Radviliškio Bočių pramogos

Apsiniaukusį ir vėjuotą penktadienio rytą, Bočių ansamblio dalyviai
rinkosi prie stadiono pasiruošę keliauti į Kelmės Bočių 30-čio
šventę. Šventė vyko prie Gauštvinio ežero, esančio šiek tiek už
Tytuvėnų miestelio.

Svečius sutiko ramus ežeras, puikiai sutvarkyta stovyklavietė ir net
įrengta  estrada. Gausiai rinkosi ratuoti svečiai iš
Raseinių, Šiaulių, Kražių ir tolimos Žemaitijos Skuodo miesto.

Radviliškio, Šiaulių, Raseinių ir Kelmės Bočiai draugauja vieni su
kitais daugiau nei dvidešimt metų. Kasmet lankomės vieni pas kitus.
Šventę pradėjo šeimininkai, Kelmės Bočiai. Buvo apdovanota padėkos
raštais didelis būrys Bočių narių ir ansamblio dalyvių.

Radviliškiečiai džiaugsmingai sveikino savo bičiulius su gražia
švente, linkėjo geros sveikatos ir kūrybinės sėkmės. Gėles
padovanojo pirmininkui Zigmui ir ansamblio sielai Justinui Kasparui.

Radviliškiečiai paprašė žiūrovų nebūti pasyviais, o dainuoti, linguoti ir ploti. Nuostabiai skambėjo Skuodo choro atliekamos dainos. Pavydėtina, kad tokiame mažame miestelyje yra toks didelis būrys norinčių ir galinčių dainuoti. Po kolektyvų pasirodymų vyko šokiai, žaidimai ir pasisėdėjimai kiekvieno kolektyvo pavėsinėje. Pabuvę gamtoje Bočiai sugrįžo į namus.

Kiekvieno mėnesio paskutinį antradienį vyksta Bočių teminės
vakaronės. Šį antradienį, paskutinę vasaros dieną vyko artėjančio
rudens gėlių puokščių paroda. Kiekviena puokštė turėjo savo
pavadinimą. Jos buvo padarytos iš jurginų, svarainių, šermukšnių, smilgų, zinijų ir senovinių gėlių.

Vertinimo komisija buvo sudaryta iš vyrų. Jos pirmininkas Edmundas G. Komisijos sprendimu pirma vieta atiteko Irenai Grakauskienei. Antra ir trečia vietos – Elenai  Ragelienei. Laimėtojai buvo apdovanoti prizais, o visi dalyviai pavaišinti tortu. Daug šokome, dainavome, juokavome, sveikinome vieni kitus, kad galime lankytis mūsų šventėse. Džiaugėmės, kad mūsų tarpe nėra bėdų, norime bendrauti ir keliauti. Buvo nutarta rugsėjo mėnesį suorganizuoti išvyką į Visaginą.

Radviliškio Bočių informacija

Total
0
Dalinasi
Related Posts