Nei konteinerių, nei atliekų – tik sąskaitos

Radviliškyje esančios „Paplentės“ sodų bendrijos nariai buvo nemaloniai nustebinti – šioje sodų bendrijoje nėra pastatyto nei vieno konteinerio, komunalinių atliekų vežėjai čia nėra užsukę, o už atliekų išvežimą sodininkams sąskaitos pateikiamos.

Už nesuteiktas  paslaugas pateiktos sąskaitos 

Savaitraščio „Radviliškio kraštas“ redakcija pasiteiravo Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro (ŠRATC) atstovų, kodėl sodų bendrijos nariams buvo išrašytos 3,52 euro sąskaitos už komunalines atliekas, nors ši paslauga jiems neteikiama.

Pasak  ŠRATC atstovų, sodų sklypų savininkai yra nurodomi kaip vietinės rinkliavos mokėtojų grupė ir jiems turi būti  taikoma dvinarė rinkliava, susidedanti iš pastovios ir kintamosios dedamosios.

Sodininkai, kaip ir visi vietinės rinkliavos mokėtojai, privalo mokėti pastoviąją dedamąją, kuri yra skirta atliekų tvarkymo infrastruktūrai  išlaikyti, taip pat išlaikyti ir ŠRATC administracijai. „Paplentės“ sodų bendrijos nariams pastoviosios dedamosios  suma – 3,52 euro.

Kaip mėgsta kartoti ŠRATC atstovai, tai turbūt yra solidarumo mokestis, kurį turi mokėti net tie, kurie nešiukšlina.

Savaitraščio redakcija taip pat pasiteiravo savivaldybės administracijos direktorės J. Margaitienės, kodėl iš sodininkų imamas mokestis „už orą“- už nesuteiktas paslaugas.

Administracijos direktorė atsakė, jog  sodininkai apmokestinti remiantis  įstatymais, o Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių sodų sklypų savininkams nėra numatyta lengvata už vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.
Tiesa, administracijos direktorė patvirtino, jog iš sodininkų mokestis imamas  už nesuteiktas paslaugas, cituojame: „Atsižvelgus į tai, kad sodų bendrijoje nėra atliekų surinkimo priemonių, kintamoji dedamoji sodų sklypų savininkams nėra skaičiuojama, skaičiuojama tik pastovioji dedamoji (3,52 Eur per metus).

Jei vežtų šiukšles, kainuotų dar brangiau

Sodininkams galimai pasisekė, kad  valdininkai nesugalvojo jiems atvežti konteinerių, kurių niekas neištuština – jeigu turėtų konteinerius, sąskaitos būtų dar didesnės.

Patys ŠRATC atstovai savo atsakyme redakcijai prisipažino, jog sodininkams nesuteikiama jokia komunalinių atliekų išvežimo paslauga: „Atsižvelgiant, kad sodų bendrijoje nėra atliekų surinkimo
priemonių, kintamoji dedamoji sodų sklypų savininkams nėra  skaičiuojama, skaičiuojama tik pastovioji dedamoji“.

Taip ir gyvena  radviliškiečiai –  Moteris Saulė jiems šviečia, o pinigus moka „už orą“.

Jonas Petrikas


Total
1
Dalinasi
Related Posts