Kai girtuoklio rankose – kauptukas ar kirvis, jie gali tapti pavojingais ginklais

Kai girtuoklio rankose – kauptukas ar kirvis, jie gali tapti pavojingais ginklais

Nusikalsti linkę ir mėgstantys stikliuką pakilnoti kaimų gyventojai didele nusikalstamų veiksmų įvairove paprastai nepasižymi – tai girti būdami vairuoja, tai susimuša ar viešąją tvarką pažeidžia, tai ką nors prasčiau padėto radę pavagia. Sklioriškių kaimo Radviliškio rajone gyventojas Aidas K. birželio mėnesį pats išsikvietė policijos pareigūnus ir pasiskundė, kad jaunesnis brolis jį sumušė bei grasino nužudyti legaliai laikomu šaunamuoju ginklu. Atvykę į įvykio vietą, pareigūnai turėjo gerokai pasigilinti, kas vis dėlto smurtavo artimoje aplinkoje ir kuris iš brolių grasino kitą nužudyti. Pradžiai buvo sulaikytas pats nuo savo brolio Aido K. nukentėjęs vyras. Iš jo buvo paimti ir legaliai laikomi šaunamieji ginklai. Policijai apklausus įvykio dalyvius, paaiškėjo, kad smurtavo bei grasino nužudyti pats pagalbos kvietęsis Aidas K., o šaunamųjų ginklų apskritai niekas tą vakarą net nelietė. Bausmė Sklioriškių kaimo gyventojui skirta, priimant teismo baudžiamąjį įsakymą, kuris dar nėra įsiteisėjęs.

Protą aptemdė išgerta degtinė

Net keturis kartus teistas už neteisėtą disponavimą šaunamaisiais ginklais, nedirbantis ir neregistruotas Užimtumo tarnyboje Aidas K., pateikus jam įtarimą dėl smurto artimoje aplinkoje bei grasinimo nužudyti žmogų, kaltę dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų pripažino visiškai. Įvykio dieną, o tai buvo birželio 25 d., ryte apie 10 valandą jis pradėjo gerti degtinę. Apie vidurdienį jis grįžo į namus Sklioriškių kaime, kur gyvena kartu su savo mama A. K. Vakarop į mamos kiemą atvažiavo jo brolis, vadinkime jį Vladu (vardas pateikiamas išgalvotas), kuris nuėjo purkšti bulvių. Aidas K. jautėsi girtas ir pats pripažino, kad dėl tolesnių jo veiksmų nemažai įtakos turėjo girtumas.

Grasino sukapoti kauptuku

Pradžioje kilo žodinis konfliktas su broliu, kuris purškė nuo kenkėjų bulves. Neblaivus Aidas K. nuėjo pas brolį į daržą ir ėmė rėkauti, kad jis nepurkštų chemija bulvių, po to broliai vienas kitą varė iš daržo, kol neapsikentęs  brolis jį pastūmė. Tada Aidas K. nukrito ant žolės, nieko nesusižeidė ir jam nieko neskaudėjo, bet jis labai supyko. Iš ūkinio pastato vyras pasiėmė kauptuką ir, laikydamas kauptuką rankoje, už pusmetrio buvusiam broliui pasakė, kad eitų iš daržo ir nelįstų prie jo. Aidas K. pripažino, kad, būdamas neblaivus, galėjo pasakyti, kad brolį sukapos, bet taip padaryti tikslo jis neturėjo. Tokie jo žodžiai turėjo darže besidarbuojantį brolį išgąsdinti ir išvaryti iš mamos kiemo. Netrukus jo brolis Vladas pabandė iš grasintojo atimti kauptuką ir abu jie parkrito ant žemės, grūmėsi. Galų gale brolis iš jo kauptuką atėmė.

Kauptuką pakeitė į kirvuką

Neliko kauptuko – ne bėda, kai kažkur daržinėje ar kitame ūkiniame pastate yra kirvukas. Netrukus Aidas K. prie daržo atsinešė mažą ir neaštrų kirvuką, skirtą plonų šakų smulkinimui. Pasak smurtautojo, toks „ginklas” buvo nepavojingas. Aidas K. vėl grįžo prie bulvių lauko ir ragino savo brolį mesti pradėtą darbą. Brolis Vladas dirbo, ką pradėjęs, ir nelabai paisė Aido K. šūkavimų. Netrukus smurtauti linkęs vyras, laikydamas kirvį rankoje, priėjo prie brolio, iškėlė kirvį ir pasakė, kad jį nužudys. Netrukus savo mamai ūkio darbuose gelbėjęs Vladas griebė savo broliui už rankos ir pabandė atimti kirvį. Dėl to abu broliai buvo nukritę ant žemės, pasivoliojo, bet smūgių vienas kitam nesudavė. Mačiusi konfliktą brolių mama atsisakė iškviesti policiją, tikėjosi, kad sūnūs susitaikys.

Brolio mašiną apliejo chemikalais

Neilgai trukus po „pasivoliojimo“ žolėje Vladas metė bulvių purškimą ir automobiliu išvyko namo. Kaltininkas pripažino, kad kažkuriuo konflikto metu jis nuėjo iki brolio mašinos ir apipylė ją chemija, kurią jis buvo atsivežęs. Kadangi buvo girtas, šio savo veiksmo jis neatsiminė, bet galėjo patikinti, kad mašinai dėl to nieko neatsitiko, žala nebuvo padaryta.

Pats mušė, pats ir rėkė

Po grumtynių su broliu Aidas K. liko susinervinęs ir sugalvojo, kad reikia iškviesti policiją. Ką papasakojo policijos pareigūnams, praėjus kažkiek laiko vyras ir nebeatsiminė. Smurtautojo teigimu, įvykio aplinkybes policijai jis nurodė taip, kaip jam atrodė, kad tada buvo. Išsiblaivęs Aidas K. pripažino padarytas nusikalstamas veikas, išsamiai papasakojo įvykio aplinkybes, gailėjosi ir pripažino, kad negerai pasielgė. Klausiamas, dėl ko kvietė policijos pareigūnus, Aidas K. patikslino, kad norėjo, kad jo brolis būtų sudrausmintas ir nesirodytų mamos namuose, pripažino broliui sakęs, jog padarys taip, kad iš jo būtų atimti šautuvai.

Baiminosi dėl savo gyvybės

Kaip matė situaciją tą birželio 25 d. savo mamos darže, ikiteisminio tyrimo metu smulkiau papasakojo nukentėjusysis Vladas. Vyriškis parodė, kad jam vos pradėjus purkšti bulves, atbėgo namuose buvęs jo brolis Aidas K. ir ėmė visokiais necenzūriniais žodžiais įžeidinėti, vėliau rėkdamas, ištiesęs rankas, agresyviai ėjo link jo. Galvodamas, kad brolis ketina suduoti, Vladas sakė švelniai Aidą K. nuo savęs dviem rankom pastūmęs. Pasak nukentėjusiojo, brolis nugriuvo daugiau nuo girtumo nei nuo pastūmimo. Vladas patikslino, kad, pamatęs, kad link jo brolis Aidas K. artinasi, rankoje laikydamas kauptuką, jis nuo ūkinio pastato stogo pasiėmė pagalį, kurį būtų panaudojęs gynybai. Aidas K. kauptuku jam trenkė į kairės kojos blauzdą. Vladas bijojęs, kad brolis kauptuku galėjo jį smarkiai sužeisti. Užsimodamas kauptuku jam virš galvos, brolis sakė „sukaposiu tave”. Grasinimas Vladui pasirodęs realus, nes brolis buvo neblaivus ir nežinia ką galėjo padaryti. To, kad Aidas K. apipylė jo mašiną chemikalais, jis nesureikšmino, nes žinojo, kad chemikalai automobilio kėbulo nepažeis, tereikės tik juos nuplauti. Kai Aidas K. laikė ranką su kirviu iškėlęs jam virš galvos ir buvo užsimojęs suduoti, Vladas sakęs, kad tuo metu išsigando dėl savo gyvybės. Brolio grasinimai atrodė realūs. Nukentėjęs papasakojo, kad jo brolis Aidas K., būdamas neblaivus, visada konfliktuoja, grasina jį nužudyti, bet visus tuos kartus jis grasinimų nebijojo. Tai buvęs pirmas kartas, kad grasinimu realiai patikėjo, kai brolis buvo virš galvos iškėlęs kirvį. Įvykio metu Vladas patyrė nedidelius sužalojimus, kuriuos įvertino medicinos ekspertai.

Parinkta griežtesnė bausmės rūšis

Įvertinęs byloje surinktus įrodymus, teismas nusprendė, jog Aido K. kaltė visiškai įrodyta, o jo padarytos veikos teisingai kvalifikuotos pagal Baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalį, nes jis smurtaudamas nežymiai sutrikdė sveikatą savo šeimos nariui – broliui, bei pagal Baudžiamojo kodekso 145 straipsnio 1 dalį, nes jis grasino nužudyti žmogų ar sunkiai sutrikdyti jo sveikatą ir buvo pakankamas pagrindas manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas. Teismas, vadovaudamasis bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais, atsižvelgdamas į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį, pavojingumo visuomenei laipsnį, kaltinamojo asmenybę bei kitas aplinkybes, padarė išvadą, jog bausmės tikslai bus pasiekti Aidui K. skyrus baudžiamojo įstatymo straipsnio sankcijoje numatytą griežtesnę bausmės rūšį – areštą.  Sudėjus už dvi nusikalstamas veikas skirtas bausmes, teismas nusprendė skirti 90 parų arešto bausmę ir, kadangi byla išnagrinėta, priimant teismo baudžiamąjį įsakymą, šią bausmę sumažinti trečdaliu ir skirti galutinę subendrintą 60 parų arešto bausmę. Bausmę paskirti atlikti Šiaulių tardymo izoliatoriuje. Aidas K. nuosprendžiu taip pat įpareigotas per 6 mėnesius po arešto bausmės įvykdymo dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose.

Rita Grigalienė

Asociatyvi nuotr.

Total
0
Dalinasi
Related Posts
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Aplikasi Bambu4d
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Bambu4d
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Prediksi Togel Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Lexitoto
Lexitoto
Aplikasi Lexitoto
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Lexitoto
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Situ Togel Online
Situs Togel Amanah
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Prediksi Togel Lexitoto