Savivaldybės vadovai gyventojus pasiuntė „ant trijų raidžių“…

Jau kurį laiką Eibariškių mikrorajone, Jaunystės g. 22, Radviliškyje, gyvenančius žmones neramina klausimas dėl  to, kad savivaldybė pažadėjo ir po to jau turbūt ir nupirko vieną iš šio namo butų. Savivaldybė nusprendė nupirkti 92,17 kv. metrų butą su rūsiu pirmame aukšte esančiame bute. Apie šio pirkimo priešistorę savaitraštyje „Radviliškio kraštas“ jau esame rašę (2022 m. rugsėjo 22 d. Nr. 38) – tąkart minėta, kad sprendimo dėl buto pirkimo projektas komitetų posėdžiams buvo pateiktas paskutinę minutę ir buvo gana netikėtas. Nors rajono valdžia ir teisinosi, kad tik prieš komitetų posėdžius buvo gauti visi dokumentai, redakcijai pavyko sužinoti, kad procesas dėl konkretaus būsto pirkimo vyko kone visą rugsėjį. 

Nuspręsta: butas už namo kainą bus perkamas

Rugsėjo 29 d. Radviliškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas leisti pirkti Radviliškio rajono savivaldybės nuosavybėn bendruomeninių vaikų globos namų steigimui 92,17 kv. m. butą su rūsiu, esantį Jaunystės g. 22-13, Radviliškyje, už 69 500 Eur. Kaina prilygsta gyvenamojo namo rinkos kainai, ar ne? Beveik visi Tarybos nariai sprendimui pirkti butą pritarė, susilaikė, tai yra, nepritarė, tik trys: Gediminas Lipnevičius, Jonas Pravilonis ir Kazimieras Račkauskis. Vienas Tarybos narys (Vida Janulaitienė) nebalsavo. Kaip kalbėjo Tarybos posėdyje šie politikai, jų sprendimą lėmė tai, kad sprendimas priimtas skubotai, nesusipažinus su namo gyventojų kreipimusi,  nepaieškojus tinkamesnio būsto ir, aišku, dėl itin didelės buto kainos.

Pasiklydo koridoriuose

Visi minėto namo gyventojai surašė kreipimąsi į Radviliškio rajono merą Vytautą Simelį, administracijos direktorę Jolantą Margaitienę bei savivaldybės Tarybą, išsakydami poziciją, kad jie nesutinka, jog greta jų būtų perkamas būstas. Gyventojai prognozuoja, kad ši situacija jiems bus nepalanki. 2022 m. rugsėjo 29 d. savivaldybės tarybos posėdyje klausimas dėl buto pirkimo buvo nukeltas į posėdžio pabaigą. Meras šį klausimą pateikė, tarsi dėl jo jau viskas nuspręsta, komitetuose pritarta ir problemų nėra. V. Simelis, paklaustas Tarybos nario Gedimino Lipnevičiaus, ar gavo gyventojų kreipimąsi, šiek tiek sutriko, atsakydamas, jog žino, kad toks raštas su parašais buvo gautas prieš dvi dienas, o Tarybos nariai su šiuo gyventojų kreipimusi net nesupažindinti ir atsakymas esą „pasiklydo savivaldybės koridoriuose“. Meras žadėjo atsakymą artimiausiu laiku pateikti.

Siūlyta sprendimo priėmimą atidėti

Kadangi Taryba nėra susipažinusi su gyventojų kreipimusi, Tarybos narys G. Lipnevičius siūlė šio klausimo svarstymą atidėti. Kitų Tarybos narių pasisakymai buvo įvairūs. Mero pavaduotojas Vytautas Krikščiūnas pritarė G. Lipnevičiaus nuomonei ir užsiminė, kad vis tik geriau būsimiems perkamo buto gyventojams gyventi ne bute, o name, kur būtų daržiukas, naminiai gyvūnai bei kita, jiems naudingesnė, aplinka.

Meras į klausimus „atsimušinėjo“

Radviliškio rajono savivaldybės mero V. Simelio vardu savaitraščiui „Radviliškio kraštas“ buvo pateiktas atsakymas į keletą klausimų. Jo buvo klausta, kodėl jis neklausė Tarybos nario siūlymo susipažinti su gyventojų kreipimusi ir atidėti balsavimą. Meras atsakė, kad klausimas posėdžio pradžioje buvo įtrauktas į darbotvarkę, todėl ir buvo pasiūlytas svarstyti. Bet juk ėmimasis svarstyti gali būti užbaigtas ir sprendimu balsavimą atidėti?Taip pat meras informavo, kad Radviliškio rajono savivaldybės administracijai dar kartą pavesta bendradarbiauti su gyventojais ir toliau juos konsultuoti. Tarybos narių balsavimo komentuoti V. Simelis esą nesiima. Nors meras ir tvirtina, kad rinkėjų nuomonė jam labai svarbi, jis atsakė, kad jo paties balsavimui gyventojų kreipimasis įtakos nebūtų turėjęs, jei ir būtų matęs gyventojų parašus. Apibendrinus, merui gyventojų nuomonė nerūpi.

Gyventojai nesvarbūs?

Apie minėtą gyventojų kreipimąsi žinojo ir Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorė konservatorė Jolanta Margaitienė, kuri neseniai pranešė kandidatuosianti į mero pareigas. Paklausta, ką ji mano apie balsavimą dėl būsto pirkimo, kai Tarybos nariai nebuvo supažindinti su daugiabučio Jaunystės gatvėje gyventojų kreipimusi bei parašais, ji kalbą nusuko kita linkme, pamiršdama radviliškiečių raštą, tarsi jų interesai – visiškai nesvarbūs.

Atsakymas buvo rengiamas ilgai

Neseniai vykusiame neeiliniame Radviliškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje paaiškėjo, kad atsakymas gyventojams tuo metu dar nebuvo parengtas. Toks įspūdis, kad vos tik priminus apie šio namo gyventojus, savivaldybės vadovai ima apsimesti, kad nesuprato, ko klausiama, ir netgi pasirengę palįsti po stalais, kad išvengtų konkrečių atsakymų. Paskutinėmis žiniomis, Jaunystės g. 22 namo gyventojai ruošėsi kreiptis pagalbos į Vyriausybės atstovą bei teismą.

Gyventojų nuomonė: savivaldybė su jais nesiskaito

Redakcija taip pat paklausė Jaunystės g. 22 namo gyventojų nuomonės, ką jie mano apie savivaldybės darbo metodus ir bendravimą su gyventojais. Vienas šio namo atstovas sutiko pakomentuoti, kokia jo nuomonė apie naują savivaldybės pirkinį jo name. Jis atsakė:

– Buto pirkimas ir projekto dėl bendruomeninių vaikų globos namų steigimo vykdymas – socialiai jautrus klausimas. Gaila, kad apie planus mūsų name pirkti butą tokiems tikslams sužinojome ne iš atsakingų savivaldybės darbuotojų ar projekto autorių, bet iš socialinių tinklų ir žiniasklaidos. Manau, tai didelė savivaldos problema – bandyti kažką daryti, nesitariant su suinteresuotais asmenimis, t.y. šio namo gyventojais. Atrodytų, tarsi projektas bandytas „prastumti“ paslapčia. Juk buvo galima ieškoti kompromiso, visiems priimtino sprendimo, pvz., surasti labiau tinkamą būstą vaikams, labiau pritaikytą jų poreikiams. Kiek žinau, buvo surinkti daugiau nei pusės šio namo gyventojų parašai, kad jie nesutinka su savivaldybės planais pirkti butą mūsų name. Raštas su parašais buvo pateiktas savivaldybei, kiek žinau, užregistruotas, bet neteisinga yra tai, kad prieš balsuojant dėl sprendimo projekto, Tarybos nariai net nebuvo supažindinti su šiuo kreipimusi. Gali būti, kad susipažinę su tuo raštu, kai kurie būtų balsavę kitaip. Mano nuomone, tai yra pažeidimas ir nesiskaitymas su mūsų, gyventojų, nuomone. Rajono valdžios atstovai akcentuoja meilę vaikams, bet tai tėra tik priedanga. Problema ne tame, kad mes nemylime vaikų – mes juos mylime galbūt netgi daugiau nei dauguma kitų, mes ir patys vaikų turime, bet problema, kad savivaldybininkai visai nesikalba su gyventojais. Mano žiniomis, savivaldybė iki šiol mūsų namo bendruomenei atsakymo į raštą nėra pateikusi. 

„Pasiuntė“ radviliškiečius

Praėjus porai dienų po pokalbio su gyventojų atstovu, buvo gauta informacija, kad Radviliškio rajono savivaldybė paruošė atsakymą į 2022 m. rugsėjo 28 d. gyventojų iš daugiabučio namo adresu Jaunystės g. 22 raštą. Atsakymą gyventojams pasirašė savivaldybės meras Vytautas Simelis. Atsakymo esmė – savivaldybės administracija informavo, kad nėra teisės aktų, nurodančių derinti pirkimą ar kalbėtis (nekeičiant būsto paskirties) su kitais daugiabučio gyvenamojo namo savininkais. Taip pat atsakyme teigiama, kad: „2022 m. rugsėjo 29 d. vykusiame Radviliškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje Tarybos nariai buvo informuoti, jog yra gautas šio daugiabučio gyvenamojo namo savininkų parašų sąrašas“. Taip, iš tiesų buvo gautas daugiabučio namo gyventojų raštas, tačiau Tarybos nariams iki posėdžio jis nebuvo parodytas.

Keisti dalykai dedasi Radviliškio rajono savivaldybėje – gyventojai kreipiasi, Tarybos nariams neleidžiama su šiuo raštu susipažinti, skubama balsuoti, todėl susidaro įspūdis, kad savivaldybė dirba ne radviliškiečiams, o savo kišenėms. Kaip gyventojams pavyks apginti savo interesus, informuosime kituose savaitraščio „Radviliškio kraštas“ numeriuose.

Alma Matuzevičienė

Total
0
Dalinasi
Related Posts