Mero dilema: slepia informaciją ar nežino kaip elgtis?

Timt už vadžių ir vėl iš pradžių. Taip galima būtų apibūdinti Radviliškio rajono mero Vytauto Simelio problemą su raštvedybos klausimais. Panašu, kad rajono gyventojų ar organizacijų paklausimai yra opiausia mero problema pastaruoju metu. Mat visai neseniai, meras posėdžio metu diskutavo su tarybos nariais, kaip jam elgtis su tokiais raštais, kurie adresuojami Tarybai. Rodos buvo prieita prie nuomonės, kad jei adresatas yra Taryba, tad toks dokumentas turėtų būti persiųstas visiems tarybos nariams. Nors buvo ir tokių tarybos narių, kurie gauti raštų nepageidavo. O ir mero pozicija buvo ne visiškai palanki mėgstantiems susipažinti su įvairiais raštais ar dokumentais, gulančiais ant mero stalo ir adresuojami tarybos nariams. Taigi, buvo prieita prie išvados, kad tarybos nariai vis tik gaus tuos raštus, kurie adresuojami tarybai.

Merui ir vėl kyla klausimų

Pasirodo, kad klausimas vis tik išlieka atviras. Bent jau mero V.Simelio akimis. Investicijų ir kaimo reikalų komiteto posėdžio metu, meras pasiguodė, kad jam dabar patenka raštai adresuoti jam ir Savivaldybės administracijai. Ir negana to, dar ranka prirašomas adresatas: Taryba. Meras ir sako klausiamai: „tai ką dabar tuos visus raštus teikti svarstyti Tarybai?“. Iš tiesų, tai keistoka girdėti diskusijas šitokia tema. Bet jeigu jos yra ir jų iniciatorius yra ne kas kitas, o pats rajono meras, tai ir verta šią problemą kelti viešumon ir išsakyti gal būt kitokią nuomonę, nei yra susidariusi tamsiuose valdžios koridoriuose. Mero, kaip ir visos Radviliškio savivaldybės tarybos veiklą reglamentuoja du pagrindiniai dokumentai. Tai Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymas ir Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas, kuris buvo patvirtintas 2019 metų rugsėjo 26 dieną Tarybos sprendimu Nr. T-110 ir pakoreguotas, patvirtintais pakeitimais 2021 metų rugpjūčio 26 dienos Tarybos sprendimu Nr. Nr. T-572. Šie dokumentai aiškiai ir nedviprasmiškai reglamentuoja  Radviliškio rajono tarybos darbą, darbotvarkės sudarymą ir sprendimų projektų paruošimo bei pateikimo svarstyti tvarką.

Nežino ar slepia?

Keistai atrodo V.Simelio pasikalbėjimai dėl gaunamų dokumentų pateikimo tarybai. Kaip turėtų elgtis meras tokiais atvejais, kai dabar jau gauna dokumentus su ranka prirašytais adresatais, neturėtų kilti, jei būtų elgiamasi vadovaujantis reglamentu. Bet gal meras ir jo komanda nežino reglamento nuostatų? Tai verčia kažkiek abejoti, nes tikrai būtų sunku patikėti, kad taip gali būti. Tada peršasi kita nuomonė, dėl ko kyla tokie klausimai: gal yra noras nuslėpti informaciją nuo kitų partijų atstovų? Ši nuomonė turi pagrįstos logikos, nes visi žinos gyventojų ir rinkėjų rūpesčius ir sprendimų vaisiais teks dalintis su visais, kurie prisidės prie to. O prisidėti artėjančių rinkimų fone, manome tikrai išsirikiuos eilutė norinčių. Bet jei būtų veikloje vadovaujamasi reglamentu, gal tuomet netektų merui V.Simeliui guostis komitete ir tokiais keistokais paklausimais, kad tarybos nariai kalba per daug ir tuščiai ne tam, kad išspręsti klausimo esmę, bet tam, kad ilgiau truktų Tarybos posėdžiai ir už sugaištą ilgesnį laiką, politikai gautų didesnį atlygį. Santykinai logika tokiame paklausime egzistuoja. Bet ir paklausimo esmė kyla galimai iš Tarybos veiklos reglamento vykdymo laikymosi abejonių?  

Robertas Samuilis

Total
0
Dalinasi
Related Posts