Sugyventiniai mušėsi abu, bausmė skirta pensininkei

Du radviliškiečiai, gyvenantys Radviliškyje, Geležinkelio gatvėje, rugpjūčio 4 d. vakare kaip reikiant pasiautėjo: neblaivi 73 metų moteris sumušė neblaivų 48 metų sugyventinį, o sugyventinis atsilygino tuo pačiu ir taip pat rankas prieš sugyventinę pakilnojo. Moteriai nustatytas 2,63 promilių girtumas, vyrui – 2,34. Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų teisėja Daiva Šabanskienė išnagrinėjo bylą dėl moters veiksmų ir priėmė teismo baudžiamąjį įsakymą. Pasirodo, nebejauna moteriškė sugyventinį mušė ir rugpjūčio 5 d.   

Kartu – jau daug metų

Anksčiau neteista Marijona Misiuvienė ikiteisminio tyrimo metu pareigūnams papasakojo apie savo gyvenimą su nukentėjusiuoju. Ji kaltę pripažino, tačiau paaiškino, kad būtent nukentėjusysis anksčiau ne kartą prieš ją yra smurtavęs, buvo pradėti ir ikiteisminiai tyrimai. Moteris su 25 metais jaunesniu vyru kartu apsigyveno prieš 10 metų. Abu gyvena moters nuomojamame bute ir veda bendrą ūkį, tačiau tas „bendras ūkis“ daugiausia pasireiškia tuo, kad vyras gyvena iš jos pensijos, gaudamas ir socialines išmokas. Paaiškėjo ir tai, kad sugyventinis nėra visai nenaudingas – jis padeda jai buityje, save apsitarnaujant, nes moteris sunkiai vaikšto.

Ėmė vartyti baldus  

2022 m. rugpjūčio 4 d. Marijona M. norėjo laiką praleisti šik tiek linksmiau ir leido sau nuo 14.00 iki 18.00 val. kartu su drauge savo namuose išgerti 0,7 litro brendžio. Draugė išėjo į namus. Sugyventinis nuo ryto buvo išėjęs uždarbiauti pas žmones. Pensininkė sakė jautusi, kad nuo brendžio apsvaigo, tačiau tvirtino, jog viską gerai atsimena. Vakare, apie 20.00 valandą, vyriškis į namus grįžo girtas. Moteriškė buvo tiek gera, kad sugyventiniui netgi davė pinigų alui nusipirkti. Tas parsinešė alaus ir gėrė jį vienas, namuose, svetainėje. Po 21.00 valandos, jau susiruošusi miegoti, moteris išgirdo, kad sugyventinis D. R., būdamas svetainėje, spardo ir stumdo baldus. Marijona M. užėjo į kambarį ir pamatė, kad sugyventinis dėl ilgalaikio alkoholio vartojimo nebesiorientuoja aplinkoje, mat gėrė prieš tai jau visą savaitę.

Tramdomas nenusileido ir kibo į plaukus

Jaunesnis vyras keikė savo maitintoją necenzūriniais žodžiais, liepė jai eiti miegoti. Marijona M. jam pasakė, kad kvies policiją, o vyriškis atsakė keiksmais. Moteris pripažino, kad stovėdama priešais D. R., jį abiem rankomis pastūmė nuo savęs, kad apsiramintų, ir jam pačiam liepė eiti gulti. Nuo stumtelėjimo vyras atsisėdo ant sofos ir toliau keikėsi, šnekėjo nesąmones, atrodė, tarsi jam – alkoholinė psichozė. Būdamas tokios būsenos, vyras atsistojo nuo sofos, trenkė savo moteriai į veidą, patempė už plaukų, dėl ko Marijona M. trenkėsi į sieną. Buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas ir dėl sugyventinio veiksmų.

Kitoje byloje nubaustas ir „nukentėjėlis“

Turimais duomenimis, D. R., kuris šioje byloje yra nukentėjusysis, kitoje baudžiamojoje byloje dėl smurto prieš nukentėjusiąją Marijoną M., buvo nuteistas galutine bausme 60 parų arešto. Jam skirta ir baudžiamojo poveikio priemonė – per 9 mėnesius po arešto bausmės atlikimo dienos dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose. Beje, D. R. teistas jau 14 kartų. Dėl smurto prieš sugyventinę teismo baudžiamais įsakymas, skiriantis bausmę D. R., priimtas 2022 m. rugsėjo 13 d.

Sudavė į galvą ir skruostą – nebeapsikentė

Jau apstumdęs sugyventinę, D. R. tą vakarą nenusiramino ir toliau kėlė triukšmą, moterį garsiai keikė, trankėsi, o Marijona M. savo gyvenimo draugą vis drausmino. Galop, netekusi kantrybės,  ji sėdinčiam svetainėje ant sofos sugyventiniui kartą sudavė ranka per pakaušį ir dar kartą – į kairį skruostą. Ji tvirtino, kad kumščiu sugyventiniui tikrai nesudavė, vyras pats nieko gerai nepamena. Esą tokiais savo veiksmais moteris norėjo nukentėjusįjį tik nuraminti. Moteris pareigūnams kalbėjo, jog norėtų su sugyventiniu susitaikyti, jo atsiprašyti ir toliau kartu gyventi, nes jis, būdamas blaivus, ja pasirūpina. Mat Marijonai M. pagalba tikrai būtina – ji sunkiai vaikščioja, į lauką neišeina.

Iš pradžių „neprisiminė“, kad sugyventinį mušė

2022 m. rugsėjo 5 d. Marijona M. gėrė alkoholį namuose su savo marčia ir sūnumi. Silpnokos sveikatos pagyvenusi moteris gėrė degtinę, o sūnus ir marti – alų. Moteris pasakojo, kad neišgėrė net pilnos „flečkutės“ degtinės, kai sugyventinis grįžo girtas. Jis ir vėl prisėdęs vienas vartojo alų, kurį parsivežė pats. Kai jis grįžo, visiems parodė, kad jo lūpos iš vidinės pusės yra sužalotos. Iš išorės tų sužalojimų nesimatė. Lūpos kruvinos nebuvo. Ji dar sugyventinio esą paklaususi, ar jis griuvo, bei tas pasakė, kad „pamačiau batų padą“, kas reiškia, kad jam kažkas įspyrė. Jis pasui ir paaiškino, kas ten toks buvęs. Jiems būnant bute, ji paprašė sugyventinio išeiti iš buto, kadangi jam yra uždrausta gyventi kartu su ja dėl ankstesnio ikiteisminio tyrimo. Sugyventinis dėl to supyko, kilo žodinis konfliktas. Tuo metu sūnus su marčia jau buvo išėję namo. Sugyventinis pagaliau iš buto išėjo, bet buvo labai supykęs. Jam išėjus, atvyko policijos pareigūnai ir ją išvežė. Marijona M. įtikinėjo, kad sugyventiniui jokių smūgių nesudavė, jo nestūmė. Jai matant, jis netgi negriuvo.

Gavo prisipažinti

Apklausta papildomai, vis tik Marijona M. pripažino, kad besiginčydama su sugyventiniu dėl jo išėjimo iš buto, supykusi atbula ranka sudavė sugyventiniui vieną kartą per veidą. Moteris sakė, kad suprato, kad vyriškiui pataikė į lūpas. Marijona M. sakė mananti, kad sudavė nesmarkiai, nes D. R. niekaip nesureagavo. Ji sužalojimus aiškino tuo, kad vyriškio lūpos buvo nesugiję po to, kai jį sumušė pažįstamas, o po jos smūgio lengvai pradėjo bėgti kraujas iš lūpų. Marijona M. sakė, kad ji nieko negalvojo apie tai, kad suduodama gali sukelti skausmą, tiesiog buvo supykusi ir apie tai negalvojo, to vieno suduoto smūgio ji nesureikšmino. Vis tik galų gale moteris savo kaltę pripažino ir sutiko, kad byla būtų užbaigta teismo baudžiamuoju įsakymu.

Nukentėjusysis ėmė kaltinti save

Nukentėjusysis, jau apklausiamas policijos pareigūnų, staiga sugyventinės ėmė gailėtis, sakė pasinaudosiantis teise neduoti parodymų prieš šeimos narę. Civilinio ieškinio byloje jis nepareiškė, sakė, kad pretenzijų dėl smūgių sudavimo rugsėjo 4-ąją sugyventinei Marijonai M. neturi, nori su ja susitaikyti ir toliau gyventi kartu. Jis pripažino, kad anksčiau yra naudojęs smurtą prieš savo moterį – dėl to jo atžvilgiu buvo pradėti du ikiteisminiai tyrimai. Vyriškis netgi buvo tiek savikritiškas, kad sakė manantis, jog nukentėjo dėl to, kad pats buvo neblaivus ir sumušė savo sugyventinę. Jis įžiūrėjo savo kaltę. Dėl antrojo įvykio jis taip pat nenorėjo duoti parodymų, aiškino, kad policijos tą kartą nekvietė, jokio tyrimo nenorėjo, tik išsikvietė greitąją medicinos pagalbą. Tuo metu nukentėjusysis įtikinėjo, kad Marijonai M. pretenzijų neturi.

Gana „tvarkinga“ biografija

Nors išprovokuota sugyventinio, bet Marijona M. bausmę vis tik gavo. Parenkant bausmę, prokuroras atsižvelgė į tai, kad ji padarė dvi nusikalstamas veikas, priskiriamas nesunkių nusikaltimų kategorijai. Jos atsakomybę lengvinanti aplinkybė – moteris prisipažino padariusi nusikalstamas veikas ir dėl jų gailisi, jos atsakomybę sunkinanti aplinkybė – kad nusikaltimus padarė, būdama neblaivi ir tai turėjo įtakos smurtinių veiksmų padarymui. Radviliškietė neteista, nebausta administracine tvarka, neturi galiojančių nuobaudų, nedirba ir yra pensininkė.

Laisvės apribojimas įpareigos gyventi kitaip

Prokuroras siūlė pensininkei Marijonai Misiuvienei skirti laisvės apribojimą, kas priverstų ją tinkamai įvertinti savo elgesį. Kaltinamajai visiškai pripažinus kaltę ir bylą baigus baudžiamuoju įsakymu, paskirta bausmė sumažintina vienu trečdaliu. Siūlyta skirti ir baudžiamojo poveikio priemonę – dalyvavimą smurtinį elgesį keičiančiose programose. Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų teisėja Daiva Šabanskienė prokuroro pareiškimą tenkino ir Marijoną Misiuvienę pripažino kalta, padarius dvi nusikalstamas veikas, numatytas Baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalyje. Galutinė bausmė – 1-erių metų laisvės apribojimas, įpareigojant nuteistąją būti namuose nuo 22 val. iki 6 val. Taip pat Marijona Misiuvienė įpareigota per 9 mėnesius nuo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose.

Yra laiko prieštaravimams

Kaip ir visais atvejais, kai byla išnagrinėjama, priimant teismo baudžiamąjį įsakymą, Marijona M., gavusi jai išsiųstą teismo baudžiamąjį įsakymą, per 14 dienų nuo jo gavimo gali nesutikti su siūloma bausme bei prašyti surengti žodinį bylos nagrinėjimą teisme. Jai tokio prašymo nepareiškus, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir yra neskundžiamas.

Rita Grigalienė

Asociatyvus nuotraukų koliažas

Total
0
Dalinasi
Related Posts