Tarybos nario ir ūkininkų siūlymu sumažintas žemės mokestis

Dėl Radviliškio krašto ūkininkų prašymo sumažinti žemės mokestį kurį laiką virė kova. Iš pradžių buvo prašoma žemės mokesčio tarifą mažinti iki 0,9 proc, vėliau ūkininkai sutiko su Tarybos nario Gedimino Lipnevičiaus pasiūlytu kompromisu žemės mokestį mažinti iki 1,00 proc. Deja, Tarybos posėdyje laukė netikėtumas – vietoje suderinto 1,0 proc. žemės mokesčio tarifo mero Vytauto Simelio ir administracijos direktorės Jolantos Margaitienės siūlymu netikėtai šoktelėjo iki 1,04 proc. Dėl tokio tarifo iki tol nebuvo nei tartasi, nei balsuota.

Pateiktas argumentuotas prašymas

Radviliškio krašto ūkininkų sąjunga pateikė argumentuotą rašytinį prašymą Radviliškio rajono savivaldybės tarybai dėl žemės mokesčio tarifo mažinimo. Sąjunga jau antri metai iš eilės kreipiasi į Savivaldybės tarybą, prašydama sumažinti šį mokestį. 2019-2020 metais žemės mokestis Radviliškio rajone buvo pats didžiausias ne tik tarp gretimų, bet ir derlingiausias žemes turinčių savivaldybių. Praeitais metais žemės mokestis buvo sumažintas, tačiau nežymiai, nes buvo teigiama, kad Radviliškio rajonas pasižymi itin derlingomis žemėmis. Žemės mokestis mokamas nuo žemės vertės, tai yra, mokesčio kaina apskaičiuojama, dauginant koeficientą iš žemės vertės.

Gretimuose laukuose mokestis skiriasi kelis kartus

Radviliškio rajono žemės ūkio paskirties laukai prisikiriami prie vidutinio derlingumo laukų. Pavyzdžiui, našiausi dirvožemiai yra Šakių (51,64 balo) ir Pasvalio (50,17 balo) rajonų savivaldybėse, o žemės mokestis ten paskutinius dvejus metus buvo tik mažinamas. Žemės mokestis Šakių rajone 2020 metais buvo apskritai vienas mažiausių Lietuvoje. Palyginimui – žemės našumo balas Radviliškio rajone yra vidutiniškai 45,67 balo, o mokama už žemę čia kone didžiausiu tarifu Lietuvoje. Būna, kad ūkininko dirbama žemė tęsiasi per du rajonus. Pavyzdžiui, ūkininkas, dirbantis žemę Radviliškio ir Šiaulių rajonuose, moka skirtingą 1,3 proc. ir 0,46 proc. žemės mokestį, kas sudaro 2,82 karto skirtumą. Toks  žemės apmokestinimas sukelia nevienodas sąlygas ūkininkauti.

Pateikti du alternatyvūs sprendimų projektai

Ūkininkų vardu prašymą pateikęs Radviliškio krašto ūkininkų sąjungos pirmininkas Dr. Ignas Hofmanas siūlė patvirtinti artimą gretimų rajonų vidurkiui šio mokesčio tarifo dydį – 0,9 proc. Pasitarimuose savivaldybės vadovams bei kai kuriems Tarybos nariams toks pasiūlymas nebuvo priimtinas. Tarybos narys Gediminas Lipnevičius pasiūlė žemės ūkio ir sodų paskirties sklypams taikyti ne didesnį nei 1,0 proc. mokestį, kuris būtų artimas kitų rajonų mokesčiams už žemę. Ūkininkai dėl šio siūlymo išvažiavo pasitarti, o kitame posėdyje Dr. I. Hofmanas pranešė, kad Tarybos nario pasiūlymas rajono žemdirbiams yra tinkamas. Tarybos posėdžiui buvo pateikti du alternatyvūs sprendimų projektai: 1) žemės mokestį mažinti 20 proc. ir taikyti 1,04 proc. žemės mokesčio tarifą; 2) žemės mokesčio nemažinti, tačiau 200 000 Eur iš savivaldybės biudžeto skirti vietinės reikšmės keliams, gatvėms, kiemams rekonstruoti.

Taryboje nubalsuota vieningai

Posėdyje pasisakė Tarybos narys G. Lipnevičius ir stebėjosi mero ir administracijos direktorės Jolantos Margaitienės prieš pat posėdį pasiūlytu 1,04 proc. žemės mokesčio tarifu. Jis pastebėjo, kad žemdirbiai juokauja, kad meras sugalvojo užsidėti 0,04 proc. antkainį. Nors toks pasiūlymas ir nesutampa su jo siūlytu 1,0 proc. žemės mokesčio tarifu, G. Lipnevičius siūlė palaikyti naują savivaldybės vadovų pateiktą žemės mokesčio dydį. Taryba už tokį sprendimo projektą nubalsavo vienbalsiai. 2021 metais mokestis už žemės ūkio paskirties sklypus nuo 1,3 proc. tarifo sumažintas iki 1,04 proc.

Po posėdžio G. Lipnevičius pasidžiaugė, kad šiaip ne taip pavyko sumažinti žemės ūkio paskirties žemės mokestį. „Džiugu, kad su ūkininkų atstovu Dr. I. Hofmanu pavyko rasti bendrą sutarimą, ačiū jiems, bet manau, tai – dar ne riba, nes šiuo metu vienodai apmokestinami tiek turintys iki 3 hektarų žemės, tiek turintys kelis tūkstančius hektarų. Manau, kad tai nėra teisinga. Žemės iki 3 ha turėtojus reikėtų visai atleisti nuo žemės mokesčio, mokesčius perskirstant turintiems tūkstantį ir daugiau hektarų“, – pasidalino mintimis Tarybos narys. Ar ateityje žemės iki 3 hektarų turėtojai bus atleisti nuo žemės mokesčio, parodys laikas.

Rita Grigalienė

Total
0
Dalinasi
Related Posts