Raudondvario aerodrome kukurūzai ir miežiai nebeaugs?

Baigiantis turto panaudos sutarčiai, į Radviliškio rajono savivaldybę kreipėsi Šiaulių aeroklubo vadovas, prašydamas pratęsti panaudos sutartį penkeriems metams. Dėl šio klausimo Tarybos posėdyje vyko nemenkos diskusijos, buvo užduodami klausimai Šiaulių aeroklubo vadovui Vidui Kaupeliui. Pastebėta nemažai šio klubo veiklos nesklandumų – neatsakingai tvarkomi įmonės dokumentai, pasigendama veiklos, o Tarybos narys Gediminas Lipnevičius pastebėjo ir kiek juokingą faktą – Raudondvario aerodromo teritorijoje, kuria naudojasi minėtas klubas, savivaldybėje priklausančios žemės apie 40-yje ha auga žemės ūkio kultūros – kukurūzai ar javai.

Prašė leisti naudotis penkerius metus

Šiaulių aeroklubo vadovas V. Kaupelis prašė sudaryti turto panaudos sutartį penkeriems metams, nes tokiu atveju lengviau numatyti remonto darbus ar planuoti veiklą į priekį, užtikrinti klubo veiklos tęstinumą. Per vienerius metus įmanoma atlikti tik einamąjį remontą ir ryžtis didesnėms investicijoms rizikinga. Šeduvos aerodromą, esantį Raudondvaryje, realiai valdė ta pati įmonė daugelį metų, tik tuo metu patikėtas jiems turtas priklausė ne Radviliškio rajono savivaldybei, bet valstybei. „Esame pasiruošę bendradarbiauti, išklausyti bet kokius pasiūlymus, prižiūrėti aerodromą, neprašyti iš savivaldybės nė vieno euro“, – žarstė pažadus V. Kaupelis.

Pasigesta formalių sprendimų  

Tarybos narys Justinas Kvėglys, pasidomėjęs Šiaulių aeroklubo dokumentais, pastebėjo, kad, pagal įmonės įstatus, asociacijos Šiaulių aeroklubo vadovas bei valdyba turėjo būti perrenkami kas ketverius metus, teikiamos finansinės ataskaitos VĮ Registrų centrui. To esą nebuvo padaryta. Šiaulių aeroklubo vadovas ir pats pripažino, kad paskutinis susirinkimas vyko 2015 metais, o toliau sprendimai asociacijoje nebuvo priimti dėl pandemijos.

Dėmesį skyrė tik pakilimo – nusileidimo takui

Kaip jau minėjome, Tarybos narys G. Lipnevičius išsakė pastebėjimą, kad aerodromo teritorijoje auga žemės ūkio kultūros – kukurūzai, rapsai ar kviečiai. Tai asociacijos vadovas pripažino. V. Kaupelis kalbėjo, kad ne visi aerodromo teritorijoje esantys 58 ha2 naudojami pakilimo – nusileidimo takui – dalis ploto yra saugos zona, manevravimo laukas, o pats pakilimo takas esąs žymiai mažesnis ir jis prižiūrimas itin kruopščiai, laikantis civilinės aviacijos saugos reikalavimų. Kitai aerodromo teritorijai tiek dėmesio skirti esą nereikia. Meras Vytautas Simelis apie tai pažymėjo, kad šiuo klausimu yra kalbėjęs su Nacionaline žemės tarnyba, kuri atsakė, kad aerodromo teritorijos perbraižymo atlikti negalima, o jokia ūkinė žemės ūkio veikla aerodromo teritorijoje nėra leistina, tad apie kukurūzus arba miežius teks pamiršti. Ar mero žodžiai pasitvirtins, ar tai – tik blefas, sužinosime, kai bus imamas derlius.

Nubalsuota: perduoti vieneriems metams

Taryba balsavo už du sprendimų projektus, rikdamiesi labiausiai priimtiną – arba  Šiaulių aeroklubui bei Šiaulių parašiutininkų klubui perduoti panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti žmonių fizinio aktyvumo poreikiams tenkinti per kūno kultūros ir sporto veiklos skatinimą Radviliškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą, esantį Raudondvario aerodromo teritorijoje (adresas Jaunimo g. 14, Raudondvario kaimas, Radviliškio rajonas), penkerių metų laikotarpiui, arba tą patį turtą panaudos pagrindais perduoti tik vienerių metų laikotarpiui. Tik du savivaldybės tarybos nariai balsavo, kad turtas būtų perduotas penkerių metų laikotarpiui, o beveik visi kiti likusieji balsavo, kad minėtos asociacijos panaudos pagrindais turtu naudotųsi tik metus, o po to šis klausimas būtų sprendžiamas iš naujo.

Perduoto turto likutinė vertė nedidelė

Šiaulių aeroklubui perduotas ilgalaikis materialusis turtas, kurio bendra įsigijimo vertė – 288 365,93 Eur, o likutinė vertė 2022 m. rugsėjo 30 d. – 2 697,95 Eur, taip pat trumpalaikis materialusis turtas, kurio bendra įsigijimo vertė – 4,74 Eur. Aeroklubo vadovas V. Kaupelis pripažino, kad didžioji perduodamo turto dalis yra prastos būklės. Parašiutininkų klubui perduoto turto likutinė vertė 2022 m. rugsėjo 30 d. – 187,93 Eur. Turtas perduotas tenkinti žmonių fizinio aktyvumo poreikius per kūno kultūros ir sporto veiklos skatinimą.

Privertė įsipareigoti

Panaudos gavėjas įsipareigojo savo lėšomis užtikrinti, kad visa aviacinė veikla, vykdoma Raudondvario aerodrome, atitiktų Europos Sąjungos reglamentų ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus, įvairių švenčių, varžybų, žaidynių ir kt. organizavimą Raudondvario aerodromo teritorijoje, skraidymo mokyklos funkcijų vykdymą, valstybinės žemės panaudos sutarties (58,4317 ha sklypui) sudarymą su Nacionaline žemės tarnyba ir jos įregistravimą turto registre.

Nors turtą valdo seniai, dėl jo teko pakovoti

Savaitraščio „Radviliškio kraštas“ redakcija užklausė Šiaulių aeroklubo vadovo V. Kaupelio, ką jis mano apie savivaldybės sprendimą ir tai, kas buvo kalbama Tarybos posėdyje. V. Kaupelis informavo, kad Raudondvario aerodromo teritorijoje esantį turtą panaudos būdu klubas valdo jau daugiau nei 30 metų. Keitėsi šio turto savininkai. Nuo 2021 metų šis turtas priklauso Radviliškio rajono savivaldybei. Sutartis sudaryta tik vieneriems metams ir dėl jos sudarymo Šiaulių aeroklubui neva netgi teko pakovoti, nes atsirado daugiau suinteresuotųjų naudotis šiuo turtu. V. Kaupelis, atsakydamas į paklausimą, sakė, jog tai, kad aerodromo teritorijoje auga rapsai ar kukurūzai, yra netiesa, nors Tarybos posėdyje šį faktą pripažino.

Pažadėjo bent kartą per metus surengti šventę

„Įsipareigojome prižiūrėti patikėtą turtą ir vykdyti veiklą, daryti šiek tiek daugiau, kad mūsų veikla būtų labiau matoma. Pavyzdžiui, turime planų per metus bent kartą surengti didesnę aviacijos šventę“, – pasakojo aeroklubo vadovas. Nors panaudos būdu kai kurių perduodamų orlaivių likutinė vertė – vos 1 euras, naudojamasi ne tik tokiais orlaiviais, bet ir tais, kurie yra išsinuomoti iš kitur. Penki savivaldybės perduoti orlaiviai turi tinkamumo skraidyti pažymėjimus. Nemaža dalis orlaivių reikalauja remonto, kurį daryti nebeapsimoka. Pagrindinis orlaivių tinkamumo skraidyti kriterijus – ne orlaivio amžius, yra ir kiti kriterijai. V. Kaupelis patikino, kad Šiaulių aeroklubas Raudondvario aerodromo teritorijos tikrai neapleis.

Skelbia, kad organizuoja pramogas

Dabar Šeduvos aerodromo tinklalapyje apie jų veiklą skelbiama: „Esame ne pelno siekianti organizacija, kurios narių tikslas yra skraidyti ir populiarinti aviacijos sportą Šiaulių krašte ir visoje Lietuvoje. Atliekame sportinius, apžvalginius bei mokomuosius skrydžius sklandytuvais ir lėktuvais. Organizuojame pramogas ore įvairių švenčių dalyviams, rengiame aero-ekskursijas į Kryžių kalną ir kitas vietoves.“

Parašiutininkai grįš į teritoriją Raudondvaryje

Šiaulių parašiutininkų klubui buvo perduotas vienas lėktuvas, du poilsio nameliai bei garažo patalpa. Pasak klubo vadovo, iki šiol kelerius metus aerodromo teritorija Raudondvaryje nesinaudojo. Klubo vadovas Gintaras Žičkus informavo, kad po panaudos sutarties pasirašymo jie grįš į vadinamąjį Šeduvos aerodromą, esantį Raudondvaryje, ir vykdys šuolius parašiutais. Veikla bus tęsiamas ir Raudondvaryje, ir Barysiuose (Joniškio rajonas). Pasak G. Žičkaus, perduotu „AN 2rEG“ lėktuvu, kurio likutinė vertė nurodyta 1 euras, parašiutininkų klubas naudosis, išlaikys ir prižiūrės, ką vykdė ir anksčiau. Jo tinkamumas šuoliams patikrinamas kasmet. Du poilsio nameliai reikalingi, kad turėtų kur pernakvoti atvykę mokyti šuolių parašiutu instruktoriai ir kad būtų kur pasidėti parašiutus. Apie tai, kad Raudondvario aerodromo teritorijoje augo kukurūzai, miežiai ar rapsai, G. Žičkus sakė nieko nežinojęs. 

Rita Grigalienė

Total
0
Dalinasi
Related Posts