Narkotikų kontrolės komisija planuoja bausti rūkančius radviliškiečius

Posėdžiavusi Savivaldybės narkotikų kontrolės komisija, parengė Radviliškio rajono psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos veiksmų planą, kuriame numatytos priemonės kovai prieš kvaišalų vartojimą. Jame be kita ko siūloma nuo ateinančių metų rugsėjo 1-osios rajono mokyklas aprūpinti metalo ieškikliais bei papildomomis vaizdo stebėjimo kameromis, o į Savivaldybę įdarbinti du papildomus už viešąją tvarką atsakingus darbuotojus ir nupirkti jiems droną.

Su narkotikais mokyklose kovos „algoritmais“

Remiantis parengtu Radviliškio rajono psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos veiksmų planu, jau iki šių metų lapkričio 20 dienos Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyrius turės parengti mokykloms situacijų valdymo algoritmą, kad visiems būtų aišku, kaip elgtis, kai įtariama, jog mokinys turi psichoaktyvių medžiagų arba jas vartoja, arba kai mokinys yra apsinuodijęs psichoaktyviosiomis medžiagomis.

Pagal parengtą Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos veiksmų planą Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigos būtų įpareigotos organizuoti mokinių tėvų susirinkimus, per kuriuos informuotų tėvus apie mokinių elgesio taisykles ir jų laikymosi svarbą, supažindintų tėvus su mokyklos situacijų valdymo seka, esant įtarimui dėl psichoaktyvių medžiagų turėjimo ar apsvaigus nuo jų, bei apie mokinių daiktų patikrinimo seką. 

Siūlo pasitelkti metalo ieškiklius ir droną

Savivaldybės narkotikų kontrolės komisija siūlo, kad Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyrius pasirūpintų, jog iki kitų metų rugsėjo 1-osios švietimo įstaigoms būtų nupirkti rankiniai metalo ieškikliai bei trūkstamos vaizdo kameros. 

Iki ateinančių metų pabaigos Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centre siūloma įsteigti vaikų ir paauglių psichiatro etatą.

Radviliškio rajono savivaldybės darbuotojams, atsakingiems už viešąją tvarką, iki ateinančių metų kovo 1 dienos siūloma nupirkti droną, kurio pagalba jie galėtų iš oro stebėti tas vietas, kuriose mėgsta rinktis ir kvaišalus vartoti rajono gyventojai. Kam reikalinga leisti pinigus dronams ar metalo ieškikliams, kai rūkančius galima užtikti už mokyklos kampo, vėl liko neaišku.

Dar daugiau etatų saviems

Iki 2024 metų birželio 1 dienos rekomenduojama pasitarus su policija bei seniūnijų atstovais rajono teritorijose įrengti papildomas stacionarias ir mobilias vaizdo stebėjimo kameras, o iki ateinančių metų gegužės 1 dienos rajono Savivaldybės Statybos ir viešosios tvarkos skyriuje įsteigti du papildomus viešosios tvarkos specialistų etatus. Narkotikų kontrolės komisija siūlo, kad viešosios tvarkos specialistai savo kompetencijos ribose dėl nepilnamečių rūkimo Radviliškio rajono ugdymo įstaigų teritorijose surašytų protokolus arba informuotų policijos pareigūnus apie pastebėtus pažeidimus viešose vietose, siekiant užkirsti kelią narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimui bei platinimui.

Planuoja bausti ir rūkančius radviliškiečius

Tarp kitų Narkotikų kontrolės komisijos, vadovaujamos Eduardo Martynkino, pasiūlymų – ir rekomendacija Radviliškio miesto parką, Eibariškių parką, Radviliškio miesto centrinę aikštę bei rajono paplūdimius paskelbti nerūkymo zonomis, t. y. bausti rūkančius tose vietose.

Socialiniuose tinkluose tokie E.Martynkino ir jo komisijos sprendimai radviliškiečiams sukėlė nuostabą ir buvo pavadinti netgi kvailais. Radviliškiečiai replikavo politikui: „Gal pradžiai reikia susitvarkyti su narkotikų vartojimu mokyklose, o ne planuoti bausti rūkančius žmones gatvėse ar parkuose“.

Opozicijos lyderis teikė konstruktyvų pasiūlymą

Tarybos narys, opozicijos lyderis Gediminas Lipnevičius teikė pasiūlymą Radviliškio rajono savivaldybės tarybai, merui ir Radviliškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijai.

Pasak opozicijos lyderio, siūlymas buvo paruoštas gavus daugumos mokinių tėvelių pritarimą ir atsižvelgus į jų siūlymus:
„Kadangi narkotikų vartojimas mokykloje nemažėja, siūlau prevencines priemones, kurios sumažintų ar atgrasytų narkotinių medžiagų platinimą, vartojimą mokinių tarpe:

1. Mokyklas pamokų metu aplankytų policijos pareigūnai, vedini tarnybiniais šunimis, apmokytais ieškoti narkotikų.  Pareigūnai pereitų koridoriais ir esant nors mažiausiam įtarimui būtų tikrinami kabinetai, kuriuose vaikų tuo metu nebūtų. Mokiniai streso nepatirs, nes tiesiogiai su policijos pareigūnais nesusidurs. Manau, tai naudinga prevencija, norint apsaugoti mūsų vaikus.

2. Plėsti paskaitų, renginių, mokymų apie narkotikų daromą žalą jaunimui, skaičių. Kviesti pasveikusius buvusius narkomanus, kurie papasakotų apie savo patirtį, žalą artimiesiems ir aplinkiniams.

3. Bendradarbiauti su policijos pareigūnais, padedant vykdyti prevencinę veiklą mokyklose.

Noriu atkreipti Jūsų dėmesį, kad šios priemonės taikomos ir kituose rajonuose. Manau, tai naudinga prevencija apsaugoti mūsų vaikus,“ – pasiūlyme rašė Tarybos narys.

Ar bus pradėta rūpintis narkotikų platinimu mokyklose, informuosime kituose savaitraščio „Radviliškio kraštas“ numeriuose.

Paruošta pagal Radviliškio rajono savivaldybės administracijos informaciją

Total
0
Dalinasi
Related Posts