Pasirašyta projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų statyba J. Basanavičiaus g. Radviliškio mieste“ rangos darbų sutartis


UAB „Radviliškio vanduo“ įgyvendina projektą Nr. 05.3.2-APVA-R-014-61-0008 „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų statyba J. Basanavičiaus g., Radviliškio m.“. Juo siekiama pasiekti aglomeracijose 98 proc. prisijungimą prie centralizuotų nuotekų tinklų.
Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-014 priemone „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.
Įgyvendinus projektą bus paklota apie 1,86 km nuotekų surinkimo tinklų ir 1,18 km vandentiekio tinklų, bus suteikta 67 būstams prisijungti prie centralizuotų tinklų. Taip siekiama pagrindinio projekto tikslo – padidinti vandentiekio tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą.
Ši investicija prisidės prie Radviliškio rajono socialinės-ekonominės plėtros, žmonių gyvenimo kokybės gerinimo, aplinkos išsaugojimo. Pastatytą infrastruktūrą eksploatuos ir prižiūrės UAB „Radviliškio vanduo“ darbuotojai, turintys reikiamą kvalifikaciją ir patirtį.
2019 m. gegužės 9 d. UAB „Radviliškio vanduo“ direktorius Egidijus Barčkus ir UAB „Terebro“ direktorius Tomas Karalevičius pasirašė rangos darbų sutartį dėl J. Basanavičiaus vandens tiekimo
ir nuotekų tinklų statybos. Sutarties suma – 352 000 Eur be PVM. Bendra sutarties trukmė – 29 mėn. nuo darbų pradžios paskelbimo datos. Darbų trukmė – 16 mėn. nuo darbų pradžios paskelbimo datos. Projektas finansuojamas 50 proc. Europos sąjungos lėšomis ir 50 proc. Radviliškio rajono savivaldybės lėšomis.

UAB „Radviliškio vanduo“ direktorius  Egidijus Barčkus

Total
1
Dalinasi
Related Posts