Sveikatos apsaugos ministerija pateikė atsakymus į Radviliškio rajono gyventojų klausimus

2021 m. gruodžio 2 d. savivaldybės vadovai, Tarybos nariai susitiko su atvykusiu pas mus sveikatos apsaugos ministru Arūnu Dulkiu, jo pavaduotoja Danguole Jankauskiene, Seimo sveikatos komiteto nare Jurgita Sėjoniene. Susitikimas truko trumpai. Savivaldybės Tarybos narys Gediminas Lipnevičius turėjo paruošęs daug gyventojų pateiktų klausimų, tačiau juos užduoti svečiams buvo sutrukdyta, nes susitikimui pirmininkavęs meras V. Simelis leido pateikti tik vieną klausimą. Klausimus, kurie nebuvo pateikti ministro vizito metu, redakcija išsiuntė Sveikatos apsaugos ministerijai. Dalinamės gautais atsakymais.

Ar turite priekaištų dėl Radviliškio ligoninės darbo?

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) visos Lietuvos mastu nustato atitinkamų sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą ir jo tvarkas, kurias sveikatos priežiūros įstaigos turi vykdyti ir demonstruoti paslaugų kokybės rezultatus. Pagrindinis rodiklis yra gyventojų mirtingumas, kuris Radviliškio rajono savivaldybėje tiek 2019 m., tiek 2020 m. buvo gerokai aukštesnis ne tik už Europos, bet ir už Lietuvos vidurkį (2019 m. Lietuvos vidurkis buvo 199, Radviliškio – 212, o 2020 m. Lietuvos vidurkis buvo 200, o Radviliškio – 240 iš 100 tūkst. gyventojų). Tuo tarpu Europoje šis rodiklis yra du kartus mažesnis. 

Dėl kokių priežasčių norite naikinti Radviliškio ligoninės skyrius?

Pertvarkos tikslas – ne uždaryti, atleisti darbuotojus, o kaip tik gerinti kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir užtikrinti paslaugų kokybę pacientams, mažinti stacionarines paslaugas, jas transformuojant į ambulatorines ir jas stiprinant. Pažymime, kad Sveikatos apsaugos ministerija neturi teisinių įgaliojimų kištis į valstybės ar savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) bendradarbiavimo modelių įgyvendinimą, prievartinio dalyvavimo sveikatos priežiūros sistemos pertvarkoje nėra, todėl dėl bendradarbiavimo turės tartis savivaldybė, pačios ASPĮ. Jos galės nuspręsti, ar nieko nedaryti, ar dalyvauti sveikatos priežiūros sistemos pertvarkoje (atliekant sveikatos priežiūros įstaigų struktūrinę pertvarką ar per abipusio bendradarbiavimo sutartis) ir priimti sprendimus, kurie užtikrins kokybiškų ir saugių paslaugų teikimą savivaldybės gyventojams.

Kodėl Sveikatos apsaugos ministerija sudaro sąlygas gydymo įstaigoms pirmumo eile gydyti tik Covid-19 sergančius ligonius, o visi kiti – antrarūšiai?

Turime suprasti, kad COVID-19 pandemija pareikalavo papildomų resursų: daugiau medikų,  patalpų, finansavimo. Jų laisvų neturėjome, turėjome panaudoti esamus resursus. Gydytoją parengti užtrunka 12 metų. Dauguma planinių paslaugų jau atsistatė. Konsultacijų, gydymo, prevencijos paslaugos teikiamos visiems ten, kur jos yra numatytos. Piliečiams buvo ir yra užtikrinta teisė kreiptis pagalbos bei ją gauti ir per pandemiją: teikiama skubioji pagalba, vyksta planinis gydymas. Juolab pacientų naudai per pandemiją atsirado ir naujovės, palengvinančios pacientų gyvenimą: veikia nuotolinis receptas, nuotolinės konsultacijos.

Ar nemanote, kad kiekviena gydymo įstaigų reforma tik tolina gydymo paslaugas ir jų prieinamumą nuo eilinio piliečio?

Priešingai, planai yra nukreipti į tai, kad kiekvienas žmogus, gyvenantis ir atokiame kaime, ir didmiestyje, kas jis bebūtų (vyras ar moteris, jaunas ar senas, turtingas ar neturtingas, išsilavinęs ar ne, dirbantis ar nedirbantis) pagrindines sveikatos priežiūros paslaugas gautų arti savo namų, o sudėtingesnes ir reikalaujančias didesnės specialistų komandos, aukštesnių technologijų ir tinkamos kokybės, galėtų gauti regionų kompetencijos centruose, į kuriuos patektų tiesiai. Tam reikės pakeisti pacientų kelio reguliavimą taip, kad jis taptų tiesesnis ir nereikėtų ieškotis specialisto bei laukti be reikalo eilėse.

Ar yra numatyta, kokiems konkretiems rodikliams esant, bus panaikintas Galimybių pasas?

Kalbėti apie ribojimų švelninimą ir Galimybių paso atšaukimą bus galima tuomet, kai epidemiologinė situacija šalyje stabilizuosis. Tam įtakos turi ir sergamumo rodikliai, ir situacija šalies ligoninėse, ir kiti veiksniai. Nors Galimybių pasas yra laikina priemonė, prognozuoti, kada galėsime jos atsisakyti, kol kas yra sudėtinga.

Ar Jums netrukdo priimti sprendimus tai, kad neturite medicininio išsilavinimo? (Klausimas sveikatos apsaugos ministrui Arūnui Dulkiui)

Ne, netrukdo. Ministro politinėje komandoje ir visoje ministerijoje yra įvairių patirčių ir kompetencijų žmonių.

Ar dar bus skiriami pinigai reabilitacijai po Covid-19 ligos?

Žmonės, kurie persirgo COVID-19 liga ir jaučia nepageidaujamus liekamuosius reiškinius, gali kreiptis į gydytojus ir gauti reabilitacijos paslaugas, apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo. Kur ir kada kreiptis dėl reabilitacijos po COVID-19 ligos, plačiau skaitykite čia: https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/naujienos/ligoniu-kasos-pasake-del-reabilitacijos-po-covid-19-kur-ir-kada-kreiptis

Jeigu siūloma ligoninių pertvarka, kai senyvo amžiaus ir silpnos sveikatos žmonėms reiks važinėti iš kaimų į didesnių miestų ligonines, ar pagalvota apie tai, kaip jie pasieks gydymo įstaigas bei iš jų grįš?

Reforma yra kompleksinė ir yra numatyta teikti socialines – t. y. pavėžėjimo-parvežimo paslaugas paminėtais atvejais. Visgi reikia suprasti, kad sudėtingais atvejais žmonės ir toliau naudosis stacionarinėmis ligoninių paslaugomis: lengvesniais atvejais – savo savivaldybėje, sunkesniais – kompetencijos centruose regionuose. Numatyta, kad tik 3,7 proc. gyventojų tektų pakeisti paslaugų naudojimo kryptį į kitus miestus. Bet juk ir dabar ne kiekvieną gyventoją išgydo Radviliškio ligoninė, daug jų iškeliauja į kitas gydymo įstaigas.

Įkūrus ir išplėtojus ilgalaikę priežiūrą, kuri yra viena iš reformos krypčių, bus sudarytos sąlygas asmeniui pagrindines jam reikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas gauti ambulatoriškai arba savo gyvenamojoje vietoje (namuose).

Ar, siaučiant pandemijai, yra tinkamas laikas daryti pertvarkas gydymo įstaigose? Juk ligoninės ir taip apkrautos darbu

Pandemija tik parodė, kad privalome sutvarkyti savo sveikatos sistemą. Vienas iš tinklo vystymo uždavinių – atsparumas grėsmėms, t. y. sukurti sistemą ir procesus, kad sveikatos sistema būtų pajėgi veikti krizių atvejais, pavyzdžiui, ne tik per pandemiją, bet ir jei įvyktų atominės elektrinės avarija ir pan. 

Jei būtų laikomasi požiūrio, kad dabar (šiemet, vėlesniais metais) nieko nedarykime, kol nepasibaigs pandemija, ne tik rizikuojame būti nepasirengę krizėms, bet tuo pačiu gilintume esamas sveikatos priežiūros sistemos problemas, dėl ko labiausiai nukentėtų pacientai. Svarbu paminėti, kad jei sulauktume naujos pandemijos, esama stacionarinė infrastruktūra gali ir neišgelbėti.

Užtai ir turime pasirūpinti ir investuoti į tinkamus infekcinių ligų stacionarus su galimybe atskirti srautus, su tinkamomis ventiliacinėmis sistemomis. Taip pat ypač reikalingos investicijos į ambulatorinę pagalbą, kuri ganėtinai apleista buvo buvusiuose reformos etapuose, kad netektų vėl užsidaryti nuo pacientų.

Kodėl pasirinkta, kad gyventojai turi mokėti už testus, nors jie ir moka už sveikatos draudimą?

Sprendimas būtinąjį periodinį testavimą apmokėti pačių darbuotojų arba darbdavių lėšomis buvo priimtas siekiant užtikrinti atsakingą ir racionalų valstybės finansų valdymą. Valstybė šiandien užtikrina kiekvienam šalies gyventojui nemokamą ir efektyvią apsaugą nuo COVID-19 ligos – galimybę pasiskiepyti. Jeigu gyventojas savo iniciatyva pasirenka kitą rizikos mažinimo būdą, jis prisiima ir su juo susijusius kaštus.

Taip ir liko neaišku, kaip, uždarius dalį ligoninės skyrių, pagerės paslaugos gyventojams. Ar Sveikatos apsaugos ministerijos atsakymai, neprasilenkia su realybe, paliekame spręsti Jums, mūsų skaitytojai. Kadangi ministerija nurodė, kad dėl sveikatos priežiūros įstaigų tinklo reformos turi galimybę apsispręsti pačios savivaldybės, Radviliškio rajono savivaldybė ministerijai pateikė pasiūlymą nesumažinti skyrių skaičiaus Radviliškio ligoninėje, sudaryti galimybę toliau veikti bendradarbiaujant su kitomis gydymo įstaigomis pagal sutartis ir teikti dar daugiau paslaugų. Kaip pasielgs su šiais savivaldybės pasiūlymais ministerija, kol kas nėra žinoma.

Parengta pagal Sveikatos apsaugos ministerijos informaciją

Total
12
Shares
Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Related Posts