Tyrimas dėl J. Margaitienės veiksmų nejuda iš mirties taško

Speciali darbo grupė, į kurią buvo deleguoti tarybos nariai, turinti tirti rajono savivaldybės administracijos direktorės Jolantos Margaitienės veiksmus, vis dar be darbo. Istorijoje dėl savivaldybės Juridinio ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo Arnoldo Matuzevičiaus įdarbinimo keliolikoje švietimo įstaigų tebėra daug neatsakytų klausimų. Ši situacija susidarė dėl to, kad minėtai darbo grupei vadovaujantis valstietis vicemeras Vytautas Krikščiūnas tebetrypčioja vietoje.

Teisina delsimą

Tądien, kai darbo grupė buvo oficialiai sudaryta, vicemeras V. Kriščiūnas iškurnėjo į Lenkiją, kur laiką leido kartu su „tiriamąja“ J. Margaitiene. Darbo grupė iki antradienio dar nebuvo gavusi jokios oficialios informacijos apie pirmąjį susitikimą ir jo metu planuojamus spręsti klausimus. Kad išvyka į Lenkiją neva sutrukdė V. Kriščiūnui imtis darbo ir  minėtas tyrimas jam – anoks prioritetas, galima suprasti, net iš raštu gauto savivaldybės administracijos paaiškinimo.

„Atsakydami į Jūsų paklausimą, informuojame kad Mero potvarkiu darbo grupė sudaryta birželio 6 dieną, o birželio 6-8 d. vicemeras buvo išvykęs į komandiruotę Lenkijoje. Su potvarkiu susipažino iškart grįžęs iš komandiruotės ir šiuo metu derina visiems darbo grupės nariams patogų susitikimo laiką“, – V. Krikščiūno delsimą bandė pateisint rajono savivaldybės administracijos atstovė spaudai Eva Kazlauskienė.

Sukūrė nepatogią situaciją

Savaitraščio „Radviliškio kraštas“ žiniomis, A. Matuzevičiaus paslaugų švietimo įstaigos galėjo visai nepirkti, jei tik būtų įsiklausyta į jų prašymą. Kai kurios švietimo įstaigos kreipėsi į Radviliškio rajono savivaldybės administraciją, prašydamos skirti įgaliotą asmenį atstovavimui teisminiuose ginčuose su VšĮ „Bruneros“, bet administracija kažkodėl įgalioto asmens nepaskyrė. O tokią galimybę, panašu, kad turėjo. Tai patvirtino net Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) surinkti duomenys.

Anot STT, Savivaldybės administracijos Juridinio ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo, t.y. A. A. Matuzevičiaus pareigybės aprašymo 16 punkte nustatyta, kad vedėjas atstovauja savivaldybės institucijas visų lygių teismuose su visomis įstatyme suteiktomis teisėmis ieškovui, atsakovui, trečiajam ir nukentėjusiam asmeniui su teise pilnai ar dalinai atsisakyti ieškinių reikalavimų; 17 punkte nustatyta, kad ruošia teismams ieškininius pareiškimus, apeliacinius, kasacinius skundus ir atsiliepimus į juos. Kitaip sakant, savivaldybės administracijos direktorei konservatorei A. Margaitienei įstatymai leido įpareigoti A. Matuzevičių mokykloms teismuose padėti visiškai neatlygintinai. Nepaisant to, pati savivaldybės administracijos direktorė teisinasi, kad jai neva buvo surištos rankos kitų veikiančių įstatymų prasme.

Esą Juridinio ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas pagal pareigybės aprašymą, būdamas Administracijos valstybės tarnautoju, turi teisę atstovauti teisme tik kitoms Savivaldybės institucijoms, bet tik ne mokykloms. „Tam, kad galėtų dirbti kitose įstaigose, įskaitant švietimo įstaigas ir jas atstovauti teisme, valstybės tarnautojas, pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nuostatas, galiojusias iki 2022-01-14 (šiuo metu leidimo dirbti kitą darbą nebereikia), turėjo gauti leidimą dirbti kitą darbą. Tokie leidimai vedėjui buvo išduoti“, – savivaldybės administracijos direktorės poziciją elektroniniame laiške dėstė savivaldybės administracijos atstovė spaudai Eva Kazlauskienė.

Įsitraukė daug institucijų

Savaitraštyje „Radviliškio kraštas“ jau buvo rašyta, kad Specialiųjų tyrimų tarnybą dar praeitų metų pabaigoje pasiekė žinios, kad Radviliškio rajono savivaldybės administracijoje dirbantis valstybės tarnautojas A. Matuzevičius yra sudaręs sutartis su keturiolika darboviečių, iš kurių trylika – biudžetinės įstaigos, pavaldžios savivaldybei, kurioje jis ir dirba, tai yra, rajono mokyklos bei darželiai.  Taip pat STT kreipėsi į savivaldybės tarybą, prašydama užtikrinti, kad būtų vykdomos Korupcijos prevencijos įstatymo ir kitų su tuo susijusių teisės aktų nuostatos.

Tyrimo medžiaga taip pat buvo perduota nagrinėti ir Valstybės tarnybos departamentui (VTD) bei Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK), vėliau – Valstybės tarnybos departamentui. Institucijos stengėsi kaip išmanydamos nusiplauti rankas ir tyrimo medžiagą vis numetinėjo kitiems, kol galiausiai Vyriausioji tarnybinės etikos komisija įpareigojo veiksmų imtis Radviliškio rajono savivaldybės tarybą, kad ši sudarytų specialią darbo grupę J. Margaitienės elgesiui įvertinti.

„Stogas“

A. Matuzevičiui tūkstančiai eurų į kišenę byrėjo, prasilenkiant net su Darbo kodekse įtvirtintomis nuostatomis. Tuo metu jis ir toliau pilnu etatu dirbo ir tebedirba savivaldybėje. Kai kurios įstaigos atlyginimą mokėjo net iš Aplinkos ar olimpinio komiteto lėšų, taip apvaginėdamos vaikus.

Tyrimo taip pat galėjo imtis ir Savivaldybės kontrolės audito tarnyba, bet Giedrės Sinkevičienės vadovaujama institucija dėl A. Matuzevičiaus įdarbinimo švietimo įstaigose nieko blogo turbūt neįžvelgė ar nenorėjo įžvelgti. Šios tarnybos vadovė palaiko artimus ryšius su tarybos nariu Sauliu Luščiku, kuris ilgą laiką kartu darbavosi toje pačioje Antikorupcinėje komisijoje, kaip ir A. Matuzevičius, (S. Luščikas buvo šios komisijos pirmininkas, o A. Matuzevičius – pavaduotojas). Kad A. Matuzevičių su S. Luščiku gali sieti daugiau nei bendra veikla komisijoje, gali leisti manyti ir politiko asmeninė paskyra.

Tiesa, S. Luščikas privačių interesų deklaracijoje savo santykių su tarnybos vadove iki šiol taip ir nedeklaravo. Tai rodo Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos deklaracijų sistema. Politiko prašėme šią situaciją pakomentuoti, bet vietoj išsamių paaiškinimų buvo sulaukta telefoninio skambučio, kurio metu S. Luščikas pašnekovą koneveikė pačiais įvairiausiais žodžiais ir reikalavo nesikišti į jo asmeninius reikalus.

Savivaldybės kontrolierei siūlo imtis darbo

Pati G. Sinkevičienė noriai paaiškino kodėl neatlieka minimo audito ir kodėl pati neskuba deklaruoti santykių su rajono politiku.

„Šiuo metu šioje srityje audito atlikti neplanuojame, tačiau reglamente nustatyta tvarka meras gali siūlyti savivaldybės tarybai pavesti savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti veiklos plane nenumatytą savivaldybės administracijos, savivaldybės administravimo subjektų ar savivaldybės valdomų įmonių finansinį ir veiklos auditą. Mano Viešųjų ir privačių interesų deklaracija yra visiškai teisinga, šiandien jos koreguoti tikrai neketinu. (Jūsų turima informacija klaidinga)“, – teigė G. Sinkevičienė.

Kad savivaldybės kontrolierė turi visas galimybės imtis darbo, patvirtino ir valstybės kontrolieriai. „Veiklos auditas padėtų atskleisti kiek efektyvus ir rezultatyvus darbo organizavimas Radviliškio savivaldybėje.  Tokį auditą savivaldybėje turi areigą/teisę atlikti Radviliškio r. sav. SKAT“, – siūlė Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės Komunikacijos departamento komunikacijos patarėja Zita Bislienė.

Jolita Žeknytė

Total
0
Dalinasi
Related Posts