„Radviliškio bočiai“ aptarė metų rezultatus

Sausio 16 d. (antradienį) 13 val. Radviliškio kultūros centro 2 aukšto foje vyko Pensininkų bendrijos „Radviliškio bočiai“ ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas.

 

Pensininkų bendrija „Radviliškio bočiai“ yra savarankiška visuomeninė organizacija, besivadovaujanti LR visuomeninių organizacijų veikla. Bendrija veikia nuo 1995 m. balandžio 18 d. Ji plėtoja kultūrinę veiklą, rūpinasi silpnesniais pensininkais, veikia moterų ansamblis.

Pensininkų bendrijos pasiekimus, nuveiktus darbus bei išsamią ataskaitą už 2017 metus susirinkimo metu pateikė „Radviliškio bočiai“ pirmininkė Rimantė Radavičienė. Darbų nuveikta išties daug: išleisti du moterų ansamblio kompaktai „Mes dar dainuosim“ (19 dainų) ir „Rudens spalvos“ (9 dainos), buvo pristatyta knyga „Bočių šventės ir šiokiadieniai“. Pirmininkės Rimantės Radavičienės surinktos nuotraukos iš koncertų, išvykų, vakaronių akimirkos buvo sudėtos į albumą.

Susirinkimo metu vyko  „Radviliškio bočiai“ pirmininko rinkimai. Jo metu vienbalsiai vėl išrinkta ilgametė bendrijos „Radviliškio bočiai“ pirmininkė Rimantė Radavičienė, o pavaduotoja išrinkta Bronė Krikščiukaitienė. Buvo patvirtinta ir taryba, ją sudaro: revizorė Vitalija Jokubauskienė, iždininkė Marija Semeniuk, Romana Urbonienė, Irena Grakauskienė, Bronė Krikščiukaitienė ir pirmininkė Rimantė Radavičienė.

Į ataskaitinį – rinkiminį susirinkimą atvyko  „Radviliškio krašto bendruomenės“ pirmininkas Gediminas Lipnevičius, kuris pasveikino ir įteikė bendruomenės vardu gėlių puokštę naujai išrinktai pirmininkei Rimantei Radavičienei, padėkojo už itin aktyvią jos veiklą „Radviliškio krašto  bendruomenėje“ bei organizacijoje PB „Radviliškio bočiai“.
„Džiugu,  kad bendrija „Radviliškio bočiai“ aktyviai dalyvauja bendruomenės veikloje. Bendruomenė  visada  remia ir rems įvairių Radviliškio rajono organizacijų veiklą, džiaugiamės, kad galime prisidėti ir prie bendrijos ‚Radviliškio bočiai‘ veiklos“,- sakė „Radviliškio krašto bendruomenės“ pirmininkas Gediminas Lipnevičius.

Po oficialios dalies visi prisėdo prie gausaus suneštinio vaišių stalo. Kvepėjo kava ir ilgai skambėjo dainos.

„Jeigu norite įdomiai praleisti laiką, keliauti, bendrauti, dainuoti, kviečiame prisijungti prie mūsų bendrijos. Džiugu, kad susirinkimo metu prie PB „Radviliškio bočiai“ prisijungė daug naujų narių “ – sakė  Pensininkų bendrijos „Radviliškio bočiai“ pirmininkė Rimantė Radavičienė.

PB „Radviliškio bočiai“ informacija

 

 

Total
0
Dalinasi
Related Posts