmonėms, mūsų rajone dažnai virsta „auksinėmis“ trinkelėmis bei „auksiniais“ bordiūrais. Mūsų bendruomenė tarybai teikė pasiūlymą leisti socialiai remtiniems žmonėms nemokamai nusiprausti pirtyse, o nupirkus skalbimo mašinas – leisti išsiskalbti rūbus. Šis pasiūlymas buvo atmestas, nors Socialinės apsaugos ir darbo ministras L.Kukuraitis patvirtino, jog lėšos tam yra skirtos,  mūsų pasiūlymui pritarė  ir patarė pakartotinai kreiptis į rajono valdžią“.
„Gal ir gerai, kad sumažėjo pašalpų gavėjų, nes ne viena institucija sulaukdavo skundų, kad pinigai  dalinami į kairę ir į dešinę. Kai kurie pašalpų gavėjai jų  atsiimti  atvažiuodavo prabangiais automobiliais. Tačiau, mažinant pašalpų gavėjus, nereikia perlenkti lazdos, reikia pasverti visas aplinkybes“,- sakė Vyriausybės atstovė.
Bendruomenės pirmininkas G.Lipnevičius pritarė viešniai, kad didesnė kontrolė reikalinga, tačiau gavę pašalpų pinigus žmonės juos leistų parduotuvėse ir taip paremtų verslininkus, įsigydami batus, rūbų ar kitų buities daiktų, o dabar sutaupyti šie pinigai investuojami į abejotinus projektus. Štai Radviliškio miesto aikštės renovacija kainavo 1,1 mln eurų, tačiau kiti rajonai sugebėjo aikštes renovuoti ženkliai pigiau: Pakruojis – apie 0,5 mln. eurų su fontanu, Raseiniai – už 350 tūkst., Kuršėnai su fontanu –  už 700 tūkst. eurų.
Apie žemės mokestį

Pokalbio metu buvo aptartas ir padidėjęs žemės mokestis, kuriuo skundžiasi rajono ūkininkai. Kas 5 metus indeksuojama žemės vertė. Žemės vertė rinkoje pakilo 3,5 karto, savivaldybėms buvo palikta teisė sumažinti žemės mokestį, tačiau Radviliškio rajono taryba nusprendė padidinti šį mokestį 1,5- 2 kartus ir daugiau.
„Nemanyčiau, kad reikėtų mažinti mokestį už žemę – didieji ūkininkai tampa turtingais žmonėmis, žemės ūkis  gauna nemažai lengvatų, o savivaldybės biudžeto pajamose žemės mokestis sudaro svarią dalį. Mokesčius mokėti privalo visi“,- sakė A. Jasiūnienė.
Viešnia sutiko, kad galbūt mokestį už žemę reikėtų diferencijuoti priklausomai nuo ūkio dydžio, nes smulkiems ūkininkams jį susimokėti tampa gan sunku. Bendruomenės pirmininkas paantrino viešniai ir pritarė, kad rajono valdantieji turėtų mažų mažiausiai peržiūrėti šį sprendimą.
Diskutuojant rimtomis ir rajonui aktualiomis temomis, nepastebimai prabėgo beveik dvi valandos. Vyriausybės atstovė Šiaulių apskričiai A. Jasiūnienė padėkojo bendruomenės pirmininkui už šiltą priėmimą, o bendruomenės narių buvo palydėta gausiais aplodismentais.  Bendruomenės pirmininkas G. Lipnevičius  viešniai už skirtą laiką bendruomenės vardu įteikė gėlių puokštę.
Popietėje su garbingu jubiliejumi buvo pasveikinta aktyvi bendruomenės narėValė Macaitienė,kurią pirmininkas pasveikino bendruomenės vardu ir įteikė gėlių puokštę.
„Kavos popietės“ pabaigoje, bendruomenės nariai, kaip jau įprasta, aptarė  būsimų  popiečių svečius, šventinį kalėdinį pasibuvimą bei šventinę kelionę į Kauną.
„Kavos popietę“ padėjo organizuoti bendruomenės savanoriai: V.Aleknienė, S.Skorkaitė, R.Radavičienė, A.Litinskas. Aktyviai prie popietės organizavimo prisidėjo bendruomenės narės: T.Kojelienė, O.Kazlovskaja, G.Chodosovskaja, V.Goštautienė.

„Radviliškio krašto“ informacijaKomentarai

Jūsų komentaras

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Radviliškio krašto bendruomenė

Bendruomenės popietėje – diskusija su Tarybos nariais

Avatar

Paskelbta

data

Liepos 8 d. „Radviliškio krašto bendruomenės“ nariai rinkosi į tradicinę „Kavos popietę“. Tarybos nario bei bendruomenės pirmininko Gedimino Lipnevičiaus siūlymu, šį kartą nebuvo kviesta žymių bei garsių svečių. Bendruomenės nariai diskutavo su Tarybos nariais Vilma Alekniene bei Gediminu Lipnevičiumi, o vėliau ir su LR Seimo nariu Aurimu Gaidžiūnu, kuris prie diskusijos prisijungė vėliau, aptarė praūžusią Radviliškio miesto šventę, planavo ateities renginius.
Popietės pradžioje Irena Mališkevičienė užsisakiusiems bendruomenės nariams  išdalino  europarlamentaro V. Uspaskich  dovanotas  knygas „Mano ligos ir priešai – mano geriausi mokytojai“.
Nuomonė apie miesto šventę
Nemažai bendruomenės narių dalyvavo Radviliškio miesto šventėje. Pasak jų, šventėje trūko tradicinės šventinės eisenos. Bendruomenės nariams pritarė ir  pirmininkas G. Lipnevičius: „Man taip pat šiemet trūko šventinės eisenos, kurioje gali pasirodyti Radviliškio rajone veikiančios įmonės, visos bendruomenės. Manau, labai trūko to šventiškumo“.
Buvo aptarta ir šventės vieta – kai kuriems popietės dalyviams labiau patiko, kad estrada buvo įrengta miesto parke, kitiems labiau patikdavo, kai estrada stovėdavo prie buvusio „Žaros“ viešbučio.
„Nesu ekspertas, bet šventės  pradžioje, mano nuomone, muzika buvo per garsi, rėžė ausis. Nesakau, kad atlikėjai buvo prasti, bet manau, kad tai ne miestų švenčių muzika – reikėtų lengvesnės, „užvedančios“ muzikos. Manau, kad ir miestų, ir Joninių švenčių metu roko grupėms ne vieta, nes į jas renkasi vyresnio amžiaus žmonės. Tačiau miesto šventės fejerverkai buvo įspūdingi“,- sakė bendruomenės pirmininkas.
Daugelis bendruomenės narių pasipiktino Taryboje priimtu konservatorių ir „valstiečių“ daugumos sprendimu švenčių metu rajone prekiauti alkoholiu. Daugelio „Radviliškio krašto bendruomenės“ narių nuomone, tokių švenčių metu visiškai nereikėtų prekiauti alkoholiu.
Pasak G. Lipnevičiaus, belieka pasidžiaugti, kad šventės metu alkoholis buvo patrauktas į šalį ir  mažai matėsi.
Aptarti rajono gyventojams aktualūs klausimai
„Į Tarybos posėdžio darbotvarkę buvo įtrauktas ir patvirtintas Antaniškių parko estrados pardavimo klausimas. Taryboje siūliau išimti iš aukciono sąrašo estrados pardavimą, kol nebus sutvarkytas Eibariškių parkas, tačiau partijos nubalsavo, kad radviliškiečiams šis turtas nereikalingas ir jį reikia parduoti. Buvęs administracijos direktoriaus pavaduotojas E. Mončauskas siūlė „Radviliškio krašto bendruomenei“  dalyvauti aukcione ir įsigyti šį turtą. Kokia jūsų nuomonė?“ – bendruomenės narių klausė G. Lipnevičius.
Daugelio bendruomenės narių nuomone, šią estradą reikėtų išsaugoti radviliškiečiams, o  E. Mončausko siūlymas tiesiog neetiškas, nes šis turtas – ne konservatorių, o visų Radviliškio krašto gyventojų nuosavybė.
Pasak bendruomenės pirmininko G. Lipnevičiaus, šią estradą būtų galima atgaivinti bendruomenių šventėms, o  apleistoje sporto aikštelėje įrengti laipiojimo medžiais parką, kurie  šiuo metu yra populiarūs – tai atneštų naudą rajonui: atvyktų turistai, būtų pramoga ir vietiniam jaunimui.
Antras aptartas klausimas – J. Marcinkevičiaus namelio pardavimas aukcione. „Stende parašyta, kad šis namelis – muziejus, o jis pardavinėjamas aukcione. Pagal mano pateiktą Muziejaus gatvės projektą, šiame name galėtų įsikurti ir rašytojo memorialinis muziejus, ir „gelžkeliečio“ gyvenamojo namo  muziejus“,- sakė bendruomenės pirmininkas.
„Dar pateikiau vieną projektą, prie kurio pažadėjo prisidėti ir meras – bendruomenės „Laimės suolelis“, kuris stovėtų prie garvežio. Šiuo metu derinama su menininku E.Titu, kad išdrožtų  didžiulį sostą, ant kurio galėtų atsisėsti 4 žmonės. Tai būtų meninis darbas, ant kurio būtų užrašyta „Radviliškio krašto bendruomenės“ laimės suolelis“. Daugelis žmonių fotografuosis ant šio suolelio, o mūsų bendruomenės vardas pagarsės visoje Lietuvoje“,-  su nauju projektu bendruomenės narius supažindino pirmininkas.
G. Lipnevičius popietės dalyviams pristatė dar vieną savo projektą – sutvarkyti Radviliškio miesto turgelį.
„Galiu pasidžiaugti, kad Taryboje patvirtinome, jog vandens ir nuotekų tinklus turės Basanavičiaus ir Daujočių gatvės. Gal ateityje šie tinklai bus įvesti Daukanto gatvėje, tai liktų tik sodai“,- džiugią radviliškiečiams naujieną pranešė  G. Lipnevičius.
Bendruomenės nariai pageidavo, kad ateityje vanduo bei nuotekos būtų įvesti ir Talkininkų gatvėje.
„Noriu pasidžiaugti dar vienu pasiekimu – visuomeninio rinkiminio komiteto „Už geresnį gyvenimą visiems“ rinkiminėje programoje buvo įrašyta, jog sieksime, kad būtų išasfaltuotos šimtametės Radviliškio miesto gatvės. Šiuo metu jau išasfaltuotos Stiklo, Šermukšnių gatvės ir daugelis kitų bus asfaltuojamos. Dar pasidomėsiu, kodėl yra netvarka su Vaisių ir Ąžuolų gatvėmis“,- sakė bendruomenės pirmininkas ir Tarybos narys G. Lipnevičius.

Buvo aptartas ir socialinio būsto nuomos klausimas. „Yra žmonių, kurie gyvena socialiniuose būstuose, susirado geresnius darbus ir šiuo metu jų pajamos viršija sumą, kad gyventų socialiniame būste. Kokia jūsų nuomonė, ar reikėtų iš jų atimti būstus ir atiduoti laukiantiems eilėje, ar padidinti nuomos mokestį?“,- klausė G. Lipnevičius.
Daugelio bendruomenės narių nuomone, reikėtų didinti nuomos mokestį, o jau patys nuomininkai spręs, ar likti šiame būste, ar ne.
Popietės dalyviams buvo aktualus mokesčio už šiukšles klausimas – gyventojai papildomai turi mokėti šį mokestį už turimą kitą turtą, pavyzdžiui, sodo namelius, garažus. „Mano nuomone, koks yra gyventojui nustatytas mokestis už šiukšles, tiek jis turi ir mokėti, o dabar reikia mokėti ir už paveldėtą namelį, nors jame ir negyveni. Tačiau yra išeitis – reikia kreiptis į elektros tinklus, pristatyti pažymą, kad šiame būste negyveni, nevartoji elektros, ir už šiukšles mokėti nereikės. Blogybė ta, kad reikia gaišti laiką, rinkti pažymas, kad už orą pinigų nemokėtum “,- sakė  G. Lipnevičius.
Buvo aptartas ir švietimo Radviliškio rajone klausimas. „Šalia Radviliškio, prie Arimaičių ežero, atsidaro privati mokykla. Rajone mokyklos uždarinėjamos, o štai nauja atsidaro. Klausimas, kaip ji, pastatyta laukuose, išsilaikys? Blogai, kad ši mokykla atims vaikus iš rajono mokyklų ir pagreitins kai kurių kaimo mokyklų užsidarymą. Įdomu ir tai, kad Aukštelkų mokykloje daromas remontas, nors kitais metais joje mokysis tik 5 vaikai –  čia  įžvelgiamas galimas pinigų švaistymas“,-  sakė bendruomenės pirmininkas.
„Radviliškio rajone planuojama statyti vėjo jėgaines, nors nei vienas rajono bendruomenės pirmininkas apie tai nežino. Tad kam reikia skirti pinigų specialiųjų planų ruošimui, jeigu bendruomenės nariai šioms statyboms priešinsis? Planuojama pastatyti apie 30 jėgainių – vienas pliusas, kad biudžetas gaus nemažai pajamų, bus galima išasfaltuoti gatves ar rajono kelius. Bendruomenės turi būti budrios ir sekti pranešimus apie jėgainių projektavimo eigą, kad  vėjo jėgainės neatsidurtų gyventojų kiemuose“ – su projektu supažindino popietės dalyvius G. Lipnevičius.
Tarybos posėdį stebėję Bendruomenės nariai stebėjosi mero ir savivaldybės administracijos veiksmais, kad daugelis bendruomenių, tame tarpe ir „Radviliškio krašto bendruomenė“, nebuvo informuota teikti savo narių į bendruomenių tarybą. „Turbūt į tarybą kviečiamos tik „savos“ bendruomenės, kurios atstovaus ne bendruomenių, o partijos interesus“,- sakė popietės dalyviai.

„Taryboje buvo kuriozas – nepatvirtinta Etikos komisija, nes niekas nepasiūlė komisijos pirmininko. J. Povilaitis nebesutiko būti pirmininku, nes šioje komisijoje svarstomos visos negerovės. Vyriausybės atstovas Šiaulių apskrityje žadėjo teikti teikimą, nes ši komisija turėjo būti sudaryta per du mėnesius“,- sakė G. Lipnevičius. Kodėl opozicijoje esantys socialdemokratai ir „darbiečiai“, kuriems ir priklauso šis postas, nesugebėjo pasiūlyti kandidato į Etikos komisiją: ar dėl kompetencijos stokos, ar dėl kitų priežasčių, klausimas Taryboje liko neatsakytas.
Pasak bendruomenės pirmininko, daugiausia Taryboje diskusijų sukėlė klausimas dėl E.Mončausko prašymo išeiti iš darbo. Į diskusiją įsijungė  LR Seimo narys A. Gaidžiūnas. „Mes įvedėme pataisas, kad atsisakęs tarybos nario mandato, asmuo  turi sumokėti 10 tūkst. eurų, o dabar pasimatė, kad įstatyme yra spraga, jis bus tobulinamas – E. Mončauskui šiuo atveju nereikės mokėti tokios sumos už mandato atsisakymą, nes dirbo administracijoje“,- sakė A. Gaidžiūnas.
„Manau, kad tokiu būdu valstybei nebuvo sumokėta 10 tūkst. eurų, o ar pasitvirtins šis negražus konservatorių manevras – parodys laikas. Beje, Radviliškio miesto seniūno vieta laikoma tuščia, ar nebus taip, kad E. Mončauskas grįš į seniūno pareigybes. Manau, kad tai – pasityčiojamas iš įstatymo“,- LR Seimo nariui paantrino G. Lipnevičius.

Popietės pabaigoje buvo nutarta organizuoti bendruomenės Vasaros šventę, kurioje dalyvauti bus pakviesti visų skyrių atstovai, o kad nebūtų nuobodu, šventė vyks su sportinėmis varžybomis.
„Kavos popietes“ organizuoja ir jos dalyvius kava vaišina bendruomenės pirmininkas G.Lipnevičius, jam padeda bendruomenės nariai: S. Skorkaitė, O. Kazlovskaja, G. Chodosovskaja, E.Siudikienė, V. Goštautienė, A.  Litinskas.

„Radviliškio krašto“ informacija
Skaityti daugiau

Radviliškio krašto bendruomenė

Atšvęstas Radviliškio miesto gimtadienis

Avatar

Paskelbta

data

„Radviliškio krašto bendruomenė“, kartu su visais radviliškiečiai liepos 5 ir 6 dienomis tradiciškai galėjo pasidžiaugti gimtadienį švenčiančiu miestu.
Buvo ką veikti ir į ką pažiūrėti dideliems ir mažiems: sportuojančiųjų ir sportą mėgstančiųjų laukė petankės, tinklinio, teniso, naktinio futbolo, žvejų varžybos, norinčius paganyti akį kvietė dviračių akrobatų iš Latvijos šou, Baltijos galiūnų čempionatas, vakariniai koncertai, mugės ir pramogos vaikams, tradicinis kojinių mezgimo čempionatas, tarptautinio folkloro festivalio-konkurso „Saulės žiedo“ dalyvių iš Portugalijos ir Latvijos pasirodymai, Radviliškio miesto Garbės piliečio apdovanojimo ceremonija, „Tautiškos giesmės“ giedojimas bei kiti renginiai.

Į vakaro koncertus susirinkusius radviliškiečius ir Radviliškio miesto svečius pasveikino Radviliškio rajono savivaldybės meras A. Čepononis, LR Seimo narys A. Gaidžiūnas ir Katzrino miesto (Izraelis) meras D. Apartsevas, nustebinęs visus puikia lietuvių kalba.
Katzrino miestas – naujasis Radviliškio rajono savivaldybės tarptautinio bendradarbiavimo partneris, sutartis dėl abiejų savivaldybių bendradarbiavimo buvo pasirašyta Radviliškyje Valstybės dienos išvakarėse.
Radviliškio  miesto šventės renginiuose dalyvavo Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nariai Gediminas Lipnevičius, Vilma Aleknienė, Jonas Povilaitis ir kiti.
Dar vienas Radviliškio miesto šventės akcentas – Radviliškio miesto garbės piliečio vardo įteikimo ceremonija. Šiais metais Radviliškio miesto garbės piliečio regalijos įteiktos pedagogui, buvusiam Šeduvos gimnazijos direktoriui, buvusiam Radviliškio rajono savivaldybės mero pavaduotojui Kazimierui Auguliui. Ši nominacija, teikiama miestą garsinantiems žmonės, šokiravo daugelį šventės dalyvių.
Nemažą būrį radviliškiečių bei miesto svečių džiugino dvi kompozicijos: apie valstybę ir jos ateitį susimąstyti skatinanti „Kūrybinė „Mindaugo“ manipuliacija menu“ ir inscenizacija „Aš mylėsiu ir lauksiu…“, skirta Lietuvos kariuomenės istorinės pergalės prieš bermontininkus 100-mečiui, primenanti visiems istorinę pergalę per meilės ir ilgesio prizmę. Abiejų projektų režisierė – R. Atkočiūnienė. 
Miesto šventė vakariniame koncerte radviliškiečius linksmino R. Difartas ir grupė, V. Baumila  ir „16 Hz“.
Šventėje netrūko ir prekybininkų, siūliusių šventės dalyviams įsigyti suvenyrų, maisto produktų, paskanauti giros ar alaus.
Po koncerto vakarinį miesto dangų nušvietė įspūdingi fejerverkai.

„Radviliškio krašto“ informacijaSkaityti daugiau

Skaitomiausi

Copyright © 2019