Socialiniai tinklai

Aktualijos

Vilkai, papjovę ožką, taikėsi „sumedžioti“ ir ūkininkę

Avatar

Paskelbta

data


Vėl kruvina vilkų puota Radviliškio rajone, Legetėlių kaime. Pilkiai ne tik grįžo į tą pačią sodybą, kur medžiojo prieš kelias savaites, bet ir akivaizdžiai parodė, kad net ir šviesiu paros metu nebijo žmonių. Kai ūkininkė vilkus nuo gyvulių bandė baidyti šviesdama žibintuvėliu, šie ne bėgo, o artinosi prie moters. Žmoną ir gyvulius nuo vilkų teko ginti vyrui – jau su šautuvu rankose.

Ūkininkė vėl nukentėjo nuo vilkų

Radviliškio rajono Legetėlių kaimo ūkininkė vėl nukentėjo nuo vilkų. Rima antradienio rytą, vos prašvitus, išvedė ožkelę į ganyklą. Pusvalandžiui grįžo į trobą, apsitvarkė ir ruošėsi šerti kitus gyvulius ganykloje. Per tą laiką iš ožkos liko kaip toje pasakoje – tik rageliai ir nageliai. Vilkai surijo beveik visą ožką, liko tik galva ir kanopos. Vilkai ne tik sočiai papuotavo, bet ir nusprendė atkeršyti ūkininkei už sutrukdytą medžioklę – nė nebandė sprukti pamatę moterį. Ūkininkė Rima Petrėtienė pasakojo įspūdžius:,,Pašviečiau į pamiškę žibintuvėliu, matau, akys žiba. Einu, einu ir tos akys ant manęs ateina, aš vis dar einu, ožkos ieškau, pašviečiau – siluetas vilko. Na, negaliu pasakyt, kaip pasijutau, viskas tik sukilo, baimė apėmė“.
Vilkai bandė „sumedžioti“ ūkininkę
Ūkininkė iš pradžių savo akimis negalėjo patikėti. Švietė žibintuvėliu vilkui į akis, o šis tik sliūkino artyn. Netrukus paaiškėjo, kad pilkių aplink ganyklą ir Rimą sukiojasi ne vienas. Netrukus moteris įsitikino, kad vilkai lyg medžiodami bando ją apsupti – vienas sliūkino Rimai iš priekio, tiesiai į ją, kitas, nė nesislapstydamas, sėlino iš nugaros –  elgėsi lyg medžiotų moterį.
,,Žiūriu, atbėga vienas siluetas ten, daržo galu. Nepatikėjau, kad  vilkai gali grįžti. Po kiek laiko – antras siluetas. Vilkas didelis, pasisuko, bėga, po kiek laiko dingo ir vėl ateina“,- sakė R.Petrėtienė. Moteris iš baimės neprisimena, kaip parlėkė namo. Vyras čia seife teisėtai laiko medžioklinį šautuvą. Ūkininkai neabejojo – prasidėjo karas su vilkais, reikia gintis.
„Šviečiau į juos, jie matė. Taip, nesitraukė, nebijojo, grįžo tris ar keturis kartus, kol vyras neiššovė į orą, kol nešovė, kol nenubaidė. Aš ėjau link  vilko, jis ant manęs“.
Vilkai žmonių  nepuola…
Kai tame pačiame kieme neseniai po langais vilkai išpjovė 8 avis, dar tiek pat apdraskė, pamenate, tada girininkas Rimą guodė, kad vilkai žmonių nepuola. Darius Karinauskas,  Legečių girininkas,  rugsėjo 25 dieną sakė: ,,Nebuvo, kad vilkas žmogų pultų, tikrai nepuls, žmogaus bijo. Aš, kaip girininkas, jų nebijau, jie nedrįsta žmogaus. – O jeigu vilkas eis pjauti avių, o žmogus ginti, kuo baigsis? – Vilkas pabėgs“.
Moterį bandė apsupti mišrūnų šeima?
Rimos ūkio apžiūrėti atvykęs aplinkosaugininkas sako, kad Rimą apsupti bandė, ko gero, mišrūnų šeima – esą grynakraujai vilkai žmogaus bijo, taigi neturėtų nei artyn sliūkinti, nei juo labiau žibintuvėliu į akis žibinant artintis. Čia kažkas ne taip – galvosūkis mokslininkams.
Pasak Radviliškio r. aplinkosaugininko Tomo Žukaičio, sunku paaiškinti tokį atvejį – gal čia taip elgėsi vilko ir šuns hibridai. Šiuo atveju reikia detalesnių tyrimų, kad mokslininkai paaiškintų.Aplinkosaugininkai negali paaiškinti ir kito Legetėlių kaimo vilkų elgesio – per keliolika dienų pjauti bandos grįžo į tą pačią vietą – Rima neseniai skaičiavo išpjautas avis – sudorotos aštuonios, dar tiek pat teko papjauti, mat buvo išdraskytos.
Ar galima ginantis nušauti vilką?
,,Mano darbo praktikoje nebuvo tokio atvejo, kad vilkai grįžtų į tą pačią vietą“,- sakė aplinkosaugininkas T. Žukaitis.
Ir dar – jeigu šiandien Rimos vyras, gindamasis nuo vilko, būtų jį nušovęs, vargu, ar būtų išvengęs baudos. Šią situacija aplinkosaugininkas pakomentavo taip: „Nebūtų kriminalo padaręs tas asmuo, jeigu būtų gynęs savo gyvybę. Reikėtų išsamaus tyrimo ir tik tada būtų galima spręsti, skirti baudą ar ne“.
Kol kas ginamos tik vilkų teisės
Bet kaip ramiai gyventi, moteriai niekas negali pasakyti. Jos namuose – keturi mokyklinio amžiaus vaikai, kurie kasdien po pusantro kilometro vaikšto į autobuso stotelę ir švintant, ir sutemus. Mažai gelbsti ir ką tik parsivežtas plėšrus bei sargus keturkojis – bandos ir namų sargas, kibsiantis vilkams į gerklę. Kokius metus  patį šunelį reikia saugoti nuo vilkų, mat, kol kausis su vilkais, dar laiko praeis. O vilkus ginantys gamtos mylėtojai vis auklėja  nukentėjusius ūkininkus ir medžiotojus, esą reikia ginti vilkų teises ir kuo mažiau jų medžioti.

Eleonora Urmonaitė

Komentarai

Jūsų komentaras

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Aktualijos

Mokyklos negali ignoruoti akivaizdžių vaiko teisių pažeidimų

Avatar

Paskelbta

data

Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus (VTAS) patarėja Radviliškio rajone Larisa Paurienė susitikusi su Radviliškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigų vadovais aptarė problemas, kurios mokykloms kyla užtikrinant vaiko teisę mokytis.

Pristatydama pranešimą „Vaiko teisių bei teisėtų interesų užtikrinimas ugdymo įstaigoje“ Larisa Paurienė komentavo VTAS gaunamus pranešimus iš ugdymo įstaigų ir supažindino susirinkusius su daugeliui ugdymo įstaigų tipiškomis problemomis.

Pranešėja išskyrė tai, kad vaikai, kaip ugdymo proceso dalyviai, dažniausiai kelia tokias problemas: nelanko ugdymo įstaigos, smurtauja prieš kitus vaikus ir net suaugusiuosius, nesilaiko elgesio taisyklių, esant specialiesiems ugdymosi poreikiams negeba ugdytis pagal bendrojo lavinimo programas.

Daugiausia pranešimų dėl vaikų smurtavimo prieš kitus vaikus ir net prieš suaugusiuosius. Radviliškyje dirbantys vaiko teisių apsaugos specialistai apie smurtaujančius vaikus nuo metų pradžios gavo 5 pranešimus. Ir pasitaiko, kad mokyklos, nors labai gaila, ištisus mėnesius kai kurias problemas ignoruoja.

Kaip matyti iš pateiktos problematikos lentelės, būna, kad mokyklos problemas slepia, nebendrauja su vaiko įstatyminiais atstovais.  Kaip vieną tokių pavyzdžių patarėja Larisa Paurienė pateikė mokyklos nedėmesingumą vaikui. Vaikas apie metus laiko nesirodė mokykloje, o mokykla tik gegužę kreipėsi į Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyrių (VTAS) Radviliškyje. Ir neaišku, ar sprendžiant problemą pakankamai bendrauta su įstatyminiais vaiko atstovais. Patarėja Larisa Paurienė tai akcentavo kaip pavyzdį, jog pražiūrėtos vaiko problemos.

 ,,Aš savo pranešimu siekiu atkreipti ugdymo įstaigų vadovų dėmesį į tai, kad būtina laiku pastebėti ir spręsti problemas, nes tai geriausiai atitiktų vaikų teisėtus interesus. Nuolatinis bendradarbiavimas su vaikų įstatyminiais atstovais (tėvais, įtėviais, globėjais/rūpintojais) taip pat yra labai svarbi ugdymo proceso dalis‘‘, – sako Larisa Paurienė, patarėja Radviliškio rajone.

Susitikime aptarti ugdymo proceso metu iškilusių problemų sprendimo būdai, paaiškinta, kad problemas galima išspręsti ugdymo įstaigos viduje, t.y. teikiant intensyvią pedagoginę psichologinę pagalbą vaikui ir šeimai, taikant įvairias Švietimo įstatyme ir poįstatyminiuose teisės aktuose numatytas poveikio priemones, pavyzdžiui, mokykla gali kreiptis į Vaiko gerovės komisiją ir prašyti psichologo bei kitos pagalbos vaikui ir šeimai. Pagaliau mokykla gali kreiptis į savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios priežiūros priemonių vaikui taikymo. Tai galima, o gal būtina daryti, kai vaikas nelanko mokyklos, blogai elgiasi, nuolat smurtauja. 

Kai ugdymo įstaiga išnaudoja visas vaikui bei šeimai pagalbos galimybes, būtina kreiptis į atitinkamas institucijas dėl kompleksinės pagalbos šeimai teikimo bei dėl poveikių priemonių taikymo įstatyminiams atstovams ir vaikams – galima kreipti į savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių (TBK). Šiaulių apskrities VTAS patarėja Radviliškyje  akcentavo, kad pedagogams pastebėjus smurto ar vaiko nepriežiūros faktus reikia skubos tvarka kreiptis į vaiko teisių apsaugos skyrių, o jei būtina – ir į teisėsaugos instituciją. 

Diskusijos metu taip pat buvo aptartos išskirtinės Radviliškio ugdymo įstaigose įvykusios situacijos, kai mokyklos tiesiog nekreipė dėmesio į kitus vaiko teisių aspektus.  Vienas jų – mergaitė gyveno pas močiutę apie 5 metus, nors mama gyva ir sveika bei labai geros reputacijos moteris ir gyvena kitame mieste. Taip jau nutiko, kad močiutė vaiko atskyrimą nuo mamos ir kitų šeimos vaikų suprato, kaip pagalbą. Mokykla matė, kad visur vaiką atstovauja močiutė, nors globa oficialiai neįteisinta, bet nė karto nepasidomėjo, kodėl ne mama, o močiutė, neturėdama globėjos statuso atstovauja vaiką. Tai dar vienas mokyklų nedėmesingumo vaikui ir jo teisėms pavyzdys. 

Taigi, susitikime paminėta, kad vaikui ugdymo įstaigoje gali atstovauti tik tėvai ar globėjai/rūpintojai, buvo paprašyta reaguoti į atvejus, kai prašymus ugdymo įstaigoms teikia asmenys, kurie neturi teisės atstovauti vaikui. Reaguoti greitai, o ne laukti kelerius metus.

Susitikime dalyvavę ugdymo įstaigų vadovai ir vaiko teisių apsaugos specialistai  sutarė, kad prasidėjus naujiems  2019/2020 mokslo metams būtina organizuoti susitikimą bei aptarti, kaip geriausiai padėti vaikams ugdymo proceso metu.

Nuo metų pradžios Radviliškyje dirbantys vaiko teisių apsaugos specialistai gavo  2 pranešimus, kad vaikai nelanko mokyklos. Tačiau šie duomenys, kaip ir visoje Lietuvoje,  neatspindi realių skaičių, nes tik  metų gale suskaičiavus praleistų pamokų skaičių konstatuojama, kad vaikas neišklausė mokymo kurso, o metų eigoje, jeigu bent kartais toks nedrausmingas vaikas pasirodo mokykloje, ši turi viltį, kad reikalai pagerės ir mokslo metų laiku nefiksuoja, kaip mokyklos nelankymo. 

Šiaulių mieste nuo metų pradžios fiksuota iki 10 pranešimų apie tai, kad vaikai praleidinėja daug pamokų ar vengia lankyti mokyklą.

Palyginimui – Kelmės rajone dirbantys VTAS specialistai nuo metų pradžios gavo tik vieną pranešimą, kad vaikas nelanko mokyklos. Pranešė vaiko mama. Iš mokyklų tokių pranešimų Kelmėje negauta nė vieno.

Pakruojo rajone dirbantys VTAS specialistai pranešė, kad nuo metų pradžios mokyklos atkreipė dėmesį į maždaug 10 vaikų, kurie praleidžia daug pamokų.

Šiaulių rajono VTAS specialistai sako, kad rūpesčių dėl pamokų praleidinėjimo kelia maždaug 10 vaikų, tačiau ne visada ši informacija gaunama iš mokyklų.

Skaityti daugiau

Aktualijos

„Nekaltas žaidimas“

Avatar

Paskelbta

data

Antanas Stugys

 Feljetonas

Vidurvasaris. Oras – pats tas. Lietuviams – vis tiek neįtiksi. Blogai ir kai karšta, ir kai drėgna. Ir kai sinoptikai meluoja, ir kai sinoptikai teisybę sako. Užtat komersantams, tiems kurie kels produktų kainas „dėl sausros padarinių“. Ir tiems, kurie kels kainas „dėl vandens trūkumo“ – pats gazas. Semk pinigus abejomis saujomis. Ūkininkams, nesudariusiems sutarčių su Dievo tarpininku atsakingu už pasėlių palaistymą – kam kaip pasiseks…

 Gyvenu blokiniame skruzdėlyne – su patogumais. Skruzdėlių dar nėra, viso kito: lojančio, miauksinčio… Tai nei elitnamis, nei bomžatnikas – per vidurį. Užsinoriu atsigerti – pasuku kraną. Užsinoriu atlikti reikalą, arbą reikaliuką – patraukiu rankenėlę. Nori – miegok apsikabinęs žmoną. Nori – miegok apsikabinęs radiatorių. Visi patogumai. Gyvenk ir džiaukis. Vieni – taip ir nugyveną visą savo patogų gyvenimą. Džiaugdamiesi civilizacijos privalumais. Kiti, persivalgę patogumų, pradeda ieškoti nepatogumų ant savo sprando. Net bando išsiaiškinti: „Kada patogumai gali tapti dideliais nepatogumais sveikatai?“

Karštymetis. Žmona, kad būtų vėsiau, dažniau mazgoja grindis. Dažniau gauna ir „nakačkos“ – tai toks žodinis triaukštis avansas – už rūpestį ir kruopštų darbą. Už tai, kad į taziką prideda per daug Chlorkės. Ji aišku dievagojasi, kad grindis plauna tik su švariu vandeniu, nors Chlorkės smarvė nosį riečia ir akis graužia. „Net šampūno nepyliau“… Esu patiklus „kandis“. Po šešis kartus sukalbėtų poterių: „Tėve mūsų“ ir keturis kartus „Švenčiausia Marija“ – apsiraminu. Iki kito plovimo. Kai tik atėjo tas kitas kartas. Kai tik vėl pradėjo smirdėti… – savo mieląjį, žavųjį angelą ginkluotą šepečiu, paprašiau sustoti. Triaukštėmis „nakačkomis“ paprašiau neatsisakyti sudalyvauti mažame eksperimente. Išvalyti sausu skuduru dar drėgnus du kvadratus grindų. Bute su patogumais nepatogus kvapas iš karto dingo. Tada pauosčiau vandenį… Viską supratau. Kai vandenyje tiek Chlorkės – Radviliškis, Eibariškės… vasara.    

Noriu ne noriu, pradedu tikėti TUO, ką pats kiekvieną rytą užuodžiu pakėlęs vandens stiklinę prie lūpų. Tai yra – nemalonų, Chloruotos civilizacijos dvoką. Net po kasetinio filtravimo, nusistovėjusį vandenį, perpylus iš stiklinės į stiklinę 20 kartų (kad jį papildomai prisodrinti deguonimi) – Chlorkės kvapas išlieką. Vadinasi, DOZĖ – garantuoja užmušimą visų mikrobų. O kokia iš to „NAUDA“ žmogaus organizmui?! O vaiko organizmukui? Kai tokiomis porcijomis į mus kišami nuodai – vėžiniai susirgimai – GA-RAN-TUO-TI. Kas yra CHLORKĖ, aiškinti… reikia. Vienas dalykas, kai ja smirdi vieši tualetai, bet kai ja smirdi geriamas vanduo. Kuriuo plaunamos daržovės ir vaisiai. Gaminamas maistas. Jeigu „Nikotino lašas užmuša arklį“. Pasistoja klausimas: Kiek reikia kibirų Clorkės, užmušti vienam nuo kapitalizmo apspangusiam čiabuviui (lietuviui)?   

Kol nebus noro pasidomėti: „Už kokio, gyvybiškai svarbaus produkto tiekimą – galutiniam vartotojui, tiekėjui monopolistui „atsegamos ubagų ašaras“? Kokia produkto kokybė? Kokia jo nauda ir žala? Po teisybei, apie tokius „NIEKUS“ galvoti nėra kada. Daugelis žmonių – kaip ir aš. Klaidingai galvoja, kad vandeniui išvalyti nuo Chloro užtenka jį užvirinti. Iš tikrųjų, virinant vandenį, Chloras pavirsta dar pavojingesniu kancerogenu (medžiaga, skatinanti navikų susidarymą organizme) HLOROFORMU! Ant lietuviškai kalbančių čiabuvių kaklų užrištas mazgelis, po truputi narpliojasi. Žmonės iš kaimų bėgą į miestą, o čia jų laukia kas? Atspėjote – ponas VĖŽYS! Pačiomis įvairiausiomis formomis. Kas jį mums kiša ir kodėl kiša – galvokite patys. Globalizacija – gražus žodis. Chlorizacija – „nekaltas naikinimas“. Toks mažas, su visais patogumais, valstybės kontroliuojamas Aušvicas – pasmerktukų rezervate.

Kad kaimynams ir tautiečiams būtų aiškiau – prisegu porą nuorodų su labai naudinga informacija (Rusų kalba). „Kuo Chloras pavojingas žmonėms? Kaip gydytis apsinuodijus? Kaip kenkia Chloras esantis dezinfekuojančiose priemonėse? Kaip apsaugoti save nuo Chloro poveikio? Koks Chloro poveikis žmogaus organizmui? Kaip valyti vandenį nuo Chloro?  

Chloras – savotiškai patogi (leidžianti ilgiau pasispardyti) – mažo galingumo psicho-chemi-neutroninė bomba (Taktinis branduolinis ginklas, pritaikytas žudyti žmonėms, padarant nedidelę žalą statiniams). Multiplikacinį filmą „SPRAGTUKAS“ – matėte? Įkvėpei… ir AMEN. Ne tik Sirijoje, chlorą „partizanai“ deda į bombas ir bombarduodami nuodija gyventojus. Lietuvoje, savi saviems, Chlorkę deda – į geriamą vandenį. Visi viską užraukę tyli. Atbuko uoslės? Ar tiek pripratom visko bijoti ir nebetikėti ateitimi, kad gatavi mokėti už viską – kas bėga iš kranų ir vadinasi „lietuviškai švariu geriamu vandeniu“?

 Šulinistams (Geriantiems vandenį iš šachtinių šulinių) – pasisekė labiau. Jie ir gyvens ilgiau, ir supus greičiau. Jie, kol kas, patys sau ponai. Nors, pagilinti šulinį per vieną-kitą rintinį, ne viename kieme tikrai nepakenktu. O mes – dabartinės civilizacijos iškamšos – infrastruktūrininkai. Be prie sienos prisukto vandens čiaupo – gyvenimo nebeįsivaizduojame.

Skaityti daugiau

Skaitomiausi

Copyright © 2019