Socialiniai tinklai

Radviliškio krašto bendruomenė

Kunigas E. Zeidotas: „Adventą reikia švęsti visus metus“

Avatar

Paskelbta

data


Gruodžio 10 d. „Radviliškio krašto bendruomenės“ namuose pirmininko Gedimino Lipnevičiaus kvietimu lankėsi Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos kunigas Edvardas Zeidotas. Šį kartą Bendruomenės narių „Kavos popietė“ buvo skirta susikaupimo metui – Adventui.
Prisimintos Kūčių tradicijos
Renginio pradžioje bendruomenės pirmininkas G.Lipnevičius paprašė pakelti rankas tų, kurie jaučiasi esantys laimingi. Rankas pakėlė visi renginio dalyviai. „Labai džiugu, kad mūsų bendruomenėje – laimingi žmonės“,- sakė pirmininkas.
Renginio, skirto Adventui, pradžioje bendruomenės pirmininkas G. Lipnevičius priminė Kūčių vakaro tradicijas bei simboliką: „Kūčių vakarienė pradedama 16 valandą, danguje patekėjus Vakarinei žvaigždei. Šviesą Kūčių vakarą simbolizuoja uždegta žvakė, ant stalo padedami šventos Kūčių vakarienės simboliai: kryželis, plotkeliai, kūčiukai. Plotkelės laužymas ir dalijimasis su šeimos nariais – dalijimasis tarpusavyje dangiška duona. Prie stalo   visada būdavo paliekama vieta netikėtai užklydusiam svečiui. Šventa Kūčių vakarienė pradedama malda, kuria šlovinamas bei giriamas Dievas, vakarienė taip pat baigiama bendra malda, sakomi pasveikinimai bei linkėjimai vakarienės dalyviams“.
Po bendruomenės pirmininko kalbos, bendruomenės senjorų vadovė Rimantė Radavičienė su „Bočių“ kolektyvo moterimis sugiedojo kalėdinę giesmę „Tyli naktis“.
„Bendruomenės pirmininko kalba labai gražiai nuteikė pokalbiui apie Adventą -visi Kūčių vakarienės simboliai sudėti į vieną puokštę, o šios puokštės šventinę viršūnė – giesmė“,- sakė renginio svečias kunigas E. Zeidotas.
Pasak dvasininko, Adventas – laukimo ir susikaupimo metas, kai kiekvieną sekmadienį skaitoma Evangelija. Advento laikotarpį reikia praleisti ramiai, susikaupus – šeimoje turi gimti kūdikis. Žmonės keturias savaites ruošiasi Kristaus gimimui. „Šiuo metu ši šventė dažnai paverčiama komerciniu Adventu – žmonės, praradę sveiką nuovoką, perka dovanas, pamiršę, kad Advento šūkis „Gerumas  mus vienija“. Gerumas suteikia daugiau nei dovanos. Šiuo metu labai retas dalykas -ranka parašytas laiškas, pilnas šilumos bei nuoširdumo“,- sakė kunigas E.Zeidotas.
Adventas turi tęstis visus metus
Pasak dvasininko E. Zeidoto, žmogų gydo vaistai, tačiau labai gydo ir kito žmogaus buvimas šalia, supratimas ir atjauta. „Radviliškio rajono paramos centro“ vykdoma veikla – nuostabus dalykas, niekas nežino, kiek padėkos žodžių žmonės pasako Centrui už pagalbą. Tai nuostabus dalykas – padėti žmonėms, vadinasi, Adventas tęsiasi visus metus. „Carito“ moterys taip pat ištiesia pagalbos ranką vargstantiems, tačiau neturėdamas išteklių, tik didelę širdį, nedaugeliui gali padėti. Dalydami gerumą, šilumą bei darydami gerus darbus ateisime iki Kalėdų švenčių. Advento metu visų širdys turi būti atviros meilei, nuoširdumui. Kristus ateina, kad pasaulyje atsirastų šviesa tamsoje, su Kalėdomis į pasaulį ateina šviesa. Ant šventų Kūčių stalo gali būti ne 12 patiekalų, o 10, juk svarbu ne gausus stalas, o atlaidi ir rami širdis. Kūčių vakaras – atsiprašymo, susitaikymo laikotarpis. Kalėdų švęsti turime ateiti atvira širdimi“,- sakė E. Zeidotas.
Atsakyta į bendruomenės narius dominusius klausimus
Po pokalbio apie Advento ir Kūčių tradicijas, kunigas E.Zeidotas sulaukė iš bendruomenės narių nemažai klausimų.
„Ar didelė nuodėmė per Adventą šokti ir dainuoti?“,- klausė R.Radavičienė.
„Kokia čia nuodėmė? Kol galime šokti ir dainuoti, taip ir darykime, nuo to nesugrius nei bažnyčia, nei tikėjimas“,- atsakė E.Zeidotas.
Bendruomenės nariai taip pat domėjosi, kiek prieš didžiąsias šventes reikia pasninkauti.
„Kūčių stalas be mėsos reiškia atgailą – nekaltų gyvūnų kraujas nesilieja nors tą dieną. Katalikams dvi dienas privaloma abstinencija ir pasninkas. Abstinencija – tai mėsos nevalgymas, ši diena būna pirmąją Gavėnios dieną, ji dar vadinama Pelenų diena. Gavėnios pabaigoje būna Didysis penktadienis, kai katalikai laikosi sauso pasninko, kai nevalgoma beveik nieko. Pasninko įstatymas saisto tuos, kurie pasiekė pilnametystę (18 m.) iki 60-ųjų metų pradžios. Tačiau nieko neatsitiks, jeigu Kūčių dieną kas ir suvalgys mėsos, o štai prabangi žuvis, tokia kaip lašiša, ant Kūčių stalo, manau, yra pasityčiojimas iš katalikų pasninko“,- sakė dvasininkas.
Bendruomenės narius taip pat domino, ar nepriėjus išpažinties galima priimti Švenčiausiąjį. „Žmogui yra duota Dievo sąžinė, ji pasako, kaip elgtis yra gerai, kaip negerai. Po išpažinties žmogus grįžta į tuos pačius namus, į tą pačią aplinką, nuodėmės kartojasi. Nuodėmės išpažintis nieko nereiškia, dvasininko užduotis – padėti nuodėmingam žmogui“,- į klausimą atsakė kunigas E.Zeidotas.
Bendruomenės nariai taip pat domėjosi, ar didelė nuodėmė yra sekmadieniais neiti į bažnyčią.
„Pagal bažnytinius kanonus, kiekvienas sveikas žmogus sekmadienį privalo švęsti ir dalyvauti Šv. Mišiose. Tačiau gali būti įvairių aplinkybių – jeigu sekmadienį pas žmogų iš toli atvažiavo vaikai, jo nedalyvavimas Šv.Mišiose pateisinamas. Griežtumas svetimas Dievui ir bažnyčiai, Dievui reikia meilės, juk net ir posakis yra „Varu atvarytas nesimeldžia“. Prievartos lankyti bažnyčios negali būti, reikalinga gera valia“,- atsakė dvasininkas.
Pasak E.Zeidoto, vaikų taip pat nereikėtų kiekvieną sekmadienį versti eiti į bažnyčią – jie tikėjimo tiesų gali sužinoti per tikybos pamokas. „Žiemą kai kurios bažnyčios nešildomos, šaltyje sunku ištverti pamaldas suaugusiems, ne tik vaikams. Varu į bažnyčią atvaryti vaikai triukšmauja, trukdo kitiems, leiskime jiems patiems pasirinkti, kada jie norės ateiti į bažnyčią“,- sakė kunigas E.Zeidotas.
Bendruomenės nariams taip pat iškilo klausimas, ar galima antra santuoka bažnyčioje.
„Dabartinis popiežius Pranciškus remiasi meile žmogui. Pasak jo, jeigu antrą kartą civilinėje santuokoje susituokusi pora gražiai sugyvena, kodėl jai turi būti uždarytos durys prie altoriaus? Bažnytinę santuoką negaliojančia paskelbia bažnytinis teismas, tada galima 2 kartą tuoktis bažnyčioje. Tokios bylos anksčiau tęsdavosi  3-5 metus, dabar bažnytinės santuokos panaikinimo klausimą per 30 dienų išsprendžia vietos vyskupas, o viską iki galo išsprendžia parapijos kunigas“,- atsakė dvasininkas.
Bendruomenės nariai domėjosi, kokie yra Kalėdų simboliai.
Pasak  kunigo E.Zeidoto, atskirų Kalėdų simbolių nėra, jas simbolizuoja  prakartėlė, Kalėdų žvaigždė.
Išsekus klausimams, bendruomenės nariai, atsidėkodami už nuoširdų bendravimą  kunigui E.Zeidotui padovanojo šilumos – bendruomenės moterų numegztas kojines. Jam taip pat tradiciškai buvo įteikta savaitraščio „Radviliškio kraštas“ prenumerata.
Susitikimo pabaigoje bendruomenės nariai, susėdę  kartu su kunigu E.Zeidotu prie didelio bendro stalo, vienas kitam linkėjo gerumo, šilumos, artimųjų meilės. Bendruomenės pirmininkas G.Lipnevičius pakvietė visus pasivaišinti bendruomenės moterų iškeptu pyragu, o „Radviliškio krašto bendruomenės“ Šeduvos skyriaus vadovė M. Bakovienė kartu su pavaduotoju V. Stauga popietės dalyvius pavaišino V.Staugos pagamintu Kūčių patiekalu – „silke pataluose“.
Bendruomenės pirmininkui G.Lipnevičiui bei bendruomenės nariams adventinės ramybės, šv. Kūčių šviesos bei linksmų šv. Kalėdų linkėjo „Radviliškio krašto bendruomenės“ Kalnelio Gražionių skyriaus vadovė T.Kojelienė, jos pavaduotoja A.Banionienė bei O.Petrauskienė iš Aukštelkų.
Prie „Kavos popietės“ organizavimo prisidėjo bendruomenės savanoriai V.Aleknienė, S.Skorkaitė, R. Radavičienė, A. Litinskas.
Už adventinės nuotaikos kūrimą bei stalų papuošimą dėkojame bendruomenės narėms V.Goštautienei, T.Kojelienei, O.Kazlovskajai.
Už skanų šventinį pyragą bendruomenės pirmininkas nuoširdžiai dėkoja I.Grakauskienei, o už kavos virimą – G.Chodosovskajai, J.Bagdžiūnienei ir D.Sopinai.

„Radviliškio krašto“ informacija
Komentarai

Jūsų komentaras

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Radviliškio krašto bendruomenė

Bendruomenės popietėje – diskusija su Tarybos nariais

Avatar

Paskelbta

data

Liepos 8 d. „Radviliškio krašto bendruomenės“ nariai rinkosi į tradicinę „Kavos popietę“. Tarybos nario bei bendruomenės pirmininko Gedimino Lipnevičiaus siūlymu, šį kartą nebuvo kviesta žymių bei garsių svečių. Bendruomenės nariai diskutavo su Tarybos nariais Vilma Alekniene bei Gediminu Lipnevičiumi, o vėliau ir su LR Seimo nariu Aurimu Gaidžiūnu, kuris prie diskusijos prisijungė vėliau, aptarė praūžusią Radviliškio miesto šventę, planavo ateities renginius.
Popietės pradžioje Irena Mališkevičienė užsisakiusiems bendruomenės nariams  išdalino  europarlamentaro V. Uspaskich  dovanotas  knygas „Mano ligos ir priešai – mano geriausi mokytojai“.
Nuomonė apie miesto šventę
Nemažai bendruomenės narių dalyvavo Radviliškio miesto šventėje. Pasak jų, šventėje trūko tradicinės šventinės eisenos. Bendruomenės nariams pritarė ir  pirmininkas G. Lipnevičius: „Man taip pat šiemet trūko šventinės eisenos, kurioje gali pasirodyti Radviliškio rajone veikiančios įmonės, visos bendruomenės. Manau, labai trūko to šventiškumo“.
Buvo aptarta ir šventės vieta – kai kuriems popietės dalyviams labiau patiko, kad estrada buvo įrengta miesto parke, kitiems labiau patikdavo, kai estrada stovėdavo prie buvusio „Žaros“ viešbučio.
„Nesu ekspertas, bet šventės  pradžioje, mano nuomone, muzika buvo per garsi, rėžė ausis. Nesakau, kad atlikėjai buvo prasti, bet manau, kad tai ne miestų švenčių muzika – reikėtų lengvesnės, „užvedančios“ muzikos. Manau, kad ir miestų, ir Joninių švenčių metu roko grupėms ne vieta, nes į jas renkasi vyresnio amžiaus žmonės. Tačiau miesto šventės fejerverkai buvo įspūdingi“,- sakė bendruomenės pirmininkas.
Daugelis bendruomenės narių pasipiktino Taryboje priimtu konservatorių ir „valstiečių“ daugumos sprendimu švenčių metu rajone prekiauti alkoholiu. Daugelio „Radviliškio krašto bendruomenės“ narių nuomone, tokių švenčių metu visiškai nereikėtų prekiauti alkoholiu.
Pasak G. Lipnevičiaus, belieka pasidžiaugti, kad šventės metu alkoholis buvo patrauktas į šalį ir  mažai matėsi.
Aptarti rajono gyventojams aktualūs klausimai
„Į Tarybos posėdžio darbotvarkę buvo įtrauktas ir patvirtintas Antaniškių parko estrados pardavimo klausimas. Taryboje siūliau išimti iš aukciono sąrašo estrados pardavimą, kol nebus sutvarkytas Eibariškių parkas, tačiau partijos nubalsavo, kad radviliškiečiams šis turtas nereikalingas ir jį reikia parduoti. Buvęs administracijos direktoriaus pavaduotojas E. Mončauskas siūlė „Radviliškio krašto bendruomenei“  dalyvauti aukcione ir įsigyti šį turtą. Kokia jūsų nuomonė?“ – bendruomenės narių klausė G. Lipnevičius.
Daugelio bendruomenės narių nuomone, šią estradą reikėtų išsaugoti radviliškiečiams, o  E. Mončausko siūlymas tiesiog neetiškas, nes šis turtas – ne konservatorių, o visų Radviliškio krašto gyventojų nuosavybė.
Pasak bendruomenės pirmininko G. Lipnevičiaus, šią estradą būtų galima atgaivinti bendruomenių šventėms, o  apleistoje sporto aikštelėje įrengti laipiojimo medžiais parką, kurie  šiuo metu yra populiarūs – tai atneštų naudą rajonui: atvyktų turistai, būtų pramoga ir vietiniam jaunimui.
Antras aptartas klausimas – J. Marcinkevičiaus namelio pardavimas aukcione. „Stende parašyta, kad šis namelis – muziejus, o jis pardavinėjamas aukcione. Pagal mano pateiktą Muziejaus gatvės projektą, šiame name galėtų įsikurti ir rašytojo memorialinis muziejus, ir „gelžkeliečio“ gyvenamojo namo  muziejus“,- sakė bendruomenės pirmininkas.
„Dar pateikiau vieną projektą, prie kurio pažadėjo prisidėti ir meras – bendruomenės „Laimės suolelis“, kuris stovėtų prie garvežio. Šiuo metu derinama su menininku E.Titu, kad išdrožtų  didžiulį sostą, ant kurio galėtų atsisėsti 4 žmonės. Tai būtų meninis darbas, ant kurio būtų užrašyta „Radviliškio krašto bendruomenės“ laimės suolelis“. Daugelis žmonių fotografuosis ant šio suolelio, o mūsų bendruomenės vardas pagarsės visoje Lietuvoje“,-  su nauju projektu bendruomenės narius supažindino pirmininkas.
G. Lipnevičius popietės dalyviams pristatė dar vieną savo projektą – sutvarkyti Radviliškio miesto turgelį.
„Galiu pasidžiaugti, kad Taryboje patvirtinome, jog vandens ir nuotekų tinklus turės Basanavičiaus ir Daujočių gatvės. Gal ateityje šie tinklai bus įvesti Daukanto gatvėje, tai liktų tik sodai“,- džiugią radviliškiečiams naujieną pranešė  G. Lipnevičius.
Bendruomenės nariai pageidavo, kad ateityje vanduo bei nuotekos būtų įvesti ir Talkininkų gatvėje.
„Noriu pasidžiaugti dar vienu pasiekimu – visuomeninio rinkiminio komiteto „Už geresnį gyvenimą visiems“ rinkiminėje programoje buvo įrašyta, jog sieksime, kad būtų išasfaltuotos šimtametės Radviliškio miesto gatvės. Šiuo metu jau išasfaltuotos Stiklo, Šermukšnių gatvės ir daugelis kitų bus asfaltuojamos. Dar pasidomėsiu, kodėl yra netvarka su Vaisių ir Ąžuolų gatvėmis“,- sakė bendruomenės pirmininkas ir Tarybos narys G. Lipnevičius.

Buvo aptartas ir socialinio būsto nuomos klausimas. „Yra žmonių, kurie gyvena socialiniuose būstuose, susirado geresnius darbus ir šiuo metu jų pajamos viršija sumą, kad gyventų socialiniame būste. Kokia jūsų nuomonė, ar reikėtų iš jų atimti būstus ir atiduoti laukiantiems eilėje, ar padidinti nuomos mokestį?“,- klausė G. Lipnevičius.
Daugelio bendruomenės narių nuomone, reikėtų didinti nuomos mokestį, o jau patys nuomininkai spręs, ar likti šiame būste, ar ne.
Popietės dalyviams buvo aktualus mokesčio už šiukšles klausimas – gyventojai papildomai turi mokėti šį mokestį už turimą kitą turtą, pavyzdžiui, sodo namelius, garažus. „Mano nuomone, koks yra gyventojui nustatytas mokestis už šiukšles, tiek jis turi ir mokėti, o dabar reikia mokėti ir už paveldėtą namelį, nors jame ir negyveni. Tačiau yra išeitis – reikia kreiptis į elektros tinklus, pristatyti pažymą, kad šiame būste negyveni, nevartoji elektros, ir už šiukšles mokėti nereikės. Blogybė ta, kad reikia gaišti laiką, rinkti pažymas, kad už orą pinigų nemokėtum “,- sakė  G. Lipnevičius.
Buvo aptartas ir švietimo Radviliškio rajone klausimas. „Šalia Radviliškio, prie Arimaičių ežero, atsidaro privati mokykla. Rajone mokyklos uždarinėjamos, o štai nauja atsidaro. Klausimas, kaip ji, pastatyta laukuose, išsilaikys? Blogai, kad ši mokykla atims vaikus iš rajono mokyklų ir pagreitins kai kurių kaimo mokyklų užsidarymą. Įdomu ir tai, kad Aukštelkų mokykloje daromas remontas, nors kitais metais joje mokysis tik 5 vaikai –  čia  įžvelgiamas galimas pinigų švaistymas“,-  sakė bendruomenės pirmininkas.
„Radviliškio rajone planuojama statyti vėjo jėgaines, nors nei vienas rajono bendruomenės pirmininkas apie tai nežino. Tad kam reikia skirti pinigų specialiųjų planų ruošimui, jeigu bendruomenės nariai šioms statyboms priešinsis? Planuojama pastatyti apie 30 jėgainių – vienas pliusas, kad biudžetas gaus nemažai pajamų, bus galima išasfaltuoti gatves ar rajono kelius. Bendruomenės turi būti budrios ir sekti pranešimus apie jėgainių projektavimo eigą, kad  vėjo jėgainės neatsidurtų gyventojų kiemuose“ – su projektu supažindino popietės dalyvius G. Lipnevičius.
Tarybos posėdį stebėję Bendruomenės nariai stebėjosi mero ir savivaldybės administracijos veiksmais, kad daugelis bendruomenių, tame tarpe ir „Radviliškio krašto bendruomenė“, nebuvo informuota teikti savo narių į bendruomenių tarybą. „Turbūt į tarybą kviečiamos tik „savos“ bendruomenės, kurios atstovaus ne bendruomenių, o partijos interesus“,- sakė popietės dalyviai.

„Taryboje buvo kuriozas – nepatvirtinta Etikos komisija, nes niekas nepasiūlė komisijos pirmininko. J. Povilaitis nebesutiko būti pirmininku, nes šioje komisijoje svarstomos visos negerovės. Vyriausybės atstovas Šiaulių apskrityje žadėjo teikti teikimą, nes ši komisija turėjo būti sudaryta per du mėnesius“,- sakė G. Lipnevičius. Kodėl opozicijoje esantys socialdemokratai ir „darbiečiai“, kuriems ir priklauso šis postas, nesugebėjo pasiūlyti kandidato į Etikos komisiją: ar dėl kompetencijos stokos, ar dėl kitų priežasčių, klausimas Taryboje liko neatsakytas.
Pasak bendruomenės pirmininko, daugiausia Taryboje diskusijų sukėlė klausimas dėl E.Mončausko prašymo išeiti iš darbo. Į diskusiją įsijungė  LR Seimo narys A. Gaidžiūnas. „Mes įvedėme pataisas, kad atsisakęs tarybos nario mandato, asmuo  turi sumokėti 10 tūkst. eurų, o dabar pasimatė, kad įstatyme yra spraga, jis bus tobulinamas – E. Mončauskui šiuo atveju nereikės mokėti tokios sumos už mandato atsisakymą, nes dirbo administracijoje“,- sakė A. Gaidžiūnas.
„Manau, kad tokiu būdu valstybei nebuvo sumokėta 10 tūkst. eurų, o ar pasitvirtins šis negražus konservatorių manevras – parodys laikas. Beje, Radviliškio miesto seniūno vieta laikoma tuščia, ar nebus taip, kad E. Mončauskas grįš į seniūno pareigybes. Manau, kad tai – pasityčiojamas iš įstatymo“,- LR Seimo nariui paantrino G. Lipnevičius.

Popietės pabaigoje buvo nutarta organizuoti bendruomenės Vasaros šventę, kurioje dalyvauti bus pakviesti visų skyrių atstovai, o kad nebūtų nuobodu, šventė vyks su sportinėmis varžybomis.
„Kavos popietes“ organizuoja ir jos dalyvius kava vaišina bendruomenės pirmininkas G.Lipnevičius, jam padeda bendruomenės nariai: S. Skorkaitė, O. Kazlovskaja, G. Chodosovskaja, E.Siudikienė, V. Goštautienė, A.  Litinskas.

„Radviliškio krašto“ informacija
Skaityti daugiau

Radviliškio krašto bendruomenė

Atšvęstas Radviliškio miesto gimtadienis

Avatar

Paskelbta

data

„Radviliškio krašto bendruomenė“, kartu su visais radviliškiečiai liepos 5 ir 6 dienomis tradiciškai galėjo pasidžiaugti gimtadienį švenčiančiu miestu.
Buvo ką veikti ir į ką pažiūrėti dideliems ir mažiems: sportuojančiųjų ir sportą mėgstančiųjų laukė petankės, tinklinio, teniso, naktinio futbolo, žvejų varžybos, norinčius paganyti akį kvietė dviračių akrobatų iš Latvijos šou, Baltijos galiūnų čempionatas, vakariniai koncertai, mugės ir pramogos vaikams, tradicinis kojinių mezgimo čempionatas, tarptautinio folkloro festivalio-konkurso „Saulės žiedo“ dalyvių iš Portugalijos ir Latvijos pasirodymai, Radviliškio miesto Garbės piliečio apdovanojimo ceremonija, „Tautiškos giesmės“ giedojimas bei kiti renginiai.

Į vakaro koncertus susirinkusius radviliškiečius ir Radviliškio miesto svečius pasveikino Radviliškio rajono savivaldybės meras A. Čepononis, LR Seimo narys A. Gaidžiūnas ir Katzrino miesto (Izraelis) meras D. Apartsevas, nustebinęs visus puikia lietuvių kalba.
Katzrino miestas – naujasis Radviliškio rajono savivaldybės tarptautinio bendradarbiavimo partneris, sutartis dėl abiejų savivaldybių bendradarbiavimo buvo pasirašyta Radviliškyje Valstybės dienos išvakarėse.
Radviliškio  miesto šventės renginiuose dalyvavo Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nariai Gediminas Lipnevičius, Vilma Aleknienė, Jonas Povilaitis ir kiti.
Dar vienas Radviliškio miesto šventės akcentas – Radviliškio miesto garbės piliečio vardo įteikimo ceremonija. Šiais metais Radviliškio miesto garbės piliečio regalijos įteiktos pedagogui, buvusiam Šeduvos gimnazijos direktoriui, buvusiam Radviliškio rajono savivaldybės mero pavaduotojui Kazimierui Auguliui. Ši nominacija, teikiama miestą garsinantiems žmonės, šokiravo daugelį šventės dalyvių.
Nemažą būrį radviliškiečių bei miesto svečių džiugino dvi kompozicijos: apie valstybę ir jos ateitį susimąstyti skatinanti „Kūrybinė „Mindaugo“ manipuliacija menu“ ir inscenizacija „Aš mylėsiu ir lauksiu…“, skirta Lietuvos kariuomenės istorinės pergalės prieš bermontininkus 100-mečiui, primenanti visiems istorinę pergalę per meilės ir ilgesio prizmę. Abiejų projektų režisierė – R. Atkočiūnienė. 
Miesto šventė vakariniame koncerte radviliškiečius linksmino R. Difartas ir grupė, V. Baumila  ir „16 Hz“.
Šventėje netrūko ir prekybininkų, siūliusių šventės dalyviams įsigyti suvenyrų, maisto produktų, paskanauti giros ar alaus.
Po koncerto vakarinį miesto dangų nušvietė įspūdingi fejerverkai.

„Radviliškio krašto“ informacijaSkaityti daugiau

Skaitomiausi

Copyright © 2019