Konservatoriai vėl pažeidė įstatymą

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nariai konservatoriai vėl pažeidė įstatymą. Kaip ir nieko naujo – šios partijos nariai dažnai prasilenkia su įstatymu ir jau ne pirmą kartą etikos sargų yra pripažinti pažeidę įstatymus.

Etikos komisija svarstė konservatorius

Sausio 9 d. Radviliškio rajono savivaldybės Etikos komisija svarstė Tarybos narių konservatorių T. Januševičiaus ir I. Palionienės elgesį, ar jie nesupainiojo viešųjų ir privačiųjų interesų. Šis tyrimas buvo pradėtas gavus Vyriausios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) raštą. Šiuo raštu VTEK pavedė Etikos komisijai ištirti pareiškėjo skundą bei įvertinti, ar Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nariai T. Januševičius ir I. Palionienė 2019 m. lapkričio 8 d. dalyvavę savivaldybės tarybos Socialinių reikalų, sveikatos ir teisėtvarkos komiteto posėdyje, svarstant klausimą dėl darbo apmokėjimo Radviliškio ligoninėje, kurioje dirba minimi tarybos nariai, balsavę dėl šio klausimo Komiteto ir (ar) savivaldybės tarybos posėdyje, nepažeidė įstatymo.

Pareiškėjo nuomone, T. Januševičius ir I. Palionienė nagrinėjamuoju atveju pateko į interesų konflikto situaciją, apie kurią privalėjo informuoti ir nusišalinti nuo minėto klausimo.
Posėdyje dalyvavo tarybos narys Tomas Januševičius, kuris pateikė komisijai paaiškinimą, kuriame informavo, kad dalyvaudamas Socialinių reikalų, sveikatos ir teisėtvarkos komiteto posėdyje niekam poveikio nedarė, finansinės ar kitokios naudos nesiekė, todėl nagrinėjant klausimą, susijusį su VŠĮ „Radviliškio ligoninė“, nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir LR valstybės politikų elgesio kodekso nuostatų.
T. Januševičius teigė, kad Savivaldybės meras pavedė Socialinių reikalų, sveikatos ir teisėtvarkos komitetui atlikti tyrimą, komitete buvo svarstoma VšĮ „Radviliškio ligoninė“ darbo apmokėjimo tvarka.
Savivaldybės taryba negali paveikti gydytojų darbo apmokėjimo tvarkos, tai yra įstaigos vidaus kompetencijai priskirta funkcija. Komiteto metu buvo svarstomi ne konkrečiai koeficientų dydžiai ar dar kas nors, kas turėtų tiesioginę įtaką atlyginimui, bet buvo svarstoma, ar darbo apmokėjimo tvarka atitinka teisės aktus. Priimti sprendimai nebuvo tiesiogiai susiję su rekomendacijomis didinti ar mažinti darbo užmokestį, dirbantiems Radviliškio ligoninėje. Jo manymu, dalyvaudamas Komiteto posėdyje, vertinant priimtus posėdyje priimtus sprendimus, kažkokios asmeninės naudos sau siekti negalėjo.
Tarybos narė konservatorė I. Palionienė posėdyje nedalyvavo, tik pateikė paaiškinimą: „Susipažinusi su Radviliškio rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2019-12-17 raštu „Dėl paaiškinimo pateikimo” persiųstu VTEK 2019-12-12 raštu Nr. S-4436-(1.5) „Dėl pavedimo atlikti tyrimą“,informuoju, kad dalyvaudama Socialinių reikalų, sveikatos ir teisėtvarkos komiteto 2019-11-08 posėdyje niekam poveikio nedariau, finansinės ar kitokios naudos nesiekiau, todėl nagrinėjant klausimą, susijusį su VŠĮ „Radviliškio ligoninė“, nepažeidžiau Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir LR valstybės politikų elgesio kodekso nuostatų.“

Etikos komisijos nuomonė buvo kitokia

Nors abu konservatoriai – T. Januševičius ir I. Palionienė – neigė pažeidę Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą, posėdyje dalyvavusio savivaldybės Juridinio skyriaus vedėjo A.Matuzevičiaus nuomonė buvo kitokia. Pasak teisininko, buvo padarytas pažeidimas – pažeistos LR Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatos. Vyriausiosios tarnybinės
Etikos komisijos yra išaiškinta, jei viešoje aplinkoje (patalpoje) svarstomi klausimai, susiję su viešo asmens darboviete, turi būtį pateiktas nusišalinimas ir paliekama patalpa. Jei nusišalinus nelieka kvorumo,
klausimas svarstomas iš esmės.

Komisija konservatoriams „kirto iš peties“

Etikos komisija dažnai būna gailestinga konservatorių partijos atstovams, jų prasižengimus linkusi laikyti menkaverčiais ir tyrimo kartais net nepradeda. Tačiau šį kartą dviejų Tarybos narių konservatorių atžvilgiu buvo priimti negailestingi sprendimai. Penki posėdyje dalyvavę Etikos komisijos nariai vienbalsiai nusprendė, kad Tarybos nariai T. Januševičius ir I. Palionienė pažeidė Lietuvos Respublikos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 str. 1 d. 2 p. bei 11 str. 1 d. ir 2 d.
Apskųsti ir nepartiniai, ir socialdemokratė Iš VTEK gautame rašte buvo paminėta ir socialdemokratė Tarybos narė V. Janulaitienė, kuri taip pat
nenusišalino svarstant VšĮ „Radviliškio ligoninė“ apmokėjimo tvarką. Tačiau šiuo atveju skundikas kiek persistengė – turbūt nežinojo, kad V. Janulaitienė šiuo metu dirba gydytoja Radviliškio poliklinikoje, o VšĮ „Radviliškio ligoninė“ jau nedirba dvejus metus. Prieš jos svarstymą balsavo visi penki Etikos komisijos nariai.
Skundikas apskundė ne tik šiuos asmenis, bet ir nepartinius Tarybos narius G. Lipnevičių ir V.Aleknienę. G. Lipnevičius dėl ligos Etikos komisijos posėdyje negalėjo dalyvauti.

Jonas Petrikas

Total
0
Dalinasi
Related Posts