Mokyklose maisto dalinimas bus aiškesnis

Mokyklose maisto dalinimas bus aiškesnis

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys Gediminas Lipnevičius sulaukia nemažai mokinių tėvelių nusiskundimų bei prašymų padėti.  Šį kartą tėveliai kreipėsi dėl švietimo įstaigose dalinamų maisto paketų. Nesusipratimų kyla dėl to, jog mokyklose maisto paketai atiduodami ne už vienodą laikotarpį, skiriasi jų kaina. Be to, tėveliai ne visada iš anksto informuojami apie maisto paketų dalinimo datą ir ne visada juos gali laiku pasiimti.

Į mokyklų vadovus kreiptasi su pasiūlymais

Kad situacija mokyklose dėl maisto paketų dalinimo būtų suvaldyta ir būtų daugiau aiškumo, Tarybos narys G. Lipnevičius į rajono mokyklų vadovus kreipėsi su konstruktyviais pasiūlymais. Jis siūlė maisto paketų dalinimo vietose, švietimo įstaigos internetiniame puslapyje (gerai matomose vietose), paskelbti informacinius pranešimus, kuriuose būtų nurodyta data, kada bus dalinami maisto daviniai. Tarybos narys taip pat siūlė aiškiai nurodyti laikotarpį, už kurį dalinami maisto paketai, taip pat nurodyti, kokia davinio energetinė vertė, tenkanti vienai dienai, ir su kokiu asmeniu suderinta davinio maistinė vertė.

Kad nekiltų dažnų nesusipratimų, G. Lipnevičius dar pasiūlė išvardyti maisto produktus, kurie priklauso vienam davinio gavėjui, nurodant jų kiekį, svorį, talpą.

Į pasiūlymus pažadėta atsižvelgti

Kai kurių mokyklų vadovai sutiko, kad nesusipratimų dėl maisto paketų dalinimo kyla ir pažadėjo atsižvelgti į Tarybos nario pasiūlymus.
Į šią problemą sureagavo ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas L. Vaičiūnas, kuris informavo, kad pasiūlymai bus perduoti švietimo įstaigoms.

Alksniupių pagrindinės mokyklos direktorė R. Saliamorienė informavo, kad jau nusistovėjusi maisto dalinimo tvarka yra aiški ir tėvams patogi, tačiau pažadėjo informaciją viešinti plačiau.

Vaižganto progimnazijos direktorės N. Krušienės nuomone, informacijos apie mokiniams dalinamus maisto paketus progimnazijoje pakanka: „Tėvai gauna informaciją dėl nemokamo maitinimo davinių mokyklos elektroniniame dienyne. Ją perduoda klasių auklėtojai, nes ji liečia tik tikslinę grupę vartotojų, t.y. tuos asmenis, kurie gauna nemokamą maitinimą. Laikotarpis, už kurį mokiniai gauna sausus davinius taip pat gali būti individualus, jis priklauso nuo mokinio kontaktinio ar nuotolinio mokymosi būdo. Visą nemokamo maitinimo sausų davinių užsakymo procesą prižiūri mokyklos socialinė pedagogė, ji turi sausų davinių rinkinių fotonuotraukas, todėl tėvai iškilusius klausimus turi derinti su socialine pedagoge. Sausus davinius atiduoda tėvams VŠĮ „Bruneros“ darbuotojai. Rajone gyvenantiems mokiniams išvežioja mokyklos vairuotojas. Pranešu, kad mokykla dėl nemokamo maitinimo sausų davinių nėra sulaukusi nė vieno oficialaus nusiskundimo iš tėvų. Informacija dėl nemokamo maitinimo sausų davinių bus ir toliau teikiama mokyklos oficialioje skaitmeninėje platformoje „Mano dienynas“.

Lizdeikos gimnazijos direktorė Ina Bajarauskaitė bei Sidabravo gimnazijos direktorius Zenonas Gedvilas informavo, jog su Tarybos nario pasiūlymu supažindinti už mokinių maitinimą atsakingi asmenys.

Pociūnėlių pagrindinės mokyklos direktorius Anatolijus Gailiūnas informavo, jog iš tėvų jokių nusiskundimų dėl dalinamų maisto paketų negavo: „Atsižvelgdami į Jūsų prašymą informuojame, kad mūsų mokyklos bendruomenė yra nedidelė, šeimų yra nedaug. Maisto daviniai formuojami skirtingam laikotarpiui, atsižvelgiant į Vyriausybės nutarimus dėl ugdymo proceso organizavimo būdų. Daviniai dalinami iškart gavus produktus ir suformavus sauso davinio paketą, kiekvienam nemokamą maitinimą gaunančiam mokiniui. Valgyklos vedėja kiekvieną šeimą individualiai informuoja, kurią dieną ir valandą bus dalinami maisto daviniai, prie suformuotų davinių yra pridedamas suderintas sauso davinio sąrašas, kuriame nurodyti prekių pavadinimai, svoriai ir kiekiai ir už kiek ugdymosi dienų jie yra suformuoti. Informacijos kelti į mokyklos svetainę netikslinga, todėl, kad jie dalinami tą pačią dieną, gavus produktus ir yra organizuojamas sausų davinių išvežiojimas į mokinių namus mokykliniu autobusu. Nusiskundimų iš tėvų neturime“.

Šeduvos gimnazijos direktorius Laimutis Škleinikas informavo, jog informacija apie dalijamus sauso maisto davinius yra skelbiami gimnazijos „Facebook“ ir „Teams“ platformose, o į kitus Tarybos nario pasiūlymus bus atsižvelgta.

Kudirkos progimnazijos socialinė pedagogė Rūta Gelažnikienė Tarybos narį G. Lipnevičių taip pat informavo, jog į jo pateiktus pasiūlymus bus atsižvelgta.

Džiugu, kad tėveliai pasitiki Tarybos nariu bei savaitraščio „Radviliškio kraštas“ redakcija, tačiau patartume turint nusiskundimų iš  pradžių  kreiptis į ugdymo  įstaigos direktorių, kad jis žinotų apie problemą ir galėtų ją neatidėliotinai spręsti. 

Jonas PetrikasTotal
0
Dalinasi
Related Posts
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Aplikasi Bambu4d
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Bambu4d
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Prediksi Togel Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Lexitoto
Lexitoto
Aplikasi Lexitoto
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Lexitoto
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Situ Togel Online
Situs Togel Amanah
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Prediksi Togel Lexitoto