Socialiniai tinklai

Aktualijos

Pamokos netradicinėje aplinkoje

Avatar

Paskelbta

data

Pociūnėlių pagrindinės mokyklos mokytojai stengiasi dirbti taip, kad ugdymo procesas būtų šiuolaikiškas, mokiniams įdomus ir naudingas. To siekiama vedant pamokas netradicinėje aplinkoje. 1 – 5 klasių mokiniams ir Pociūnėlių vaikų dienos centro ,,Spindulėlis“ vaikams tokios pamokos lapkričio 16 d. vyko Kaune.

Vytauto Didžiojo karo muziejuje mokiniai dalyvavo edukacinėje programoje ,,Jaunasis karvedys“. Pasidaliję į dvi grupes pagal amžių, jie kūrė viduramžių lietuvių gyvenvietės maketą, mokėsi statyti pilį, ją ginti nuo priešų. Kartu su edukacinės programos vedėjais vaikai pakartojo istorijos bei pasaulio pažinimo temas, nagrinėjančias lietuvių kovų su kryžiuočiais laikotarpį. Gyvi ano meto kovų liudininkai – kalavijas, kovos kirvis, šalmai, geležinė pirštinė. Juos kilodami, apžiūrinėdami, matuodamiesi, vaikai pajuto, kaip nelengva buvo kariui mūšyje ir kaip pasiaukojančiai senovės lietuviai gynė tėvynę. Edukacinės programos pabaigoje daugelį pralinksmino ,,jojimas“ ant medinio arklio.

Karo muziejuje mokiniai ne tik dalyvavo edukacinėje programoje, bet ir susipažino su keliose salėse parengtomis ekspozicijomis. Vaikus ypač domino ,,Lituanicos“ salė. Jie domėjosi ir įvairiais ginklais, transporto priemonėmis, istoriniais dokumentais, paveikslais bei nuotraukomis. Muziejaus lankymas – kiekvienam vaikui puiki proga praplėsti akiratį.

Vaikų užimtumo centre ,,Nežiniuko akademija“ 1 – 3 klasių mokiniai dalyvavo edukacinėje programoje ,,Knygos kelias“. Vaikai iš pradžių klausėsi paskaitos apie knygos kelią, o paskui atliko kūrybinę užduotį ,,Sukurk knygelę“. Ant medvilninio audinio jie noriai rašė autorių (save), sugalvotą pavadinimą, kūrė knygelės turinį paveikslėliais arba tekstu ir paveikslėliais. Mažuosius kūrėjus džiugiai nuteikė galimybė kurti patogiai įsitaisius ant kilimų, čiužinukų, pagalvėlių.

4 – 5 klasių mokinius ,,Nežiniuko akademija“ pakvietė dalyvauti edukacinėje programoje ,,Rašto istorija“, gilinančioje lietuvių kalbos žinias. Vaikai stebėjo ir aptarė skaidres, pasakojančias apie šumerų, kinų, japonų, arabų, baltų  ir kitų tautų raštą, apie finikiečių, graikų, rusų, urdų abėcėles, hebrajiškus ir romėniškus skaitmenis. Programos dalyviai prisiminė medžiagas, ant kurių buvo rašoma, vardijo rašymo priemones. Ypač susidomėję vaikai apžiūrėjo papiruso lapus. Edukacinės programos metu mokiniai atliko praktines užduotis: pačių sugalvotais ženklais piešė žinutę kitiems, pasirinkę abėcėlę rašė savo vardą, bandė rašyti lietuviams neįprasta kryptimi (iš dešinės į kairę), romėniškais ir hebrajiškais skaitmenimis užrašė savo gimimo datą. Jie netgi turėjo galimybę kalbėti viešai prieš auditoriją, atsakyti į draugų klausimus. ,,Nežiniuko akademijoje“ visi užduotis atliko noriai, nes buvo įdomu. Dirbti vaikai galėjo patogiai įsitaisę ant grindų, o tai leido atsipalaiduoti, atsikratyti bet kokios baimės.

Naudingas buvo apsilankymas Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sode. Abejingų nepaliko tropinių drugelių paroda! Žavėjo drugelių sparnų raštai, spalvos, dydis! O kaip nuostabu, kad jie skraidė tiesiai virš vaikų galvų, tūpė ant pečių, ant drabužių ir batų! Gidės labai nuoširdžiai ir įdomiai pasakojo apie drugelių rūšis, jų vystymąsi, gyvenimo būdą.

Botanikos sode vaikai ilgai vaikščiojo po oranžeriją. Ten stebino reti augalai: bananas, vėzdūnė, orchidėjos, papajinis melionmedis, dracenos, saulašarė, datulinis finikas, jautrioji mimoza. Kiek įdomių dalykų apie juos papasakojo gidės! O kiek įvairių rūšių, visokio dydžio kaktusų vaikai išvydo! Edukacinio užsiėmimo metu mokiniai iš arčiau pažvelgė į nuostabų botanikos pasaulį, papildė pasaulio pažinimo žinias. Puiku tai, kad vaikams kilo klausimų, kad jie nebijojo klausti.

Per dieną mokiniams vyko kelios pamokos netradicinėje aplinkoje. Jos buvo naudingos, nes  praplėtė vaikų žinias apie supantį pasaulį, suteikė naujų įvairių mokomųjų dalykų žinių, ugdė praktinius įgūdžius, skatino mąstyti, veikti, kurti, leido atskleisti savo gebėjimus. Kartu su mokiniais tose įdomiose pamokose dalyvavo mokytojos Giedrė Petrėtienė, Audronė Macijauskienė, Jurgita Goscevičienė bei šių eilučių autorės.

 

Danguolė Kavaliauskienė, Roma Buivydienė,

Pociūnėlių pagrindinės mokyklos mokytojos

 

Komentarai

Jūsų komentaras

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Aktualijos

Gyventojai teiraujasi Kaip elgtis, jeigu antstolis pasibeldė į duris

Avatar

Paskelbta

data

Radviliškio rajono gyventojai  dažnai kreipiasi į savaitraščio redakciją skųsdamiesi dėl antstolių veiksmų – lėšų nurašymo iš banko sąskaitų. Kaip vėliau paaiškėja, dažnai būna kalti patys gyventojai, laiku nepateikę antstoliams reikiamų dokumentų. Pateikiame atsakymus į dažniausiai dėl antstolių veiksmų iškylančius klausimus.

Ar antstolis, areštavęs banko sąskaitas, nurašys visas lėšas esančias sąskaitoje?

Antstolis nurašys tokią sumą lėšų, kuri numatyta vykdomajame dokumente. Norint to išvengti, antstoliui reikėtų pateikti pažymą iš atitinkamas sumas išmokančios institucijos. Turėdamas šį dokumentą, antstolis nenukreips išieškojimo į išmokas, iš kurių išieškoti draudžia įstatymas. O išieškojimas iš darbo užmokesčio ir jam prilygintų pajamų bus vykdomas dalimis.

Kiek antstolis gali išieškoti iš mano atlyginimo ar kitų lėšų?

Iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų kiekvieną mėnesį antstolis gali išskaičiuoti 70 % nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą minimalų mėnesio atlyginimą (MMA) ir 20 % nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA.

Jei yra vykdomi keli išieškojimai iš to paties skolininko pagal atskirus vykdomuosius dokumentus iš darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA išskaičiuojama proporcingai visiems tos pačios eilės išieškotojams – ne daugiau kaip 50 %. Jeigu iš skolininko turi būti išieškoma pagal kelių antstolių patvarkymus, išskaitytos lėšos turi būti paskirstomos pagal Civilinio proceso kodekso 754 straipsnyje nustatytą reikalavimų patenkinimo eilę.

Pažymėtina, jog iš bedarbio pašalpos ir kitų laikinojo nedarbingumo atveju mokamų socialinio draudimo pašalpų gali būti išieškomas išlaikymas (alimentai) bei žala, padaryta suluošinimu ar kitaip sužalojus sveikatą, taip pat atėmus maitintojo gyvybę.

Jeigu išieškomas išlaikymas periodinėmis išmokomis, žalos, padarytos suluošinimu ar kitokiu sveikatos sužalojimu, taip pat maitintojo gyvybės atėmimu, atlyginimas, iš Vyriausybės nustatytos MMA dalies gali būti išskaitoma 30 proc. pajamų.

Skolininkas, išlaikantis nedarbingus šeimos narius, turi galimybę pasinaudoti Civilinio proceso kodekso 736 straipsnio 3 dalyje numatyta lengvata: antstoliui galima pateikti rašytinį prašymą, kuriuo remiantis dalis, išskaitoma iš MMA viršijančių pajamų, gali būti mažinama po 10 proc. kiekvienam išlaikytiniui.

Ką daryti, jeigu buvo iš sąskaitos nurašytos lėšos, iš kurių išieškojimas negalimas?

Antstolis, patikrinęs skolininko sąskaitą, negali žinoti joje esančių lėšų kilmės. Todėl skolininkas per 14 dienų turi pateikti banko sąskaitos išrašą/kitus įrodymus, kurie pagrįstų nurašytų lėšų kilmę.

Jei iš karto sumokėti skolos negaliu ar galima ją išdėstyti dalimis kas mėnesį?

Taip, galima. Reikėtų pateikti antstoliui prašymą dėl skolos mokėjimo dalimis. Dėl papildomų dokumentų pateikimo antstolis informuos atskirai.

Kaip ir už ką skaičiuojamos vykdymo išlaidos?

Vykdymo išlaidų dydį, apskaičiavimo ir apmokėjimo tvarką nustato Sprendimų vykdymo instrukcija. Joje yra nustatyti vykdymo išlaidų ir atlygio antstoliui dydžiai pagal vykdomųjų dokumentų kategorijas.

Sprendimo vykdymo išlaidos pradedamos skaičiuoti iškart po to, kai vykdomasis dokumentas pateikiamas vykdyti antstoliui. Galutinė mokėtinų išlaidų suma priklauso nuo atliktų procesinių veiksmų kiekio ir sudėtingumo.

Į kokias sumas antstolis negali nukreipti išieškojimo?

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 739 straipsnyje nustatyta, kad antstolis negali išieškoti iš sumų, kurios priklauso skolininkui kaip:
1) kompensacinės išmokos už darbuotojui priklausančių įrankių nusidėvėjimą ir kaip kitos kompensacijos, kurios mokamos, kai dirbama nukrypstant nuo normalių darbo sąlygų;
2) sumos, mokamos darbuotojui, vykstančiam į tarnybinę komandiruotę, perkeliamam, priimamam į darbą ir pasiųstam dirbti į kitas vietoves;
3) motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokos;
4) išmokos vaikams, mokamos pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą;
5) laidojimo pašalpa;
6) išmokos, mokamos pagal Šalpos pensijų įstatymą ir Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą, ir kitos tikslinės socialinės išmokos, pašalpos ir kompensacijos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų nepasiturinčių gyventojų socialinei paramai;
7) valstybinė socialinio draudimo našlaičių pensija, mokama pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymą, valstybinė našlaičių pensija, mokama pagal Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymą, pareigūnų ir karių valstybinė našlaičių pensija, mokama pagal Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymą, valstybinė signataro našlaičių renta, Respublikos Prezidento našlaičių valstybinė renta;
8) išeitinės išmokos.

Kur Radviliškyje yra antstolių kontora, kaip susisiekti

Antstolių R. Adomaitienės ir D. Petronaitienės kontora įsikūrusi Aušros a. 5, Radviliškis. Tel. pasiteiravimui: 8 (422) 51643.
A. Bložės antstolių kontora, Radviliškio skyrius įsikūręs V. Kudirkos g. 11-3, Radviliškis. Tel. pasiteiravimui 8 (422) 57750.

„Radviliškio  kraštas“,

parengta  pagal Lietuvos antstolių informaciją

Skaityti daugiau

Aktualijos

Išrinkti kalėdinių konkursų nugalėtojai

Avatar

Paskelbta

data

2020 m. gruodis buvo kiek kitoks nei įprastai. Dėl pandeminės situacijos ir karantino ribojimų nebuvo organizuojami tradiciniai renginiai, tačiau šventinę nuotaiką buvo stengiamasi kurti ir šv. Kalėdų bei Naujųjų metų žinia dalintis internetinėje erdvėje. Buvo transliuojami ne tik įvairūs sveikinimai, koncertai, laidelės vaikams ir edukaciniai užsiėmimai, bet ir suorganizuoti keli konkursai, paskatinę Radviliškio miesto ir rajono gyventojus papuošti savo aplinką ir kartu sukurti „Nepavogtas Kalėdas“ Radviliškio mieste ir rajone.

Radviliškio rajono savivaldybė kartu su „Pagražinkime Lietuvą draugijos“ Radviliškio rajono skyriumi organizavo konkursą „Nepavogtos Kalėdos Radviliškio rajone 2020“. Konkurso metu iš nuotraukų buvo renkamos šventiškiausiai, originaliausiai pasipuošusios sodybos, gyvenamųjų daugiabučių namų teritorijos, gyvenamųjų daugiabučių namų langai ar balkonai, įmonių, įstaigų, organizacijų teritorijos, gyvenvietės, miestelio, kaimo viešosios erdvės. Buvo renkama ir kalėdiškiausia šeima. Konkurso nugalėtojais tapo:

Daugiausiai komisijos narių balsų surinkę šventiškiausiai, originaliausiai papuošti objektai:

sodybos (įskaitant vienkiemius) aplinka – Polekėlė (Renata Endriukaitienė) – 4 balsai;

daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijos – Jaunystės g. 1, Radviliškis (nugalėjo viso namo gyventojai, nuotrauką atsiuntė Živilė ir Albinas Pociai) – 6 balsai;

daugiabučių gyvenamųjų namų langai ar balkonai – V. Kudirkos g.19, Radviliškis (nugalėjo viso namo gyventojai, nuotrauką atsiuntė Ieva Vaičiulė) – 6 balsai;

įmonių, įstaigų, organizacijų teritorijos – Radviliškio rajono Baisogalos mokykla-darželis – 6 balsai;

gyvenvietės, miestelio, kaimo viešosios erdvės – Asociacija „Vaitiekūnų bendruomenė“ – 6 balsai;

kalėdiškiausia šeima – Laima Savickienė – 6 balsai.

Daugiausiai balsų (patiktukų „Like“) surinkę šventiškiausiai, originaliausiai papuošti objektai:

sodybos (įskaitant vienkiemius) aplinka – Daivos ir Rimanto Staškūnų sodyba, Šeduva. Surinkta 160 balsų (patiktukų, „Like“);

daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijos – Taikos g. 33, Šeduva. Surinkti 83 balsai (patiktukai,„Like“);

daugiabučių gyvenamųjų namų langai ar balkonai – Kaimynų g. 16, Radviliškis. Surinkta 40 balsų (patiktukų „Like“);

įmonių, įstaigų, organizacijų teritorijos – „Monikos gėlės“. Surinkti – 182 balsai (patiktukai „Like“);

gyvenvietės, miestelio, kaimo viešosios erdvės – Šeduva. Surinkta 100 balsų (patiktukų „Like“).

Radviliškio miesto seniūnija tradiciškai organizavo konkursą „Kalėdinių eglučių alėja 2020“. Buvo renkama gražiausia eglutė. Už patikusią eglutę buvo galima balsuoti Radviliškio miesto seniūnijos socialinio tinklo Facebook paskyroje. Daugiausiai balsų (149 balsus) surinko ir konkursą laimėjo Radviliškio plaukimo baseino kolektyvo papuošta stilizuota kalėdinė eglutė.

Radviliškio miesto kultūros centras organizavo du konkursus: gražiausiai pasipuošusių gyvenamųjų daugiabučių namų konkursą ir „Mažąjį Kalėdų kelią“. Gražiausiai pasipuošusių daugiabučių gyvenamųjų namų konkursą laimėjo Živilė ir Albinas Pociai, Jaunystės g. 1, Radviliškis, ir Gražina Pa, Radvilų g. 11, Radviliškis. O „Mažąjį Kalėdų kelią“ įveikė, visus maršruto objektus aplankė ir konkurso nugalėtoja tapo Vaida Sukiene.

Organizatoriai dėkoja visiems už dalyvavimą konkursuose ir šventinės nuotaikos kūrimą Radviliškio mieste ir rajone. Visi konkursų nugalėtojai bus apdovanoti organizatorių įsteigtais prizais.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Skaityti daugiau

Skaitomiausi