Kunigas E. Zeidotas: „Adventą reikia švęsti visus metus“

Kunigas E. Zeidotas: „Adventą reikia švęsti visus metus“


Gruodžio 10 d. „Radviliškio krašto bendruomenės“ namuose pirmininko Gedimino Lipnevičiaus kvietimu lankėsi Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos kunigas Edvardas Zeidotas. Šį kartą Bendruomenės narių „Kavos popietė“ buvo skirta susikaupimo metui – Adventui.
Prisimintos Kūčių tradicijos
Renginio pradžioje bendruomenės pirmininkas G.Lipnevičius paprašė pakelti rankas tų, kurie jaučiasi esantys laimingi. Rankas pakėlė visi renginio dalyviai. „Labai džiugu, kad mūsų bendruomenėje – laimingi žmonės“,- sakė pirmininkas.
Renginio, skirto Adventui, pradžioje bendruomenės pirmininkas G. Lipnevičius priminė Kūčių vakaro tradicijas bei simboliką: „Kūčių vakarienė pradedama 16 valandą, danguje patekėjus Vakarinei žvaigždei. Šviesą Kūčių vakarą simbolizuoja uždegta žvakė, ant stalo padedami šventos Kūčių vakarienės simboliai: kryželis, plotkeliai, kūčiukai. Plotkelės laužymas ir dalijimasis su šeimos nariais – dalijimasis tarpusavyje dangiška duona. Prie stalo   visada būdavo paliekama vieta netikėtai užklydusiam svečiui. Šventa Kūčių vakarienė pradedama malda, kuria šlovinamas bei giriamas Dievas, vakarienė taip pat baigiama bendra malda, sakomi pasveikinimai bei linkėjimai vakarienės dalyviams“.
Po bendruomenės pirmininko kalbos, bendruomenės senjorų vadovė Rimantė Radavičienė su „Bočių“ kolektyvo moterimis sugiedojo kalėdinę giesmę „Tyli naktis“.
„Bendruomenės pirmininko kalba labai gražiai nuteikė pokalbiui apie Adventą -visi Kūčių vakarienės simboliai sudėti į vieną puokštę, o šios puokštės šventinę viršūnė – giesmė“,- sakė renginio svečias kunigas E. Zeidotas.
Pasak dvasininko, Adventas – laukimo ir susikaupimo metas, kai kiekvieną sekmadienį skaitoma Evangelija. Advento laikotarpį reikia praleisti ramiai, susikaupus – šeimoje turi gimti kūdikis. Žmonės keturias savaites ruošiasi Kristaus gimimui. „Šiuo metu ši šventė dažnai paverčiama komerciniu Adventu – žmonės, praradę sveiką nuovoką, perka dovanas, pamiršę, kad Advento šūkis „Gerumas  mus vienija“. Gerumas suteikia daugiau nei dovanos. Šiuo metu labai retas dalykas -ranka parašytas laiškas, pilnas šilumos bei nuoširdumo“,- sakė kunigas E.Zeidotas.
Adventas turi tęstis visus metus
Pasak dvasininko E. Zeidoto, žmogų gydo vaistai, tačiau labai gydo ir kito žmogaus buvimas šalia, supratimas ir atjauta. „Radviliškio rajono paramos centro“ vykdoma veikla – nuostabus dalykas, niekas nežino, kiek padėkos žodžių žmonės pasako Centrui už pagalbą. Tai nuostabus dalykas – padėti žmonėms, vadinasi, Adventas tęsiasi visus metus. „Carito“ moterys taip pat ištiesia pagalbos ranką vargstantiems, tačiau neturėdamas išteklių, tik didelę širdį, nedaugeliui gali padėti. Dalydami gerumą, šilumą bei darydami gerus darbus ateisime iki Kalėdų švenčių. Advento metu visų širdys turi būti atviros meilei, nuoširdumui. Kristus ateina, kad pasaulyje atsirastų šviesa tamsoje, su Kalėdomis į pasaulį ateina šviesa. Ant šventų Kūčių stalo gali būti ne 12 patiekalų, o 10, juk svarbu ne gausus stalas, o atlaidi ir rami širdis. Kūčių vakaras – atsiprašymo, susitaikymo laikotarpis. Kalėdų švęsti turime ateiti atvira širdimi“,- sakė E. Zeidotas.
Atsakyta į bendruomenės narius dominusius klausimus
Po pokalbio apie Advento ir Kūčių tradicijas, kunigas E.Zeidotas sulaukė iš bendruomenės narių nemažai klausimų.
„Ar didelė nuodėmė per Adventą šokti ir dainuoti?“,- klausė R.Radavičienė.
„Kokia čia nuodėmė? Kol galime šokti ir dainuoti, taip ir darykime, nuo to nesugrius nei bažnyčia, nei tikėjimas“,- atsakė E.Zeidotas.
Bendruomenės nariai taip pat domėjosi, kiek prieš didžiąsias šventes reikia pasninkauti.
„Kūčių stalas be mėsos reiškia atgailą – nekaltų gyvūnų kraujas nesilieja nors tą dieną. Katalikams dvi dienas privaloma abstinencija ir pasninkas. Abstinencija – tai mėsos nevalgymas, ši diena būna pirmąją Gavėnios dieną, ji dar vadinama Pelenų diena. Gavėnios pabaigoje būna Didysis penktadienis, kai katalikai laikosi sauso pasninko, kai nevalgoma beveik nieko. Pasninko įstatymas saisto tuos, kurie pasiekė pilnametystę (18 m.) iki 60-ųjų metų pradžios. Tačiau nieko neatsitiks, jeigu Kūčių dieną kas ir suvalgys mėsos, o štai prabangi žuvis, tokia kaip lašiša, ant Kūčių stalo, manau, yra pasityčiojimas iš katalikų pasninko“,- sakė dvasininkas.
Bendruomenės narius taip pat domino, ar nepriėjus išpažinties galima priimti Švenčiausiąjį. „Žmogui yra duota Dievo sąžinė, ji pasako, kaip elgtis yra gerai, kaip negerai. Po išpažinties žmogus grįžta į tuos pačius namus, į tą pačią aplinką, nuodėmės kartojasi. Nuodėmės išpažintis nieko nereiškia, dvasininko užduotis – padėti nuodėmingam žmogui“,- į klausimą atsakė kunigas E.Zeidotas.
Bendruomenės nariai taip pat domėjosi, ar didelė nuodėmė yra sekmadieniais neiti į bažnyčią.
„Pagal bažnytinius kanonus, kiekvienas sveikas žmogus sekmadienį privalo švęsti ir dalyvauti Šv. Mišiose. Tačiau gali būti įvairių aplinkybių – jeigu sekmadienį pas žmogų iš toli atvažiavo vaikai, jo nedalyvavimas Šv.Mišiose pateisinamas. Griežtumas svetimas Dievui ir bažnyčiai, Dievui reikia meilės, juk net ir posakis yra „Varu atvarytas nesimeldžia“. Prievartos lankyti bažnyčios negali būti, reikalinga gera valia“,- atsakė dvasininkas.
Pasak E.Zeidoto, vaikų taip pat nereikėtų kiekvieną sekmadienį versti eiti į bažnyčią – jie tikėjimo tiesų gali sužinoti per tikybos pamokas. „Žiemą kai kurios bažnyčios nešildomos, šaltyje sunku ištverti pamaldas suaugusiems, ne tik vaikams. Varu į bažnyčią atvaryti vaikai triukšmauja, trukdo kitiems, leiskime jiems patiems pasirinkti, kada jie norės ateiti į bažnyčią“,- sakė kunigas E.Zeidotas.
Bendruomenės nariams taip pat iškilo klausimas, ar galima antra santuoka bažnyčioje.
„Dabartinis popiežius Pranciškus remiasi meile žmogui. Pasak jo, jeigu antrą kartą civilinėje santuokoje susituokusi pora gražiai sugyvena, kodėl jai turi būti uždarytos durys prie altoriaus? Bažnytinę santuoką negaliojančia paskelbia bažnytinis teismas, tada galima 2 kartą tuoktis bažnyčioje. Tokios bylos anksčiau tęsdavosi  3-5 metus, dabar bažnytinės santuokos panaikinimo klausimą per 30 dienų išsprendžia vietos vyskupas, o viską iki galo išsprendžia parapijos kunigas“,- atsakė dvasininkas.
Bendruomenės nariai domėjosi, kokie yra Kalėdų simboliai.
Pasak  kunigo E.Zeidoto, atskirų Kalėdų simbolių nėra, jas simbolizuoja  prakartėlė, Kalėdų žvaigždė.
Išsekus klausimams, bendruomenės nariai, atsidėkodami už nuoširdų bendravimą  kunigui E.Zeidotui padovanojo šilumos – bendruomenės moterų numegztas kojines. Jam taip pat tradiciškai buvo įteikta savaitraščio „Radviliškio kraštas“ prenumerata.
Susitikimo pabaigoje bendruomenės nariai, susėdę  kartu su kunigu E.Zeidotu prie didelio bendro stalo, vienas kitam linkėjo gerumo, šilumos, artimųjų meilės. Bendruomenės pirmininkas G.Lipnevičius pakvietė visus pasivaišinti bendruomenės moterų iškeptu pyragu, o „Radviliškio krašto bendruomenės“ Šeduvos skyriaus vadovė M. Bakovienė kartu su pavaduotoju V. Stauga popietės dalyvius pavaišino V.Staugos pagamintu Kūčių patiekalu – „silke pataluose“.
Bendruomenės pirmininkui G.Lipnevičiui bei bendruomenės nariams adventinės ramybės, šv. Kūčių šviesos bei linksmų šv. Kalėdų linkėjo „Radviliškio krašto bendruomenės“ Kalnelio Gražionių skyriaus vadovė T.Kojelienė, jos pavaduotoja A.Banionienė bei O.Petrauskienė iš Aukštelkų.
Prie „Kavos popietės“ organizavimo prisidėjo bendruomenės savanoriai V.Aleknienė, S.Skorkaitė, R. Radavičienė, A. Litinskas.
Už adventinės nuotaikos kūrimą bei stalų papuošimą dėkojame bendruomenės narėms V.Goštautienei, T.Kojelienei, O.Kazlovskajai.
Už skanų šventinį pyragą bendruomenės pirmininkas nuoširdžiai dėkoja I.Grakauskienei, o už kavos virimą – G.Chodosovskajai, J.Bagdžiūnienei ir D.Sopinai.

„Radviliškio krašto“ informacija
Total
0
Dalinasi
Related Posts
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Aplikasi Bambu4d
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Bambu4d
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Prediksi Togel Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Lexitoto
Lexitoto
Aplikasi Lexitoto
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Lexitoto
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Situ Togel Online
Situs Togel Amanah
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Prediksi Togel Lexitoto