Nors laisvų darbo vietų – šimtai, tūkstančiai radviliškiečių darbo neranda

Jau tapo įprastos diskusijos apie darbuotojų nerandančius verslininkus bei tinginčius dirbti bedarbius, kurie gyvena iš pašalpų ir į menkiau apmokamus ar didesnės kvalifikacijos reikalaujančius darbus nesiveržia. Pasidomėjome, ką apie Radviliškio rajono nedarbo rodiklius bei laisvas darbo vietas sako oficialioji statistika.

Radviliškio rajone nedarbo lygis didesnis nei Respublikos vidurkis

Kaip rodo Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys, nedarbo lygis Lietuvoje šių metų lapkričio 1 d. sudarė 10,9 proc. Šalyje registruota 189,8 tūkst. darbo neturinčių asmenų – 2,8 proc. arba 5,4 tūkst. mažiau negu prieš mėnesį. Palyginus su praeitų metų tokiu pat laikotarpiu, bedarbių skaičius sumažėjo net 26,1 proc. arba 67 tūkstančiais. Tuo pačiu metu pernai darbo neturintys asmenys sudarė 14,9 proc. šalies darbingo amžiaus gyventojų. Situacija Radviliškio rajone graudesnė už Respublikos vidurkį – šių metų lapkričio 1 d. darbo ieškantys asmenys čia sudarė 12,1 proc. nuo visų savivaldybės darbingo amžiaus gyventojų ir buvo registruoti 2526 darbo ieškantys asmenys.

Daugiau bedarbių – tarp moterų ir vyresnio amžiaus žmonių

Pasak Užimtumo tarnybos Radviliškio klientų aptarnavimo skyriaus vedėjos Eglės Ivanauskytės, karantino laikotarpiu moterų ir jaunimo nedarbas augo sparčiausiai. Tam įtakos turėjo tai, kad būtent šios grupės asmenys dirba labiausiai karantino paveiktuose sektoriuose. Laisvėjant karantinui ir visiškai jį atšaukus, moterų ir jaunimo nedarbas ėmė sparčiai mažėti, tačiau vis tiek moterų nedarbo rodikliai yra dideli – Radviliškio klientų aptarnavimo skyriuje lapkričio 1 d. buvo registruotos 1437 darbo ieškančios moterys, jos sudarė 56,7 proc. nuo visų registruotų bedarbių. Jaunimo nedarbas Radviliškio rajone šiais metais mažėjo sparčiausiai ir lapkričio 1 d. siekė 7,6 proc., kai tuo tarpu sausio mėnesį darbo ieškančių jaunų žmonių buvo 14 proc. nuo visų savivaldybėje registruotų šios amžiaus grupės asmenų. Vyresnio amžiaus asmenys (nuo 50 m.) bedarbių struktūroje sudaro didžiausią dalį nuo registruotų asmenų –  kiek daugiau nei 49,6 procentų. Iš karto net į dvi didžiausias bedarbių kategorijas pakliūva vyresnio amžiaus (virš 50 metų) moterys.

Auga ilgalaikių bedarbių gretos

Nors darbo rinkoje stebimi teigiami pokyčiai, kaip informavo E. Ivanauskytė, registruotas nedarbas mažėja, vis daugiau asmenų grįžta į darbo rinką, tačiau tiek visoje Lietuvoje, tiek Radviliškio rajone auga ilgalaikis nedarbas. Šių metų sausio mėnesį Radviliškio klientų aptarnavimo skyriuje ilgalaikiai bedarbiai sudarė 31,5 proc., kai tuo tarpu lapkričio 1 d. ši bedarbių kategorija sudarė jau 43 proc. nuo registruotų asmenų.

Per metus bendras nedarbas žymiai sumažėjo

Remiantis oficialiais duomenimis, registruoto nedarbo rodikliai mažėja nuo metų pradžios. Didžiausias bendrojo nedarbo mažėjimas Radviliškio rajone buvo fiksuojamas rugpjūtį. Tuomet nedarbas per mėnesį mažėjo 1,1 proc. Nors darbo rinką veikia sezoniškumas ir, artėjant šaltajam metų laikui nedarbas ima augti, tačiau spalio mėnesį Radviliškio rajone vis dar fiksuojamas 0,4 proc. nedarbo mažėjimas. Prieš mėnesį nedarbas rajone siekė 12,5 proc. ir Radviliškio klientų aptarnavimo skyriuje buvo registruoti 2603 asmenys. Per metus nedarbas smarkiai sumažėjo. Praėjusių metų analogišku laikotarpiu Radviliškio rajone buvo registruoti 3654 bedarbiai, kurie sudarė net 17,4 proc. nuo visų savivaldybės darbingo amžiaus gyventojų. Registruotas nedarbas šiuo metu yra 5,3 proc. mažesnis ir Klientų aptarnavimo skyriuje registruota 1128 darbo ieškančiais asmenimis mažiau, nei praėjusiais metais tuo pačiu metu. Deja, Respublikos lygio nepasiekta ir darbo neturi maždaug kas aštuntas darbingo amžiaus rajono gyventojas.

Verslai atsigauna ir siūlo darbo vietas

Per spalio mėnesį darbdaviai Radviliškio rajone pateikė 398 darbo pasiūlymus. Pasak Radviliškio klientų aptarnavimo skyriaus vedėjos, verslai po vis dar besitęsiančios pandemijos atsigauna greičiau nei asmenys ir šiai dienai Radviliškio rajone darbo pasiūlymų yra gana nemažai. Daugiausia darbo pasiūlymų pateikta kvalifikuotiems darbuotojams. Paskutiniais duomenimis, rajone ieškoma vairuotojų ir automobilinio krautuvo vairuotojų, pardavėjų, slaugytojų padėjėjų, barmenų-padavėjų, picų kepėjų, virėjų. Statybininkai visuomet paklausūs darbo rinkoje. Vyriausybei sugriežtinus reikalavimus lankytis prekybos vietose, išaugo apsaugos darbuotojų paklausa. Spalio mėnesį registruoti 6 darbo pasiūlymai įsidarbinti apsaugos darbuotoju. Iš viso nuo metų pradžios darbdaviai Radviliškio rajone registravo 3593 laisvas darbo vietas, o tai 1452 arba 40 proc. daugiau nei analogišku laikotarpiu pernai.

Rajono žmonės neranda tinkamų darbų?

Radviliškio rajone pernai gyvenamąją vietą deklaravo 34995 gyventojai, iš kurių dalis nėra darbingi. Manoma, kad per metus registruotos 3593 laisvos darbo vietos maždaug atitiktų ieškančių darbo poreikius. Deja, ne visi gali dirbti statybininkais ir būti paklausūs darbo rinkoje. Kita vertus  per metus, nuo kada tampama ilgalaikiu bedarbiu, norint dirbti, darbo vietų galima rasti. Vis tik abejotina, ar ilgalaikį nedarbą lemia vien tingėjimas. Mat darbo vietų pasirinkimą turėtų atitikti darbo ieškančių rajono žmonių sugebėjimai, kvalifikacija bei asmeninės savybės.

Ieva Kučaitė

Total
0
Dalinasi
Related Posts