Socialiniai tinklai

Aktualijos

PAMINĖTI  POETŲ JUBILIEJAI

Avatar

Paskelbta

data

 

 

                                                          

                               Bernardas Brazdžionis                                      Kazys Bradūnas

                                       1907-2002 m.                                                   2017-2009 m.

 

Gyva atmintis, dėmesys poetų Kazio Bradūno ir Bernardo Brazdžionio lyrikai. Abu gimę vasario mėnesį, abiejų brandūs ir reikšmingi jubiliejai.

Balandžio 11 dieną klubo „Beržė“ nariai susirinkome į susitikimą,  norėdami paminėti išeivijos poetų Bernardo Brazdžionio 110-ąsias ir Kazio Bradūno 100-ąsias gimimo metines.

Klubo narė Janina Kaučikienė kruopščiai ruošėsi ir įdomiai pristatė savo mylimo poeto, prozininko, kritiko, redaktoriaus, žurnalisto Bernardo Brazdžionio kūrybą, gyvenimą. Atrodo, visiems žinoma šio poeto kūryba, tačiau kiek naujų potėpių ir atspalvių atradome klausydamiesi kolegės skaitomų jo eilių. J. Kaučikienė apžvelgė ankstyvąją B. Brazdžionio poeziją, kuri pasižymi ypatingu skambumu ir muzikalumu, romantišku svajingumu. Vėliau poezijoje – daug religinės problematikos, krikščioniškųjų Rytų ir Biblijos simbolikos, ryški žmogaus būties prasmės tematika, pavergtos tautos likimo tema.

Be galo sunku aprėpti sudėtingą B. Brazdžionio kūrybą, tačiau pranešėja pateikė tai subtiliai, jautriai ir labai įdomiai. Vyresnioji bibliotekininkė Alma Balčiauskienė su bendradarbe vyresniąja bibliotekininke Virginija Simaitiene pasirūpino, kad galėtume paklausyti sukurtų dainų ir giesmių pagal poeto žodžius.

Po pranešimo kilo diskusijos, nebuvo nė vieno abejingo. Kiekvienas klubo narys turėjo ką pasakyti. Klubo narė Nijolė Nėjienė pasidalijo  mintimis apie B. Brazdžionio eiles, paskaitė jų. Prisiminė, su kokia meile po susitikimo su poetu vežė tris storiausias knygas su poeto autografu iš Vilniaus į Radviliškį. Įspūdžių iš susitikimo su Bernardu Brazdžioniu Vilniuje ir Radviliškyje papasakojo ir Stasė Žibienė, Alfredas Krikštanas, Danguolė Dabašinskienė.

Šių eilučių autorė apžvelgė kito iškilaus išeivijos poeto, publicisto, redaktoriaus, naujų talentų puoselėtojo  Kazio Bradūno gyvenimą ir kūrybą, priminė, kad 2017-ieji Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu paskelbti šio poeto metais.

Bradūno kūryba persmelkta skaudžių emocijų, tėvynės ilgesio. Poetas sunkiai dirbo išeivijoje, tačiau daug kūrė, redagavo, ugdė jaunus talentus. Labai gerai sutarė su kitais poetais ir rašytojais. Vieną dešimtmetį praleido JAV Baltimorės mieste, vėliau gyveno Čikagoje, tačiau visur buvo kupinas kūrybinio įkvėpimo ir meilės tėvynei Lietuvai. Pasiklausę eilėraščių ir gyvo Kazio Bradūno balso iš kompaktinės plokštelės, pasijutome sujaudinti ir pakylėti. Liko laiko ir diskusijoms, ir vertinimams. Apžiūrėjome knygų, publikacijų, žurnalų parodą, skirtą šiems įžymiems poetams.

Aptarėme, planavome ir tolesnį klubo darbą. Susitikimas buvo turiningas, įdomus ir naudingas. Džiugu, kad galime rinktis bibliotekoje, dalytis savo mintimis, apmąstymais, savąja meno ir literatūros samprata. Gera, kai galime augti dvasia, tobulėti.

 

Gražina Jurėnienė,
Klubo „Beržė“ narė

 

Aktualijos

Šimtadienio ir Paskutinio skambučio šventės aidai

Avatar

Paskelbta

data

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro bendruomenė puoselėja gražią tradiciją – kiekvienais metais, likus 100 dienų iki egzaminų, trečiakursiai, mokytojai, auklėtojai, draugai kviečiami į Šimtadienio ir Paskutinio skambučio šventę.

Siekiant atsakingai saugoti savo ir kitų sveikatą šiemet šventė surengta nuotoliniu būdu. Smagu, kad ji tapo nemažiau emocinga ir įsimenanti.

Šilti šventės vedėjos specialiosios pedagogės žodžiai ir vaizdo filmukas apie trejus metus mokykloje sujaudino ne vieną: tie daug čia patirta, sužinota, keliauta, sportuota. Centro direktoriaus, pavaduotojos ugdymui, praktinio mokymo vadovo, profesijos mokytojų, auklėtojų nuoširdūs palinkėjimai palietė ne vieno mokinio ir mokytojo širdį, išriedėjo ašara. Mokinių pasisakymuose – mieli prisiminimai iš centro gyvenimo, padėka mokytojams ir auklėtojams, ateities planai.

Nesvarbu, kad šventė nuotolinė, kad nebuvo galimybės apsikabinti, paspausti ranką, įteikti gėlės žiedą. Ji tikrai nuoširdi, įsimenanti, kviečianti tolimesniam keliui į pasirinktą profesiją.

Centro informacija

Skaityti daugiau

Aktualijos

RTVMC Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyriuje abiturientų ir absolventų šventė

Avatar

Paskelbta

data

RTVMC Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyriaus bendruomenė rinkosi į virtualią Šimtadienio ir Paskutinio skambučio šventę. Šventė kiek neįprasta, ne tokia, prie kokios esame įpratę, tačiau nemažiau reikšminga. Dvyliktokai pažymėjo šimto dienų laiką, likusį iki brandos egzaminų. Trečio kurso mokiniai – Paskutinio skambučio šventę, po kurios jų pamokos mokykloje baigėsi, o iki finišo tiesiosios – tai yra kompetencijų vertinimo egzaminų – liko tik praktikos atlikimas darbo vietose.

Renginyje netrūko gražių žodžių, palinkėjimų ir sveikinimų. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stanislava Kavaliauskienė linkėjo mokiniams sėkmės ir džiaugėsi jaunuolių gebėjimu prisitaikyti prie nuotolinio mokymo. Pirmo kurso mokiniai įteikė abiturientams Šimtadienio kalendorių, padėsiantį neprarasti laiko nuovokos. Absolventai perskaitė savo „testamentą“ ir įteikė atminimo dovaną mokyklai. Gražius žodžius vieni kitiems skyrė ir patys mokiniai, ir administracijos darbuotojai, ir grupių vadovai. Galima tik pasidžiaugti, kad virtualus bendravimas, neatima galimybės švęsti mums svarbias šventes ir leidžia neprarasti svarbaus bendrystės jausmo.

Linkime savo abiturientams ir absolventams nepamiršti, kad gyvenimas yra dinamiškas: siekimai ir tikslai keičiasi, bet svarbiausia – suprasti, kas Jums teikia laimę. Džiaukitės darydami tai, kas Jums patinka, ir gerbkite save už tai, kad sugebate džiaugtis ir suprantate, ko trokštate.

Neformaliojo švietimo organizatorė Audra Kisežauskė

Skaityti daugiau

Skaitomiausi