Savivaldybę privertė išsikuopti dešimtmečio „mėšlą“

Po kreipimosi į Aplinkos ministrą bei  Vyriausybės atstovą Šiaulių apskrityje, ši tarnyba savivaldybę užvertė teikimais ir reikalavimu keisti įstatymams prieštaraujančias tvarkas. Tarybos narys, nepartinis Gediminas Lipnevičius Radviliškio savivaldybę privertė išsikuopti beveik dešimtmečio senumo „mėšlą“. Savivaldybės kertamus parkus stojęs ginti politikas atvėrė seniai valdžios rūmuose klestėjusią netvarką.

Medžius kirto nelegaliai?

„Radviliškio kraštas“ jau rašė, kad Radviliškyje beatodairiškai kertami sveiki, radviliškiečių su meile sodinti medžiai Eibariškių bei miesto parke. Valdininkai kirviu užsimojo ant sveikų ąžuolų, storakamienių beržų, liepų. Jų nuomone, iškirtus medžius, kiti gaus daugiau šviesos, gražiau augs. Tokie aiškinimai neįtikino „Radviliškio krašto bendruomenės“ narių bei žaliajam miesto rūbui neabejingų radviliškiečių, kurie rinko parašus prieš medžių kirtimą. Tačiau, kaip pasirodė, rajono merui ir valdininkams gyventojų nuomonė – „dzin“.

Neapsikentęs gyventojų nuomonės nepaisymo, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys G. Lipnevičius kreipėsi į Lietuvos respublikos Aplinkos apsaugos ministrą, kuris kreipimąsi perdavė tirti Vyriausybės atstovui Šiaulių apskrityje.

„Buvo akivaizdu, kad kirsdama medžius savivaldybė pažeidinėja įstatymus. Vyriausybės atstovo tyrimas tą ir parodė, kad iš esmės medžiai buvo kertami nelegaliai,“ – sako Tarybos narys G. Lipnevičius.

Vyriausybės atstovas, susipažinęs su želdynų apsaugos bei priežiūros situacija rajone, nustatė nemažai pažeidimų, kurie neatitinka reikalavimų „Dėl Lietuvos Respublikos želdynų įstatymų laikymosi“ ir savivaldybės administracijai paskyrė visą krūvą „namų darbų“ – taisyti tai, ką patys pridirbo.

Į komisiją neįtraukti gyventojai

Vyriausybės atstovė Daiva Kerekš paprašė Radviliškio rajono savivaldybės ir mero pateikti savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą, kuriuo patvirtinta Radviliškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos sudėtis bei šios komisijos nuostatai. Atlikus tyrimą buvo nustatyta, kad šios komisijos sudėtis neatitinka LR aplinkos ministro įsakymo „Dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Šiame punkte nustatyta, kad į komisijos sudėtį be valstybės tarnautojų įtraukiami ir komisijos veikloje neatlygintinai dalyvauti kviečiami želdynų ir želdinių apsauga suinteresuotų nevyriausybinių organizacijų ir vietos bendruomenių atstovai. Tačiau Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintoje komisijos sudėtyje nei visuomenės, nei bendruomenių atstovų – nei kvapo.

Vyriausybės atstovė atkreipė savivaldybės administracijos dėmesį, kad esama komisijos sudėtis

prieštarauja LR aplinkos ministro įsakymui, jie turi būti keičiami ir suderinti su dabar galiojančiu teisiniu reglamentavimu.

Bėda ir dėl Žemės ūkio skyriaus nuostatų

Kaip sakoma, kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių. Savivaldybėje dirba specialistas, kuris atsakingas už želdynų planavimo, kūrimo, apsaugos, tvarkymo ir priežiūros darbų organizavimą. Anksčiau šis specialistas savivaldybėje buvo savarankiška pareigybė, nepriklausanti jokiam skyriui. 2017 m. administracijos direktoriaus įsakymu ši pareigybė buvo perkelta į Žemės ūkio skyrių. Tačiau ir vėl darbas iki galo nebuvo atliktas – perkėlus specialisto pareigybę lyg šachmatų figūrą į Žemės ūkio skyrių, nebuvo pakeisti šio skyriaus nuostatai ir papildyti svarbiomis želdynų planavimo, kūrimo, apsaugos, tvarkymo ir priežiūros darbų organizavimo funkcijomis. Turbūt įsakymą pasirašiusi administracijos direktorė labai nutolusi nuo žemės ūkio ir nežinojo, jog želdynų planavimas ir kitokia su jais susijusi veikla nėra žemės ūkio ir kaimo plėtros priemonė. Tad administracijai ir vėl Vyriausybės atstovės kirtis – kadangi vyriausiasis specialistas, atsakingas už želdynus, dirba Žemės ūkio skyriuje, atitinkamai turėtų būti pakeisti šio skyriaus nuostatai, papildant juos svarbiomis želdynų planavimo, kūrimo, apsaugos, tvarkymo ir priežiūros darbų organizavimo funkcijomis.

Strateginiame plane želdynais nesirūpinama

Daugelis radviliškiečių piktinosi dėl medžių kirtimo Radviliškio miesto parke: „Ką veikė seniūnijos

darbuotojai, kodėl jie kelis dešimtmečius negenėjo parko medžių, kad jų lajos gražiai augtų. Juk atsakingi specialistai už tai gaudavo atlyginimus“. Taip, specialistai gaudavo atlyginimus ir galimai patogiai nieko neveikdavo. Tačiau, kaip parodė Vyriausybės atstovės tyrimas, juos nieko neveikti lyg ir įpareigojo Radviliškio rajono savivaldybės strateginis planas. Strateginio plano programoje nurodoma, kad „rajono savivaldybės seniūnijos tvarkys visuomeninės paskirties želdinius, prižiūrės rajono savivaldybės teritorijoje esančius gamtos paminklus“.

Apie želdynų klasifikaciją, apskaitą, stebėseną, projektavimą bei kitas priemones, numatytas LR teisės aktuose, – nei žodžio. Tačiau gal tai padaryta sąmoningai – pasikvieti specialistą, kuriam sumoki 12 tūkstančių eurų ir jis atlieka želdynų klasifikaciją, kam stengtis ir vargti seniūnijų darbuotojams? Juk biudžete pinigų yra.

Ir šiuo atveju savivaldybės administracijai Vyriausybės atstovo kirtis – reikalavimas neatidėliotinai

savivaldybės strateginiame plėtros plane numatyti želdynų ir želdinių inventorizavimo, apskaitos,

stebėsenos, apsaugos, tvarkymo, želdynų planavimo, projektavimo ir kūrimo, želdinių veisimo prioritetus ir priemones.

Tarybą nutarta apeiti

Lietuvos respublikos Aplinkos ministerijos monotoringo įstatyme savivaldybės nurodomos kaip aplinkos monotoringo subjektai. Jos renka, kaupia ir analizuoja duomenis bei informaciją apie gamtinės aplinkos elementų grupę. Ši veikla savivaldybėse vykdoma pagal parengtą aplinkos monotoringo programą.

Aplinkos ministerija nurodo, kad savivaldybės monotoringo programa turi būti suderinta su Aplinkos ministerija ir patvirtinta savivaldybės tarybos. Ir šioje vietoje „prašauta“ – Vyriausybės atstovo tyrimo metu paaiškėjo, kad Radviliškio rajono savivaldybės aplinkos monotoringo programa nėra patvirtinta savivaldybės taryboje. Tad administracijai ir vėl Vyriausybės atstovo kirtis – reikalavimas neatidėliotinai įgyvendinti LR aplinkos monotoringo įstatymą ir Radviliškio rajono savivaldybės aplinkos monotoringo programą patvirtinti savivaldybės taryboje.

Neparengtas ir želdinių stebėsenos planas

Pagal Aplinkos ministerijos patvirtintą želdinių ir želdynų stebėsenos programą, savivaldybėje turi būti parengtas želdynų ir želdinių būklės stebėsenos 5 metų planas. Nuodugniai „kratydama“ savivaldybės dokumentaciją, susijusią su želdiniais ir jų apsauga, vyriausybės atstovė savivaldybės administracijos pareikalavo tokio plano. Tačiau administracijos direktorė, lyg mokinukė, neatlikusi namų darbų, atsakė, kad tokio plano apskritai nesama. Ir vėl negailestingas Vyriausybės atstovės reikalavimas – neatidėliotinai parengti Radviliškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių būklės stebėjimo planą.Tarybos nario siūlymas
Pamatęs tokią betvarkę savivaldybės dokumentacijoje, Tarybos narys G. Lipnevičius posėdyje teikė siūlymą: „Po mano kreipimosi į Aplinkos ministrą ir vyriausybės atstovą dėl medžių kirtimo Radviliškio mieste bei rajone, iš ministerijos bei vyriausybės atstovo  buvo gauti 1 reikalavimas ir 2 teikimai savivaldybei. Jų esmė – visi jūsų medžių kirtimo projektai vykdomi nelegaliai. Prašau mero ir administracijos direktorės paaiškinti, kodėl tokia betvarkė savivaldybėje ir kas atsakingas. Į Tarybos posėdį siūlau įtraukti sprendimo projektą – stabdyti visus savivaldybės projektus, susijusius su medžių kirtimu, kol visa dokumentacija atitiks įstatymų nustatytą tvarką“.

Ką gi, sutvarkius visą reikiamą dokumentaciją, gal pagaliau medžiai Radviliškio rajone bei miesto parke bus prižiūrimi, o ne iš peties kertami.

(Bus daugiau)

Jonas Petrikas

Total
46
Shares
Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Related Posts