Radviliškio rajone vėl bus „įsisavinami“ milijonai

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos posėdis, įvykęs lapkričio 26 dieną, galima sakyti, buvo skirtas  europinių lėšų „įsisavinimui“. Europines lėšas skuba įsisavinti Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras ŠRATC) su Radviliškio rajono savivaldybės politikų pritarimu. O „įsisavinimo“ suma ne tokia ir maža – Radviliškio rajone siekiama „įsisavinti“  2,5 milijono eurų.
Tarybos posėdžiui pirmininkavo ir apie naują projektą Tarybos narius informavo vicemeras M. Pauliukas, šiuo metu laikinai einantis mero pareigas, o šiuos klausimus svarstymui pateikė direktorės  J. Margaitienės vadovaujama administracija.

Reikia skubiai „įsisavinti“  lėšas

Daugeliui Tarybos narių iškilo klausimas, kodėl  dėl  ŠRATC projekto „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo  infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“ reikėjo šaukti neeilinį Tarybos posėdį. Situaciją paaiškino naujasis šios bendrovės direktorius Žilvinas Šilgalis. „Turime galimybę gauti Europos sąjungos lėšų, kurias panaudotume  naujų stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelių įrengimui regione, tame tarpe ir Radviliškio rajone. Iš ES gauname 85 proc. lėšų šiam projektui, savivaldybėms reikėtų prisidėti tik 15 proc.,  tad būtų neprotinga  jomis pasinaudoti“,- sakė Ž. Šilgalis, kuris daugelį metų buvo žinomas kaip buvusio Vilniaus mero A. Zuoko bendražygis. Jis Tarybos narius įtikinėjo, jog tai  paskutinės Europos Sąjungos lėšos ir reikia labai skubėti jas „įsisavinti“.

Pasak Ž. Šilgalio, atliekų priėmimo aikštelės, esančios Šeduvoje ir Baisogaloje,  yra netinkamoje vietoje –  paveldo objektų teritorijoje, todėl jas reikia perkelti į kitą vietą. Kitoje pasirinktoje vietoje bus įrengtos modernios bei didesnės aikštelės: su apšvietimu, vaizdo stebėjimo kameromis, svarstyklėmis, moderniais konteineriais, patogesnėmis patalpomis darbuotojams. Šių dviejų aikštelių įrengimo kaina taip pat nemaža – 2 539 641,16 eurų.

Įdomiausia, kad Tarybos nariams net nebuvo paaiškinta, kur šios milijonus kainuojančios aikštelės bus įrengtos.

Šeduvoje planuojama įrengti 2500 kvadratinių metrų atliekų priėmimo aikštelę, Baisogaloje – 2000 kvadratinių metrų, planuojama vieno kvadratinio metro įrengimo kaina – apie 230-235 eurus.

Prie šio projekto Radviliškio rajono savivaldybei reikės prisidėti nei daug nei mažai – beveik 233 tūkst. eurų suma.

Pirma griauname, po to statome?

Tarybos nariai suabejojo, ar reikia investuoti tiek daug į naujas atliekų priėmimo aikšteles. „Atliekų priėmimo punktai buvo uždaryti Šiaulėnų, Tyrulių, Grinkiškio seniūnijose, dėl ko gavome daug gyventojų skundų. O dabar vėl investuojame milijonus ir darome aikšteles Šeduvoje, Baisogaloje. Nejaugi nepakanka atliekų priėmimo punkto, esančio  Žironų kaime, šalia Radviliškio ?“- klausė Tarybos narys Gediminas Lipnevičius.

Pasak Ž. Šilgalio, atliekų priėmimo aikštelės labai reikalingos, jų poreikis yra ir jos atidarinėjamos visuose miestuose. „Mes Radviliškio rajone aikštelių skaičiaus nedidiname, tik jas darome didesnes, modernesnes. Vėliau Baisogaloje atliekų priėmimo aikštelę tektų daryti tik iš biudžeto lėšų, tad dabar gera proga įsisavinti europines lėšas“,- sakė ŠRATC direktorius.

Į klausimą, kodėl  reikėjo uždaryti rajone jau buvusias įrengtas atliekų priėmimo aikšteles jis aiškiai atsakyti negalėjo. „Gal jos buvo ekonomiškai nebenaudingos, gal buvo per didelė finansinė našta, gal buvo toks  ŠRATC ir savivaldybės susitarimas. Šias aikšteles reikėjo rekonstruoti, bet tada nebuvo europinių pinigų “,-   apie aikštelių uždarymo priežastis sakė Ž. Šilgalis.

Kadangi rajono gyventojai jau akivaizdžiai susidūrė su  tokia praktika, kai buvo  uždaromos jau įrengtos aikštelės, tai kas garantuotų, jog po kelerių metų nebereikalingomis taptų aikštelės, į kurias  norima investuoti net 2,5 milijono eurų? Juk ateityje jos taip pat gali tapti „ekonomiškai nebenaudingomis“.

Paprastai visi ŠRATC vykdomi projektai  didina rinkliavą už komunalines atliekas gyventojams bei verslininkams. Tarybos posėdyje buvo pasiteirauta, ar modernizavus šias aikšteles nedidės rinkliavos našta gyventojams. Pasak Ž. Šilgalio, gyventojams rinkliavos mokestis neaugs, rajono biudžetui kainuos „tik“ prisidėjimas – 192 tūkst. eurų be PVM  arba 233 tūkst. eurų su PVM. Nors vėliau jis patikslino, jog  įrengus aikšteles  ir  atsiradusios sąnaudoms jų išlaikymui, ateityje gyventojams  didės  rinkliavos mokestis už komunalines atliekas.

Tai kokia turėtų būti prisidėjimo suma?

Tarybos posėdžio metu iškilo ginčas dėl  Radviliškio rajono savivaldybės prisidėjimo dalies prie atliekų priėmimo aikštelių rekonstrukcijos. „Tarybos nariams atsiųstuose dokumentuose yra įrašyta prisidėjimo suma 192 tūkst. eurų, kodėl  ŠRATC direktorius kalba apie  176 tūkst. eurų  prisidėjimą? Kodėl mūsų sumos nesutampa?“- klausė Tarybos narys G. Lipnevičius.
Į pokalbį įsikišusi Tarybos narė Z. Žvikienė ar iš nežinojimo, ar iš nesusigaudymo tvirtino, jog yra įrašyta 176 tūkst. eurų suma, tokiu būdu klaidindama bei meluodama Tarybos nariams. Beje, net kelis kartus redakcijos paklausta, kokius patikslintus dokumentus yra gavusi, ji  taip ir negalėjo paaiškinti, apie kokias sumas kalbėjo Tarybos posėdžio metu.
Z. Žvikienės Tarybos narių klaidinimui  replikavo ir administracijos direktorė J. Margaitienė: „Jokių patikslintų dokumentų administracija negavo ir 176 tūkst.  eurų sumos nėra“.

Dėl kilusio ginčo tarp Tarybos narių, ŠRATC vadovas paprašė finansininkės patikslinimo, kuri patvirtino 192 tūkst. be PVM sumą ir kad jokių kitų sumų nėra. 

Ar prisidėjimo suma ne per didelė?

Tarybos nariui G. Lipnevičiui iškilo klausimas, ar tokia prisidėjimo suma nėra per didelė, kai rajono biudžetas kas mėnesį patiria nuostolių. Pasak administracijos direktorės, administracija nesprendžia dėl prisidėjimo sumos dydžio. Tai yra ŠRATC vykdomas projektas ir paskaičiuota 15 proc. prisidėjimo suma ir jeigu savivaldybė prie projekto neprisidės lėšomis, jis nebus vykdomas.

Toks iš esmės  neparengto  klausimo teikimas balsavimui Tarybos nariams sukėlė abejonių, ar tikrai šiuo metu vertėtų už jį balsuoti. „Siūlyčiau atidėti šio klausimo svarstymą, dar diskutuoti, nes dabar iškilo daugiau klausimų nei atsakymų“,- sakė  Tarybos narys G. Lipnevičius.

Tačiau  posėdžiui  pirmininkaujantis M. Pauliukas  klausimo svarstymo neatidėjo ir pateikė  balsavimui. Už lėšų įsisavinimą –  į atliekų priėmimo aikštelių įrengimą Šeduvoje ir Baisogaloje investuoti 2,5 mln. eurų –  balsavo Tarybos nariai: konservatoriai A. Budrikas, K. Dainius, S. Dišlė, A. Grabauskas, P. Kablys, S. Nakutis, E. Pranevičius, G. Verdingas, „valstiečiai“ K. Dambrauskas, M. Pauliukas, V. Krikščiūnas;  už šį projektą  nebalsavo  nepartiniai V. Aleknienė, G. Lipnevičius, socialdemokratai J. Pravilonis, E. Ivanauskytė,  „darbietė“  Z. Žvikienė, o J. Baublys nebalsavo nei už, nei prieš.

Jonas Petrikas


Total
17
Dalinasi
Related Posts