Radviliškio rajono keliams ir gatvėms 2021 metais – 1,5 milijono eurų Kelių plėtros ir priežiūros programos lėšų

Radviliškio rajono savivaldybės taryba 2021 m. balandžio 1 d. patvirtino Radviliškio rajono savivaldybės susisiekimo komunikacijų 2021–2023 m. prioritetinį objektų sąrašą ir paskirstė 1 mln. 567 tūkst. eurų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšas esminiam turto pagerinimui: Radviliškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti ir kapitališkai remontuoti 2021 metais.

Radviliškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti ir kapitališkai remontuoti 2021 metais skirta 910 000 Eur, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos seniūnijoms einamiesiems tikslams: vietinės reikšmės kelių priežiūrai ir paprastajam remontui atlikti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti – 657 800 Eur.

Tęsiami praėjusiųjų metų darbai, pradedami nauji

2021 metais Radviliškio mieste bus tęsiami Lizdeikos, Turgaus gatvių rekonstravimo darbai, Klaipėdos, Puškino gatvių kapitaliniai remontai, prasidės Šviesos gatvės, esančios SB „Ramunė“ teritorijoje, kapitalinis remontas, Savanorių gatvės kapitalinis remontas, Sodų g. RD8096 kapitalinis remontas, Aukštelkų seniūnijos Kaulinių kaimo Kaulinių gatvės, sutampančios su keliu RD0133 Kauliniai–K. Gražioniai, kapitalinis remontas.

Šeduvos mieste bus tęsiami Pakruojo gatvės kapitalinio remonto darbai, Baisogalos seniūnijoje bus tvarkomas kelias Bagdonai–Augmėnai, Grinkiškio seniūnijos Kairėnų kaime bus tvarkoma Vailainių gatvė, Radviliškio seniūnijos Kutiškių kaime – Beržų gatvė. Šaukoto seniūnijoje bus tvarkoma dalis per Paltynų kaimą einančių kelių. Taip pat bus tęsiami kelio Karčemos-Sedūnai-Gražioniai ruožo nuo 0,0 iki 1,16 km Radviliškio sen. ir ruožo nuo 1,16 iki 2,54 km Aukštelkų sen. Kapitalinio remonto darbai. Šiuose keliuose ir gatvėse bus atnaujinamos esamos arba klojamos naujos dangos.

Šiais metais taip pat numatoma pagerinti šių gatvių ir kelių dangas: Klevų gatvės Radviliškio mieste, Kaštonų aikštės Šeduvoje, privažiavimo prie Parko gatvės Pakiršnyje (Baisogalos seniūnija), Pievų gatvės Vaitiekūnų kaime (Grinkiškio sen.), vietinės reikšmės kelio Alksniupiai–Naujasosdis–Sliekiai (Pakalniškių sen.), Parko gatvės Vaidulių kaime (Radviliškio sen.), Vytauto gatvės Vadaktų kaime (Sidabravo sen.), Tuopų gatvės ir privažiavimo tarp Tuopų ir Žiedų g. Papušynio kaime (Šaukoto sen.).
Radviliškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių priežiūrai ir paprastajam remontui atlikti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti skirta 657 800 eurų. Radviliškio rajono savivaldybės 320 kilometrų vietinės reikšmės kelių (gatvių) kadastriniams matavimams atlikti skirta 40,6 tūkst. eurų.

Darbai vyks ir daugiabučių aikštelėse, ir Radviliškio miesto gatvėse

Radviliškio mieste planuojama tvarkyti daugiabučių namų kiemus, privažiavimus, pėsčiųjų takus. 2021 metais numatyt darbai Gedimino g. 43, 45 (vadinamasis „Vėjelio“ kiemas, 2 000 kv. m), Jaunystės g. 4, 6 (2 000 kv. m), Jaunystės g. 1 (840 kv. m), Maironio g. 11A (300 kv. m), Naujosios g. 8, 10, 15 (1 700 kv. m). Šiuose kiemuose bus atnaujintos esamos kietos dangos, aikštelės bus šiek tiek praplėstos).

2021 metais taip pat planuojamos atnaujinti Radviliškio miesto K. Kalinausko, Pievų, Trumposios, Kražių, Gamyklos gatvių dangos.
Darbai vyks ir privažiavimo prie Oro gynybos bataliono nuo kelio A9 atkarpoje Radviliškio mieste.

Šiuo metu savivaldybėms dar nėra paskirstytos Žvyrkelių programos lėšos, tad tikėtina, kad tvarkomų kelių ir gatvių bus daugiau.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija


RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ

2021-2023 M. PRIORITETINIS OBJEKTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.  Objekto pavadinimas, darbų rūšisBendra objekto pirmumo balų sumaNumatomas finansavimo šaltinis
1Šeduvos m. sen. Šeduvos m. Pakruojo g. RD7630 kapitalinis remontas150KPPP skaič.1
2Radviliškio m. Lizdeikos g. RD8027 rekonstravimas142KPPP skaič.
3Radviliškio m. Miško g. dalių RD8035, RD8036 sujungimo statybos darbai132KPPP rezervas2
4Radviliškio m. vietinės reikšmės kelių RD1215, RD1214 kapitalinis remontas125KPPP KAM lėšos3
5Radviliškio m. Turgaus g. RD8031 rekonstravimas122KPPP skaič.
6Radviliškio m. Klaipėdos g. RD8081 kapitalinis remontas116KPPP skaič.
7Baisogalos sen. Bagdonų k. kelio RD0598 Bagdonai-Augmėnai kapitalinis remontas115KPPP skaič., tikslinės4
8Radviliškio m. Miško g. dalių RD8035, RD8036 rekonstravimas112KPPP rezervas
9Radviliškio m. Žalgirio g. RD8040 tarp Maironio ir Miško g. rekonstravimo darbai112 
10Radviliškio m. Puškino g. RD8024 kapitalinis remontas106KPPP skaič.
11Grinkiškio sen. Kairėnų k. Vailainių g., sutampančios su keliu RD0373, kapitalinis remontas104KPPP skaič., tikslinės
12Radviliškio sen. Kutiškių k. Beržų g. RD7109 kapitalinis remontas104KPPP skaičiuoj., tikslinės
13Radviliškio m. Vingėliškio g. RD8039 rekonstravimas įrengiant pėsčiųjų dviračių taką102 
14Radviliškio m. Šviesos g. RD8472, esančios SB “Ramunė” teritorijoje, kapitalinis remontas101KPPP skaič., tikslinės
15Kelio Nr. 0016 Karčemos-Sedūnai-Gražioniai ruožo nuo 0,0 iki 1,16 km Radviliškio sen. ir ruožo nuo 1,16 iki 2,54 km Aukštelkų sen. kapitalinis remontas99KPPP rezervas (darbo vietos), tikslinės
16Radviliškio m. M. Mažvydo g. RD8004 (tarp Maironio ir Miško g.) kapitalinis remontas97 
17Šeduvos m. sen. Šeduvos m. Žvejų g. RD7652 ir Pakalniškių sen. Šeduvos vs. dalies Žvejų g. RD7652 kapitalinis remontas95KPPP rezervas (darbo vietos)
18Aukštelkų sen. Kaulinių k. Kaulinių g., sutampančios su keliu RD0133 Kauliniai-K. Gražioniai, kapitalinis remontas93 
19Sidabravo sen. Ožaičių k. Vilties g., sutampančios su keliu RD0319 Vadaktai-Ožaičiai, kapitalinis remontas93 
20Radviliškio m. Savanorių g. RD8098 kapitalinis remontas92KPPP skaič., tikslinės
21Šaukoto sen. Paltynų k. dalies kelių RD0543, RD0544 kapitalinis remontas90KPPP skaič., tikslinės
22Radviliškio m. Ąžuolyno g. RD8471, esančios SB “Ąžuolas” teritorijoje, kapitalinis remontas89KPPP rezervas
23Radviliškio m. J. Basanavičiaus g. RD8135 kapitalinis remontas87 
24Radviliškio m. Sodų g. RD8096 kapitalinis remontas87KPPP skaič., tikslinės
25Aukštelkų sen. kelio Nr. 0127 Sedūndvaris-Arimaičiai Aukštelkų sen. ruožų nuo 0,00 km iki 1,27 ir nuo 2,45 iki 2,58 km kapitalinis remontas85KPPP rezervas (darbo vietos), tikslinės
26Baisogalos sen. Palonų k. Malūno g., sutampančios su keliu RD0621 Palonai-Sirutiškių miškas, kapitalinis remontas83 
27Grinkiškio sen. Vedreikių k. dalies kelio RD0345 Vedreikiai-Pašušvys kapitalinis remontas82 
28Baisogalos sen. Baisogalos mstl. S. Neries g. RD7610 kapitalinis remontas81 
29Baisogalos sen. Januškonių k. kelio RD0614 privažiavimas prie Januškonių kapitalinis remontas80 
30Aukštelkų sen. dalies kelio RD0108 Gražioniai-Rūkaičiai kapitalinis remontas80 
31Radviliškio m. Kovo 11-sios g. statyba79 
32Šeduvos m. sen. Šeduvos m. Partizanų g. RD7650 kapitalinis remontas77 
33Šeduvos m. sen. Džiugonių k. Apynių g. sutampančios su keliu RD0225 Sidabravas-Džiugoniai-Viažgai kapitalinisremontas75 
34Sidabravo sen. Prasčiūnų k. J. Žuko g., sutampančios su keliu RD0288 Prasčiūnai-Dargėnai-Pakiršiniai, kapitalinis remontas74 
35Tyrulių sen. Jonaitiškio k. Beržų g. RD7567 kapitalinis remontas73 
36Šaukoto sen. Diktariškių k. dalies kelių RD0503, RD0509 kapitalinis remontas73 
37Grinkiškio sen. Rūdžių k. dalies kelio RD0357 Juodžiai-Rūdžiai-Grinkiškis kapitalinis remontas70 
38Pakalniškių sen. Mažulių k. kelio RD0278 Mažuliai-Raudondvaris kapitalinis remontas70 
39Tyrulių sen. Polekėlės k. Miško g. RD7566 kapitalinis remontas70 
40Skėmių sen. Skėmių k. Dotnuvėlės g. RD0083 kapitalinis remontas70 
41Šiaulėnų sen. Jokūbiškių k. Jasaičių g. sutampančios su keliu RD0501 Šiaulėnai-Jokūbiškiai kapitlinis remontas68 
42Šiaulėnų sen. Jokūbiškių k. Plytinės g. sutampančios su keliu RD0502 Žeimiai-Jokūbiškiai kapitalinis remontas65 
43Šaukoto sen. kelio RD0530 Kalnai-Lenartuva kapitalinis remontas60 
44Radviliškio  sen. Ilguočių k. Beržės g. sutampančios su  keliu RD0015 Ilguočiai-Beržės up. kapitalinis remontas55 
45Radviliškio sen. Kutiškių k. Pievų g. RD7108 kapitalinis remontas49 
46Pakalniškių sen. Veliakiemių k. kelio RD0454 privažiavimas į laukus nuo kelio A9 kapitalinis remontas47 
47Radviliškio m. Eibariškių parko rytinio privažiavimo nuo Povyliaus g. statyba15 

– KPPP skaičiuojamosios lėšos – Kelių direkcijos direktoriaus įsakymu savivaldybių institucijoms skiriamos KPPP lėšos.

– KPPP rezervo lėšos – Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu valstybės ir savivaldybių institucijoms skiriamos KPPP lėšos.

– KPPP KAM lėšos – krašto apsaugos ministro įsakymu skiriamos privažiuojamiesiems prie krašto apsaugos objektų vietinės reikšmės keliams KPPP lėšos.

– KPPP tikslinės lėšos – susisiekimo ministro įsakymu savivaldybių institucijoms skiriamos KPPP lėšos.

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠOS ESMINIAM TURTO PAGERINIMUI: RADVILIŠKIO RAJONO  SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS TIESTI, REKONSTRUOTI IR KAPITALIŠKAI REMONTUOTI 2021 METAIS

Eil. Nr.Objekto pavadinimas (vietinės reikšmės kelio Nr.), darbų rūšisSkiriama lėšų 2021 m. tūkst. EurPastabos
1Šeduvos m. sen. Šeduvos m. Pakruojo g. RD7630 kapitalinis remontas68 
2Radviliškio m. Lizdeikos g. RD8027 rekonstravimas25 
3Radviliškio m. Turgaus g. RD8031 rekonstravimas91 
4Radviliškio m. Klaipėdos g. RD8081 kapitalinis remontas23 
5Baisogalos sen. Bagdonų k. kelio RD0598 Bagdonai-Augmėnai kapitalinis remontas70Objektas 2021 m. gali būti papildomai finansuojamas tikslinėmis KPPP lėšomis
6Radviliškio m. Puškino g. RD8024 kapitalinis remontas73 
7Grinkiškio sen. Kairėnų k. Vailainių g., sutampančios su keliu RD0373, kapitalinis remontas70Objektas 2021 m. gali būti papildomai finansuojamas tikslinėmis KPPP lėšomis
8Radviliškio sen. Kutiškių k. Beržų g. RD7109 kapitalinis remontas70Objektas 2021 m. gali būti papildomai finansuojamas tikslinėmis KPPP lėšomis
9Radviliškio m. Šviesos g. RD8472, esančios SB “Ramunė” teritorijoje, kapitalinis remontas30Objektas 2021 m. gali būti papildomai finansuojamas tikslinėmis KPPP lėšomis
10Kelio Nr. 0016 Karčemos-Sedūnai-Gražioniai ruožo nuo 0,0 iki 1,16 km Radviliškio sen. ir ruožo nuo 1,16 iki 2,54 km Aukštelkų sen. kapitalinis remontas90Objektas 2021 m. gali būti papildomai finansuojamas tikslinėmis KPPP lėšomis
11Radviliškio m. Savanorių g. RD8098 kapitalinis remontas70Objektas 2021 m. gali būti papildomai finansuojamas tikslinėmis KPPP lėšomis
12Šaukoto sen. Paltynų k. dalies kelių RD0543, RD0544 kapitalinis remontas70Objektas 2021 m. gali būti papildomai finansuojamas tikslinėmis KPPP lėšomis
13Radviliškio m. Sodų g. RD8096 kapitalinis remontas70Objektas 2021 m. gali būti papildomai finansuojamas tikslinėmis KPPP lėšomis
14Aukštelkų sen. Kaulinių k. Kaulinių g., sutampančios su keliu RD0133 Kauliniai-K. Gražioniai, kapitalinis remontas90Objektas 2021 m. gali būti papildomai finansuojamas tikslinėmis KPPP lėšomis
 Iš viso910 
Total
1
Dalinasi
Related Posts