Klimato savaitės „Suprasi, kai prarasi“ nacionalinėse veiklose įvertinti ir Pociūnėlių pagrindinės mokyklos mokiniai

Spalio mėnesį Radviliškio r. Pociūnėlių pagrindinės mokyklos mokiniai aktyviai įsitraukė į Klimato savaitės „Suprasi, kai prarasi“ veiklas ir jose iniciatyviai dalyvavo bei buvo įvertinti atminimo dovanėlėmis, kurias skyrė pakuočių atliekų tvarkymo organizacija ,,Žaliasis taškas”. Džiaugiamės dalyvavę “Žaliojo raštingumo” įvairiose paskaitose ir protmūšiuose bei Nacionaliniame aplinkosaugos egzamine, kuriame kiekvienas mūsų bendruomenės narys galėjo išbandyti savo jėgas atsakant į su aplinkosauga susijusius klausimus. Dalyvaudami šioje iniciatyvoje prisidėjome prie mūsų visuomenės ekologinio raštingumo didinimo ir aplinkosauginio sąmoningumo ugdymo.

Mūsų ugdymo įstaigoje dalis klimato savaitės veiklų vyko integruojant jas į biologijos ir chemijos dalyko pamokas bei užsiėmimus neformalioje aplinkoje. Integruotos kūrybinės veiklos vyko siekiant gilinti mokinių žinias ir gebėjimus apie klimato kaitos problemas kartu ugdant ekologinę sampratą. Edukaciniai užsiėmimai pamokose skatino mokinius domėtis ekologija. Veiklos buvo apibendrintos viktorina ir apskrito stalo diskusijomis reflektuojant apie pamokas kitaip ir siekiant veikti tvariai bei mažinti taršą tvarkant atliekas jas rūšiuojant.    

Mokiniai Klimato savaitės užsiėmimų metu sutelkė dėmesį ir į naujų žiedinės ekonomikos plėtros galimybių paieškas kartu atsigręžiant į savo mokyklos bendruomenę bei kviečiant ją veikti tvariai.

Nuorodoje Europos parlamento naujienos apie žiedinę ekonomiką

https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/economy/20151201STO05603/ziedine-ekonomika-kas-tai-ir-kodel-ji-svarbi

                                                                                                                                                                                                                                Gabija Koryznaitė ir Silva Morkūnienė,

 Pociūnėlių pagrindinės mokyklos aštuntos klasės mokinė ir biologijos, chemijos mokytoja

Total
0
Dalinasi